การเช็คเงินและบัญชีใน B2B

ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B (ธุรกิจสู่ธุรกิจ) และลูกค้าแบบ DTC (ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง) มีบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่แตกต่างกันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของลูกค้ามีสองเวอร์ชัน ได้แก่: บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมและแบบใหม่ ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B จะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ เพื่อทำการสั่งซื้อแบบ B2B และเข้าถึงแค็ตตาล็อกที่ปรากฎอยู่ในร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งในบัญชีผู้ใช้ของตน ลูกค้าแบบ DTC สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมหรือแบบใหม่เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของตนได้

การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบลูกค้าธุรกิจแบบ B2B

ลูกค้าแบบ B2B จะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเวอร์ชันที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังอีเมล โดยทั้งลูกค้าแบบ DTC และ B2B สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ได้ ทั้งนี้ ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับประเภทของโปรไฟล์ลูกค้าที่อีเมลของพวกเขามีการเชื่อมโยง:

 • หากที่อยู่อีเมลของลูกค้าเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้า B2B ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า B2B ได้
 • หากที่อยู่อีเมลของลูกค้าเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าแบบ DTC ลูกค้าก็จะได้รับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าแบบ DTC
 • หากอีเมลของลูกค้าไม่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบ DTC ใหม่

คุณสามารถเลือกวิธีการเสนอสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ได้ดังนี้:

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ในการตั้งค่า

เมื่อคุณเลือกใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ในการตั้งค่าของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อลูกค้าแบบ DTC และลูกค้าธุรกิจแบบ B2B

หากคุณมีลูกค้าแบบ DTC เก่าที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิม พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่แทนการใช้รหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังอีเมลของตนได้ ลูกค้าแบบ DTC สามารถตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อของตนได้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าแบบ DTC จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมได้หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ทั้งนี้ ลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบดั้งเดิมจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ยังไม่รองรับ Multipass หรือแอปต่างๆ ในขณะนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมและแบบใหม่

หากคุณมีร้านค้า B2B แบบเฉพาะ หรือร้านค้าแบบผสมสำหรับลูกค้าธุรกิจแบบ B2B และแบบ DTC ที่ไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิม ให้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

หากร้านค้าของคุณใช้ฟีเจอร์บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิม ให้ลองเลือกตัวเลือกอื่นเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เข้าสู่ระบบได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 2. จากส่วนบัญชีผู้ใช้ในร้านค้าออนไลน์และการชำระเงิน ให้คลิกแก้ไข
 3. ในส่วนประสบการณ์การเข้าสู่ระบบ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • แสดงลิงก์การเข้าสู่ระบบในส่วนหัวของร้านค้าออนไลน์และหน้าการชำระเงิน: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงลิงก์เข้าสู่ระบบในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยลิงก์มักจะอยู่ในส่วนหัวของร้านค้า แต่การจัดวางอาจแตกต่างกันไปตามธีมของคุณ นอกจากนี้ ระบบจะแสดงลิงก์เข้าสู่ระบบในหน้าการชำระเงินด้วย
 4. ในส่วนเลือกว่าจะใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเวอร์ชันใด ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

 5. คลิกที่ “บันทึก

 6. สร้างโดเมนย่อยโดยอิงจากชื่อโดเมนจากภายนอก ที่ชี้ไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าทุกรายต้องเข้าสู่ระบบก่อนขั้นตอนการสั่งซื้อ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > Checkout แล้วเลือก "ต้องการให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาก่อนจะออกจากส่วนวิธีการติดต่อลูกค้า"

เพิ่ม URL ไปยังการนําทางร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยตนเอง

หากคุณไม่ต้องการอัปเดตการตั้งค่าให้ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ แต่คุณต้องการให้ลูกค้าแบบ B2B สามารถเข้าสู่ระบบได้จากร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้เพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ไปยังส่วนอื่นของการนําทางบนร้านค้าออนไลน์ และระบุ URL ดังกล่าวไว้สำหรับ B2B เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เพิ่มลิงก์การค้าส่งไปยังส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้ลูกค้าแบบใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 2. ในส่วน URL ให้คัดลอก URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่
 3. เพิ่มรายการเมนู ไปยังการนําทางร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ใช้ URL ของบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

แชร์ URL กับลูกค้าแบบ B2B โดยตรง

คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ได้ในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าแบบ B2B ของคุณ หรือในแหล่งข้อมูลที่คุณสร้างให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 2. ในส่วน URL ให้คัดลอก URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่
 3. แชร์ URL กับลูกค้า B2B ของคุณ

ส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B

คุณสามารถส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B แก่ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ได้ทุกเมื่อ โดยอีเมลนี้จะมีลิงก์สำหรับให้ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

ทำการสั่งซื้อ

ลูกค้าเลือกสินค้าที่จะเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าตามปกติ ยกเว้นว่าราคาที่เสนอคือราคาที่คุณได้ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกของคุณสำหรับบริษัทนั้น

หากต้องการสั่งซื้อ ลูกค้าจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่พวกเขาได้รับอีเมลพร้อมรหัสการเข้าสู่ระบบหกหลักแล้ว พวกเขาต้องป้อนรหัสนี้เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ลูกค้าจะคลิกที่ “ไปที่ร้านค้า” ในบัญชีผู้ใช้ของตน
 4. ลูกค้าเลือกตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่จะซื้อให้
 5. ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลูกค้าจะเลือกสินค้าและเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า ราคาที่เสนอคือราคาที่คุณระบุไว้ในแค็ตตาล็อกสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนั้น
 6. เมื่อคลิกที่ "ชำระเงิน" ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าชำระเงิน ในหน้าชำระเงิน ระบบจะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินไว้ให้ล่วงหน้าตามข้อมูลในโปรไฟล์บริษัท ลูกค้าจะมีตัวเลือกให้ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับการสั่งซื้อได้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากรายละเอียดการชำระเงิน
  • หากมีการตั้งข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งบริษัทไว้เป็น “ไม่มีข้อกำหนดการชำระเงิน” ลูกค้าจะป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของตน หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ตนสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะคลิก “ชำระเงินเลย” เพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น
  • หากมีการตั้งข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งบริษัทไว้เป็นข้อจํากัดแบบสุทธิ ลูกค้าจะคลิก ส่ง จากนั้นคำสั่งซื้อจะปรากฏอยู่ในหน้า คำสั่งซื้อ ของคุณ และสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อจะถูกกำหนดไว้เป็นรอชำระเงิน
  • หากคำสั่งซื้อของตำแหน่งที่ตั้งบริษัทได้รับการกำหนดไว้เป็นอนุญาตเพียงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินเท่านั้น ลูกค้าจะคลิก “ส่งเพื่อขออนุมัติ” คำสั่งซื้อจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน และคำสั่งซื้อจะดำเนินการต่อเมื่อคุณคลิก “สร้างคำสั่งซื้อ” ในหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือเมื่อลูกค้าชำระเงินหลังจากคุณส่งใบแจ้งหนี้ไปให้พวกเขาแล้วเท่านั้น

หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ หากตำแหน่งที่ตั้งบริษัทตั้งค่ารอบสุทธิเอาไว้ ระบบจะแสดงวันครบกําหนด ลูกค้าสามารถดูหมายเลขคำสั่งซื้อของการสั่งซื้อได้ หากมีการป้อนไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน

การตรวจสอบคำสั่งซื้อ

หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้ว พวกเขาสามารถติดตามพวกเขาได้ในบัญชีผู้ใช้ของพวกเขา สามารถกรองสินค้าตามพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่สั่งซื้อ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • สถานะคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าที่แบบ B2B สั่งซื้อสินค้าที่มีข้อกําหนดการชำระเงิน ลูกค้าจะสามารถเลือกชำระเงินก่อนวันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ได้

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้าจะป้อนรหัส 6 หลักเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ลูกค้าคลิกเพื่อชําระเงินคำสั่งซื้อในบัญชีผู้ใช้ของตน
 4. ในหน้าคำสั่งซื้อ ลูกค้าคลิก “ชำระเงินเลย
 5. ลูกค้าป้อนข้อมูลการชำระเงินของตนแล้วคลิก “ชำระเงินเลย

การอัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้าจะป้อนรหัส 6 หลักเพื่อเข้าถึงหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน ลูกค้าคลิกที่ “บัญชีผู้ใช้” แล้วคลิก “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 4. หากต้องการแก้ไขชื่อตัวเอง ลูกค้าจะคลิก “แก้ไข” ในส่วนโปรไฟล์ ทั้งนี้ ลูกค้าอัปเดตได้เฉพาะชื่อเท่านั้น ที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหน้าบัญชีผู้ใช้
 5. หากต้องการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ลูกค้าจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง
 6. หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ลูกค้าจะคลิกที่ “แก้ไข” ในส่วนที่อยู่ การแก้ไขที่อยู่ต้องมีสิทธิ์อนุญาตในระดับผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง สิทธิ์อนุญาต, ลูกค้าแบบ B2B รายอื่นๆ และข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกจะปรากฏขึ้น แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี