Ứng dụng Biểu mẫu

Ứng dụng Biểu mẫu giúp bạn tương tác với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến và phát triển danh sách email. Bằng ứng dụng Biểu mẫu, bạn có thể tạo biểu mẫu bật lên nhắc khách hàng tham gia danh sách nhận email tiếp thị. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với thương hiệu của mình và thu thập thông tin khách hàng theo cách tuân thủ quyền riêng tư. Bạn cũng có thể tích hợp ưu đãi giảm giá vào biểu mẫu và chọn thời điểm hiển thị ưu đãi giảm giá đó. Sau khi tạo biểu mẫu, bạn có thể tạo các quy trình tự động hóa cũng như xem các phân tích như tỷ lệ chuyển đổi và phân khúc khách hàng.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu

Trước khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu, bạn cần cân nhắc những điều sau:

  • Bạn chỉ có thể có một biểu mẫu hoạt động tại một thời điểm.
  • Bạn không thể chỉnh sửa màu chữ. Màu chữ phụ thuộc vào độ tương phản của màu bạn chọn và sẽ là màu đen hoặc trắng.
  • Để biểu mẫu hiển thị trên cửa hàng, bạn cần cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trên chủ đề.

Tạo biểu mẫu

  1. Trong ứng dụng Biểu mẫu, nhấp vào Tạo biểu mẫu.
  2. Định cấu hình biểu mẫu dựa vào tùy chọn cài đặt biểu mẫu.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Các mục và cài đặt của ứng dụng Biểu mẫu

Xem lại các cài đặt sau cho ứng dụng Biểu mẫu.

Mục teaser

Cài đặt cho mục teaser trong ứng dụng Biểu mẫu
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tại tiêu đề mục teaser của biểu mẫu, bạn có thể đưa ra ưu đãi hoặc lời kêu gọi hành động tham gia nhận bản tin. Ví dụ: Giảm giá 10%, Đăng ký nhận tin mới từ [company name] hoặc Đăng ký ngay. Tối đa 50 ký tự.
Cài đặt khả năng hiển thị Để hiển thị mục teaser với khách hàng, chọn Hiển thị (khuyến nghị).
Để bỏ qua mục teaser và hiển thị trực tiếp biểu mẫu, chọn Đã ẩn.

Mục Biểu mẫu

Cài đặt cho mục biểu mẫu trong ứng dụng Biểu mẫu
Trường Mô tả
Tiêu đề Tại tiêu đề biểu mẫu, bạn có thể đưa ra ưu đãi hoặc lời kêu gọi hành động tham gia nhận bản tin. Tối đa 50 ký tự.
Văn bản Văn bản được nhập sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề. Trong trường này, cân nhắc việc đưa ra ưu đãi khi đăng ký cũng như duy trì sự giản hơn. Tối đa 100 ký tự.
Nhập vào Bắt buộc phải có email. Bạn cũng có thể chọn thu thập tên, họ hoặc cả tên và họ của khách hàng bằng cách chọn hộp kiểm tương ứng.
Nút Gửi Nút này cần có lời kêu gọi hành động rõ ràng. Ví dụ: Đăng ký, Đăng ký gói, Gửi hoặc Nhận ưu đãi giảm giá. Tối đa 25 ký tự.
Tuyên bố miễn trừ (không bắt buộc) Tuyên bố miễn trừ có thể bao gồm thông tin như thông báo cho khách hàng rằng bằng cách cung cấp email, họ đồng ý nhận email tiếp thị. Ví dụ: Đăng ký nhận tiếp thị qua email từ [company name]. Tối đa 100 ký tự.

Mục Thành công

Biểu mẫu này xuất hiện sau khi khách hàng đăng ký thành công.

Cài đặt cho mục thành công trong ứng dụng Biểu mẫu
Trường Mô tả
Tiêu đề Tại tiêu đề mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể đưa ra xác nhận rằng khách hàng đã đăng ký vào danh sách email thành công. Ví dụ: Đây là ưu đãi giảm giá của bạn, Quyền truy cập VIP bắt đầu từ lúc này hoặc Cảm ơn bạn đã đăng ký!. Tối đa 50 ký tự.
Văn bản Tại phần nội dung mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc làm nổi bật lợi ích khi tham gia danh sách email. Ví dụ: Giờ đây, bạn đã trở thành người đầu tiên biết được những đợt giảm giá mới nhất và những ưu đãi đặc biệt.

Mục Phong cách

Bạn có thể cập nhật phong cách biểu mẫu bất kỳ lúc nào trước khi lưu biểu mẫu. Một cảnh báo sẽ xuất hiện nếu bạn chọn các màu không phù hợp với nhau, không đủ độ tương phản hoặc có thể khó đọc.

Trong mục Màu sắc thương hiệu của ứng dụng biểu mẫu, bạn có thể tìm và chọn những màu đã thêm làm màu sắc thương hiệu.

Cài đặt cho mục phong cách trong ứng dụng Biểu mẫu
Cài đặt Mô tả
Màu sắc Thay đổi màu nền, trường đang hoạt động, nhãn nút và thông báo lỗi của biểu mẫu sao cho phù hợp với thương hiệu và chủ đề của bạn.
Vị trí Chọn vị trí mà biểu mẫu sẽ xuất hiện. Ví dụ: Dưới cùng bên trái.
Trường biểu mẫu Chọn màu trắng hoặc trong suốt.
Kiểu chữ Chọn phông chữ bạn muốn sử dụng cho tiêu đề và văn bản nội dung.

Mục Hành vi

Bạn có thể cập nhật thời gian và vị trí hiển thị biểu mẫu.

Cài đặt cho mục phong cách trong ứng dụng Biểu mẫu
Cài đặt Mô tả
Trang Chọn xem bạn muốn hiển thị biểu mẫu trên tất cả các trang hay chỉ những trang cụ thể.
Yếu tố kích hoạt Bạn có thể chọn hiển thị biểu mẫu trong chế độ xem trang đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba ngay lập tức hoặc sau 10 hoặc 30 giây. Trong mục này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm Hiển thị biểu mẫu khi khách truy cập cố rời khỏi trang (chỉ dành cho máy tính để bàn). Ví dụ: Biểu mẫu sẽ hiển thị nếu khách truy cập di chuyển con trỏ đến thanh địa chỉ.

Tự động hóa

Biểu mẫu do bạn tạo có thể tích hợp với quy trình tự động hóa tiếp thị hiện có. Bạn có thể kết nối với quy trình tự động hóa hiện có hoặc tạo quy trình mới. Tìm hiểu thêm về tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify.

Shop

Ứng dụng biểu mẫu đã được tích hợp với ứng dụng Shop. Khách hàng sử dụng ứng dụng Shop có thể tự động áp dụng mã giảm giá họ nhận được qua việc hoàn tất biểu mẫu lúc thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí