Skapa en e-postmarknadsföringskampanj via Shopify Email

Från din Shopify-administratör kan du skapa och skicka e-postmeddelanden direkt från Shopify e-post. Du kan anpassa eller bygga dina egna varumärkta mallar. Du kan även välja vilket kundsegment (grupp) som ska få dina e-postmeddelanden.

Utkast till e-postmeddelanden sparas automatiskt medan du redigerar, och kommer inte att skickas förrän du bekräftar att e-postmeddelandet är klart. Du kan även schemalägga e-postmeddelanden i förväg för att hjälpa dig planera i förväg för din butik.

Se vår guide om Shopifys bästa praxis för e-postmarknadsföring för en fullständig lista över innehållsförslag, designtips och strategier.

Ställa in en marknadsföringsaktivitet för e-post

Shopifys e-post låter dig skicka e-postmeddelanden till kundsegment som prenumererar på e-postmarknadsföring från din butik. Läs mer om att skapa kundsegment för att skicka e-postkampanjer till specifika målgrupper.

Du måste lägga till ett ämne för e-postmeddelandet. När du lägger till ett ämne kommer ditt e-postmeddelande att sparas med det namnet. Du kan ändra det när som helst.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring.

 2. Klicka på Skapa kampanj.

 3. Klicka på Shopify e-post.

 4. Välj en e-postmall.

 5. Klicka på Till och välj sedan ett kundsegment.

 6. Ange ett ämne för e-postmeddelandet.

 7. Valfritt: Ange text för förhandsgranskning för att anpassa texten som visas efter ämnet i kundens e-postinkorg. Till exempel More fresh finds for your summer wardrobe.

När du har ställt in uppgifterna för e-postaktivitet kan du anpassa innehållet i ett e-postmeddelande.

Ändra din e-postadress som avsändare

Avsändarens e-postadress är den e-postadress som visas i fältet Från i meddelanden som kunderna får från dig. Vissa domäner kan kräva ytterligare autentisering, annars kan avsändarens e-postadress visas med via shopifyemail.com eller som store@shopifyemail.com.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratören går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Ange din e-postadress i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Klicka på Spara.

Anpassa dina e-postmeddelanden

Beroende på vilken typ av meddelande du skickar till dina kunder kan du välja från en mängd olika märkesmallar i Shopify Email. Vissa mallar inkluderar automatiskt tillgångar från din butik, till exempel din logotyp, dina produkter och dina färger.

Standardinnehållet i mallar för Shopify Email är baserat på bästa praxis för e-postmarknadsföring och innehåller platshållartext, bilder och länkar i avsnitt som är baserade på information från din butik.

Du kan anpassa innehållet i brödtexten för dina aktiviteter i e-postmarknadsföringen genom att lägga till, redigera eller ta bort avsnitt. Ändringar sparas endast för den specifika aktivitet i e-postmarknadsföringen som du redigerar.

Lägg till, redigera eller ta bort ett avsnitt i e-postmeddelandets innehåll.

 1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring.

 2. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

 3. Välj en mall som du vill anpassa. Du kan göra följande ändringar i innehållet i ett e-postmeddelande:

  • Om du vill lägga till ett avsnitt använder du musen för att hålla muspekaren över e-postinnehållet där du vill ha det nya avsnittet och klickar sedan på +-ikonen.
  • Om du vill ta bort ett avsnitt från innehållet i ett e-postmeddelande klickar du först på det för att öppna redigeringsalternativ och sedan på ikonen för papperskorgen för att ta bort avsnittet.
  • Klicka på det avsnitt som du vill redigera för att se redigeringsalternativen. Redigeringsalternativen bestäms av avsnittstypen.

Text

Attributen för ett textavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • redigera text
 • ändra textens typsnitt, färg, vikt, justering eller tillämpa kursiv text
 • lägg till en länk

Ändringar av textstilen tillämpas på hela e-postmeddelandet. Om du till exempel ställer in att rubrik 1 ska ha teckensnittet Times New Roman kommer all text med rubrik 1 visas i Times New Roman.

Pristexten kan inte ändras. Priset för en produkt måste ändras i själva produkten.

Knapp

Attributen för ett knappavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • ändra typsnitt, storlek, hörnstilar (kvadratisk, böjd, rundad), fyllnad (tjock eller kontur), textfärg, bakgrundsfärg och justering
 • lägg till en länk

Bild

Attributen för ett bildavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • redigera bredd, bakgrundsfärg
 • Lägg till alternativtext
 • lägg till en länk

En bild kan väljas från dina Shopify-filer eller så kan en ny bild laddas upp.

Krav
 • filstorlek: maximalt 20 megabytes
 • upplösning: maximalt 20 megapixlar
 • bildförhållande: mellan 100:1 och 1:100
 • filformat: jpg eller png

Rubrik

Attributen för ett rubrikavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa med butikens logotyp eller butiksnamnet, eller ändra typsnitt, textstorlek, textfärg, textjustering eller bakgrundsfärg
 • kan döljas

Produkt

Attributen för ett produktavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa text, knapp, layout, bakgrundsfärg, förhållande och textjustering
 • kan vara en layout med flera kolumner för att markera produkter i olika riktningar
 • välj ny produktbild (kommer inte att ändra bilden i dina produktinställningar)
 • upp till 9 produkter kan läggas till

Priset för en produkt kan endast ändras i avsnittet Produkter som mallen hämtar produktdetaljerna från. Det kan inte ändras i Shopify Email-redigeraren.

Snabbkassa

Attributen för ett avsnitt för snabbkassa.
Redigeringsalternativ
 • anpassa text, knappstil, layout, bakgrundsfärg, förhållande, bildstil och textjustering
 • välj ny produktbild (kommer inte att ändra bilden i dina produktinställningar)

Endast en produkt med en variant kan väljas för detta avsnitt.

Om du har Shop Pay aktiverat i din butik visas knapparna Köp med Shop Pay och Gå till kassan nu i avsnittet som standard.Du kan avmarkera knappen Shop Pay för att dölja den, men knappen Gå till kassan nu kan inte döljas.

Du kan endast redigera knappstorlek och hörnstil på Shop Pay-knappen.

Presentkort

Attributen för ett presentkortsavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa med en ny bild, text, knapp, justering eller bakgrundsfärg
 • kan döljas

Presentkort måste vara aktiva för butiken sedan innan. De kan inte skapas eller redigeras i Shopify Email-redigeraren.

Rabatt

Attributen för ett rabattavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa text, teckenstorlek, textfärg och knapp

Rabatter måste finnas i butiken sedan innan. De kan inte skapas eller redigeras i Shopify Email-redigeraren.

Bild med text

Attributen för ett bild med text-avsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa text, knapp, bildstil, placering, avstånd, justering och bakgrundsfärg
 • se till att en länk läggs till för alla knappar
 • dölj eller visa text och knappar, men bilder måste alltid väljas

Flera kolumner

Attributen för ett avsnitt med flera kolumner.
Redigeringsalternativ
 • anpassa kolumner med bildstil, placering, avstånd, justering och bakgrundsfärg
 • aktivera eller inaktivera olika element i varje kolumn (exempel: den första kolumnen kan ha bilden och knappen dold, men texten visas och den andra kolumnen kan ha bilden dold, men texten och knappen visas)
 • dölj eller visa bilder, men text måste alltid inkluderas

Sidfot

Attributen för ett sidfotsavsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa typsnitt, textfärg, länkfärg, bakgrund och delningsfärg
 • visa butiksadress, telefonnummer och ikoner för sociala medier

Sidfotsavsnittet kan inte tas bort.

Butiksadressen och telefonnumret anpassas i dina butiksinställningar.

Du måste använda temat Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative eller Parallax för att lägga till länkar till sociala medier i din e-post.

Anpassa Liquid

Attributen för ett anpassat liquid-avsnitt.
Redigeringsalternativ
 • anpassa bildstorlek och avsnittsstorlek
 • skapa anpassade knappar, sektioner med flera kolumner, bilder sida vid sida, punktlistor och annat dynamiskt innehåll.

Du kan mata in anpassad Liquid och HTML i kodredigeraren.

Koden du anger får inte vara större än 50 KB.

Mer information om liquid-variabler som stöds för Shopify e-post.

Förhandsgranska ett e-postmeddelande innan du skickar det

 1. Klicka på Skicka test i e-postredigeraren för att förhandsgranska e-postmeddelandet som dina kunder kommer att se det. Du kan skicka ett test via e-post till den e-postadress som är kopplad till din Shopify butik.
 2. Klicka på Granska för att se en översikt över e-postaktivitet.
 3. När du är redo att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka och sedan på Skicka igen för att bekräfta. Klicka på Redigera e-postinnehåll om du vill göra ändringar i e-postmeddelandet.

Anpassa dina e-postmeddelanden

Du kan lägga till anpassad text i dina e-postkampanjer, som kundens förnamn, efternamn, e-postadress, stad, delstat, provins och land. Om du lägger till anpassat innehåll i ett visst avsnitt i ditt e-postmeddelande använder Shopify Email automatiskt kundinformation i det avsnittet, om det finns för den kund som får e-postmeddelandet. Du kan lägga till anpassad text i din ämnesrad, förhandsgranskningsrad och brödtext i e-postmeddelandet. Anpassningen ger en mer skräddarsydd upplevelse för dina e-postprenumeranter och kan förbättra öppningsgrad, konvertering och engagemang.

Du kan bara ha två anpassningsvärden i ditt e-postmeddelandes ämnesrad och förhandsgranskningsrad. På ämnesraden kan du till exempel använda First name och Last name, men inte ett tredje anpassningsvärde. Du kan ha maximalt tio anpassningsvärden i brödtexten i e-postmeddelandet. Du kan även lägga till standardinformation som används när specifik kundinformation inte är tillgänglig.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Marknadsföring.
 2. Klicka på Skapa kampanj > Shopify Email.
 3. Välj en mall att anpassa.
 4. Om du vill anpassa en ämnesrad, förhandsgranskningsrad, rubrik eller brödtext klickar du på pennikonen i lämpligt avsnitt.
 5. Välj det värde du vill anpassa från de alternativ som visas. Välj till exempel City om du vill att ditt e-postmeddelande ska inkludera kundens stad.
 6. Valfritt: Ange ett standardvärde som används om kundens information inte är tillgänglig. Om du inte anger ett standardvärde lämnas utrymmet för anpassad text tomt.
 7. Klicka på Spara.

Skapa och hantera nya mallar för Shopify Email

Alla e-postmeddelanden som du skapar med hjälp av Shopify Email kan redigeras och anpassas. Du kan spara anpassade mallar för att använda som startpunkt för framtida kampanjer.

Skapa och spara en anpassad e-postmall

Du kan skapa och spara anpassade mallar för att använda som startpunkt för framtida kampanjer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring.

 2. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

 3. Klicka på Skapa mall.

 4. Redigera din mall i Shopify Email-redigeraren.

 5. Välj Spara som mall.

 6. Namnge din mall.

 7. Klicka på Spara.

Mallar sparas under Email > Mallar.

Använda en anpassad mall

Du kan använda dina anpassade mallar för alla framtida marknadsföringskampanjer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Marknadsföring.

 2. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

 3. Välj din mall från avsnittet Mina mallar. När du har valt din mall kan du följa stegen för att skapa en marknadsföringskampanj via e-post.

Redigera en anpassad mall

Om du behöver ändra en befintlig mall kan du redigera den från listan Mallar från Email-appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, under Appar, navigera till Email > Mallar.
 2. Klicka på menyknappen för överflöde för att öppna tillgängliga alternativ för den mall du vill hantera.
 3. Klicka på något av följande:
  • Klicka på Duplicera för att duplicera den valda mallen.
  • Klicka på Skapa e-post för att skapa en marknadsföringskampanj från den valda mallen.
  • Klicka på Radera för att radera en mall.

Lägga till snabbkassa

Du kan lägga till snabbkassa i din e-post, vilket gör det möjligt för kunder att köpa produkter via en direkt kassalänk. Med det här avsnittet kan du välja en produkt eller produktvariant och skapa en Gå till kassan nu-knapp. Om du har Shop Pay aktiverat i din butik visas även en Köp med Shop Pay-knapp.

När kunder använder snabbkassa kringgår de produkt- och varukorgssidorna för en accelererad kassaupplevelse. Att använda snabbkassan kan öka kundkonverteringen.

Snabbkasseknapparna gäller endast för en enda produkt, men du kan lägga till mer än ett avsnitt för snabbkassa i ett e-postmeddelande.

Lägga till specialtecken till e-postmeddelanden

Du kan lägga till internationella tecken i e-postmeddelandens ämnesrader och text.

Ämnesrader i e-postmeddelande har stöd för emojis.

Översättning av e-postinnehåll

E-postmeddelanden skickas endast på det språk du skriver dem på och översätts inte automatiskt. Du kan skapa kundsegment för att nå en specifik målgrupp bland dina kunder baserat på språk.

Skicka eller schemalägga ett e-postmeddelande

Det är en bra idé att korrekturläsa innehållet i ditt e-postmeddelande innan du skickar e-postmeddelandet. Shopify kontrollerar inte stavfel eller andra fel. Du kan skicka ett test via e-post till dig själv för att se hur e-postmeddelandet ser ut i en inkorg.

När du skickar eller schemalägger din e-post finns det ett föreslaget framtida tillfälle som visas med märket Föreslaget bredvid. Den föreslagna tiden baseras på Shopifys data och optimeras för bästa klickfrekvens. Om du väljer att skicka ditt e-postmeddelande vid den föreslagna tidpunkten kan det leda till en bättre konverteringshastighet.

Skicka ett test-e-postmeddelande

 1. Klicka på Skicka test från e-postredigeraren.
 2. I avsnittet e-postadresser anger du upp till fem e-postadresser som du vill skicka testet till, en i taget.
 3. Klicka på Skicka.

Granska och skicka e-post nu

 1. När du är klar med att redigera din e-post, klicka på Granska från e-postredigeraren.
 2. Valfritt: För att göra ytterligare ändringar klickar du på Redigera e-post för att gå tillbaka till redigeraren eller Avsluta för att gå tillbaka till föregående sida.
 3. Klicka på Schemalägg skicka.
 4. Välj Nu. Om det finns en kostnad för att skicka e-postmeddelanden visas en beräknad kostnad.
 5. Klicka på Skicka för att skicka.

Schemalägg ett e-postmeddelande

När du är klar med att redigera din e-post kanske du vill schemalägga den till ett senare datum. Om du har nått en e-postgräns kan du schemalägga e-postmeddelandet till nästa tillgängliga dag.

Du kan välja att schemalägga e-postmeddelandet för en anpassad tid eller en föreslagen tid.

Steg:

 1. Klicka på Granska i e-postredigeraren.
 2. Klicka på Schemalägg skicka.
 3. Gör något av följande:

  • Om du vill välja din egen anpassade tidpunkt för att skicka klickar du på Anpassat datum och tid och anger uppgifterna i fälten Sändningsdatum och Sändningstid.Om det finns en kostnad för att skicka e-postmeddelanden visas en beräknad kostnad.
  • För att välja föreslagen tid, optimerad för bästa klickfrekvens, klicka på alternativet som har märket Föreslagen bredvid sig. Om det finns en kostnad för att skicka e-postmeddelanden visas en beräknad kostnad.
 4. Klicka på Schemalägg.

Avbryt eller schemalägg en ny tid för att skicka

Du kan avbryta ett schemalagt e-postmeddelande för att stoppa det från att skickas vid den valda tidpunkten. Du kan även schemalägga det för en annan tidpunkt.

Steg:

 1. Klicka på kampanjen i Shopify Email.
 2. Klicka på Redigera sändningsdatum.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill avbryta e-postmeddelandet från att skickas vid schemalagd tid klickar du på Ta bort sändningsdatum.
  • Om du vill schemalägga på nytt väljer du en ny tid och ett nytt datum och klickar sedan på Spara.

Begränsningar i e-post

E-postbegränsningar avgör hur många prenumeranter du kan skicka e-post under en viss tidsperiod. Detta avgörs av flera faktorer och hjälper till att förhindra leveransproblem.

Antalet e-postmeddelanden du har skickat under en dag beräknas utifrån hur många e-postmeddelanden som skickades till enskilda prenumeranter den dagen, snarare än antalet e-postkampanjer som du har skickat.

Gör något av följande om du har nått på en e-postgräns:

 • Schemalägg ett e-postmeddelande för nästa tillgängliga datum.
 • Skapa kundsegment och skräddarsy din e-post till vissa segment. Strategiska marknadsförare bygger upp e-postmarknadsföring runt sin målgrupp. Du kan skapa kundsegment för att komma åt specifika prenumeranter med specifika kampanjer eller för att dela upp din lista i mindre segment.

Du kanske kan öka dina e-postbegränsningar genom att förbättra dina leveransmått. Leveransstatistik påverkas av följande:

 • Avvisningsfrekvens: Avvisningsfrekvensen visar hur många av de e-postmeddelanden som du skickar ut som "studsar" eller returneras till dig.
 • Skräppostfrekvens: Avvisningsfrekvenser, engagemang från dina prenumeranter och om dina kunder markerade din e-post som skräppost är faktorer som alla påverkar om din e-post ses som skräppost eller inte av en e-postleverantör.
 • Avregistreringsfrekvens: Om en kund klickar på Avsluta prenumeration i ett e-postmeddelande från dig eller markerar e-postmeddelandet som skräppost kommer den att tas bort från din lista.
 • Klickfrekvens: Klickfrekvens beräknas genom att dividera unika klick med antalet skickade e-postmeddelanden. Läs mer om bästa praxis för e-post för att förbättra klickfrekvenser.
 • Varukorgstilläggsfrekvens: Varukorgstilläggsfrekvensen är den procentandel av besökare som placerar minst en artikel i varukorgen under sessionen.
 • Konverteringsfrekvens: Konverteringsfrekvensen är andelen prenumeranter som följer e-postmeddelandets uppmaning efter att ha läst ditt e-postmeddelande, som att köpa produkten som du annonserade i e-postmeddelandet.

Om du har frågor om schemaläggning eller segmentering av kunder kan du kontakta vårt supportteam för ytterligare hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis