Forms-appen

Forms-appen hjälper dig att interagera med dina webbhopskunder och får din e-postlista att växa.Använd Forms-appen för att skapa ett popup-formulär som uppmanar dina kunder att gå med i din e-postlista för marknadsföring.Formuläret kan anpassas för att matcha ditt varumärke och för att samla in kundinformation på ett sekretessanpassat sätt.Du kan också integrera en rabatt i formuläret och välja när du vill att den ska visas.När du har skapat ett formulär kan du skapa automatiseringar, samt visa analysverktyg såsom konverteringsandelar och kundsegment.

Överväganden för användning av Forms-appen

Granska följande överväganden innan du använder Forms-appen:

  • Du kan bara ha ett formulär aktivt åt gången.
  • Du kan inte redigera textfärgen. Textfärgen beror på kontrasten för de färger du väljer och kommer vara antingen svart eller vit.
  • För att formuläret ska visas i din butik måste du installera Forms-temaappen inbäddat i ditt tema.

Skapa ett formulär

  1. Klicka på Skapa formulär i Forms-appen.
  2. Konfigurera formuläret baserat på dina inställningar för formulärinställningar.
  3. Klicka på Spara.

Formulärappavsnitt och inställningar

Granska följande inställningar för Forms-appen.

Teaser-avsnitt

Inställningarna för teaser-avsnittet i Forms-appen
Inställning Beskrivning
Rubrik Titeln på teaser-avsnittet för formuläret, där du kan ge incitament eller en call to action för att gå med i ditt nyhetsbrev.Till exempel, Få 10 % rabatt, Registrera dig för nyheter från [företagsnamn] eller Registrera dig nu.Maximalt 50 tecken.
Inställningar för synlighet För att visa teaser-avsnittet för dina kunder väljer du Synlig (rekommenderas).
För att kringgå teaser-avsnittet och istället visa formuläret direkt, välj Dolt.

Formuläravsnitt

Inställningar för formuläravsnittet i Forms-appen
Fält Beskrivning
Rubrik Titeln på formuläret, där du kan ge incitament eller en call to action för att gå med i ditt nyhetsbrev. Maximalt 50 tecken.
Text Den inmatade texten visas under rubriken. I det här fältet bör du överväga att ge incitament för att registrera sig, samt att hålla det enkelt. Maximalt 100 tecken.
Indata E-postadress krävs. Du kan även välja att hämta in kundens förnamn, efternamn eller båda genom att välja motsvarande kryssruta.
"Skicka"-knapp Knappen ska ha en tydlig call to action.Till exempel Registrera dig, Prenumerera, Skicka in eller Få min rabatt.Maximalt 25 tecken.
Ansvarsfriskrivning (valfritt) Din friskrivningsklausul kan innehålla information såsom att berätta för dina kunder att genom att skicka in sin e-postadress samtycker de till att få marknadsföring via e-post. Till exempel Registrera dig för e-postmarknadsföring från [företagsnamn] Maximalt 100 tecken.

Avsnitt efter genomförande

Detta formulär visas efter att din kund har registrerat sig.

Inställningar för avsnittet efter genomförande i Forms-appen.
Fält Beskrivning
Rubrik Titeln på avsnittet efter genomförande av formuläret, där du kan ge bekräftelse på att en kund har registrerat sig för din e-postlista.Till exempel, Här är din rabatt, VIP-åtkomst startar nu eller Tack för din registrering!.Maximalt 50 tecken.
Text Brödtexten i formulärets avsnitt efter genomförande, där du kan ge mer information eller framhäva fördelarna med att gå med i din e-postlista.Till exempel: Du är nu den första som får reda på de senaste lanseringarna och specialerbjudandena.

Formateringsavsnitt

Du kan när som helst uppdatera formateringen av ditt formulär innan du sparar ditt formulär. En varning visas om du väljer färger som inte fungerar bra tillsammans, inte har tillräckligt med kontrast eller kan vara svåra att läsa.

I avsnittet varumärkesfärger i formulärappen kan du hitta och välja färger som du har lagt till som varumärkesfärger.

Inställningar för stylingavsnittet i Forms-appen
Inställning Beskrivning
Färger Ändra färgen på formulärets bakgrund, aktiva fält, knappetikett och felmeddelanden för att matcha ditt varumärke och tema.
Positionering Välj var ditt formulär ska visas. Till exempel längst ner till vänster.
Formulärfält Välj vit eller transparent.
Typografi Välj det typsnitt du vill använda för rubriken och brödtexten.

Beteendeavsnitt

Du kan uppdatera när och var ditt formulär kommer att visas.

Inställningar för stylingavsnittet i Forms-appen
Inställning Beskrivning
Sidor Välj om du vill att formuläret ska visas på alla sidor, eller endast specifika sidor.
Utlösare Du kan välja att visa formuläret på den första, andra eller tredje sidan, antingen omedelbart eller efter en 10 eller 30 sekunders fördröjning.I det här avsnittet kan du också välja kryssrutan Visa formuläret när besökare försöker lämna sidan (endast dator).Formuläret kommer till exempel att visas om en besökare flyttar markören mot adressfältet.

Automatiseringar

Formuläret du skapar kan integreras med befintliga marknadsföringsautomatiseringar. Du kan ansluta till en befintlig automatisering eller skapa en ny. Läs mer om att skapa marknadsföringsautomatiseringar i Shopify.

Shop

Forms-appen är integrerad med Shop-appen. Kunder som använder Shop-appen kan automatiskt tillämpa rabattkoder som de fått genom att fylla i formuläret i kassan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis