การตั้งค่ากฎปริมาณและการกําหนดราคาตามปริมาณ

คุณสามารถใช้กฎเกี่ยวกับจำนวนและการกําหนดราคาตามปริมาณเพื่อการกำหนดด้านปริมาณหรือตัวแบ่งราคาบางรายการให้กับ B2B ของคุณบนคำสั่งซื้อ Shopify

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการขายสินค้าบางรายการให้แก่ลูกค้า B2B ของคุณเพิ่มขึ้น หรือต้องการจํากัดจํานวนสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถตั้งกฎเกี่ยวกับจํานวนได้

หากคุณต้องการเสนอการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าบางจํานวน คุณสามารถกําหนดราคาตามปริมาณสินค้าของคุณได้การจัดการกฎการกําหนดราคาตามปริมาณและกฎเกี่ยวปริมาณให้ใช้ร่วมกัน แต่ก็สามารถใช้แบบแยกกันได้

ตั้งค่ากฎเกี่ยวกับปริมาณสำหรับสินค้า

กฎเกี่ยวกับจํานวนช่วยให้คุณสามารถตั้งข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนสินค้าที่ลูกค้า B2B สามารถซื้อในคำสั่งซื้อได้ คุณอาจใช้กฎเกี่ยวกับจํานวนในการให้ลูกค้าของคุณต้องซื้อในบางรายการเพิ่มขึ้นได้ด้วยการตั้งค่าจํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ำให้สินค้า หรือตั้งค่าจํานวนการสั่งซื้อสูงสุดเพื่อจํากัดจํานวนสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้

เมื่อคุณสร้างกฎเกี่ยวกับปริมาณ จำเป็นต้องมีส่วนค่าเพิ่มขึ้นและค่าขั้นต่ำ ส่วนค่าสูงสุดจะนั้นเป็นตัวเลือกว่าจะมีหรือไม่ก็ได้ ตามค่าเริ่มต้น จะกำหนดค่าเพิ่มขึ้นและค่าขั้นต่ำไว้ที่ 1และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถกําหนดกฎเกี่ยวกับจำนวนด้วยตนเองให้ตัวเลือกสินค้า หรือรวมกับการกําหนดราคาตามปริมาณได้

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายและข้อกำหนดสำหรับแต่ละค่า:

มูลค่า คำอธิบาย ข้อกำหนด
ส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวนรายการที่ตัวเลือกสินค้าสามารถซื้อได้ หากตัวเลือกสินค้าขายเฉพาะในปริมาณที่ตั้งไว้หลายรายการ ค่าเริ่มต้นของช่องนี้คือ 1 ค่าเพิ่มขึ้นต้องเป็นจํานวนเต็มบวก 1 หรือมากกว่า
ค่าขั้นต่ำ (หรือจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ) จำนวนรายการต่ำสุดของตัวเลือกสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้พร้อมกันค่าเริ่มต้นของช่องคือ 1 จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ำต้องเป็นจํานวนเต็มบวกที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าเพิ่มขึ้น และต้องเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
ค่าสูงสุด (หรือปริมาณการสั่งซื้อสูงสุด) จํานวนรายการสินค้าสูงสุดของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของช่องคือ nullหรือเป็นช่องเปล่า จํานวนสูงสุดของการสั่งซื้อสามารถเว้นว่างได้ หรือจํานวนเต็มบวกที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าต่ำสุด และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

คุณสามารถตั้งกฎเกี่ยวกับปริมาณได้ในส่วน แค็ตตาล็อกของ Shopify admin ของคุณหรือ โดยการนําเข้า CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วน สินค้าและการกําหนดราคา ให้คลิก "จัดการ" > "จัดการสินค้าและการกําหนดราคา"
 4. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการตั้งกฎเกี่ยวกับปริมาณของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่สินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการตั้งค่ากฎเกี่ยวกับปริมาณของตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังใต้ชื่อสินค้า จากนั้นวางเมาส์เหนือตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 5. ในคอลัมน์ กฎเกี่ยวกับป ให้คลิก "+ เพิ่ม" เมื่อกล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎเกี่ยวกับปริมาณและการกําหนดราคาตามปริมาณปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

กําหนดราคาตามปริมาณสินค้าของคุณ

การกําหนดราคาตามปริมาณสินค้าช่วยให้คุณสามารถเสนอการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากให้แก่ลูกค้าเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าในปริมาณที่แน่นอนสำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน กําหนดราคาตามปริมาณจะมีการกำหนดตามระดับตัวเลือกสินค้าของสินค้าแต่ละชิ้น หลังจากที่คุณกําหนดราคาตามปริมาณแล้ว ราคาของตัวเลือกสินค้านั้นจะแปลงเป็นราคาคงที่โดยอัตโนมัติ และการแก้ไขโดยรวมจะไม่มีผลกับราคาของตัวเลือกสินค้านั้น คุณสามารถเพิ่มการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากสูงสุด 10 รายการต่อตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการ

คุณสามารถกำหนดราคาตามปริมาณได้ในส่วน แค็ตตาล็อกของ Shopify admin ของคุณหรือ โดยการนําเข้า CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > แค็ตตาล็อก
 2. คลิกแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วน สินค้าและการกําหนดราคา ให้คลิก "จัดการ" > "จัดการสินค้าและการกําหนดราคา"
 4. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการกําหนดราคาตามระดับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด ให้วางเมาส์เหนือสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการตั้งค่าการกำหนดราคาตามปริมาณของตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังใต้ชื่อสินค้า จากนั้นวางเมาส์เหนือตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 5. ในคอลัมน์การกําหนดราคาตามปริมาณ ให้คลิก “ + เพิ่ม” และเมื่อกล่องโต้ตอบแก้ไขกฎเกี่ยวกับจำนวนและการกําหนดราคาตามปริมาณปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลในช่องจำนวนและราคา 1. การลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากต้องมากกว่าปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ รวมถึงการเพิ่มหลายรายการที่คุณตั้งในกฎเกี่ยวกับจำนวนของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากหลายรายการในตำสั่งซื้อเดียวกัน ให้คลิก "การลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมาก" จากนั้นกรอกช่อง ราคา และ จำนวน ของแต่ละรายการการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมาก

 7. คลิกที่เสร็จสิ้น

ข้อจํากัดในการกําหนดราคาตามปริมาณ กฎเกี่ยวกับจำนวน และสคริปต์

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเมื่อใดที่จะมีการใช้สคริปต์ควบคู่ไปกับกฎเกี่ยวกับจำนวนและการกําหนดราคาตามปริมาณ เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้ลูกค้าชำระเงินหรือเพิ่มส่วนลดเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อได้

กฎและสคริปต์เกี่ยวกับจำนวน

ระบบจะใช้กฎเกี่ยวกับจำนวนกับสินค้าเฉพาะรายการก่อนสคริปต์ และจะมีการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถเพิ่มและซื้อจำนวนที่มากกว่าค่าต่ำสุด ต่ำกว่าค่าสูงสุด และการเพิ่มหลายรายการที่กําหนดไว้ในกฎเกี่ยวกับจำนวนเท่านั้น

หากมีการใช้สคริปต์เพื่อปรับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการ เช่น การแยกและการลบบรรทัด อาจเกิดการสร้างตะกร้าสินค้าที่มีจำนวนที่ไม่ถูกต้องขึ้นได้ และด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงไม่สามารถชำระเงินได้

การกําหนดราคาตามปริมาณและสคริปต์

ระบบจะใช้การกําหนดราคาตามปริมาณก่อนใช้ส่วนลดสคริปต์ ซึ่งสามารถลดราคาเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น ระบบจะเพิ่มสคริปต์ที่ใช้ส่วนลดที่เป็นจํานวนคงที่หลังจากส่วนลดการกําหนดราคาตามปริมาณ

หากส่วนลดสคริปต์ใช้ราคาสินค้าเฉพาะรายการเพื่อคิดส่วนลด ส่วนลดจะอิงตามการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากที่มีสิทธิ์ก่อนที่จะมีการใช้การดําเนินสคริปต์

หากสคริปต์เปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเฉพาะรายการ จะไม่มีการเรียกใช้สคริปต์อีกครั้งเพื่อคํานวณการกําหนดราคาตามปริมาณใหม่โดยอิงตามจำนวนใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี