Tworzenie kampanii marketingowych i automatyzacji

Możesz tworzyć i zarządzać działaniami marketingowymi, takimi jak reklamy na Facebooku i automatyzacje marketingowe, takie jak kampanie Google Smart Shopping, na stronie Marketing w Shopify. Strona Marketing zawiera również zalecenia dotyczące poprawy strategii marketingowej.

Opis działań marketingowych i automatyzacji

Działania marketingowe i automatyzacje mogą pomóc Ci rozwijać bazę klientów na różne sposoby. Możesz rozważyć użycie zarówno działań marketingowych jak i automatyzacji w ogólnej strategii marketingowej.

Działania marketingowe są najlepsze dla marketingu treści i reklamy dla promocji lub w sezonie, ponieważ publikujesz je w ustalonych ramach czasowych. Na przykład możesz uruchomić reklamę na Facebooku, aby promować sprzedaż produktu lub utworzyć post w mediach społecznościowych, aby powiadomić swoich zwolenników o nowym produkcie. Podczas tworzenia działania marketingowego w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe, dzięki czemu możesz wcześniej przygotowywać działania marketingowe. W przypadku ważnych wydarzeń, takich jak Black Friday, możesz utworzyć kampanię marketingową i zgrupować działania marketingowe, aby zrealizować określony cel.

Automatyzacje marketingowe są najlepsze dla rozwijania bazy klientów i ulepszania na bieżąco sprzedaży w sklepie online. Możesz ich używać do rejestrowania nowych osób odwiedzających sklep, poprawiania konwersji w sklepie online oraz do sprzedawania osobom odwiedzającym sklep. Na przykład możesz uruchomić kampanię Google Smart Shopping, aby wyświetlić produkty w wyszukiwaniach Google lub możesz skonfigurować wiadomości e-mail dotyczące odzyskania porzuconego koszyka, aby automatycznie przypominać odwiedzającym, aby wrócili do sklepu i dokończyli zamówienie. Automatyzacje marketingowe, które tworzysz w Shopify, możesz zawiesić, edytować lub usunąć.

Musisz mieć zainstalowaną aplikację marketingową i korzystać z planu Basic Shopify lub wyższej wersji planu, aby tworzyć działania marketingowe i automatyzację. Wiele aplikacji marketingowych wymaga sprzedaży za pomocą sklepu online Shopify.

Utwórz działanie marketingowe lub automatyzację

Możesz tworzyć działania marketingowe i automatyzacje na stronie Marketing dla dowolnych zintegrowanych aplikacji, z których korzystasz. Szczegóły, które należy dodać, zależą od tworzonego działania lub automatyzacji.

Po utworzeniu działania marketingowego lub automatyzacji w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe/gotowa, dzięki czemu możesz wcześniej przygotować działania marketingowe.

Kroki:

Dodaj działanie marketingowe do istniejącej kampanii

Edycja, wstrzymywanie lub usuwanie działania marketingowego lub automatyzacji

Wersje robocze i opublikowane działania marketingowe lub automatyzacje w Shopify można edytować, wstrzymywać lub usuwać.

Gdy edytujesz wersję roboczą działania marketingowego lub automatyzację, możesz zapisać zmiany lub opublikować je. Projekty działań marketingowych i automatyzacji są wymienione na stronie Marketing w Shopify z etykietą Wersja robocza.

Gdy usuniesz działanie lub automatyzację w Shopify, nie zostaniesz za to obciążony(-a). Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Gdy działanie lub automatyzacja są usuwane poza Shopify, na stronie Marketing w Shopify wyświetla się status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte ze strony Marketing. Usunięcie działania marketingowego lub automatyzacji ma charakter trwały.

Działania marketingowe utworzone poza Shopify muszą zostać usunięte na poziomie usługi, w której zostały utworzone.

Archiwizuj kampanię marketingową

Możesz archiwizować kampanie marketingowe w Shopify, które spełniają dowolny z następujących warunków:

  • Brak działań marketingowych w kampanii
  • Wszystkie działania marketingowe w kampanii są wstrzymane
  • Nie udało się zsynchronizować wszystkich działań marketingowych w kampanii

Nie możesz dodawać żadnych działań marketingowych do zarchiwizowanej kampanii, ale możesz cofnąć jej archiwizację w dowolnym momencie, a następnie dodać działania. Aby wyświetlić zarchiwizowane kampanie, kliknij link na stronie Marketing.

Możesz zarchiwizować kampanię marketingową na stronie jej szczegółów.

Kroki:

  1. W Shopify przejdź do Marketing.
    1. Kliknij istniejącą kampanię marketingową. 3. Kliknij opcję Archiwizuj kampanię.

Zalecenia marketingowe

Sekcja zaleceń zawiera zmiany, które możesz wprowadzić w swoim sklepie, aby poprawić ruch i zwiększyć konwersję odwiedzających na klientów. Shopify stale dodaje zalecenia specyficzne dla Twojej firmy w miarę jej rozwoju. Użyj przycisków < i >, aby przejść do poprzednich lub następnych zaleceń. Jeśli nie chcesz już wyświetlać danego zalecenia, kliknij opcję Nie, dziękuję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo