Innstillinger for popup-skjema

Følgende innstillinger styrer utseendet og adferden til popup-skjemaer. Du kan konfigurere disse innstillingene når du oppretter et skjema, sammen med innstillingene som gjelder for både popup- og innebygde skjemaer.

Innstillinger for skjemavisning

Innstillingen Skjemavisning avgjør hvordan skjemaet vises i butikken.

Innstillinger for skjemavisningsseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Flytende Viser en forhåndsvisning og skjemaet som en flytende seksjon i butikkfronten, og lar deg velge skjemaets plassering i butikken.
Overlegg Viser skjemaet midt på siden, med en overleggsfarge i resten av butikkfronten.

Innstillinger for forhåndsvisning

Innstillingene for Forhåndsvisning avgjør hvor forhåndsvisningen av skjemaet vises. Forhåndsvisningsseksjonen er et lite popup-vindu som vises i butikken. Hvis en kunde klikker på forhåndsvisningen, åpnes skjemaet.

Innstillinger for forhåndsvisningsseksjonen i popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Vis Avgjør når forhåndsvisningsseksjonen vises til kunder.
  • Først (før skjemaet): Viser forhåndsvisningsseksjonen før skjemaet.
  • Først (før skjemaet) og hvis kunden lukker skjemaet: Viser forhåndsvisningsseksjonen før skjemaet, og viser forhåndsvisningen hvis kunden lukker skjemaet.
  • Hvis kunden lukker skjemaet uten å abonnere: Viser forhåndsvisningsseksjonen hvis kunden lukker skjemaet uten å fylle det ut.
  • Aldri: Skjuler forhåndsvisningsseksjonen for alle kunder. Hvis en kunde lukker skjemaet uten å fylle det ut, kan de ikke åpne det på nytt.
Plassering i butikken Avgjør hvor i butikken forhåndsvisningen vises. Visningsalternativene (rotert) viser forhåndsvisningsseksjonen sideveis.
Tittel Teksten som vises i forhåndsvisningsseksjonen.

Innstillinger for stil

Innstillingene Stiler styrer utseendet på skjemaet. Det vises en advarsel hvis du velger farger som ikke fungerer godt sammen, ikke har tilstrekkelig kontrast eller er vanskelig å lese.

I Merkevarefarger-seksjonen i Forms-appen kan du finne og velge farger du har lagt til som merkevarefarger.

Innstillinger for stilseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Farger Endre fargen til skjemabakgrunnen, det aktive feltet, knappetiketter og feilmeldinger slik at de passer merkevaren og temaet.
Skjemafelt Velg hvit eller gjennomsiktig.
Typografi Velg skrifttypen du ønsker å bruke på tittel og brødtekst.

Bildeinnstillinger

Innstillingene for bilder avgjør hvorvidt et bilde vises i skjemaet, og påvirker plassering og utseende på bildet.

Innstillinger for bildeseksjonen i popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Bildealternativ Hvor bildet vises i skjemaet.
Bilde Dette feltet vises hvis du velger Bakgrunnsbilde, Bilde venstre eller Bilde høyre. Klikk på Legg til bilde for å laste opp et bilde fra enheten din.
Gjennomsiktighet for bilde Dette feltet vises hvis du velger Bakgrunnsbilde. Du kan velge gjennomsiktigheten på bildet ved å bruke glidebryteren. Ved 100 vies bare bildet du har lastet opp. Hvis du reduserer gjennomsiktigheten, farges bildet med bakgrunnsfargen fra seksjonen Farger.

Adferdsinnstillinger

Innstillingene Adferd avgjør når og hvor skjemaet vises.

Innstillinger for stilseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Enheter Velg hvorvidt du ønsker at skjemaet skal vises på alle enheter, bare på datamaskiner eller bare på mobiltelefoner.
Sider Velg om du ønsker at skjemaet skal vises på alle sider, eller bare på bestemte sider.
Utløser Du kan velge at skjemaet skal vises på første, andre eller tredje sidevisning, enten umiddelbart eller etter en 10 eller 30 sekunders forsinkelse.

I denne seksjonen kan du også velge avmerkingsboksen Vis skjemaet når besøkende forsøker å forlate siden (kun på datamaskiner). Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, vises skjemaet hvis en besøkende beveger musepekeren mot adressefeltet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis