Skapa marknadsföringsautomatiseringar i Shopify

Du kan skapa och hantera dina marknadsföringsautomatiseringar från din Shopify-admin på följande sätt:

Om du skapar ett arbetsflöde med Shopify Flow som innehåller en åtgärd för marknadsföringsaktivitet visas det även i din Shopify-administratör som en marknadsföringsautomatisering och kan redigeras från sidan Automatiseringar eller i Flow-appen.

Krav för att skapa marknadsföringsautomatiseringar

För att skapa och redigera marknadsföringsautomatiseringar måste din butik uppfylla följande krav:

Skapa en marknadsföringsautomatisering

När du skapar en marknadsföringsautomatisering kan du konfigurera de specifika inställningarna för hur automatiseringen fungerar. Du kan till exempel justera väntetiden mellan när din kund överger sin varukorg och när ett e-postmeddelande om övergiven varukorg skickas.

Steg:

När du har aktiverat en automatisering kan du få tillgång till nyckeltal och rapporter för marknadsföringsautomatiseringar för att se hur automatiseringen presterar.

Redigera en automatisering eller mall för marknadsföring

Du kan redigera arbetsflödet för en marknadsföringsautomatisering för att ändra när ett meddelande skickas till en kund. Du kan också redigera mallen som används i automatiseringen.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring > Automatiseringar.
  2. I avsnittet Automatiseringar redigerar du ditt arbetsflöde eller din mall:

    • Om du vill redigera arbetsflödet klickar du på den automatisering du vill redigera och klickar sedan på Redigera arbetsflöde. Gör önskade ändringar och klicka sedan på Tillämpa ändringar.
    • Om du vill redigera mallen klickar du på ...-knappen i automatiseringen och klickar sedan på Redigera. Gör önskade ändringar och klicka sedan på Spara.
  3. Klicka på Avsluta.

Stänga av en marknadsföringsautomatisering

Du kan stänga av en marknadsföringsautomatisering. Arbetsflöden som är i ett vänteläge avbryts så inga ytterligare meddelanden skickas som en del av automatiseringen.

Steg:

Nyckeltal och rapporter för marknadsföringsautomatisering

Du kan få tillgång till nyckeltal och rapporter för automatiseringar som du aktiverar för att förstå vilken effekt marknadsföringsautomatiseringarna har på ditt företag. Du kan använda den här informationen för att förbättra dina automatiseringar och experimentera med olika konfigurationer.

Nyckeltal

Du kan se nyckeltal för alla dina marknadsföringsautomatiseringar från din Shopify-administratör på sidan Automatiseringar, i avsnittet Resultat från marknadsföringsautomatiseringar. Om du vill se nyckeltal för en specifik automatisering klickar du på rubriken för den marknadsföringsautomatisering som du vill granska.

Följande mätvärden finns för dina marknadsföringsautomatiseringar:

Mätvärden Beskrivning
Räckvidd Det totala antalet visningar för alla marknadsföringsaktiviteter som används i marknadsföringsautomatiseringar. För automatisering av e-post är det till exempel antalet e-postutskick.
Sessioner Det totala antalet sessioner i din webbshop som tillskrivs marknadsföringsautomatiseringar.
Ordrar Det totala antalet ordrar som tillskrivs marknadsföringsautomatiseringar.
Försäljning Den nettoförsäljning (bruttoförsäljning minus rabatter och returer) plus skatter och frakt som tillskrivs marknadsföringsaktiviteter inifrån marknadsföringsautomatiseringen.

Visa rapporter för marknadsföringsautomatiseringar

Du kan visa en rapport för marknadsföringsaktivitet för var och en av dina marknadsföringsautomatiseringar. Rapporten innehåller detaljerad information om marknadsföringsaktiviteterna i dina automatiseringar, till exempel konverteringskurser och toppordrar efter försäljning.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis