Använd Shopify Email för e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring kan hjälpa dig att bygga upp relationer med dina kunder och få din verksamhet att växa. Att skicka nyhetsbrev till kunder som registrerar sig på din e-postlista är ett bra sätt att låta dem veta mer om nya produkter och kommande försäljning.

Du kan använda Shopify Email för att skapa marknadsföringskampanjer via e-postmeddelanden och skicka dessa från Shopify. Du kan utforma dina e-postmeddelanden för att matcha ditt varumärke och länka direkt till produkter för att dela dem med dina kunder.

Shopify Email låter dig skicka upp till fem kampanjaktiviteter i veckan, vilket återställs var sjunde dag vid midnatt UTC. Varje aktivitet låter dig e-posta upp till 40 000 prenumeranter per kampanj. Om du har fler än 40 000 prenumeranter kan du skapa kundgrupper för att komma åt specifika prenumeranter med specifika kampanjer eller för att dela upp din lista i mindre grupper.

Från och med den 1 oktober 2020 får alla handlare med en betald Shopify-plan i början av varje månad 2 500 gratis e-post att skicka ut. E-postmeddelanden beräknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar ett e-postmeddelande med marknadsföring till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden och en aktivitet. Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad. Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden över de 2 500 som är gratis, till en kostnad av 0,001 USD per extra e-postmeddelande. Att skicka 1 000 ytterligare e-postmeddelanden skulle till exempel kosta 1 USD. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,05 USD. Det finns ingen ytterligare prenumerationsplan och Shopify Email tar endast betalt för det du skickar.

Du hittar Shopify Email i marknadsföringsavsnittet i din shopify-administratör. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

Installera Shopify Email

  1. Gå till Shopify Email appsidan.
  2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
  3. Klicka på Installera app.

Lär dig mer om hur du kan få ditt företag att växa med e-postmarknadsföring på Shopify-bloggen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis