Hämta in kontaktinformation till kund

Du kan använda marknadsföring via e-post och SMS för att bygga upp relationer med dina kunder och få din verksamhet att växa. Att skicka nyhetsbrev till kunder som registrerar sig på din e-postlista är ett bra sätt att låta dem veta mer om nya produkter och kommande försäljning.

Du kan lära dig mer om hur du kan få ditt företag att växa med e-postmarknadsföring på Shopify-bloggen.

Hämta in kontaktinformation från kunder

Av juridiska skäl och integritetsskäl ska du se till att du endast skickar kampanjinnehåll till kunder som har godkänt att få marknadsföring från din webbutik. Kunderna kan prenumerera på marknadsföringsinnehåll genom att lägga till sin kontaktinformation i anmälan till nyhetsbrev i din webbutik eller genom att markera en kryssruta i kassan. Du kan sedan skicka dem ett bekräftelsemeddelande för prenumeration genom att ändra dina kassainställningar för e-post eller kassainställningar för SMS.

Om din butik är inställd på att skicka påminnelser om övergivna varukorgar måste du ändra informationen som visas intill kryssrutan för samtycke. Du kan ändra informationen för anmälan till e-post- och sms-marknadsföring i temats språkredigerare.

Överväg att använda formulärappen för att interagera med dina webbshopskunder och få e-postlistan att växa.

När en kund har accepterat marknadsföring från din webbshop visas deras e-postadress eller telefonnummer på sidan Kunder i din Shopify-administratör. Om du endast vill lista de kunder som godkänt att ta emot e-postmarknadsföringsmaterial kan du klicka på standardsegmentet E-postprenumeranter, eller så kan du skapa ett nytt kundsegment för att lista specifika typer av kunder som godkänt e-postmarknadsföring.

Samla in kunders e-post från kassan

Om du aktiverar det här alternativet måste kunden slutföra betalningen för att prenumerationsinställningarna ska kunna sparas.

Steg:

Hämta in kunders telefonnummer från kassan

Du måste se till att du har aktiverat sms-alternativet i dina Inställningar för att kunna hämta in kunders telefonnummer i kassan. Se Ställ in kundens sms-aviseringar för detaljerade instruktioner.

Steg:

Samla in kunders e-postadresser i Tyskland

Om din butik ligger i Tyskland finns det ytterligare en ruta för att be kunder bekräfta prenumeration i avsnittet E-postmarknadsföring på sidan för inställning av aviseringar. Att låta kunder välja att få marknadsföringsmejl bidar till att skapa en mer engagerad prenumerantlista genom att förhindra att ointresserade kunder eller felaktiga e-postadresser läggs till i listan.

Samla in kunders e-post från din hemsida

För att kunna samla kunders e-postadresser från din hemsida kan du lägga till ett avsnitt för registrering för ett nyhetsbrev på din webbshop. Med en nyhetsbrevsregistrering samlar du in e-postadresser från dina kunder och lagrar dem under fliken E-postprenumeranter på sidan Kunder i Shopify-administratören.

Se din temadokumentation för hjälp med att lägga till ett nyhetsbrev i din webbshop.

Aktivera dubbel anmälan för prenumeranter

Vid dubbel anmälan krävs det att kunder klickar på en länk i ett e-postmeddelande för att bekräfta att de vill ta emot e-postmarknadsföring från dig. Bekräftelsemejlet skickas automatiskt när någon anger sin e-postadress och registrerar sig i din webbutik. I vissa länder är dubbel anmälan obligatoriskt enligt lag, men det är också rent allmänt bästa praxis för att få fler engagerade prenumeranter. Kunder som prenumererar på dina utskick innan du aktiverar dubbel anmälan behöver inte bekräfta statusen.

Du måste ha webbshoppens försäljningskanal installerad för att kunna aktivera dubbel anmälan.

Du kan anpassa din e-postadress för dubbel anmälan genom att klicka på Inställningar > Aviseringar i din Shopify-administratör. Av juridiska skäl bör den här e-postadressen inte innehålla några marknadsföringskampanjer.

Om du aktiverar dubbel anmälan för prenumeranter så bör du uppdatera meddelandet för bekräftelse av formulär för nyhetsbrev i din webbshop så att kunder vet att de ska kontrollera sin e-post för en uppföljningsbekräftelse. Att uppdatera bekräftelsemeddelandet kan bidra till att fler anmäler sig. Ditt bekräftelsemeddelande kan till exempel säga något i stil med ”Kolla din e-post för att bekräfta din prenumeration!”

Du kan redigera bekräftelsemeddelandet i Shopify-administratören genom att gå till Webbshop > Teman. Klicka på knappen ... i avsnittet för ditt aktiva tema och klicka sedan på Redigera standardtemainnehåll. Det här fältet kan visas på olika sätt beroende på ditt tema, men i allmänhet benämns fältet antingen som Bekräftelse under avsnittet Nyhetsbrevsformulär eller Genomfört under avsnittet Registrering.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på Kundaviseringar.
 3. Markera Bekräftelse för kundmarknadsföring i avsnittet Dubbel anmälan till marknadsföring.

Ordlista för e-postmarknadsföring

När du gör efterforskningar eller förbereder e-postmarknadsföring kan du stöta på några av följande termer:

 • A/B-test – ett experiment där två eller fler versioner av ett e-postmeddelande skickas för att bestämma vilken version som fungerar bäst
 • E-postmeddelande om övergiven kassa – automatiska e-postpåminnelser som skickats till en kund som påbörjar kassaprocessen men inte slutför köpet
 • Customer Relationship Management (CRM) – programvara som används för att hantera interaktioner med kunder och potentiella kunder
 • Call to Action (CTA) – en knapp eller ett textstycke som uppmanar besökaren att vidta en viss åtgärd, till exempel en Subscribe-knapp i ett formulär för nyhetsbrevsregistrering
 • Klickfrekvens – antalet personer som klickar på en länk jämfört med det totala antalet personer som ser länken
 • E-postkampanj – ett e-postmeddelande eller en serie av e-postmeddelanden med ett specifikt tema
 • E-mail service provider (ESP) – ett företag som tillhandahåller programvara för marknadsföring via e-post
 • Google Analytics (GA) – ett verktyg som skapats av Google och som används för att mäta trafik och konverteringar på din webbplats
 • Lifecycle Marketing – e-postmeddelanden som skickas till en kund baserat på var de befinner sig på sin kundresa, till exempel ett e-postmeddelande som innehåller en VIP-rabatt för kunder som gör ett stort antal inköp
 • Öppningsfrekvens – procentandelen av e-postmeddelanden som öppnats av mottagare jämfört med det totala antalet mottagare
 • Opt-in – en specifik uppmaning till handling för att ansluta sig till en e-postlista eller acceptera en tjänst
 • Prenumerant – personer som har samtyckt till att bli kontaktad av dig eller få marknadsföring från dig
 • Recency, Frequency, and monetary (RFM) analysis – uppgifter som du samlar in för att förstå ”recency” (hur nyligen kunden har gjort ett inköp), ”frequency” (hur ofta kunden gör ett köp) och ”monetary” (hur mycket pengar kunden spenderar på inköp) som är kopplat till var och en av dina e-postprenumeranter
 • Return on investment (ROI) – förhållandet mellan vinsten av en investering i förhållande till dess kostnad
 • Segment eller Segmentering - användning av kriterier för att dela upp kunder i mindre grupper som du kan använda för att skapa mer målinriktat e-post innehåll
 • Targeting – dela upp kunderna i segment och koncentrera dina marknadsföringssatsningar genom att skicka specialanpassat innehåll
 • Välkomstmeddelande – ett automatiserat e-postmeddelande som används för att skapa en relation med en potentiell kund som registrerar sig på din e-postlista

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis