Ứng dụng Biểu mẫu

Ứng dụng Biểu mẫu giúp bạn tương tác với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến và phát triển danh sách email. Bằng ứng dụng Biểu mẫu, bạn có thể tạo biểu mẫu sẽ nhắc khách hàng tham gia danh sách nhận email tiếp thị. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với thương hiệu của mình và thu thập thông tin khách hàng theo cách tuân thủ quyền riêng tư. Bạn cũng có thể tích hợp ưu đãi giảm giá vào biểu mẫu và chọn thời điểm hiển thị ưu đãi giảm giá đó. Sau khi tạo biểu mẫu, bạn có thể tạo các quy trình tự động hóa cũng như xem các phân tích như tỷ lệ chuyển đổi và phân khúc khách hàng.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu

Trước khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Biểu mẫu chỉ hiển thị trong cửa hàng của bạn khi đã được kích hoạt. Biểu mẫu được kích hoạt theo mặc định khi tạo.
 • Nếu bạn sử dụng cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng, sau đó hủy kích hoạt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu, thì biểu mẫu cửa sổ bật lên vẫn chỉ hiển thị trên các trang có cả biểu mẫu trên cùng dòng. Trong trường hợp này, biểu mẫu cửa sổ bật lên không hiển thị trên các trang không có biểu mẫu trên cùng dòng. Để ngăn biểu mẫu cửa sổ bật lên hiển thị trên mọi trang, hãy hủy kích hoạt biểu mẫu.

Tạo biểu mẫu

Khi tạo biểu mẫu, bạn có thể chọn hiển thị biểu mẫu dưới dạng biểu mẫu cửa sổ bật lên hoặc biểu mẫu trên cùng dòng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào Tạo biểu mẫu.
 3. Chọn xem tạo biểu mẫu Cửa sổ bật lên hay biểu mẫu Trên cùng dòng.
 4. Nhập tên cho biểu mẫu.
 5. Nhấp vào Create (Tạo).
 6. Định cấu hình biểu mẫu dựa vào các tùy chọn cài đặt.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu mẫu cửa sổ bật lên hiển thị dưới dạng nội dung nổi như lớp phủ phía trên nội dung của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về cài đặt cấu hình của biểu mẫu cửa sổ bật lên.

Biểu mẫu trên cùng dòng

Biểu mẫu trên cùng dòng hiển thị trong cửa hàng ở một mục cụ thể trong chủ đề, ví dụ như trên một trang. Tìm hiểu thêm về cài đặt cấu hình của biểu mẫu trên cùng dòng.

Quản lý biểu mẫu

Trang ứng dụng chính hiển thị danh sách tất cả biểu mẫu của bạn và bao gồm những thông tin sau:

 • Ưu đãi giảm giá: Có ưu đãi giảm giá được chỉ định cho biểu mẫu hay không.
 • Trạng thái: Biểu mẫu đang hoạt động hay không hoạt động.
 • Lượt xem: Số lần biểu mẫu đã được xem.
 • Lượt gửi: Số lần khách hàng điền và gửi biểu mẫu thành công.
 • Tỷ lệ hoàn thành: Số lần gửi biểu mẫu chia cho tổng số lượt xem.

Theo mặc định, mục tổng quan hiển thị tất cả biểu mẫu, nhưng bạn có thể lọc chế độ xem để chỉ hiển thị biểu mẫu Đang hoạt động hoặc Không hoạt động. Bạn có thể thực hiện các thao tác để quản lý biểu mẫu trên trang ứng dụng chính, ví dụ như kích hoạt, đổi tên hoặc xóa biểu mẫu.

Kích hoạt biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn kích hoạt.
 3. Nhấp vào Bật.

Bạn cũng có thể kích hoạt biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấp vào Bật biểu mẫu.

Hủy kích hoạt biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào ... bên cạnh biểu mẫu bạn muốn hủy kích hoạt.
 3. Nhấp vào Tắt.

Bạn cũng có thể hủy kích hoạt biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn hủy kích hoạt, sau đó nhấp vào Tắt biểu mẫu.

Đổi tên biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn đổi tên.
 3. Nhấp vào Đổi tên biểu mẫu.
 4. Nhập tên mới cho biểu mẫu.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể đổi tên biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn đổi tên, nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Đổi tên.

Xóa biểu mẫu

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Delete (Xóa).

Bạn cũng có thể xóa biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn xóa, nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Xóa.

Shop

Ứng dụng biểu mẫu đã được tích hợp với ứng dụng Shop. Khách hàng sử dụng ứng dụng Shop có thể tự động áp dụng mã giảm giá họ nhận được bằng cách hoàn thành biểu mẫu khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí