การสร้างโปรไฟล์บริษัทแบบ B2B

บริษัทคือโปรไฟล์ที่คุณมอบหมายลูกค้าและรายการราคาให้ บริษัทสามารถมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งโดยมีรายการราคาและลูกค้าแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง เมื่อลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ลูกค้าในร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการซื้อสินค้าให้และจะได้รับรายการราคาที่คุณมอบหมายให้แก่บริษัทและตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

สร้างบริษัท

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิก "เพิ่มบริษัท"
 3. ป้อนชื่อบริษัท ลูกค้าจะเห็นชื่อนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ
 4. เลือกผู้ติดต่อหลัก คุณสามารถเลือกลูกค้าจากโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วในร้านค้าของคุณหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ โดยโปรไฟล์ลูกค้าต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อใช้เป็นผู้ติดต่อหลัก
 5. ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 6. ในส่วนรายการราคา ให้เลือกรายการราคาที่จะใช้กับบริษัท
 7. ในส่วนการชำระเงิน ให้เลือกข้อกำหนดในการชำระเงินสำหรับบริษัทจากรายการต่อไปนี้:

  • ไม่มี - ต้องชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทันทีในขั้นตอนการชําระเงิน
  • สุทธิ (ระยะเวลา) - สามารถชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในทันทีหรือเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ระบุ
 8. ไม่บังคับ: ในส่วนภาษี ให้ป้อน ID ภาษีของบริษัทและการยกเว้นภาษี

 9. คลิกที่ "บันทึก"

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งไปยังบริษัทที่มีอยู่

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัทเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก "สร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่"
 4. เลือกหนึ่งรายการต่อไปนี้:

  • หากต้องการคัดลอกที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ผู้ติดต่อในตำแหน่งที่ตั้ง รายการราคา และข้อกำหนดในการชำระเงินจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ ให้เลือก "คัดลอกตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่"
  • หากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งด้วยตนเอง ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทใหม่
 5. ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

 6. เลือกผู้ติดต่อหลัก คุณสามารถเลือกลูกค้าจากโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วในร้านค้าของคุณหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ โดยโปรไฟล์ลูกค้าต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อใช้เป็นผู้ติดต่อหลัก

 7. เลือกสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ติดต่อหลักจากรายการต่อไปนี้:

  • การสั่งซื้อเท่านั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้
  • ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทั้งหมดสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้
 8. ในส่วนรายการราคา ให้เลือกรายการราคาที่จะใช้กับบริษัท

 9. ในส่วนการชำระเงิน ให้เลือกข้อกำหนดในการชำระเงินสำหรับบริษัทจากรายการต่อไปนี้:

  • ไม่มี - ต้องชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทันทีในขั้นตอนการชําระเงิน
  • สุทธิ (ระยะเวลา) - สามารถชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในทันทีหรือเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ระบุ
 10. ไม่บังคับ: ในส่วนภาษี ให้ป้อน ID ภาษีของบริษัทและการยกเว้นภาษี

 11. คลิกที่ "บันทึก"

ลบบริษัท

เมื่อคุณลบบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวจะถูกลบและลูกค้าทั้งหมดจะถูกถอดออกจากบริษัท แต่จะไม่สามารถลบบริษัทได้หากยังมีสินค้าค้างส่งในบริษัทดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่ต้องการลบ
 3. คลิก "ลบบริษัท"
 4. ตรวจสอบข้อมูลการลบแล้วคลิก "ลบบริษัท"

ลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากบริษัท

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่ต้องการลบตำแหน่งที่ตั้งออก
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง
 4. คลิกลบตำแหน่งที่ตั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี