B2B-luetteloiden luominen

B2B-luetteloiden avulla voit mukauttaa niiden yritysten ostokokemusta, joihin myyt.

Kun olet luonut B2B-luettelon, voit määrittää sen yrityksen sijaintiin, jotta B2B-asiakkaat voivat ostaa tuotteita tietyillä hinnoilla. Jos haluat soveltaa prosenttikorotusta tai -vähennystä kaikkiin tuotteen hintoihin, voit määrittää kokonaisoikaisun. Voit myös asettaa kiinteitä hintoja, jotka koskevat vain tiettyjä tuotteita tai versioita. Luettelo voi sisältää sekä kokonaisprosentin että kiinteät hinnat. Tuotteiden tai tuoteversioiden kiinteät hinnat korvaavat kuitenkin kaikki asettamasi kokonaisprosentin oikaisut.

Esimerkiksi myymäläsi myy kynttilöitä kymmenen dollarin kappalehintaan. Luot B2B-luettelon ja syötät Kokonaisoikaisu-kenttään -20%, mikä alentaa kynttilöiden hintaa 20 prosentilla yrityksille, joilla on pääsy luetteloon. Yhden kynttilän valmistaminen maksaa kuitenkin hieman enemmän kuin muiden, joten asetat tuotteelle yhdeksän dollarin kiinteän hinnan. Kun asiakas, jolla on pääsy hinnastoon, vierailee kaupassasi, hänelle tarjotaan tuotteitasi hintaan kahdeksan dollaria, lukuun ottamatta kynttilää, jolle syötit kiinteän hinnan. Kokonaisoikaisu ei vaikuta kiinteähintaiseen tuotteeseen, ja sille tarjottu hinta on yhdeksän dollaria.

Luetteloiden avulla voit räätälöidä asiakaskokemuksen niin, että se sisältää kaikki tuotteet (sekä aktiiviset että luonnokset) tai vain tietyn tuotejoukon.

Kauppaan voi luoda rajattomasti luetteloita. Jokaisella yrityksen sijainnilla voi kuitenkin olla enintään 25 luetteloa.

Jos luot useita tuoteluetteloita, joissa on sama tuote eri hinnoilla, asiakkaille tarjotaan alinta määritettyä hintaa tälle tuotteelle. Sinulla voi esimerkiksi olla B2B-asiakas, jolla on pääsy kahteen luetteloon. Yhdessä luettelossa tietyn kynttilän hinta on asetettu 9 dollariin. Toisessa luettelossa tuotteen hinta on asetettu 7 dollariin. Kun asiakas vierailee kaupassasi, hänelle tarjotaan kyseistä kynttilää 7 dollarilla.

Jos samalle asiakkaalle on määritetty useita tuoteluetteloita ja tuotteiden hinnat ovat samat molemmissa luetteloissa, ensimmäinenä luotu luettelo näkyy asiakkaalle.

Myynti useissa valuutoissa B2B-ominaisuuksien avulla

Voit myydä tuotteita asiakkaille heidän paikallisissa valuutoissaan kahdella eri tavalla B2B-ominaisuuksien avulla:

Paikallisten valuuttojen käyttäminen Shopify Marketsin avulla

Jos kauppasi käyttää Shopify Marketsia, hinnat näytetään verkkokaupassasi, ostoskorissasi, kassallasi ja tilausluonnoksissasi asiakkaasi paikallisessa valuutassa. Valuutta, joka perustuu asiakkaan toimitusosoitteeseen, muunnetaan automaattisten tai manuaalisten valuuttakurssien perusteella.

Hintojen pyöristämisen säännöt, jotka määrität Markkinat-sivullasi, eivät koske B2B-asiakkaita.

Kiinteiden hintojen määrittäminen luetteloihisi

Jos haluat määrittää tuotteille kiinteitä hintoja ilman valuutanvaihtoa, voit manuaalisesti asettaa luetteloille haluamasi valuutan niiden luonnin yhteydessä. Tuotteiden, joilla on kiinteä hinta asetettuna, hinta ei muutu. Tuotteiden, joihin liittyy prosentuaalisia tarkistuksia, hinta muunnetaan automaattisten tai manuaalisten valuuttakurssien perusteella.

Luettelon luominen

 1. Siirry Shopify-adminissasi kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa Luo luettelo.
 3. Kirjoita otsikko Otsikko-kenttään. Luomasi otsikko ei näy asiakkaille.
 4. Valinnainen: Valitse luettelosi valuutta klikkaamalla Valuutta-osiossa Vaihda.
 5. Voit määrittää hinnanoikaisun, joka koskee kaikkia verkkokaupan tuotteita, syöttämällä prosenttiarvon Kokonaisoikaisu-kenttään.
 6. Voit määrittää kiinteän hinnan kaikille tuoteversioille seuraavasti:

  1. Klikkaa Säädä hintoja ja sitten Aseta hinnat manuaalisesti.
  2. Klikkaa Tallenna ja jatka.
  3. Etsi tuotteet, joiden hintoja haluat säätää, ja anna sitten veloitettavat hinnat.
  4. Klikkaa Tallenna.
 7. Voit määrittää kiinteän hinnan tietyille tuoteversioille seuraavasti:

  1. Klikkaa Säädä hintoja ja sitten Aseta hinnat manuaalisesti.
  2. Klikkaa Tallenna ja jatka.
  3. Etsi tuote, jonka hintaa haluat säätää.
  4. Klikkaa tuotenimen alla olevaa versiolinkkiä.
  5. Anna hinta, joka veloitetaan tietyistä tuoteversioista.
  6. Klikkaa Tallenna.
 8. Jos haluat sisällyttää tuotteita luetteloon tai jättää ne pois luettelosta, valitse kunkin tuotteen vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten joko Sisällytä luetteloon tai Jätä pois luettelosta.

 9. Palaa luettelon yhteenvetoon ja tee jokin seuraavista:

  • Jos olet luonut yrityksen, klikkaa Lisää yrityksen sijainteja, jotta luettelo voidaan määrittää yritykseen.
  • Jos et ole vielä luonut yritystä, klikkaa Luo yritys.
 10. Avaa valikko Tila-osiossa ja valitse Aktiivinen.

Luetteloiden vieminen ja tuominen

Kun olet luonut luettelon, voit viedä listan CSV-tiedostoon. Kun olet lisännyt kiinteät hinnat, määritä luetteloon sisällytettävät tuotteet tai määritä määräsäännöt. Voit päivittää ne tuomalla CSV:n. Voit hallinnoida useiden tuoteluetteloiden kiinteitä hintoja myös Luettelo-sivulla käyttämällä CSV-tiedostoja.

Sinulla voi esimerkiksi olla yritykselle määritetty luettelo, joka avaa uuden sijainnin, joten voit luoda yritykselle uuden sijainnin. Koska uusi sijainti on kaukana ja lisäät toimituksen hintoihisi, sinun on nostettava hintojasi. Viet luettelon alkuperäistä sijaintia varten ja muokkaat hintoja taulukkolaskentaohjelmalla. Tämän jälkeen voit luoda uuden luettelon, tuoda muokatun CSV-tiedoston ja määrittää luettelon uuteen sijaintiin.

CSV-tiedoston mallin lataaminen

Voit ladata näyteluettelo-CSV-tiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina.

Näytetiedostossa on esimerkkituotteita ja -versioita. Jos käytät näytetiedostoa mallina, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

Luettelon CSV-tiedoston kuvaus

Tämä taulukko sisältää luettelon CSV-tiedoston kentät.

Luettelon nimi ‑kenttä on täytettävä. Luettelossa olevat tuotteet ja tuoteversiot voidaan tunnistaa SKU-sarakkeen tietojen avulla. Jos tuotteella ei ole SKU-koodia, tuotteella tai tuoteversiolla on oltava tunnistetiedot, kuten Käyttönimi, Vaihtoehdon nimi ja Vaihtoehdon arvo.

Kiinteä hinta -kenttä on täytettävä luettelon tuontia varten. Jos kiinteä hinta ja vertailuhinta ovat molemmat tyhjiä, tuotteen tai version kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Luettelon vienti-CSV-tiedoston kohteiden kuvaus.
Sarake Oikeuksien kuvaus
Catalog Title Luettelon nimi.
SKU

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos tuotteella, jonka haluat päivittää, on SKU-koodi, voit käyttää sitä CSV-tiedoston muiden tietojen sijaan. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat Nimitunnus, Vaihtoehto1 Nimi ja Vaihtoehto1 Arvo.

Handle

Nimitunnukset ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä, aksenttimerkkejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään nimitunnusä.

Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" käyttönimen pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Option1 Name Jos tuotteella on valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa. Esimerkiksi Väri.
Option1 Value Jos tuotteella on valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa. Esimerkiksi Musta.
Option2 Name Jos tuotteella on toinen valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa.
Option2 Value Jos tuotteella on toinen valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa.
Option3 Name Jos tuotteella on kolmas valinta, valinnan nimi näkyy tässä sarakkeessa.
Option3 Value Jos tuotteella on kolmas valinta, valinnan arvo näkyy tässä sarakkeessa.
Fixed Price

Tuotteen tai tuoteversion hinta. Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi: 9,99.

Jos sekä Kiinteä hinta - että Vertailuhinta-kenttä ovat tyhjiä, tuotteen tai tuoteversion kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Compare-at

Tuotteen tai tuoteversion vertailuhinta. Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9,99.

Jos sekä Kiinteä hinta - että Vertailuhinta-kenttä ovat tyhjiä, tuotteen tai tuoteversion kiinteä hinta poistetaan luettelosta.

Published

Jos haluat sisällyttää tuotteen luetteloon, kirjoita Julkaistu-sarakkeeseenTOSI. Jos haluat jättää tuotteen pois luettelosta, kirjoita EPÄTOSI.

Voit sisällyttää tai jättää pois vain tuotteita, etkä voi sisällyttää tai jättää pois tiettyjä tuoteversioita. Vain tuoteversioiden ensimmäinen rivi tarkistetaan tätä valintaa varten.

Quantity Increment

Tuotteiden määrä, jolla versio voidaan ostaa, jos versio myy vain kerrannaista määritettyä määrää. Tämä kenttä estää asiakkaita ostamasta määrää, joka ei ole määrälisäyksen kerrannainen.

Jos haluat asettaa määräsääntöjä, sinun on asetettava arvoksi 1 tai tätä suurempi sekä määrän lisäykselle että tilauksen vähimmäismäärälle. Enimmäistilausmäärä-kenttä on valinnainen, ja se voidaan jättää tyhjäksi.

Jos määrälisäyksen, vähimmäistilauksen määrän ja tilauksen enimmäismäärän arvot ovat tyhjät samalla rivillä, tuoteversiota koskevat määräsäännöt poistetaan.

Minimum Order Quantity

Versiokohtaisten tuotteiden vähimmäismäärä, jonka asiakas voi ostaa samanaikaisesti.

Jos haluat asettaa määräsääntöjä, sinun on asetettava arvoksi 1 tai tätä suurempi sekä määrän lisäykselle että tilauksen vähimmäismäärälle.

Maximum Order Quantity

Versiokohtaisten tuotteiden enimmäismäärä, jonka asiakas voi ostaa samanaikaisesti.

Enimmäistilausmäärä-kenttä on valinnainen, ja se voidaan jättää tyhjäksi.

Luettelon vieminen

Luettelot voidaan viedä yksittäin tai joukkotoimintona. Kun vienti on valmis, CSV-tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse.

Vain kiinteähintaisten tuotteiden hinnat näkyvät viedyssä luettelossa. Tuotteita, joiden hinnoissa on prosentuaalinen oikaisu, ei sisällytetä.

Jos haluat päivittää luettelossa olevan tuoteversion käyttämällä CSV-tiedoston latausta, voit syöttää tiedot*SKU-koodi-sarakkeeseen vaihtoehtojen ja arvojen sarakkeiden, kuten **Vaihtoehto1 Nimi ja* Vaihtoehto1 Arvo syöttämisen sijaan.Julkaistu-sarake ei vaikuta yksittäisiin versioihin.

Vie yksi luettelo

Vie yksi luettelo Shopify Administa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Vie luettelo tuotteista, joihin sovelletaan hinnanoikaisuja, klikkaamalla olemassa olevaa luetteloa.
 3. Klikkaa Hallinnoi ja valitse sitten Vie CSV.
 4. Valitse vietävät tuotteet valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Kaikki tuotteet
  • Vain sisällytetyt tuotteet
  • Vain tuotteet, joilla on kiinteät hinnat
  • Vain tuotteet, joiden määrälle on annettu niiden määrää koskevia sääntöjä
 5. Valitse CSV-tiedoston muoto.

 6. Klikkaa Vie CSV.

Vie useita luetteloita joukkotoimintona

Vie useita luetteloita joukkotoimintona Shopify Administa.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Valitse luettelot, jotka haluat viedä.
 3. Valitse vietävät luettelot valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Nykyinen sivu
  • Valitut luettelot
 4. Valitse vietävät tuotteet valitsemalla jompikumpi seuraavista:

  • Kaikki tuotteet
  • Vain sisällytetyt tuotteet
  • Vain tuotteet, joilla on kiinteät hinnat
  • Vain tuotteet, joiden määrälle on annettu niiden määrää koskevia sääntöjä
 5. Valitse CSV-tiedostojen muoto.

 6. Klikkaa Vie CSV.

Luettelon tuominen

Luettelot voidaan tuoda yksittäin tai joukkotoimintona. Tuonti saattaa kestää jonkin aikaa luettelon koosta riippuen. Ilmoitus osoittaa, kun tuonti on valmis.

Voit tuoda uuden luettelon, päivittää yhden luettelon tai päivittää useita luetteloita joukkotoimintona.

Uuden luettelon luonti

Luo uusi B2B-luettelo tuomalla CSV-tiedosto.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Tuo CSV-tiedoston uuteen luetteloon klikkaamalla Tuo luettelo.
 3. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedostot valintaikkunaan ladattavaksi.
 4. Klikkaa Esikatsele tuontia.
 5. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.

  • Tuo CSV-tiedosto uuteen luetteloon klikkaamalla Luo luettelo.
  • Tuo CSV-tiedosto olemassa olevaan luetteloon klikkaamalla olemassa olevaa luetteloa.
 6. Klikkaa Säädä hintoja ja valitse sitten Tuo hinnat.

 7. Jos tuot CSV-tiedoston olemassa olevaan luetteloon, klikkaa Tallenna ja jatka.

 8. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedostot valintaikkunaan ladattavaksi.

 9. Klikkaa Esikatsele tuontia.

 10. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.

Päivitä yksittäinen luettelo

Päivitä olemassa oleva B2B-luettelo tuomalla CSV-tiedosto.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa olemassa olevaa luetteloa, jonka haluat päivittää.
 3. Klikkaa Säädä hintoja ja valitse sitten Tuo CSV.
 4. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedostot valintaikkunaan ladattavaksi.
 5. Klikkaa Esikatsele tuontia.
 6. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.

Päivitä useita luetteloita joukkotoimintona

Päivitä useita luetteloita joukkotoimintona tuomalla CSV-tiedosto.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Luettelot.
 2. Klikkaa Lisää tiedosto tai vedä ja pudota tiedosto valintaikkunaan ladattavaksi.
 3. Klikkaa Esikatsele tuontia.
 4. Tarkista esikatselusta, että sarakkeet ja tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Tuo CSV-tiedosto.
 5. Valinnainen: Voit jatkaa työskentelyä tuonnin aikana klikkaamalla Sulje.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi