การตั้งค่าและการจัดการบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

บัญชีผู้ใช้ใหม่ของลูกค้าช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบได้โดยใช้อีเมลและรหัสยืนยัน 6 หลักแบบใช้ครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ คุณและลูกค้าสามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่

บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่รองรับธุรกิจแบบ B2B แต่ไม่รองรับ Multipass

เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่

ลูกค้าของคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแต่ละบัญชีได้

การสร้างและการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้

หากลูกค้าของคุณมีโปรไฟล์ลูกค้าใน Shopify admin แสดงว่าพวกเขามีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อดูข้อมูลบัญชีและคำสั่งซื้อของตนได้ เมื่อลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลของตน พวกเขาจะได้รับอีเมลพร้อมรหัส 6 หลักแบบใช้ครั้งเดียวที่ลูกค้าต้องป้อนในการเข้าสู่ระบบ

หากมีผู้เข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ ระบบจะแสดงโปรไฟล์ลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ

หากต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึงประสบการณ์การซื้อของลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ในบัญชีของลูกค้า ให้เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าของพวกเขาไปยังบริษัท

การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

หากใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ คุณจะไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้รายบุคคลได้ คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าได้ แต่หากลูกค้าของคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยอีเมลนั้น ระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่

การสร้างแบรนด์และการปรับแต่ง

ระบบจะใช้โลโก้และสไตล์การชำระเงินกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรนด์ของบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ ให้อัปเดตการสร้างแบรนด์ในการชำระเงิน

การตั้งค่าการสร้างแบรนด์ต่อไปนี้จะไม่มีผลกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ของลูกค้า:

 • ตำแหน่งโลโก้
 • การจัดวางโลโก้
 • ความกว้างสูงสุดของโลโก้

โดเมน

หากต้องการเปลี่ยนโดเมนเริ่มต้น คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกไปยัง Shopify เพื่อไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ใหม่ของลูกค้าได้

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าทั้งสองเวอร์ชัน คุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่จะใช้ในร้านค้าออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. ในส่วนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ลูกค้าของคุณ:

  • หากต้องการแสดงลิงก์สำหรับเข้าสู่ระบบในส่วนหัวของร้านค้าออนไลน์และในหน้าการชำระเงิน ให้เลือกอนุญาตให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบจากร้านค้าออนไลน์และการชำระเงิน
  • หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบก่อนชำระเงิน ให้เลือก ต้องการให้ลูกค้า ทุกคนเข้าสู่ระบบก่อนชำระเงิน
  • หากต้องการแสดงลิงก์เข้าสู่ระบบในส่วนหัวของร้านค้าออนไลน์และในหน้าการชำระเงิน และแจ้งให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบก่อนชำระเงิน ให้เลือกตัวเลือกทั้งสองตัวเลือก
 3. ในส่วนประสบการณ์การเข้าสู่ระบบ ให้เลือกเวอร์ชันของบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่คุณต้องการใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 4. คลิกที่ “บันทึก

ดูตัวอย่างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

คุณสามารถดูตัวอย่างและทดสอบประสบการณ์การใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. ในส่วน URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้คลิกที่ ดูตัวอย่าง ซึ่งอยู่ถัดจากเวอร์ชันบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่คุณต้องการดู

ซ่อนบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่

หากคุณไม่ต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถซ่อนบัญชีดังกล่าวในร้านค้าออนไลน์ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี
 2. ในส่วนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกช่องเครื่องหมายทั้งสองช่องแล้ว
 3. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี