การสร้างแค็ตตาล็อก B2B

แค็ตตาล็อก B2B ช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์การซื้อให้กับบริษัทที่คุณขายให้

หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อก B2B แล้ว คุณสามารถกำหนดให้แค็ตตาล็อกนั้นส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเพื่อให้ลูกค้าของ B2B สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ระบุไว้ได้ หากคุณต้องการปรับการเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าของคุณทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าการปรับใช้โดยรวมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งราคาคงที่ที่จะนำไปใช้กับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าบางรายการเท่านั้น แค็ตตาล็อกอาจมีทั้งเปอร์เซ็นต์โดยรวมและราคาคงที่ อย่างไรก็ตาม ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าจะแทนที่การปรับแก้เปอร์เซ็นต์โดยรวมใดๆ ก็ตามที่คุณตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น ร้านค้าของคุณขายเทียนที่ราคา $10 ต่อชิ้น คุณสร้างแค็ตตาล็อก B2B และป้อน “-20%” ลงในฟิลด์การปรับโดยรวม ซึ่งจะลดราคาเทียนของคุณลง 20% ให้กับบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าถึงแค็ตตาล็อก แต่มีเทียนชิ้นหนึ่งที่มีต้นทุนการผลิตมากกว่าเล็กน้อย คุณจึงตั้งราคาคงที่ของสินค้าดังกล่าวไว้ที่ $9 เมื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าถึงแค็ตตาล็อกเข้าชมร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นราคาสินค้าของคุณเป็น $8 ยกเว้นเทียนที่คุณป้อนราคาคงที่ไว้ เทียนที่มีราคาคงที่จะไม่ได้รับผลจากการปรับโดยรวมและจะเสนอขายที่ราคา $9

แค็ตตาล็อกช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าโดยจะรวมสินค้าทั้งหมด (ทั้งที่ใช้งานอยู่และแบบร่าง) หรือเฉพาะสินค้าบางส่วน

คุณสามารถสร้างแค็ตตาล็อกในร้านค้าของคุณได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม ระบบสามารถมอบหมายแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งของบริษัทได้สูงสุด 25 รายการ

หากคุณสร้างแค็ตตาล็อกหลายรายการที่มีสินค้าเดียวกันในราคาที่ต่างกัน ลูกค้าจะเห็นราคาสินค้าที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ต่ำสุด ตัวอย่างเช่น คุณมีลูกค้า B2B ที่มีสิทธิ์เข้าถึงแค็ตตาล็อก 2 รายการ ในแค็ตตาล็อกหนึ่ง ราคาของเทียนชิ้นหนึ่งคือ $9 ในอีกแค็ตตาล็อกหนึ่ง ราคาของสินค้านั้นคือ $7 เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ ลูกค้าจะเห็นราคาเทียนดังกล่าวเป็น $7

หากคุณมีแค็ตตาล็อกหลายรายการที่กำหนดให้กับลูกค้ารายเดียวกัน และราคาสินค้าในแค็ตตาล็อกทั้งสองนั้นเหมือนกัน จะแสดงแค็ตตาล็อกแรกที่สร้างให้ลูกค้าเห็น

การขายสินค้าในหลายสกุลเงินด้วยธุรกิจแบบ B2B

คุณสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสกุลเงินในพื้นที่ของตนผ่าน B2B ได้ด้วยหนึ่งในสองวิธี

ใช้สกุลเงินในพื้นที่กับ Shopify Markets

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Markets ราคาในร้านค้าออนไลน์ ตะกร้าสินค้า การชำระเงิน และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะแสดงเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าคุณ สกุลเงินที่อิงจากที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าคุณ และถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

กฎการปัดเศษราคา ที่คุณตั้งไว้ในหน้า ตลาด จะไม่มีผลกับลูกค้า B2B

ระบุราคาคงที่ในแค็ตตาล็อกของคุณ

หากคุณต้องการระบุราคาคงที่ให้กับสินค้าโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน คุณสามารถตั้งสกุลเงินที่ต้องการใช้ด้วยตนเองได้เมื่อคุณสร้างแค็ตตาล็อก ระบบจะไม่ปรับราคาสินค้าที่มีราคาคงที่ ราคาสินค้าที่มีการปรับแบบเปอร์เซ็นต์จะถูกแปลงโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

สร้างแค็ตตาล็อก

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกสร้างแค็ตตาล็อก
 3. ป้อนชื่อเรื่องในช่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องที่คุณสร้างจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าเห็น
 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก "เปลี่ยนแปลง" ในส่วนสกุลเงินเพื่อเลือกสกุลเงินจากแค็ตตาล็อกของคุณ
 5. หากต้องการตั้งค่าการปรับราคาที่มีผลกับสินค้าทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้ป้อนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในฟิลด์การปรับโดยรวม
 6. หากต้องการกำหนดราคาคงที่สำหรับตัวเลือกสินค้าทุกรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก “ปรับราคา” จากนั้นคลิก “ตั้งราคาด้วยตนเอง
  2. คลิก “บันทึกและดำเนินการต่อ
  3. ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับแล้วป้อนราคาที่จะเรียกเก็บ
  4. คลิกที่ “บันทึก
 7. หากต้องการกำหนดราคาคงที่สำหรับตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก “ปรับราคา” จากนั้นคลิก “ตั้งราคาด้วยตนเอง
  2. คลิก “บันทึกและดำเนินการต่อ
  3. ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับ
  4. คลิกที่ลิงก์ตัวเลือกสินค้าด้านล่างของชื่อสินค้า
  5. ป้อนราคาที่จะเรียกเก็บสำหรับตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ
  6. คลิกที่ “บันทึก
 8. หากต้องการรวมหรือไม่รวมสินค้าในแค็ตตาล็อก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสินค้าแต่ละรายการ จากนั้นเลือกรวมในแค็ตตาล็อก หรือไม่รวมในแค็ตตาล็อก

 9. กลับไปยังข้อมูลสรุปแค็ตตาล็อก แล้วเลือกใช้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณได้สร้างบริษัทแล้ว ให้คลิกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบริษัท เพื่อกําหนดแค็ตตาล็อกให้กับบริษัท
  • หากคุณยังไม่ได้สร้างบริษัท ให้คลิก “สร้างบริษัท
 10. ในส่วนสถานะ ให้เปิดเมนูแล้วเลือก “เปิดใช้งาน

ส่งออกและนําเข้าแค็ตตาล็อก

หลังจากสร้างแค็ตตาล็อกแล้ว คุณสามารถส่งออกรายการของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้หลังจากที่คุณเพิ่มราคาคงที่แล้ว ให้กําหนดสินค้าที่จะรวมไว้ในแค็ตตาล็อก หรือกําหนดกฎเกี่ยวกับจำนวน คุณสามารถนําเข้า CSV เพื่ออัปเดตข้อมูลได้นอกจากนี้ ยังจัดการราคาคงที่ในหลายๆ แค็ตตาล็อกได้จากหน้าแค็ตตาล็อกโดยใช้ CSV

ตัวอย่างเช่น คุณมีแค็ตตาล็อกที่กำหนดให้แก่บริษัทซึ่งเปิดตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณจึงสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้แก่บริษัท เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งใหม่อยู่ไกลกว่าเดิมและคุณรวมค่าจัดส่งไว้ในราคาแล้ว คุณจึงต้องเพิ่มราคา คุณสามารถส่งออก แค็ตตาล็อกของคุณไปยังที่ตั้งเดิมและแก้ไขราคาโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตได้ จากนั้นคุณต้องสร้างแค็ตตาล็อกใหม่ นําเข้า CSV ที่แก้ไขแล้ว และกำหนดแค็ตตาล็อกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV แค็ตตาล็อกตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ไฟล์ตัวอย่างมีตัวอย่างสินค้าและตัวเลือกสินค้า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างแบบเทมเพลต โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

คำอธิบายสำหรับไฟล์แค็ตตาล็อก CSV

ตารางนี้จะแสดงรายการช่องต่างๆ ในไฟล์แค็ตตาล็อก CSV

ต้องกรอกข้อมูลในช่องชื่อแค็ตตาล็อก สินค้าและตัวเลือกสินค้าในแค็ตตาล็อกสามารถระบุข้อมูลด้วยข้อมูลในคอลัมน์ SKU ได้ หากสินค้าไม่มี SKU สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลระบุตัวตนข้อมูลอื่น เช่น แฮนเดิล ชื่อตัวเลือกที่ 1 และค่าตัวเลือกที่ 1

ต้องกรอกข้อมูลในช่องราคาคงที่เพื่อนําเข้าแค็ตตาล็อก หากราคาคงที่และเปรียบเทียบว่างเปล่าทั้งคู่ ราคาคงที่สำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นจะถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก

คำอธิบายสินค้าในไฟล์แค็ตตาล็อก CSV ที่ส่งออกมา
คอลัมน์ คำอธิบาย
Catalog Title ชื่อแค็ตตาล็อก
SKU

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้ในการติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

หากสินค้าที่คุณต้องการอัปเดตมี SKU คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวางข้อมูลอื่นๆ ใน CSV เช่น Handle, ชื่อตัวเลือกที่ 1 หรือค่าตัวเลือกที่ 1 ได้

Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ “Women's Snowboard” จะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

Option1 Name หากสินค้ามีตัวเลือก ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น สี
Option1 Value หากสินค้ามีตัวเลือก ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ดำ
Option2 Name หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option2 Value หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option3 Name หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option3 Value หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Fixed Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

การเว้นว่างในช่องราคาคงที่และเปรียบเทียบจะทำให้ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก

Compare-at

ราคาเปรียบเทียบของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

การเว้นว่างในช่องราคาคงที่และเปรียบเทียบจะทำให้ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก

Published

หากต้องการรวมสินค้าในแค็ตตาล็อก ให้ป้อน TRUE ในคอลัมน์ที่เผยแพร่แล้วหากต้องการยกเว้นสินค้าออกจากแค็ตตาล็อก ให้ป้อน FALSE

คุณสามารถรวมหรือยกเว้นสินค้า และไม่สามารถรวมหรือยกเว้นตัวเลือกสินค้าเฉพาะเจาะจงได้ จะตรวจสอบเฉพาะแถวแรกของตัวเลือกสินค้าเท่านั้นสำหรับการเลือกนี้

Quantity Increment

จำนวนรายการที่ตัวเลือกสินค้าสามารถซื้อได้ หากตัวเลือกสินค้าขายเฉพาะในปริมาณที่ตั้งไว้หลายรายการ ฟิลด์นี้จำกัดลูกค้าไม่ให้ซื้อในปริมาณที่ไม่ได้เพิ่มเป็นหลายเท่าของปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ในการตั้งค่ากฎเกี่ยวกับจำนวน คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเพิ่มจำนวนและจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้เป็น 1 หรือมากกว่า ช่องจำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นตัวเลือกและสามารถเว้นว่างไว้ได้

หากค่าสำหรับการเพิ่มปริมาณ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และปริมาณการสั่งซื้อสูงสุดว่างเปล่าทั้งหมดในแถวเดียวกัน กฎเกี่ยวกับจำนวนสำหรับตัวเลือกสินค้านั้นจะถูกลบออก

Minimum Order Quantity

จำนวนรายการต่ำสุดของตัวเลือกสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้พร้อมกัน

ในการตั้งค่ากฎเกี่ยวกับจำนวน คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเพิ่มจำนวนและจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้เป็น 1 หรือมากกว่า

Maximum Order Quantity

จำนวนรายการสูงสุดของตัวเลือกสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้พร้อมกัน

ฟิลด์จำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นตัวเลือกและสามารถเว้นว่างไว้ได้

ส่งออกแค็ตตาล็อก

สามารถส่งออกแค็ตตาล็อกทีละรายการหรือพร้อมกันก็ได้ เมื่อส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งไฟล์ CSV ให้คุณทางอีเมล

เฉพาะราคาสินค้าที่มีราคาคงที่เท่านั้นที่จะปรากฏในแค็ตตาล็อกที่ส่งออก ราคาสินค้าที่มีการปรับเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่รวมอยู่ด้วย

หากต้องการอัปเดตตัวเลือกสินค้าในแค็ตตาล็อกด้วยการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถป้อนข้อมูลในคอลัมน์ SKU แทนตัวเลือกและค่าคอลัมน์ต่างๆ เช่น ชื่อตัวเลือกที่ 1 และค่าตัวเลือกที่ 1 ได้คอลัมน์ที่เผยแพร่แล้วจะไม่ส่งผลต่อตัวเลือกสินค้าในแต่ละรายการ

ส่งออกแค็ตตาล็อกเดียว

ส่งออกแค็ตตาล็อกเดียวจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกแค็ตตาล็อกที่มีอยู่เพื่อส่งออกรายการสินค้าของคุณที่มีการปรับราคา
 3. คลิกที่จัดการ จากนั้นเลือกส่งออก CSV
 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสินค้าที่จะส่งออก:

  • สินค้าทั้งหมด
  • เฉพาะสินค้าที่รวมอยู่
  • เฉพาะสินค้าที่มีราคาคงที่
  • เฉพาะสินค้าที่มีกฎเกี่ยวกับจำนวน
 5. เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ CSV

 6. คลิก “ส่งออกไฟล์ CSV

ส่งออกแค็ตตาล็อกหลายรายการในครั้งเดียว

ส่งออกแค็ตตาล็อกหลายรายการในครั้งเดียวจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. เลือกแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการส่งออก
 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกแค็ตตาล็อกที่จะส่งออก:

  • หน้าปัจจุบัน
  • แค็ตตาล็อกที่เลือก
 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสินค้าที่จะส่งออก:

  • สินค้าทั้งหมด
  • เฉพาะสินค้าที่รวมอยู่
  • เฉพาะสินค้าที่มีราคาคงที่
  • เฉพาะสินค้าที่มีกฎเกี่ยวกับจำนวน
 5. เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ CSV

 6. คลิก “ส่งออกไฟล์ CSV

นำเข้าแค็ตตาล็อก

สามารถนำเข้าแค็ตตาล็อกทีละรายการหรือพร้อมกันก็ได้ การนําเข้าอาจใช้เวลาดำเนินการสักครู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแค็ตตาล็อก โดยจะมีการแจ้งเตือนเมื่อนําเข้าเสร็จสิ้น

คุณสามารถนําเข้าแค็ตตาล็อกใหม่ อัปเดตแค็ตตาล็อกเดียว หรืออัปเดตแค็ตตาล็อกหลายรายการในครั้งเดียวได้

สร้างแค็ตตาล็อกใหม่

สร้างแค็ตตาล็อก B2B ใหม่โดยการนําเข้าไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกนำเข้าแค็ตตาล็อกเพื่อนำเข้า CSV ไปยังแค็ตตาล็อกใหม่
 3. คลิก “เพิ่มไฟล์” หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด
 4. คลิกดูตัวอย่างการนําเข้า
 5. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก “นําเข้าไฟล์ CSV

  • คลิกสร้างแค็ตตาล็อก เพื่อนําเข้า CSV ไปยังแค็ตตาล็อกใหม่
  • คลิกแค็ตตาล็อกที่มีอยู่เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังแค็ตตาล็อกที่มีอยู่
 6. คลิก “ปรับราคา” จากนั้นให้เลือกนำเข้าราคา

 7. หากคุณนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังแค็ตตาล็อกที่มีอยู่ ให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

 8. คลิก “เพิ่มไฟล์” หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด

 9. คลิก “ดูตัวอย่างการนําเข้า

 10. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก “นําเข้าไฟล์ CSV

อัปเดตแค็ตตาล็อกเดียว

อัปเดตแค็ตตาล็อก B2B ที่มีอยู่โดยนําเข้าไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกแค็ตตาล็อกที่มีอยู่ที่คุณต้องการอัปเดต
 3. คลิกปรับราคา จากนั้นให้เลือกนำเข้า CSV
 4. คลิกเพิ่มไฟล์ หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด
 5. คลิกดูตัวอย่างการนําเข้า
 6. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก “นําเข้าไฟล์ CSV

อัปเดตแค็ตตาล็อกหลายรายการในครั้งเดียว

อัปเดตแค็ตตาล็อกหลายรายการในครั้งเดียวโดยนําเข้าไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิก “เพิ่มไฟล์” หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด
 3. คลิก “ดูตัวอย่างการนําเข้า
 4. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก “นําเข้าไฟล์ CSV
 5. ไม่บังคับ: คลิก “ปิด” เพื่อใช้งานต่อในขณะที่ระบบกำลังประมวลผลการนําเข้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี