Opprett en markedsføringskampanje for e-post med Shopify Email

Du kan opprette, tilpasse, segmentere og planlegge markedsføringskampanjer på e-post med Shopify Email. E-postmarkedsføringskampanjer kan være nyttig for å promotere salg, fremheve nye produkter eller informere kundene om nye produkter.

Du kan formatere e-poster i henhold til merkevare, skrifttype og logo, slik at de passer til utseendet i butikkfronter.

Du kan tilpasse e-postkampanjer slik at de passer ulike publikum og arrangementer direkte fra administrator. Du kan også lagre malene du oppretter for fremtidig bruk.

Hensyn ved opprettelse av en markedsføringskampanje via e-post

Før du oppretter en markedsføringskampanje på e-post med Shopify Email, bør du vurdere følgende punkter:

 • Noen e-postleverandører er ikke kompatible med Shopify, eller krever at du justerer domeneinnstillingene. Finn ut mer i seksjonen konfigurere e-postadressen på denne siden.
 • E-postmeldinger sendes bare på det språket du skriver dem, og oversettes ikke automatisk. Du kan opprette kundesegmenter for å målrette mot en bestemt målgruppe av kundene basert på språk.
 • Virksomheten din har ulike e-postgrenser, avhengig av Shopify-abonnementstype. Finn ut mer om hvordan du administrerer e-postgrenser.

Konfigurer en e-postmarkedsføringsaktivitet

Shopify Email lar deg sende e-postmeldinger til kundesegmenter som har abonnert på e-postmarkedsføring fra butikken. For å sende e-postkampanjer til bestemte publikum, kan du finne ut mer om å opprette kundesegmenter.

Gå til Shopify-butikkinnstillingene for å endre butikkens Fra-e-postadresse for utgående e-postmeldinger.

Du må legge til et emne i e-posten. Når du legger til et emne, blir e-postaktiviteten lagret med dette navnet. Du kan endre dette når som helst.

Trinn:

 1. Gå til Markedsføring fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Opprett kampanje.

 3. Klikk på Shopify Email.

 4. Velg en e-postmal.

 5. Klikk på Til, og velg deretter et kundesegment.

 6. Angi et emne for e-posten.

 7. Valgfritt: Angi forhåndsvisningstekst for å tilpasse teksten som vises etter emnefeltet i kundenes innbokser. For eksempel More fresh finds for your summer wardrobe.

Når du har satt opp detaljene for e-postaktiviteten, kan du tilpasse innholdet i e-postteksten.

Endre avsender-e-postadressen din

Avsender-e-post er e-postadressen som vises i Fra-feltet i meldinger kundene mottar fra deg. Noen domener kan kreve ytterligere autentisering, ellers kan avsender-e-postadressen vises med via shopifyemail.com, eller som store@shopifyemail.com.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Angi e-postadressen din i seksjonen Avsender-e-post.
 3. Klikk på Lagre.

Tilpasse e-postmeldingene dine

Avhengig av hva slags melding du sender til kundene, kan du velge en rekke merkede maler i Shopify Email. Noen maler inneholder automatisk materiell fra butikken, som logo, produkter og farger.

Standardinnholdet i Shopify Email-malene er basert på beste praksis for e-postmarkedsføring, og inkluderer standardtekst, bilder og koblinger i seksjoner som er basert på informasjon fra butikken din.

Du kan tilpasse innholdet i markedsføringsaktiviteter på e-post ved å legge til, redigere eller fjerne seksjoner. Endringene lagres bare til den bestemte e-postmarkedsføringsaktiviteten du redigerer.

Legge til, rediger eller fjerne en seksjon i e-postinnholdet

 1. Gå til Markedsføring fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.

 3. Velg en mal du ønsker å tilpasse. Du kan gjøre følgende endringer i e-postens innhold:

  • For å legge til en seksjon bruker du musen til å holde pekeren over e-postinnholdet der du ønsker den nye seksjonen, og klikker på +-ikonet.
  • For å fjerne en seksjon fra e-postinnholdet må du først klikke på den for å åpne redigeringsalternativer, og deretter klikke på søppelbøtteikonet for å fjerne seksjonen.
  • Klikk på seksjonen du vil redigere for å gå gjennom redigeringsalternativene. Redigeringsalternativene avhenger av seksjonstypen.

Tekst

Attributter for en tekstseksjon.
Redigeringsalternativer
 • Rediger tekst
 • endre skrifttype, farge, vekt, justering eller bruk kursiv
 • legg til en kobling

Endringer i tekststiler gjelder for hele e-posten. Hvis du for eksempel angir at Overskrift 1 skal bruke skrifttypen Times New Roman, vil all tekst som bruker Overskrift 1 vises i Times New Roman.

Teksten for Pris kan ikke endres. Prisen på et produkt må endres inne i selve produktet.

Knapp

Attributter for en knappeseksjon.
Redigeringsalternativer
 • endre skrifttype, størrelse, hjørnestiler (rett, kurvet, avrundet), fyll (helfarget eller kantlinje), tekstfarge, bakgrunnsfarge og justering
 • legg til en kobling

Bilde

Attributter for en bildeseksjon.
Redigeringsalternativer
 • rediger bredde, bakgrunnsfarge
 • legg til alt. tekst
 • legg til en kobling

Et bilde kan velges fra Shopify-filene dine, eller du kan laste opp et nytt bilde.

Krav
 • filstørrelse: maksimalt 20 megabyte
 • oppløsning: maksimalt 20 megapiksler
 • høyde-/breddeforhold: mellom 100:1 og 1:100
 • filformat: jpg eller png

Overskrift

Attributter for en overskriftsseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass med butikkens logo eller navn, eller endre skrifttype, tekststørrelse, tekstfarge, tekstjustering eller bakgrunnsfarge
 • kan være skjult

Produkt

Attributter for en produktseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, knapp, layout, bakgrunnsfarge, størrelsesforhold og tekstjustering
 • kan være en multikolonne-layout for å fremheve produkter i ulike retninger
 • velg et nytt produktbilde (vil ikke endre bildet i Produkt-innstillingene)
 • inntil ni produkter kan legges til

Prisen for et produkt kan bare endres i Produkter-seksjonen der malen henter produktdetaljene fra. Den kan ikke endres i Shopify Email-redigeringsprogrammet.

Ekspresskasse

Attributtene til en hurtigkasseseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, knappestil, layout, bakgrunnsfarge, størrelsesforhold, bildestil og tekstjustering
 • velg et nytt produktbilde (vil ikke endre bildet i produktinnstillingene)

Bare ett produkt med én variant kan velges for denne seksjonen.

Hvis du har Shop Pay aktivert i butikken vises både Kjøp med Shop Pay- og Betal nå-knappene i seksjonen som standard. Du kan fravelge Shop Pay-knappen for å skjule den, men Betal nå-knappen kan ikke skjules.

Du kan bare redigere knappestørrelse og hjørnestil på Shop Pay-knappen.

Gavekort

Attributter for en gavekortseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass med et nytt bilde, tekst, knapp, justering eller bakgrunnsfarge
 • kan være skjult

Gavekort må opprettes i administrator før du oppretter en e-postkampanje. De kan ikke opprettes eller redigeres fra Shopify Email-redigeringsprogrammet.

Rabatt

Attributter for en rabattseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, tekststørrelse, tekstfarge og knapp

Rabatter må opprettes i administrator før du oppretter en e-postkampanje. De kan ikke opprettes eller redigeres fra redigeringsprogrammet for Shopify Email.

Bilde med tekst

Attributter for et bilde med tekst-seksjon
Redigeringsalternativer
 • tilpass tekst, knapp, bildestil, posisjonering, marg, justering og bakgrunnsfarge
 • sikre at en kobling er lagt til på eventuelle knapper
 • skjul eller vis tekst og knapper, men bilder må alltid være valgt

Flere kolonner

Attributter for en flerkolonne-seksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass kolonner med bildestil, posisjonering, marg, justering og bakgrunnsfarge
 • slå på eller av ulike elementer i hver kolonne (eksempel: den første kolonnen kan ha bilde og knapp skjult men tekst på, og den andre kolonnen kan ha bildet skjult, men tekst og knapp på)
 • skjul eller vis bilder, men teksten må alltid være inkludert

Bunntekst

Attributter for en bunntekstseksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass skrifttype, tekstfarge, koblingsfarge, bakgrunn og skillelinjefarge
 • vis butikkadresse, telefonnummer og ikoner for sosiale medier

Bunntekstseksjonen kan ikke fjernes.

Butikkadressen og telefonnummeret tilpasses i butikkinnstillingene.

For å legge til koblinger til sosiale medier i e-posten, må du bruke temaene Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative eller Parallax.

Tilpasset Liquid

Egenskaper for en egendefinert Liquid-seksjon.
Redigeringsalternativer
 • tilpass bildestørrelse og seksjonsstørrelse
 • opprett egendefinerte knapper, seksjoner med flere kolonner, bilder side om side, punktlister og annet dynamisk innhold.

Du kan legge til egendefinert Liquid- og HTML-kode i redigeringsprogrammet for kode.

Koden du angir kan ikke overstige 50 kilobyte (KB) i størrelse.

Finn ut mer om støttede Liquid-variabler for Shopify Email.

Forhåndsvis en e-post før utsendelse

 1. Klikk på Send test fra redigeringsprogrammet for e-post for å forhåndsvise e-postmeldingen slik den vil bli vist til kundene. Du kan sende en test-e-postmelding til e-postadressen som er knyttet til Shopify-butikken.
 2. Klikk Gjennomgå for å se en oversikt over e-postaktiviteten.
 3. Når du er klar til å sende e-posten klikker du på Send, og på Send igjen for å bekrefte. Hvis du vil gjøre endringer i e-posten klikker du på Rediger e-postinnhold.

Personalisere e-postmeldingene dine

Du kan legge til personalisert tekst i e-postkampanjer, som kundens fornavn, etternavn, e-post, sted, stat, provins og land. Hvis du legger til personalisert innhold i en bestemt seksjon i e-postmeldingen, bruker Shopify Email automatisk kundeinformasjon i denne seksjonen, hvis det finnes for kunden som mottar e-posten. Du kan legge til personalisert tekst i emnefeltet, forhåndsvisningsteksten og e-postens innholdsfelt. Personalisering skaper en mer skreddersydd opplevelse for e-postabonnentene, og kan øke åpningsrater, konverteringer og engasjement.

Du kan bare ha to personaliserte verdier i e-postens emnefelt og forhåndsvisningstekst. I emnefeltet kan du for eksempel bruke First name og Last name, men ikke en tredje personaliseringsverdi. Du kan ha maksimalt ti personaliseringsverdier i e-postens innhold. Du kan også legge til standardinformasjon som brukes når bestemte typer kundeopplysninger ikke er tilgjengelig.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Markedsføring.
 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.
 3. Velg en mal som skal tilpasses.
 4. For å personalisere et emnefelt, en forhåndsvisningstekst, en overskrift eller e-postteksten, klikker du blyantikonet i den aktuelle seksjonen.
 5. Velg verdien du vil personalisere fra alternativene som vises. Velg for eksempel City hvis du vil at e-posten skal inkludere kundens by.
 6. Valgfritt: Angi en standardverdi som brukes hvis kundens informasjon ikke er tilgjengelig. Hvis du ikke angir en standardverdi, vil plassen for personalisert tekst stå tom.
 7. Klikk på Lagre.

Opprette en e-postmelding med egendefinert kode med Liquid

Hvis du vil bruke egendefinert Liquid-kode når du oppretter e-postmeldingen, kan du enten legge til en egendefinert Liquid-seksjon, eller opprette en e-post kun fra egendefinert Liquid-kode.

Alle e-postmeldinger som opprettes med egendefinert Liquid-kode må inneholde variabelen {{unsubscribe_link}}. Hvis du har valgt åpningssporing, er variablene {{open_tracking}} også påkrevd. E-postmeldinger med egendefinert Liquid-kode kan ikke overstige 500 KB.

Trinn:

 1. Gå til Markedsføring fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.

 3. Klikk på Kod din egen.

 4. Valgfritt: Hvis du har en fil lagret på den lokale enheten din med koden du ønsker å bruke, kan du klikke på Importer. Importerte filer må være i .html-formatet.

 5. Angi Liquid-koden.

 6. Valgfritt: Klikk på Gjennomgå for å se en forhåndsvisning av hvordan e-postmeldingen vil bli vist til kundene.

Finn ut mer om støttede Liquid-variabler for Shopify Email.

Opprette og administrere nye Shopify Email-maler

Alle e-poster du oppretter med Shopify Email kan redigeres og tilpasses. Du kan lagre tilpassede maler som kan brukes som utgangspunkt for fremtidige kampanjer.

Opprette en egendefinert mal

Du kan opprette og lagre tilpassede maler som kan brukes som utgangspunkt for fremtidige kampanjer.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Email fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Velg en mal som skal tilpasses.

 5. Gi malen et navn.

 6. Rediger malen i malredigeringsprogrammet i Shopify Email. Alle endringer lagres automatisk.

 7. Klikk på Ferdig.

Bruke en tilpasset mal

Du kan bruke de tilpassede malene dine til eventuelle fremtidige markedsføringskampanjer.

Trinn:

 1. Gå til enten Markedsføring eller Apper > Email fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Opprett kampanje > Shopify Email.
 3. Velg en mal under Dine maler. Når du har valgt malen din, kan du følge trinnene for å opprette en markedsføringskampanje på e-post.

Redigere tilpassede maler

Hvis du må endre en eksisterende mal, kan du redigere den fra Maler-listen i Email-appen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator, under Apper, gå til Email > Maler.
 2. Klikk på overflytmeny-knappen for å åpne de tilgjengelige alternativene for malen du vil administrere.
 3. Klikk på én av følgende:
  • Klikk på Dupliser for å duplisere den valgte malen.
  • Klikk på Opprett e-post for å opprette en markedsføringskampanje fra den valgte malen.
  • Klikk på Slett for å slette en mal.

Legge til en hurtigkasse

Du kan legge til en hurtigkasse i e-postmeldingen, som lar kundene kjøpe produkter gjennom en direktebetalingskobling. Med denne seksjonen kan du velge et produkt eller en produktvariant, og opprette en Betal nå-knapp. Hvis du har Shop Pay aktivert i butikken vises også en Kjøp med Shop Pay-knapp.

Når kundene bruker hurtigkasser hopper de over produkt- og handlekurvsidene for å få en hurtigkasseopplevelse. Ved å bruke hurtigkasse kan du øke kundekonverteringer.

Knappene for hurtigkasse gjelder bare for et enkeltprodukt, men du kan legge til mer enn én hurtigkasseseksjon i en e-postmelding.

Legge til spesialtegn i e-poster

Du kan legge til internasjonale tegn i emnefelter og tekst i e-postmeldinger.

E-postemnelinjer støtter også emojier.

Send eller planlegg en e-postmelding

Det er lurt å korrekturlese innholdet i e-posten før du sender den. Shopify ser ikke etter skrivefeil eller andre typer feil. Du kan sende en test-e-post til deg selv for å se hvordan e-postmeldingen ser ut i en innboks.

Når du skal sende eller planlegge en e-postmelding, ser du et foreslått tidspunkt i fremtiden ved siden av merket Foreslått. Det foreslåtte tidspunktet er basert på Shopifys data og optimalisert for en best mulig klikkrate. Hvis du velger å sende e-postmeldingen på det foreslåtte tidspunktet, kan det gi en bedre konverteringsrate.

Send en test-e-post

 1. Klikk Send test fra e-postredigeringsprogrammet.
 2. Angi opptil fem e-postadresser du vil sende testen til, én av gangen, i seksjonen E-postadresser.
 3. Klikk på Send.

Se gjennom og send e-postmeldingen nå

 1. Når du er ferdig med å redigere e-postmeldingen klikker du Gå gjennom fra e-postredigeringsprogrammet.
 2. Valgfritt: Hvis du har behov for ytterligere endringer klikker du Rediger e-postmelding for å gå tilbake til redigeringsprogrammet, eller Avslutt for å gå til forrige side.
 3. Klikk på Planlegg sending.
 4. Velg . Hvis det er en kostnad for å sende e-postmeldingene ser du den estimerte kostnaden.
 5. Klikk på Send.

Planlegg en e-post

Når du er ferdig med å redigere e-postmeldingen ønsker du kanskje å planlegge utsendelsen for en senere dato. Hvis du har nådd en e-postgrense kan du planlegge e-postmeldingen for den neste tilgjengelige dagen.

Du kan velge å planlegge e-postmeldingen på et valgt tidspunkt, eller et foreslått tidspunkt.

Trinn:

 1. Klikk på Gå gjennom fra e-postredigeringsprogrammet.
 2. Klikk på Planlegg sending.
 3. Du har følgende valg:

  • For å velge ditt eget sendingstidspunkt klikker du på Tilpasset dato og tid og oppgir informasjonen i feltene Sendedato og Sendetidspunkt. Hvis det er en kostnad for å sende e-postmeldingene ser du den estimerte kostnaden.
  • For å velge den foreslåtte tiden, som er optimalisert for en best mulig klikkrate, klikker du på alternativet med merket Foreslått ved siden av. Hvis det er en kostnad for å sende e-postmeldingene ser du den estimerte kostnaden.
 4. Klikk på Planlegg.

Avbryt eller planlegg en sendetid på nytt

Du kan kansellere en planlagt e-postmelding slik at den ikke sendes ut på det valgte tidspunktet. Du kan også planlegge den på nytt for en annen gang.

Trinn:

 1. Klikk på kampanjen fra Shopify Email.
 2. Klikk på Rediger sendedato.
 3. Du har følgende valg:
  • Klikk på Fjern sendedato for å avbryte utsendelsen av e-postmeldingen på det planlagte tidspunktet.
  • For å planlegge på nytt velger du et nytt tidspunkt og dato, og klikker på Lagre.

Administrere e-postgrenser

E-postgrenser styrer hvor mange abonnenter du kan sende til i en gitt periode. Disse avgjøres av flere faktorer, og bidrar til å forhindre leveringsproblemer.

Antall e-postmeldinger du har sendt i løpet av en dag beregnes etter hvor mange e-postmeldinger som er levert til individuelle abonnenter den aktuelle dagen, og ikke antall e-postkampanjer du har sendt.

Hvis du støter på en e-postgrense, har du følgende valg:

 • Planlegg en e-post for neste tilgjengelige dato.
 • Opprett kundesegmenter og skreddersy e-postmeldingen mot bestemte segmenter. Strategiske markedsførere bygger e-postmarkedsføringen rundt sin målgruppe. Du kan opprette kundesegmenter for å målrette mot bestemte abonnenter med bestemte kampanjer, eller for å dele opp listen i mindre segmenter.

Hvis du velger å sende e-postmeldingen til et mindre kundesegment, kan det også hende du ønsker å skreddersy innholdet i e-postmeldingen til dette publikummet. Du kan duplisere e-postmeldingen og sende den til et annet segment senere.

Det kan hende du må øke e-postgrensene ved å forbedre leveringsresultatene. Følgende faktorer påvirker leveringsresultatene:

 • Returfrekvens: Returfrekvensen indikerer hvor mange av e-postmeldingene du sender ut som avvises, eller kommer i retur.
 • Søppelpostfrekvens: Returfrekvenser, engasjement hos abonnentene, og hvorvidt kundene har merket e-postmeldingen som søppelpost kan påvirke hvorvidt e-postmeldingen anses som søppelpost eller ikke av en e-postleverandør.
 • Avmeldingsfrekvens: Hvis en kunde klikker Avmeld i en e-postmelding du sender ut, eller merker e-postmeldingen som søppelpost, blir de fjernet fra listen.
 • Klikkrate: Klikkraten beregnes ved å dele unike klikk på antall leverte e-postmeldinger. Finn ut mer om beste praksis for e-post for å forbedre klikkratene.
 • Lagt i handlekurv-frekvens: Lagt i handlekurv-frekvensen er prosentandelen av besøkende som har lagt minst én vare i handlekurven i løpet av økten.
 • Konverteringsrate: Konverteringsraten er prosentandelen av abonnentene som har fulgt e-postens handlingsoppfordring etter å ha lest e-postmeldingen, som å kjøpe produktet som markedsføres i e-postmeldingen.

For å øke e-postgrensene, må du kontrollere at butikken har en Shopify-abonnementstype.

Hvis du har spørsmål om planlegging eller segmentering av kunder, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for å få hjelp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis