Shopify'da pazarlama otomasyonları oluşturma

Pazarlama otomasyonlarınızı, aşağıdaki yöntemleri kullanarak Shopify yöneticinizden oluşturabilir ve yönetebilirsiniz:

Shopify Flow'u kullanarak pazarlama etkinliği işlemi içeren bir iş akışı oluşturursanız bu iş akışı, Shopify yöneticinizde de bir pazarlama otomasyonu olarak görünür ve Otomasyonlar sayfasından ya da Flow uygulamasından düzenlenebilir.

Pazarlama otomasyonu oluşturmayla ilgili gereklilikler

Pazarlama otomasyonları oluşturmak ve bunları düzenlemek için mağazanızın aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir:

  • Mağazanızın Basic Shopify planında veya daha yüksek bir planda olması gerekir.
  • Tüm işlevlerden yararlanabilmek için mağazanızda Shopify Flow uygulamasının yüklü olması gerekir.
  • Bir personelin, mağaza hesabında hem Pazarlama hem de Flow Uygulama izinlerine sahip olması gerekir. Personel izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Pazarlama otomasyonu oluşturma

Bir pazarlama otomasyonu oluşturduğunuzda, otomasyonun nasıl işleyeceğiyle ilgili belirli ayarları yapılandırabilirsiniz. Örneğin, müşterinizin sepeti yarım bırakmasıyla yarım bırakılmış sepet e-postası gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

Bir otomasyonu açtıktan sonra, otomasyonunuzun performansı hakkında bilgi edinmek için pazarlama otomasyonu metriklerine ve raporlarına erişebilirsiniz.

Bir pazarlama otomasyonunu veya şablonunu düzenleme

Bir müşteriye ne zaman mesaj gönderileceğini değiştirmek için bir pazarlama otomasyonunun iş akışını düzenleyebilirsiniz. Otomasyonda kullanılan şablonu da düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizde Pazarlama > Otomasyonlar'a gidin.
  2. Otomasyonlar bölümünde iş akışınızı veya şablonunuzu düzenleyin:

    • İş akışını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz otomasyona ve ardından İş akışını düzenle'ye tıklayın. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından Değişiklikleri uygula'ya tıklayın.
    • E-posta şablonunu düzenlemek için otomasyondaki düğmesine, ardından Düzenle'ye tıklayın. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve Kaydet'e tıklayın.
  3. Çık'a tıklayın.

Bir pazarlama otomasyonunu kapatma

Bir pazarlama otomasyonunu kapatabilirsiniz. Otomasyon kapsamında daha fazla mesaj gönderilmemesi için Bekleme aşamasında olan tüm iş akışları iptal edilir.

Adımlar:

Pazarlama otomasyonu metrikleri ve raporları

Pazarlama otomasyonlarının işletme üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olması için, etkinleştirdiğiniz otomasyonlara ait temel metriklere ve raporlara erişebilirsiniz. Bu bilgileri, otomasyonlarınızı iyileştirmek ve farklı yapılandırmaları denemek için kullanabilirsiniz.

Temel metrikler

Tüm pazarlama otomasyonlarınızla ilgili temel metrikleri, Shopify yöneticinizdeki Otomasyonlar sayfasında bulunan Pazarlama otomasyonlarının sonuçları bölümünde görebilirsiniz. Belirli bir otomasyona ait metrikleri görmek için, gözden geçirmek istediğiniz pazarlama otomasyonunun başlığına tıklayın.

Pazarlama otomasyonlarınıza ait aşağıdaki metrikler sağlanır:

Metrik Açıklama
Erişim Pazarlama otomasyonlarında kullanılan tüm pazarlama etkinliklerinin toplam gösterim sayısı. Örneğin, bir e-posta otomasyonu için bu, gönderilen e-posta sayısıdır.
Oturumlar Online mağazanızda, pazarlama otomasyonları ile ilişkilendirilen oturumların toplam sayısı.
Siparişler Pazarlama otomasyonlarıyla ilişkilendirilen siparişlerin toplam sayısı.
Satış Pazarlama otomasyonu ile gerçekleştirilen pazarlama etkinlikleriyle ilişkilendirilen net satışlar (brüt satış eksi indirimler ve iadeler), artı vergiler ve kargo ücretleri.

Pazarlama otomasyonlarına ilişkin raporları görüntüleme

Pazarlama otomasyonlarınızın her biri için bir pazarlama etkinlikleri raporu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporda, otomasyonların içinde yer alan pazarlama etkinlikleri hakkında, satışlara göre başlıca siparişler ve dönüşüm oranları gibi ayrıntılı bilgiler yer alır.

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene