Skapa formulär

Du kan använda Formulär-appen för att skapa ett formulär som uppmanar dina kunder att registrera sig på din e-postmarknadsföringslista. Formuläret kan anpassas med hjälp av dina formulärinställningar för att matcha ditt varumärke och för att samla in kundinformation på ett sekretessanpassat sätt.

Du kan visa ett popup-formulär, ett inline-formulär eller båda samtidigt i din butik. Läs mer om formulärtyper.

Formulärtyper

När du skapar ett formulär kan du välja mellan följande formulärtyper:

Formulärtyper, beskrivningar och krav
Formulärtyp Beskrivning Krav
Popup-formulär Visas som innehåll som överlagras ovanför din butik. Läs mer om inställningarna som du kan konfigurera för popup-formulär. För att visa popup-formulär i din butik måste du installera Formulär-temat och appinbäddning i ditt tema. Läs mer om de specifika inställningar som du kan konfigurera för popup-formulär.
Inline-formulär Visas i din butik i ett specifikt avsnitt i ditt tema, till exempel på en sida. Läs om de inställningar du kan konfigurera för inline-formulär. Du måste använda ett Online Store 2.0-tema för att kunna visa inline-formulär i din butik.

Skapa ett formulär

Du kan skapa ett formulär från din Shopify-admin i Formulär-appen. När du har skapat ett formulär aktiveras det i din butik. Läs mer om hur du hanterar formulär.

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på Skapa formulär.
 3. Välj om du vill skapa ett popup-formulär eller ett Inline-formulär.
 4. Ange ett namn för formuläret.
 5. Klicka på skapa.
 6. Konfigurera formuläret baserat på dina inställningar. Läs mer om inställningar för formulär
 7. Klicka på Spara.

Inställningar för alla formulär

Följande inställningar gäller både popup- och inline-formulär och kan konfigureras när du skapar ett formulär:

Läs mer om de specifika inställningar du kan konfigurera för popup-formulär och inline-formulär.

Formulär

Formulärinställningarna avgör innehållet i ditt formulär.

Inställningar för inline-formulärs formuläravsnitt.
Inställning Beskrivning
Titel Titeln på formuläret, där du kan ge incitament eller en call to action för att gå med i ditt nyhetsbrev. Maximalt 50 tecken.
Innehåll Texten visas under rubriken. I det här fältet bör du överväga att ge incitament för att registrera sig, samt att hålla det enkelt. Maximalt 100 tecken.
Formulärinmatningar Information som hämtas in av formuläret. Som standard hämtar formuläret in kundens förnamn och e-postadress. Klicka på Lägg till nytt fält för att hämta in ytterligare information. Du kan lägga till eller ta bort något av följande ytterligare fält: Förnamn, Efternamn, Födelsedag, Telefonnummer eller E-postadress. Klicka på fältnamnet för att ändra informationen i en inmatning, till exempel om fältet är obligatoriskt för att fylla i formuläret. Klicka på borttagningsikonen (⊖) intill fältnamnet för att ta bort ett fält.

Ditt formulär måste ha antingen E-postadress eller Telefonnummer som ett obligatoriskt fält.

Klicka på Lägg till nytt fält för att skapa anpassade inmatningsfält för ditt formulär.
Knappetikett Texten som visas på knappen Skicka. Knappen ska vara en tydlig uppmaning till åtgärd, till exempel Registrera dig, Prenumerera, Skicka eller Få min rabatt. Maximalt 25 tecken.
Innehållsansvarsfriskrivning (valfritt) Din friskrivning kan innehålla information som att berätta för dina kunder att när de skickar in sin e-postadress samtycker de till att få marknadsföringsmejl. Överväg att lägga till länkar till din butiks regler och villkor eller integritetspolicy. Maximalt 100 tecken.

Anpassade inmatningsfält

Anpassade inmatningsfält lagras som ett metafält. När du lägger till ett anpassat fält i ditt formulär måste du ge motsvarande metafält ett namn. När ett metafält har sparats kan du hitta det i dina kunddatas metafält eller företagsdatametafält i din Shopify-admin under Inställningar > Anpassade data > Kunder. Du kan använda dessa data för att bedöma B2B-företagsförfrågningar eller för att skapa kundsegment.

Det anpassade fältet kan vara någon av följande datatyper:

 • Enradstext: Ett fält för kort text som är lämpligt för en enda mening.
 • Rullgardinsmeny: En lista över alternativ som presenteras som en rullgardinsmeny som användaren kan välja ett alternativ från.
 • Alternativknappar: En lista över alternativ som presenteras som en serie knappar som användaren kan välja ett alternativ från.
 • Flerradstext: Ett längre textfält lämpligt för ett stycke.
 • Flera alternativ: En lista över alternativ som presenteras som en serie kryssrutor. Till skillnad från Rullgardinsmenyn och Alternativknapparna kan användare välja mer än ett svar.
 • Datum: Ett specifikt datum.
 • Nummer: Ett enda nummer.

Alternativt kan varje fälttyp ha specifika krav inställda.

Om du till exempel vill skapa ett fält för att hämta in skostorlek för dina kunder kan du välja fältet Siffra och döpa metafältet till Skostorlek. Sedan kan du ställa in så att fältet godkänner värden från 1–16.

Framgång

Inställningarna för slutförande avgör vilket innehåll som visas för kunden efter att hen har fyllt i ett formulär.

Fälten som du behöver fylla i i avsnittet för slutförande beror på vilken bekräftelsetyp du väljer:

 • Visa meddelande – visar ett meddelande för kunderna när de skickar in ett formulär.
 • Omdirigera till ny sida – omdirigerar kunderna till valfri sida när de skickar in ett formulär.
Inställningar för avsnittet för slutförande i ett formulär.
Inställning Beskrivning Bekräftelsetyp
Rabatt (valfritt) Inställningen Rabatt avgör om kunderna får en rabattkod när de fyller i hela ditt formulär. Om du vill lägga till en rabattkod klickar du på Välj rabatt och väljer sedan en befintlig rabattkod eller skapar en ny rabatt. Visa meddelande
Titel Titeln på avsnittet efter genomförande av formuläret, där du kan ge bekräftelse på att en kund har registrerat sig för din e-postlista.Till exempel, Här är din rabatt, VIP-åtkomst startar nu eller Tack för din registrering!.Maximalt 50 tecken. Visa meddelande
Innehåll Brödtexten i formulärets avsnitt efter genomförande, där du kan ge mer information eller framhäva fördelarna med att gå med i din e-postlista.Till exempel: Du är nu den första som får reda på de senaste lanseringarna och specialerbjudandena. Visa meddelande
Omdirigerings-URL Den URL som du vill omdirigera din kund till när hen slutför ett formulär. Till exempel en tacksida som ger e-postprenumeranter en särskild bonus, eller en sida med de nästa stegen för nya B2B-kunder. Omdirigera till ny sida

Taggar

Inställningarna för Taggar avgör om taggar läggs till för kunder som har lyckats fylla i formuläret. För att lägga till en tagg ska du ange den i fältet Sök eller skapa taggar.

E-postaviseringar

Inställningen för e-postaviseringar gör att du kan välja att skicka ett e-postmeddelande till butiksägaren för varje inlämning av formuläret.

Automatiseringar och arbetsflöden

Inställningarna för Automatisering och arbetsflöden låter dig integrera ditt formulär med en befintlig marknadsföringsautomatisering i Shopify Flow. Du kan ansluta till en befintlig automatisering eller skapa en ny.

Läs mer om att skapa marknadsföringsautomatiseringar i Shopify.

Följande inställningar är specifika för popup-formulär:

Visningsinställningen för formulär avgör hur formuläret visas i din butik.

Inställningar för formulärvisningsavsnittet för popup-formulär.
Inställning Beskrivning
Flytande Visar teaser och formuläret som ett flytande avsnitt i ditt skyltfönster. Välj avsnittets plats i ditt skyltfönster från Plats i din butiksmeny.
Överlagring Visar formuläret mitt på sidan, med ett överlägg som tillämpas på resten av butiksfönstret. Klicka på Överläggsfärg för att välja färg och opacitet för överlägget.

Inställningarna för Teaser avgör när teasern för ditt formulär visas. Teaser-avsnittet är en liten pop-up som visas i din butik. Om en kund klickar på teasern öppnas formuläret.

Inställningar för popup-formulärs teaser-avsnitt.
Inställning Beskrivning
Visa Bestämmer när teaser-avsnittet visas för kunderna.
 • Först (före formuläret): Visar teaser-avsnittet innan formuläret visas.
 • Först (före formuläret) och om kunden stänger formuläret: Visar teaser-avsnittet innan formuläret och visar teasern om kunden stänger formuläret.
 • Om kunden stänger formuläret utan att prenumerera: Visar teaser-avsnittet om kunden stänger formuläret utan att fylla i det.
 • Aldrig: Döljer teaser-avsnittet från alla kunder. Om en kund stänger formuläret utan att fylla i det kan de inte komma åt det igen.
Placering i din butik Avgör var i din butik som teasern visas. Visningsalternativen (som roterar) visar teaser-avsnittet på sidan.
Titel Texten som visas i teaser-avsnittet.

Styling-inställningarna avgör utseendet på ditt formulär. En varning visas om du väljer färger som inte fungerar bra tillsammans, inte har tillräckligt med kontrast eller kan vara svåra att läsa.

I avsnittet varumärkesfärger i formulärappen kan du hitta och välja färger som du har lagt till som varumärkesfärger.

Inställningar för popup-formulärs stylingavsnitt.
Inställning Beskrivning
Färger Ändra färgen på formulärets bakgrund, aktiva fält, knappetikett och felmeddelanden för att matcha ditt varumärke och tema.
Formulärfält Välj vit eller transparent.
Typografi Välj det teckensnitt du vill använda för rubriken och brödtexten.

Bildinställningarna avgör om en bild visas i ditt formulär och påverkar bildens placering och utseende.

Inställningar för popup-formulärs bildavsnitt.
Inställning Beskrivning
Bildalternativ Var bilden visas i ditt formulär.
Bild Detta fält visas om du väljer Bakgrundsbild, Bild till vänster eller Bild till höger. Klicka på Lägg till bild för att ladda upp en bild från din enhet.
Bildopacitet Fältet visas om du väljer Bakgrundsbild. Du kan välja bildens opacitet med hjälp av skjutreglaget. Vid 100 visas endast den bild som du har laddat upp. Genom att minska opacitet skuggas bilden med bakgrundsfärgen från avsnittet Färger.

Beteendeinställningarna avgör när och var ditt formulär visas.

Inställningar för popup-formulärs stylingavsnitt.
Inställning Beskrivning
Enheter Välj om du vill att formuläret ska visas på alla enheter, endast på datorer eller endast på mobila enheter.
Sidor Välj om du vill att formuläret ska visas på alla sidor, eller endast specifika sidor.
Utlösare Du kan välja att visa formuläret på den första, andra eller tredje sidan, antingen omedelbart eller efter en 10 eller 30 sekunders fördröjning. I det här avsnittet kan du också välja kryssrutan Visa formuläret när besökare försöker lämna sidan (endast dator). Om den här kryssrutan är markerad visas formuläret om en besökare för muspekaren mot adressfältet.

Inställningar för inline-formulär

Följande inställningar gäller specifikt för inline-formulär:

Styling

Styling-inställningarna avgör utseendet på ditt formulär. Använd temaredigeraren för att ändra färger eller layout i ett inline-formulär.

Inställningar för inline-formulärs stylingavsnitt.
Inställning Beskrivning
Typografi Välj det teckensnitt du vill använda för rubriken och brödtexten.

Placering

Placeringsinställningen avgör var i din butik formuläret visas.

Inställning Beskrivning
Befintlig mall Klicka på Kopiera för att lägga till formuläret till ett befintligt avsnitt av ditt tema. Efter att ha kopierat formulärets formulär-ID kan du sedan lägga till ett appblock i en mall där du vill att formuläret ska visas. När du har lagt till ett appblock i temaredigeraren klistrar du in det ID som du kopierat till fältet för formulär-ID.
Landningssida Klicka på Skapa för att skapa en ny sida i ditt tema för ditt formulär. Du kan redigera namn och URL för den nya sidan, eller använda standardinställningen om du vill, och sedan klicka på Spara. Klicka Klart för att fortsätta redigera dina formulärinställningar, eller Öppna temaredigeraren för att anpassa sidan i temaredigeraren.

När en sida har skapats för ditt formulär kan den inte raderas från formulär-appen. Om du behöver radera en sida kan du göra det från Shopify-admin.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis