Registrer deg for den nye automasjonen for forlatt kasse

Med automasjonen for gjeninnhenting av forlatte kasser kan du sende automatiske e-postmeldinger til kunder som har lagt et produkt i handlekurven og gått til kassen, men forlot kassen før de fullførte bestillingen.

Innstillingene for automasjonen for forlatt kasse flyttes til seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator. De nye innstillingen gir deg økt designfleksibilitet og kontroll over når forlatte kasser sendes, og til hvem. Gå til denne seksjonen for å registrere deg for den nye automasjonen.

Du kan fortsette å bruke den eksisterende e-postmeldingen for forlatt kasse i Innstillinger > Kasse til den fjernes, men da må du gå over til den nye forlatte kassen i seksjonen Markedsføring. Inntil den fjernes kan du se gjeninnhente forlatte kasser for å finne ut mer.

Bytt til den nye automasjonen for forlatt kasse

Trinn:

 1. Klikk på Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Vis maler, og velg deretter automasjonsmalen Forlatt kasse.
 3. Valgfritt: Klikk på Rediger for å redigere e-postinnholdet eller for å gjøre endringer i arbeidsflyten for automasjonen.
 4. Klikk på Aktiver automasjon.
 5. Gjennomgå informasjonen, og klikk på Fortsett.

Når den nye automasjonen er aktivert kan du redigere og administrere automasjonen, inkludert aktivering og deaktivering, fra sammendragssiden for automasjonen.

Rediger en e-postmelding for forlatt kasse

Du kan endre hvilken kundeliste e-postmeldingen sendes til, emnefeltet, forhåndsvisningsteksten og e-postadressen e-postmeldingen sendes fra.

Du kan også redigere innholdet i e-posten om forlatte kasser ved hjelp av de samme seksjonene for e-postredigering som brukes i Shopify Email. Du kan legge til tekst og tilpasse designet ditt ved å legge til en logo eller endre fargevalget for å reflektere butikkens merkevare. Du kan også legge til en rabatt som kunden kan bruke når de navigerer tilbake til kassen. Finn ut mer om tilpasning av e-postmeldinger.

Trinn:

 1. Klikk på Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
 2. Velg automasjonen Forlatt kasse.
 3. Klikk på Rediger > Rediger e-post.
 4. Se gjennom vurderingene for redigering av e-postmeldingen og klikk på Fortsett.
 5. Valgfritt: Rediger en av følgende:

  • Ved siden av Til: kan du velge hvilken kundegruppe du ønsker å sende e-postmeldingen til.
  • Ved siden av Emne: kan du endre standard emnefelt for e-postmeldingen til emnefeltet du ønsker.
  • Ved siden av Forhåndsvisningstekst: kan du legge inn et sammendrag av e-postmeldingen med tekst som vises etter emnefeltet.
  • Ved siden av Fra: kan du klikke på Rediger for å åpne innstillingene for avsender-e-post for å endre hvilken e-postadresse e-postmeldingen sendes fra.
 6. Tilpass e-postmeldingen med seksjonsredigeringsverktøyet i Shopify Email.

 7. Klikk på Lagre.

Send en kobling til en kundes forlatte kasse automatisk per e-post

Du må opprette en automasjon for å sende e-postmeldinger for forlatt kasse automatisk. Hver enkelt e-postmelding fra automasjonen inneholder en kobling til kundens forlatte handlekurv, slik at de kan fullføre kjøpet hvis de ønsker. Hvis du ikke ønsker å sende disse e-postmeldingene automatisk kan du sende dem manuelt.

Når du oppretter den nye automasjonen for forlatt kasse gjennom seksjonen Markedsføring > Automasjoner overføres innstillingene fra de tidligere innstillingene for forlatt kasse. Hvis du oppretter en ny automasjon for forlatt kasse får automasjonen en ventetid på 10 timer som standard før e-postmeldingen sendes til kunder, og den sendes bare til kunder som abonnerer på markedsføring.

Du kan bruke Shopify Flow til å redigere arbeidsflyten for den nye automasjonen for forlatt kasse, inkludert ventetiden.

Trinn:

 1. Klikk på Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
 2. Velg automasjonen Forlatt kasse.
 3. Klikk på Rediger, og bruk Shopify Flow for å redigere arbeidsflyten.
 4. Klikk på Aktiver arbeidsflyt når du er ferdig med å redigere.

Forstå uleverte forlatte kasser

En e-postmelding for gjeninnhenting av forlatte kasser sendes ikke for en forlatt kasse i følgende tilfeller:

 • Når kunden ikke tidligere har gjennomført et kjøp og abonnerer på markedsføring.
 • Når en kunde oppretter én eller flere forlatte kasser, og deretter fullfører et kjøp før e-postmeldingen for forlatt kasse sendes.
 • Når ingen av varene i kassen er tilgjengelig for kjøp.
 • Når alle varene i kassen er gratis, og kunden ikke besøker fraktsiden for å legge til et fraktgebyr, eller dersom fraktgebyret også er gratis.
 • Når en kasse forlates fra kassen i Shop-appen. Automasjonen gjelder bare for kassen i nettbutikken.
 • Når en kunde har forlatt en nyere kasse, og ventetiden for den seneste forlatte kassen ikke har passert.

Hvis du har konfigurert butikken til automatisk sending av e-postmeldinger for forlatt kasse vil siden Automasjoner inneholde ytelsesdata.

Se gjennom leveringsdetaljer for automasjonsarbeidsflyter

På siden Automasjoner kan du klikke inn på en bestemt automasjon for å vise detaljert informasjon om automasjonen, for eksempel om en e-postmelding for forlatt kasse ikke kunne leveres til en kunde. Hver e-postmelding som sendes kalles en kjøring, og har en tilhørende ID.

Trinn:

 1. Klikk på Markedsføring > Automasjoner fra Shopify-administrator.
 2. Velg automasjonen du ønsker å gå gjennom resultatene for under Markedsføringsautomasjon.
 3. Klikk på Vis nylig aktivitet i seksjonen Arbeidsflyt.
 4. Klikk på den sendte e-postmeldingen, eller kjørings-ID-en, du vil se mer informasjon for.

Detaljene om e-postmeldingen, eller kjørings-ID-en, vises under seksjonen Resultater.

Send en e-postmelding for forlatt kasse manuelt

Du kan velge å sende en e-postmelding for forlatt kasse til en kunde manuelt. E-postmeldingen inneholder en kobling til kundens forlatte kasse, slik at de kan fullføre kjøpet. Du ønsker kanskje å sende e-postmeldingen for forlatt kasse manuelt når du ikke har konfigurert automasjonen, eller når kunden ber om koblingen til en forlatt kasse.

Trinn:

 1. Klikk på Bestillinger > Forlatte kasser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på nummeret for den forlatte kassen du vil gjeninnhente.
 3. Klikk på kundens e-postadresse under kundeinformasjonen.

E-postklienten din starter med koblingen til den forlatte kassen i e-postens innhold.

Hvis kunden fullfører bestillingen med denne koblingen, oppdateres Gjenopprettingsstatus på siden Forlatt kasse og vises som innhentet.

Gå gjennom forlatte kasser

Du kan gjennomgå forlatte kasser for å finne mønstre som kan antyde hvorfor kundene ikke fullfører bestillingene.

Forlatte kasser lagres i Shopify-administratoren i tre måneder. Hver mandag fjernes forlatte kasser som er eldre enn tre måneder fra administratoren.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk Forlatte kasser.

Vis betalingshendelser fra en forlatt kasse

Hver gang en kunde prøver å betale for bestillingen, blir det registrert en betalingshendelse i historikken til den forlatte kassen. Du kan utvide betalingshendelser for å se flere detaljer.

Betalingshendelser kan være nyttige hvis en kunde forsøker å legge inn en bestilling og betalingen mislykkes. Hvis en kunde kontakter deg fordi betalingen ikke fungerer i kassen kan du se detaljene for betalingshendelsen og bruke informasjonen til å hjelpe kunden med å legge inn bestillingen.

Hvis kunden har betalt i kassen, kan du i stedet gå til bestillingens tidslinje for å se betalingshendelsene.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger > Forlatte kasser.

 2. Klikk på en forlatt kasse.

 3. Klikk på en betalingshendelse i seksjonen Historikk.

Rapport over e-postmeldinger for forlatt kasse

E-postrapporten for forlatte kasser fra Shopify hjelper deg med å forstå hvor effektive disse e-postene er til å bringe kundene tilbake for å fullføre en transaksjon. Den er tilgjengelig i seksjonen Markedsføring i Shopify.

Rapporten informerer deg om hvor mange økter og fullførte bestillinger som har resultert fra e-postpåminnelsene. Du ser også informasjon som konverteringsrate, totalt salgsbeløp, gjennomsnittlig bestillingsverdi, gjennomsnittlig antall solgte produkter og hvor mange kunder som var førstegangskunder.

Rapporten viser kun data fra 18. november 2019 og framover.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis