แค็ตตาล็อกธุรกิจแบบ B2B

แค็ตตาล็อก B2B คือชุดสินค้าที่คุณสามารถเลือกขายให้กับบริษัท B2B และปรับแต่งประสบการณ์การซื้อให้แก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าส่ง เมื่อใช้แค็ตตาล็อก คุณจะสามารถควบคุมความพร้อมจำหน่ายของสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าส่ง และรวมสินค้าทั้งหมดหรือสินค้าที่ต้องการไปยังแค็ตตาล็อกได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่ากฎปริมาณเพื่อจํากัดจํานวนสินค้าที่ลูกค้า B2B ของคุณสามารถซื้อได้ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง รวมถึงตั้งค่าการกําหนดราคาตามปริมาณเพื่อเสนอการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากให้แก่ลูกค้า B2B เมื่อพวกเขาซื้อสินค้ารายการหนึ่งๆ เป็นจํานวนตามที่กําหนดไว้ในการสั่งซื้อครั้งเดียว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี