การชำระเงินในธุรกิจแบบ B2B

เมื่อลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B เข้าสู่ระบบ ระบบจะเตือนให้ลูกค้าป้อนรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับในที่อยู่อีเมลของตน แทนการใช้รหัสผ่าน หลังจากที่ป้อนรหัสแล้ว ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน ซึ่งจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรายการสินค้าที่ตนสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อได้โดยคลิกที่คำสั่งซื้อ หากจะสั่งซื้อ ลูกค้าต้องคลิกที่ “ไปที่ร้านค้า” ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน

การสั่งซื้อ

ลูกค้าเลือกสินค้าที่จะเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าตามปกติ ยกเว้นว่าราคาที่เสนอคือราคาที่คุณได้ระบุไว้ในรายการราคาของคุณสำหรับบริษัทนั้น

หากต้องการสั่งซื้อ ลูกค้าจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้าจะป้อนรหัส 6 หลักเพื่อเข้าถึงหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ในหน้าบัญชีผู้ใช้ ลูกค้าจะคลิกที่ “ไปที่ร้านค้า
 4. ลูกค้าเลือกตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่จะซื้อให้
 5. ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลูกค้าจะเลือกสินค้าและเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า ราคาที่เสนอคือราคาที่คุณระบุไว้ในรายการราคาสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนั้น
 6. เมื่อคลิกที่ “ชำระเงิน” ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าชำระเงิน ในหน้าชำระเงิน ระบบจะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินไว้ให้ล่วงหน้าตามข้อมูลในโปรไฟล์บริษัท ลูกค้าไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากรายละเอียดการชำระเงิน
  • หากมีการตั้งข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งบริษัทไว้เป็น “ไม่มี” ลูกค้าจะป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของตน หลังจากตรวจสอบสินค้าที่ตนสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะคลิก “ชำระเงินเลย” เพื่อเสร็จสิ้นคำสั่งซื้อ
  • หากมีการตั้งข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งบริษัทไว้เป็นข้อจํากัดแบบสุทธิ ลูกค้าจะคลิก “ส่ง” คำสั่งซื้อจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ และระบบจะกำหนดสถานะการชำระเงินเป็นรอชำระเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินแล้ว ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ หากตำแหน่งที่ตั้งบริษัทตั้งค่ารอบสุทธิเอาไว้ ระบบจะแสดงวันครบกําหนด

การตรวจสอบคำสั่งซื้อ

หลังจากที่สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะตรวจสอบคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า โดยสามารถกรองคำสั่งซื้อได้ตามพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

 • วันที่สั่งซื้อ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • สถานะคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B สั่งซื้อสินค้าที่มีข้อกําหนดการชำระเงิน ลูกค้าจะสามารถเลือกชำระเงินก่อนที่ใบแจ้งหนี้ครบกําหนดได้

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้าจะป้อนรหัส 6 หลักเพื่อเข้าถึงหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน ลูกค้าคลิกเพื่อชําระเงินคำสั่งซื้อ
 4. ในหน้าคำสั่งซื้อ ลูกค้าคลิก “ชำระเงินเลย
 5. ลูกค้าป้อนข้อมูลการชำระเงินของตนแล้วคลิก “ชำระเงินเลย

การอัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 2. ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน หลังจากที่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้าจะป้อนรหัส 6 หลักเพื่อเข้าถึงหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน
 3. ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของตน ลูกค้าคลิกที่ “บัญชีผู้ใช้” แล้วคลิก “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 4. หากต้องการแก้ไขชื่อตัวเอง ลูกค้าจะคลิก “แก้ไข” ในส่วนโปรไฟล์ ทั้งนี้ ลูกค้าอัปเดตได้เฉพาะชื่อเท่านั้น ที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหน้าบัญชีผู้ใช้
 5. หากต้องการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ลูกค้าจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง
 6. หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ลูกค้าจะคลิกที่ “แก้ไข” ในส่วนที่อยู่ การแก้ไขที่อยู่ต้องมีสิทธิ์อนุญาตในระดับผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งสิทธิ์อนุญาต ผู้ซื้อที่เป็นธุรกิจแบบ B2B รายอื่นๆ และข้อกำหนดการชำระเงินของตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกจะปรากฏขึ้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี