การตั้งค่าและการจัดการบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบได้โดยใช้รหัสยืนยัน 6 หลักแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งผ่านอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องใช้่รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเลือกใช้ได้ทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ และลูกค้าของคุณก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่รองรับธุรกิจแบบ B2B แต่ไม่รองรับ Multipass ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมกับแบบใหม่

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่

ลูกค้าของคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแต่ละบัญชีได้

การสร้างและการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้

หากลูกค้าของคุณมีโปรไฟล์ลูกค้าใน Shopify admin แสดงว่าพวกเขามีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อดูข้อมูลบัญชีและคำสั่งซื้อของตนได้ เมื่อลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน พวกเขาจะได้รับอีเมลพร้อมรหัส 6 หลักแบบใช้ครั้งเดียวที่ลูกค้าต้องป้อนในการเข้าสู่ระบบ

หากมีผู้เข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ ระบบจะแสดงโปรไฟล์ลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ

หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงประสบการณ์การซื้อของลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ในบัญชีของลูกค้า ให้เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าของพวกเขาไปยังบริษัท

การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

หากใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ คุณจะไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้รายบุคคลได้ คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าได้ แต่หากลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยอีเมลนั้น ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่

การสร้างแบรนด์และการปรับแต่ง

ระบบจะใช้รูปแบบการชำระเงินของคุณกับหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ ยกเว้นหน้าการเข้าสู่ระบบ หน้าการเข้าสู่ระบบจะใช้โลโก้การชำระเงินของคุณเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรนด์ของบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ ให้อัปเดตการสร้างแบรนด์ในหน้าการชำระเงิน

การตั้งค่าการสร้างแบรนด์ต่อไปนี้จะไม่มีผลกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ของลูกค้า:

 • ตำแหน่งโลโก้
 • การจัดวางโลโก้
 • ความกว้างสูงสุดของโลโก้

โดเมน

หากต้องการเปลี่ยนโดเมนเริ่มต้น คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกไปยัง Shopify เพื่อไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้แบบใหม่ได้

การเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

เมื่อเปลี่ยนไปใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ร้านค้าของคุณอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

 • การปรับแต่งแอปหรือ Liquid ที่เพิ่มไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าในธีมของคุณจะไม่มีผลกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ลูกค้าของคุณจะเสียสิทธิ์การเข้าถึงการปรับแต่งเหล่านั้น
 • บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ไม่รองรับทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิม
 • ลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ ยกเว้นหน้าลงทะเบียนลูกค้า

คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมได้ตลอดเวลา เพื่อกู้คืนประสบการณ์ก่อนหน้า

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

คุณสามารถเลือกใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบเดิมหรือแบบใหม่ได้ในร้านค้าออนไลน์หรือในหน้าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. จากส่วนประสบการณ์บัญชีผู้ใช้ ให้คลิก “แก้ไข
 3. ในส่วนประสบการณ์การเข้าสู่ระบบ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง หรือทั้งสองตัวเลือกต่อไปนี้:

  • แสดงลิงก์การเข้าสู่ระบบในส่วนหัวของร้านค้าออนไลน์และหน้าการชำระเงิน: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงลิงก์เข้าสู่ระบบในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยลิงก์มักจะอยู่ในส่วนหัวของร้านค้า แต่การจัดวางอาจแตกต่างกันไปตามธีมของคุณ นอกจากนี้ ระบบจะแสดงลิงก์เข้าสู่ระบบในหน้าการชำระเงินด้วย
  • ให้ลูกค้าทุกรายต้องเข้าสู่ระบบก่อนขั้นตอนการชำระเงิน: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเข้าถึงการชำระเงินได้
 4. ในส่วนเลือกว่าจะใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเวอร์ชันใด ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

 5. คลิกที่ “บันทึก

ดูตัวอย่างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

คุณสามารถดูตัวอย่างและทดสอบประสบการณ์การใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. ในส่วน URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้คลิกที่ ดูตัวอย่าง ซึ่งอยู่ถัดจากเวอร์ชันบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่คุณต้องการดู

ซ่อนบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

หากคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์และหน้าการชำระเงินอีกต่อไป คุณสามารถซ่อนลิงก์ที่ไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. จากส่วนประสบการณ์บัญชีผู้ใช้ ให้คลิก “แก้ไข
 3. ในส่วนประสบการณ์การเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งสองช่องแล้ว
 4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี