Skapa och hantera B2B-företag

Ett företag i Shopify representerar ett företag som du säljer till med B2B. Företag kan ha flera platser, var och en med separata prislistor, betalningsvillkor, kassaalternativ och leveransadresser. När B2B-kunder loggar in i din butik väljer de den plats som de köper för och erbjuds de priser, betalningsvillkor och kassa som du tilldelade den företagsplatsen.

För att lagra anpassad information om din B2B-kund kan du lägga till metafält till ett företag eller en plats. Metafält gör det möjligt för dig att anpassa din Shopify-butiks funktionalitet och utseende genom att låta dig spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp i Shopify-admin. Mer information om metafält.

Skapa ett företag

Endast ett företagsnamn krävs när du först skapar ett företag. Ytterligare information kan läggas till senare.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange ett företagsnamn. Detta namn visas för kunder när de loggar in.
 4. Ange ett företags-ID. Du kan använda ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 5. Välj en huvudkontakt. Du kan välja en kund från de profiler som redan finns i din butik eller skapa en ny kundprofil. Kundprofiler måste ha en e-postadress för att kunna användas som en huvudkontakt.
 6. Ange en leveransadress och en faktureringsadress.
 7. Lägg till ett plats-ID. Du kan lägga till ett befintligt externt ID eller skapa ett unikt ID.
 8. I avsnittet Prislistor väljer du de prislistor som ska gälla för företaget.
 9. I avsnittet Order och betalningar väljer du om kunden måste skicka in sin order som ett orderutkast.
 10. I avsnittet Ordrar och betalningar väljer du betalningsvillkor för företaget från följande:

  • Inga betalningsvillkor - Ordrar måste betalas omedelbart i kassan.
  • Netto (period) - Ordrar kan betalas omedelbart eller när som helst under den angivna tidsperioden.
 11. Valfritt: Ange företagets skatte-ID och skattebefrielser i avsnittet Skatter.

 12. Valfritt: Lägg till information för alla metafält som du har lagt till i avsnittet Metafält.

 13. Klicka på Spara.

Lägg till en plats till ett befintligt företag

Du kan lägga till en plats till ett befintligt företag. Varje företag kan ha maximalt 10 000 platser. Varje plats kan ha maximalt 25 tilldelade kataloger.

Steg:

Redigera företagets information

Du kan lägga till eller uppdatera företagsinformation efter det att ett företag har skapats. Ändringar som gjorts från företagssidan tillämpas för alla företagsplatser i bulk, men viss information (såsom skatte-ID och undantag) är platsspecifik och måste uppdateras från platssidan.

Överväg att använda massredigerarens tredjepartsappar om du behöver uppdatera företagsinformation i bulk, till exempel företagsnamnet.

Steg:

Redigera ett företags platsinformation

Du kan lägga till eller uppdatera platsinformation efter att en företagsplats har skapats. Ändringar gjorda från företagssidan tillämpas för alla företagsplatser i bulk, men viss information (till exempel skatte-ID och undantag) är platsspecifik och måste uppdateras från platssidan.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget med den plats du vill uppdatera.
 3. Klicka på den plats du vill uppdatera i avsnittet Platser.
 4. I avsnittet med platsens namn klickar du på för att göra någon av följande uppdateringar:

  • Klicka på Redigera platsuppgifter för att uppdatera platsnamn eller ID.
  • Klicka på Redigera leveransadress för att uppdatera platsens leveransadress.
  • Klicka på Redigera faktureringsadress för att uppdatera platsens faktureringsadress.
 5. I avsnittet Anpassningar klickar du på för att göra någon av följande uppdateringar:

  • Klicka på Hantera kataloger för att lägga till eller ta bort Kataloger för den här platsen.
  • Klicka på Redigera betalningsvillkor för att uppdatera betalningsvillkor för den här platsen.
  • Klicka på Redigera kassainställningar för att uppdatera flexibla leveransadresser och orderinlämningsregler för den här platsen.
  • Klicka på Redigera skatte-ID för att uppdatera skatte-ID för den här platsen.
  • Klicka på Hantera skattebefrielser för att lägga till eller ta bort skattebefrielseregler för den här platsen.
 6. Klicka på Spara.

 7. Valfritt: klicka på pennikonen för att lägga till en anteckning om företaget i avsnittet Anteckningar och klicka sedan på Spara.

Filtrera metafält för företag och företagsplats

Du kan filtrera och söka efter metafält för företag och företagsplats på indexsidorna Företag och Företagsplatser. Läs mer om Filtrera metafält för företag och företagsplats.

Radera ett företag

När du tar bort ett företag raderas alla platser för det företaget. Alla kunder tas bort från företaget men finns kvar i din kundlista om du inte tar bort dem. Företag kan inte raderas om det finns ordrar för det företaget.

Steg:

Radera en plats från ett företag

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill radera en plats från.
 3. Klicka på platsnamnet i avsnittet för Plats.
 4. Klicka på Ta bort plats.

Tillåt B2B-kunder att ange en flexibel leveransadress i kassan

Du kan bestämma för varje företagsplats om köpare som lägger ordrar kan ange en ny engångsadress i kassan. Den här inställningen är inaktiverad som standard. När du skapar ett nytt företag eller en ny företagsplats kan du aktivera alternativet samtidigt.

Du kan när som helst inaktivera detta för ett företag eller en företagsplats genom att återgå till kassainställningarna och avmarkera alternativet.

Leveransadressen som en B2B-kund tillhandahåller i kassan tillämpas endast på den specifika ordern som den lades till i. Den lagras inte för framtida användning. B2B-kunden kan inte redigera leveransadressen för ordern när du har accepterat den.

Tillåt flexibla leveransadresser för en befintlig plats

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Välj Företag och välj sedan den Företagsplats där du vill tillåta B2B-kunder att ange en leveransadress i kassan när de köper från den platsen.
 3. I Platsprofilen, under Kassa, klickar du på Redigera.
 4. I kassainställningarna väljer du Tillåt kunder att leverera till alla engångsadresser.
 5. Klicka på Spara.

Tillåt flexibel leveransadress för alla befintliga platser som är kopplade till ett företag

Skapa ett nytt företag som tillåter flexibla leveransadresser

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till företag.
 3. Ange relevant information om det Nya företaget och välj Tillåt kunder att leverera till vilken adress som helst i kassainställningar.
 4. Klicka på Spara.

Skapa en ny företagsplats med flexibla leveransadresser tillåtna

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis