การสร้างบริษัทธุรกิจแบบ B2B

บริษัทใน Shopify เป็นตัวแทนของบริษัทที่คุณขายสินค้าให้กับธุรกิจแบบ B2B บริษัทมีตำแหน่งที่ตั้งได้หลายแห่ง แต่ละแห่งจะมีแค็ตตาล็อกแยกต่างหาก ข้อกำหนดการชำระเงิน ตัวเลือกการชำระเงิน และที่อยู่ที่จัดส่ง เมื่อลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณ ลูกค้าจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ตนจะซื้อให้และได้รับการเสนอราคา ข้อกำหนดการชำระเงิน และการชำระเงินที่คุณได้มอบหมายให้กับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนั้น

หากต้องการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดเองเกี่ยวกับลูกค้า B2B ของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งได้เมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานและรูปลักษณ์ของร้านค้า Shopify ของคุณได้โดยการช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะที่มักไม่ได้รวมอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopifyดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

สร้างบริษัท

คุณต้องใช้เพียงแค่ชื่อบริษัท เมื่อคุณสร้างบริษัทเป็นครั้งแรก โดยสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิก “เพิ่มบริษัท
 3. ป้อนชื่อบริษัท ลูกค้าจะเห็นชื่อนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ
 4. ป้อน ID บริษัท คุณสามารถใช้ ID ภายนอกที่มีอยู่ หรือสร้าง ID ที่ไม่ซ้ำกันได้
 5. เลือกผู้ติดต่อหลัก คุณสามารถเลือกลูกค้าจากโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วในร้านค้าของคุณหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ โดยโปรไฟล์ลูกค้าต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อใช้เป็นผู้ติดต่อหลัก
 6. ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 7. เพิ่ม ID ตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่ม ID ภายนอกที่มีอยู่ หรือสร้าง ID ที่ไม่ซ้ำกันได้
 8. ในส่วน แค็ตตาล็อก ให้เลือกแค็ตตาล็อกที่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัท
 9. ในส่วนคำสั่งซื้อและการชำระเงิน ให้เลือกว่าลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อของตนเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือไม่
 10. ในส่วนคำสั่งซื้อและการชำระเงิน ให้เลือกระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับบริษัทจากรายการต่อไปนี้:

  • ไม่มีระยะเวลาในการชำระเงิน - ต้องชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทันทีในขั้นตอนการชำระเงิน
  • สุทธิ (ระยะเวลา) - สามารถชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในทันทีหรือเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ระบุ
 11. ไม่บังคับ: ในส่วนภาษี ให้ป้อน ID ภาษีของบริษัทและการยกเว้นภาษี

 12. ไม่บังคับ: ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้เพิ่มข้อมูลสำหรับเมตาฟิลด์ใดๆ ที่คุณได้เพิ่ม

 13. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งไปยังบริษัทที่มีอยู่แล้ว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัทเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก “สร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่
 4. เลือกหนึ่งรายการต่อไปนี้:

  • หากต้องการคัดลอกที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ผู้ติดต่อในตำแหน่งที่ตั้ง แค็ตตาล็อก และข้อกำหนดในการชำระเงินจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ ให้เลือก “คัดลอกตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่
  • หากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งด้วยตนเอง ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทใหม่
 5. ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

 6. เพิ่มชื่อตำแหน่งที่ตั้งและ ID ตำแหน่งที่ตั้ง

 7. เลือกผู้ติดต่อหลัก คุณสามารถเลือกลูกค้าจากโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วในร้านค้าของคุณหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ โดยโปรไฟล์ลูกค้าต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อใช้เป็นผู้ติดต่อหลัก

 8. เลือกสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ติดต่อหลักจากรายการต่อไปนี้:

  • การสั่งซื้อเท่านั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้
  • ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทั้งหมดสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้
 9. ในส่วน แค็ตตาล็อก ให้เลือกแค็ตตาล็อกที่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัท

 10. ในส่วนการชำระเงิน ให้เลือกข้อกำหนดในการชำระเงินสำหรับบริษัทจากรายการต่อไปนี้:

  • ไม่มี - ต้องชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทันทีในขั้นตอนการชําระเงิน
  • สุทธิ (ระยะเวลา) - สามารถชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในทันทีหรือเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ระบุ
 11. ไม่บังคับ: ในส่วนภาษี ให้ป้อน ID ภาษีของบริษัทและการยกเว้นภาษี

 12. ไม่บังคับ: ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้เพิ่มข้อมูลสำหรับเมตาฟิลด์ใดๆ ที่คุณได้เพิ่ม

 13. คลิกที่ “บันทึก

ลบบริษัท

เมื่อคุณลบบริษัทออก ระบบจะลบตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทนั้นออก ลูกค้าทั้งหมดจะถูกลบออกจากบริษัท แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อลูกค้าของคุณ เว้นแต่คุณจะลบออก ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบริษัทได้ หากมีสินค้าค้างส่งของบริษัทนั้นอยู่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่ต้องการลบ
 3. คลิก “ลบบริษัท
 4. ตรวจสอบข้อมูลการลบแล้วคลิก “ลบบริษัท

ลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากบริษัท

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่ต้องการลบตำแหน่งที่ตั้งออก
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง
 4. คลิกลบตำแหน่งที่ตั้ง

การอนุญาตให้ลูกค้า B2B ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งแบบยืดหยุ่นได้ในหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ซื้อที่สั่งซื้อสินค้าสามารถป้อนที่อยู่ในการรับสินค้าแบบครั้งเดียวใหม่ในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งของบริษัทได้หรือไม่ การตั้งค่านี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งบริษัทใหม่ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในเวลาเดียวกันได้

คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกนี้สำหรับบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเมื่อใดก็ได้ โดยกลับไปยังการตั้งค่าการชำระเงินและยกเลิกการเลือกตัวเลือกนั้น

ที่อยู่ที่จัดส่งที่ลูกค้า B2B ให้ไว้ในขั้นตอนการชำระเงินจะมีผลกับคำสั่งซื้อเฉพาะที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้น โดยระบบจะไม่จัดเก็บไว้เพื่อใช้งานในอนาคต หลังจากที่คุณยอมรับแล้ว ลูกค้า B2B จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อได้

การอนุญาตให้ใช้ที่อยู่ที่จัดส่งแบบยืดหยุ่นกับตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัท จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการอนุญาตให้ลูกค้า B2B ป้อนที่อยู่ที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินได้เมื่อซื้อสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว
 3. ในโปรไฟล์ตำแหน่งที่ตั้ง ใต้ส่วนการชำระเงิน ให้คลิก “แก้ไข
 4. ในการตั้งค่าการชำระเงิน ให้เลือก “อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้
 5. คลิกที่ “บันทึก

การอนุญาตให้ใช้ที่อยู่ที่จัดส่งแบบยืดหยุ่นกับทุกตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. ในส่วน บริษัท ให้คลิก “...”
 3. คลิก “แก้ไขการตั้งค่าการชำระเงิน
 4. เลือก “อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้” ในแก้ไขการตั้งค่าการชำระเงิน
 5. คลิกที่ “บันทึก

สร้างบริษัทใหม่โดยอนุญาตให้ใช้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ยืดหยุ่นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิก “เพิ่มบริษัท
 3. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริษัทใหม่ แล้วเลือก “อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้” ในการตั้งค่าการชำระเงิน
 4. คลิกที่ “บันทึก

การสร้างตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทใหม่พร้อมอนุญาตให้ใช้ที่อยู่ที่จัดส่งแบบยืดหยุ่น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัทที่คุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทใหม่
 3. คลิก "เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง"
 4. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของบริษัท แล้วเลือก “อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้” ในการตั้งค่าการชำระเงิน
 5. คลิกที่ “บันทึก”

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี