Cài đặt biểu mẫu cửa sổ bật lên

Các cài đặt sau đây xác định giao diện và hành vi của biểu mẫu cửa sổ bật lên. Bạn có thể định cấu hình các cài đặt này khi tạo biểu mẫu, cùng với cài đặt áp dụng cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng.

Cài đặt hiển thị biểu mẫu

Cài đặt Hiển thị biểu mẫu xác định cách thức biểu mẫu hiển thị trong cửa hàng.

Cài đặt hiển thị biểu mẫu cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Phần nổi Hiển thị teaserbiểu mẫu dưới dạng mục nổi hiển thị trên cửa hàng và cho phép bạn chọn vị trí của biểu mẫu trên cửa hàng.
Lớp phủ Hiển thị biểu mẫu ở giữa trang, với Màu lớp phủ được áp dụng cho phần còn lại của cửa hàng.

Cài đặt teaser

Cài đặt Teaser xác định thời điểm hiển thị teaser của biểu mẫu. Mục teaser là một cửa sổ bật lên nhỏ hiển thị trên cửa hàng. Nếu khách hàng nhấp vào teaser thì biểu mẫu sẽ được mở.

Cài đặt mục teaser cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Hiển thị Xác định thời điểm hiển thị mục teaser cho khách hàng.
  • Trước (trước biểu mẫu): Hiển thị mục teaser trước biểu mẫu.
  • Trước (trước biểu mẫu) và nếu khách hàng đóng biểu mẫu: Hiển thị mục teaser trước biểu mẫu và hiển thị teaser nếu khách hàng đóng biểu mẫu.
  • Nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà không đăng ký: Hiển thị mục teaser nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà chưa hoàn tất.
  • Không bao giờ: Ẩn mục teaser khỏi tất cả khách hàng. Nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà chưa hoàn tất thì họ không thể truy cập lại.
Vị trí trong cửa hàng Xác định vị trí hiển thị teaser trên cửa hàng. Tùy chọn hiển thị (xoay) sẽ hiển thị mục teaser ở bên cạnh.
Tiêu đề Văn bản hiển thị trên mục teaser.

Cài đặt kiểu cách

Cài đặt Kiểu cách sẽ xác định giao diện của biểu mẫu. Cảnh báo sẽ hiển thị nếu bạn chọn các màu không phù hợp với nhau, không đủ độ tương phản hoặc có thể khó đọc.

Trong mục Màu sắc thương hiệu của ứng dụng biểu mẫu, bạn có thể tìm và chọn những màu đã thêm làm màu sắc thương hiệu.

Cài đặt mục phong cách cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Màu sắc Thay đổi màu nền, trường đang hoạt động, nhãn nút và thông báo lỗi của biểu mẫu sao cho phù hợp với thương hiệu và chủ đề của bạn.
Trường biểu mẫu Chọn màu trắng hoặc trong suốt.
Kiểu chữ Chọn phông chữ bạn muốn sử dụng cho văn bản của tiêu đề và nội dung.

Cài đặt hình ảnh

Cài đặt Hình ảnh xác định việc hình ảnh có hiển thị trong biểu mẫu hay không, cũng như ảnh hưởng đến vị trí và giao diện của hình ảnh.

Cài đặt mục hình ảnh cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Tùy chọn hình ảnh Vị trí hình ảnh hiển thị trong biểu mẫu.
Hình ảnh Trường này sẽ hiển thị nếu bạn chọn Ảnh nền, Hình ảnh bên trái hoặc Hình ảnh bên phải. Nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh từ thiết bị.
Độ chắn sáng của hình ảnh Trường này sẽ hiển thị nếu bạn chọn Ảnh nền. Bạn có thể chọn độ chắn sáng của hình ảnh bằng thanh trượt. Ở mức 100, chỉ hình ảnh bạn tải lên mới được hiển thị. Việc giảm độ chắn sáng sẽ đổ bóng hình ảnh với màu nền trong mục Màu.

Cài đặt hành vi

Cài đặt Hành vi xác định thời điểm và vị trí biểu mẫu hiển thị.

Cài đặt mục phong cách cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Thiết bị Chọn hiển thị biểu mẫu trên tất cả thiết bị, chỉ trên thiết bị máy tính để bàn hoặc chỉ trên thiết bị di động.
Trang Chọn xem bạn muốn hiển thị biểu mẫu trên tất cả các trang hay chỉ những trang cụ thể.
Yếu tố kích hoạt Bạn có thể chọn hiển thị biểu mẫu trong chế độ xem trang đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba ngay lập tức hoặc sau 10 hoặc 30 giây.

Trong mục này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm Hiển thị biểu mẫu khi khách truy cập cố rời khỏi trang (chỉ dành cho máy tính để bàn). Nếu chọn hộp kiểm này thì biểu mẫu sẽ hiển thị khi khách truy cập di chuyển con trỏ về phía thanh địa chỉ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí