Skapa B2B-företagsprofiler

Ett företag är en profil som du tilldelar kunder och prislistor till. Företag kan ha flera platser, var och en med separata prislistor och kunder. När en B2B-kund loggar in i sin kundprofil i din butik väljer de den plats som de köper för och erbjuds prislistan som du tilldelade det företaget och platsen.

Skapa ett företag

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange ett företagsnamn. Kunderna ser detta namn när de loggar in.
 4. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.
 5. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.
 6. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.
 7. I avsnittet Kassa väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga - ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 8. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 9. Klicka på Spara.

Lägg till en plats till ett befintligt företag

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Välj företaget som du vill lägga till en ny plats till.
 3. I avsnittet Platser klickar du på Skapa en ny plats.
 4. Välj en av följande:

  • Om du vill kopiera faktureringsadress, platskontakt, prislistor och betalningsvillkor från en befintlig plats väljer du Kopiera en befintlig plats.
  • Om du vill ange platsinformation manuellt väljer du Ny företagsplats.
 5. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.

 6. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.

 7. Välj behörigheter för huvudkontakten från följande:

  • Endast beställa – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
  • Plats-admin – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen.
 8. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.

 9. I avsnittet Kassa väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga - ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 10. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 11. Klicka på Spara.

Radera ett företag

När du tar bort ett företag raderas alla platser för det företaget och alla kunder tas bort från företaget. Företag kan inte raderas om det finns öppna ordrar för det företaget.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget för att radera.
 3. Klicka på Radera företag.
 4. Granska raderingsinformationen och klicka sedan på Radera företag.

Radera en plats från ett företag

 1. I din Shopify-administratör går du till Kunder > Företag.
 2. Klicka på företaget som du vill radera en plats från.
 3. Klicka på platsnamnet i avsnittet för Plats.
 4. Klicka på Ta bort plats.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis