Skapa B2B-företag

Ett företag i Shopify representerar ett företag som du säljer till med B2B. Företag kan ha flera platser, var och en med separata prislistor, betalningsvillkor, kassaalternativ och leveransadresser. När B2B-kunder loggar in i din butik väljer de den plats som de köper för och erbjuds de priser, betalningsvillkor och kassa som du tilldelade den företagsplatsen.

För att lagra anpassad information om din B2B-kund kan du lägga till metafält till ett företag eller en plats.Metafält gör det möjligt för dig att anpassa funktionaliteten och utseendet för din Shopify-butik genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-admin.Mer information om metafält.

Skapa ett företag

Endast ett företagsnamn krävs när du först skapar ett företag. Ytterligare information kan läggas till senare.

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange ett företagsnamn. Kunderna ser detta namn när de loggar in.
 4. Ange ett företags-ID. Du kan använda ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 5. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.
 6. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.
 7. Lägg till ett plats-ID. Du kan lägga till ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 8. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.
 9. I avsnittet Order och betalningar väljer du om kunden måste skicka in sin order som ett orderutkast.
 10. I avsnittet Ordrar och betalningar väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga betalningsvillkor - Ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 11. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 12. Valfritt: Lägg till information för alla metafält som du har lagt till i avsnittet Metafält.

 13. Klicka på Spara.

Lägg till en plats till ett befintligt företag

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Välj företaget som du vill lägga till en ny plats till.
 3. I avsnittet Platser klickar du på Skapa en ny plats.
 4. Välj en av följande:

  • Om du vill kopiera faktureringsadress, platskontakt, prislistor och betalningsvillkor från en befintlig plats väljer du Kopiera en befintlig plats.
  • Om du vill ange platsinformation manuellt väljer du Ny företagsplats.
 5. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

 6. Lägg till platsnamn och plats-ID.

 7. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.

 8. Välj behörigheter för huvudkontakten från följande:

  • Endast beställa – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
  • Plats-admin – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen.
 9. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.

 10. I avsnittet Kassa väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga - ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 11. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 12. Valfritt: Lägg till information för alla metafält som du har lagt till i avsnittet Metafält.

 13. Klicka på Spara.

Radera ett företag

När du tar bort ett företag raderas alla platser för det företaget. Alla kunder tas bort från företaget men finns kvar i din kundlista om du inte tar bort dem. Företag kan inte raderas om det finns öppna ordrar för det företaget.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget för att radera.
 3. Klicka på Radera företag.
 4. Granska raderingsinformationen och klicka sedan på Radera företag.

Radera en plats från ett företag

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget som du vill radera en plats från.
 3. Klicka på platsnamnet i avsnittet för Plats.
 4. Klicka på Ta bort plats.

Tillåt B2B-kunder att ange en flexibel leveransadress i kassan

Du kan bestämma för varje företagsplats om köpare som lägger ordrar kan ange en ny adress vid ett tillfälle i kassan. Den här inställningen är inaktiverad som standard. När du skapar ett nytt företag eller en ny företagsplats kan du aktivera alternativet samtidigt.

Du kan när som helst inaktivera detta för ett företag eller en företagsplats genom att återgå till kassainställningarna och avmarkera alternativet.

Leveransadressen som en B2B-kund tillhandahåller i kassan tillämpas endast på den specifika ordern som den lades till i. Den lagras inte för framtida användning. B2B-kunden kan inte redigera leveransadressen för ordern när du har accepterat den.

Tillåt flexibla leveransadresser för en befintlig plats

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
 2. Välj Företag och välj sedan den Företagsplats där du vill tillåta B2B-kunder att ange en leveransadress i kassan när de köper från den platsen.
 3. I Platsprofilen, under Kassa, klickar du på Redigera.
 4. I kassainställningarna väljer du Tillåt kunder att leverera till vilken adress som helst.
 5. Klicka på Spara.

Tillåt flexibel leveransadress för alla befintliga platser som är kopplade till ett företag

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
 2. Klicka ... i avsnittet Företag
 3. Klicka på Redigera kassainställningar
 4. Välj Tillåt kunder att leverera till vilken adress som helst i Redigera kassainställningar.
 5. Klicka på Spara.

Skapa ett nytt företag som tillåter flexibla leveransadresser

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange relevant information om det Nya företaget och välj Tillåt kunder att leverera till vilken adress som helst i kassainställningar.
 4. Klicka på Spara.

Skapa en ny företagsplats med flexibla leveransadresser tillåtna

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
 2. Välj Företaget för vilket du vill skapa en ny Företagsplats.
 3. Klicka på Lägg till plats.
 4. Ange relevant information om den Nya företagsplatsen och välj Tillåt kunder att leverera till vilken adress som helst i kassainställningar.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis