Skapa B2B-företag

Ett företag i Shopify representerar ett företag som du säljer till med B2B. Företag kan ha flera platser, var och en med separata prislistor, betalningsvillkor, kassaalternativ och leveransadresser. När B2B-kunder loggar in i din butik väljer de den plats som de köper för och erbjuds de priser, betalningsvillkor och kassa som du tilldelade den företagsplatsen.

Skapa ett företag

Endast ett företagsnamn krävs när du först skapar ett företag. Ytterligare information kan läggas till senare.

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange ett företagsnamn. Kunderna ser detta namn när de loggar in.
 4. Ange ett företags-ID. Du kan använda ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 5. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.
 6. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.
 7. Lägg till ett plats-ID. Du kan lägga till ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 8. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.
 9. I avsnittet Order och betalningar väljer du om kunden måste skicka in sin order som ett orderutkast.
 10. I avsnittet Ordrar och betalningar väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga betalningsvillkor - Ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 11. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 12. Klicka på Spara.

Lägg till en plats till ett befintligt företag

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Välj företaget som du vill lägga till en ny plats till.
 3. I avsnittet Platser klickar du på Skapa en ny plats.
 4. Välj en av följande:

  • Om du vill kopiera faktureringsadress, platskontakt, prislistor och betalningsvillkor från en befintlig plats väljer du Kopiera en befintlig plats.
  • Om du vill ange platsinformation manuellt väljer du Ny företagsplats.
 5. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

 6. Lägg till platsnamn och plats-ID.

 7. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.

 8. Välj behörigheter för huvudkontakten från följande:

  • Endast beställa – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
  • Plats-admin – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen.
 9. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.

 10. I avsnittet Kassa väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga - ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 11. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 12. Klicka på Spara.

Radera ett företag

När du tar bort ett företag raderas alla platser för det företaget. Alla kunder tas bort från företaget men finns kvar i din kundlista om du inte tar bort dem. Företag kan inte raderas om det finns öppna ordrar för det företaget.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget för att radera.
 3. Klicka på Radera företag.
 4. Granska raderingsinformationen och klicka sedan på Radera företag.

Radera en plats från ett företag

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget som du vill radera en plats från.
 3. Klicka på platsnamnet i avsnittet för Plats.
 4. Klicka på Ta bort plats.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis