Forms-appen

Forms-appen hjälper dig att interagera med dina webbhopskunder och utöka din e-postlista. Använd Forms-appen för att skapa ett formulär som uppmanar dina kunder att gå med i din e-postlista för marknadsföring. Formuläret kan anpassas för att matcha ditt varumärke och för att samla in kundinformation på ett sekretessanpassat sätt. Du kan också integrera en rabatt i formuläret och välja när du vill att den ska visas. När du har skapat ett formulär kan du skapa automatiseringar, samt visa analyser såsom konverteringsgrad och kundsegment.

Överväganden för användning av Forms-appen

Granska följande överväganden innan du använder Forms-appen:

 • Formulär visas endast i din butik om de har aktiverats. Formulär är aktiva som standard när de skapas.
 • Om du använder både ett popup-formulär och ett inline-formulär i din butik, och sedan inaktiverar appen Forms theme embed visas popup-formuläret fortfarande endast på sidor som även innehåller inline-formuläret. I det här fallet visas inte popup-formuläret på sidor som inte har ett inline-formulär. Inaktivera formuläret för att förhindra att popup-formuläret visas på en sida.

Skapa ett formulär

När du skapar ett formulär kan du välja om du vill att det ska visas som ett popup-formulär eller som ett inline-formulär.

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på Skapa formulär.
 3. Välj om du vill skapa ett popup-formulär eller ett Inline-formulär.
 4. Ange ett namn för formuläret.
 5. Klicka på skapa.
 6. Konfigurera formuläret baserat på dina inställningar.
 7. Klicka på Spara.

Ett popup-formulär visas som innehåll som flyter som en överlagring ovanför innehållet i din butik. Läs mer om konfigurationsinställningarna för popup-formulär.

Inline-formulär

Ett inline-formulär visas i din butik i ett specifikt avsnitt i ditt tema, till exempel på en sida.Läs mer om konfigurationsinställningarna för inline-formulär.

Hantera formulär

Huvudappsidan visar en lista över alla dina formulär och innehåller följande information:

 • Rabatt: Om formuläret har en tilldelad rabatt.
 • Status: Om formuläret är aktivt eller inaktivt.
 • Visningar: Hur många gånger formuläret har visats.
 • Inlämningar: Hur många gånger en kund har fyllt i och skickat in formuläret.
 • Slutförandegrad: Antalet formulärinlämningar delat med totalt antal visningar.

Som standard visar översikten alla dina formulär, men du kan filtrera vyn för att endast visa de aktiva eller inaktiva formulären.Du kan vidta åtgärder för att hantera dina formulär från huvudappsidan, till exempel aktivera, byta namn på eller radera ett formulär.

Aktivera ett formulär

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill det formulär som du vill aktivera.
 3. Klicka på Slå på.

Formulär kan också aktiveras från ett specifikt formulärs sida. Klicka på formuläret som du vill aktivera och klicka sedan på Aktivera formulär.

Inaktivera ett

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... bredvid formuläret som du vill inaktivera.
 3. Klicka på Stäng av.

Formulär kan också inaktiveras från ett specifikt formulärs sida. Klicka på formuläret du vill inaktivera och klicka sedan på Stäng av formulär.

Byt namn på ett formulär

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill formuläret som du vill döpa om.
 3. Klicka på Byt namn på formulär.
 4. Ange det nya namnet för formuläret.
 5. Klicka på Spara.

Formulär kan också döpas om på sidan för ett specifikt formulär. Klicka på formuläret som du vill byta namn på, klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Byt namn.

Radera ett formulär

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill formuläret som du vill radera.
 3. Klicka på Radera.

Formulär kan också raderas från ett specifikt formulärs sida. Klicka på formuläret som du vill radera, klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Radera.

Shop

Forms-appen är integrerad med Shop-appen. Kunder som använder Shop-appen kan automatiskt tillämpa rabattkoder som de fått genom att fylla i formuläret i kassan.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis