Ứng dụng Biểu mẫu

Ứng dụng Biểu mẫu giúp bạn tương tác với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến và phát triển danh sách email. Bằng ứng dụng Biểu mẫu, bạn có thể tạo biểu mẫu sẽ nhắc khách hàng tham gia danh sách nhận email tiếp thị. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu để kiểm soát những thông tin biểu mẫu sẽ thu thập và cách biểu mẫu hiển thị trong cửa hàng.

Bạn cũng có thể thêm ưu đãi giảm giá vào biểu mẫu và chọn thời điểm bạn muốn hiển thị biểu mẫu. Sau khi tạo biểu mẫu, bạn có thể tạo quy trình tự động hóa, xem các phân tích như tỷ lệ chuyển đổi và tạo phân khúc khách hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí