Tworzenie kampanii marketingowych i automatyzacji

Na stronie Marketing w Shopify możesz tworzyć kampanie marketingowe i zarządzać nimi w celu wypromowania produktów. Strona Marketing zawiera również zalecenia dotyczące ulepszenia strategii marketingowej.

Aby utworzyć automatyzacje marketingowe, przejdź do sekcji Marketing > Automatyzacje.

Wyjaśnienie istoty kampanii marketingowych oraz ich automatyzacji

Kampanie marketingowe i automatyzacje mogą pomóc Ci rozwijać bazę klientów na różne sposoby. Możesz rozważyć użycie zarówno działań marketingowych jak i automatyzacji w ogólnej strategii marketingowej.

Kampanie marketingowe obejmują jedną lub kilka działań marketingowych, takich jak marketing treści lub reklama. Kampanie marketingowe są zwykle skierowane na konkretną promocję, ponieważ możesz publikować działania w określonym czasie. Na przykład możesz uruchomić reklamę na Facebooku, aby promować sprzedaż danego produktu lub utworzyć post na platformie mediów społecznościowych, aby powiadomić obserwujących Twój sklep o nowym produkcie. Po utworzeniu działania marketingowego w Shopify możesz zapisać go jako wersję roboczą i opublikować go, gdy będzie gotowy, co da Ci czas na wcześniejsze przygotowanie działań marketingowych. W przypadku ważnych wydarzeń, takich jak Black Friday, możesz grupować działania marketingowe i skierować je na konkretny cel kampanii.

Automatyzacje marketingowe są najlepsze dla rozwijania bazy klientów i ulepszania na bieżąco sprzedaży w sklepie online. Możesz ich używać do rejestrowania nowych osób odwiedzających sklep, poprawiania konwersji w sklepie online oraz do sprzedawania osobom odwiedzającym sklep. Na przykład możesz uruchomić kampanię Google Smart Shopping, aby wyświetlić produkty w wyszukiwaniach Google lub możesz skonfigurować wiadomości e-mail dotyczące odzyskania porzuconego koszyka, aby automatycznie przypominać odwiedzającym, aby wrócili do sklepu i dokończyli zamówienie. Automatyzacje marketingowe, które tworzysz w Shopify, możesz zawiesić, edytować lub usunąć.

Musisz mieć zainstalowaną aplikację marketingową i korzystać z planu Basic Shopify lub wyższej wersji planu, aby tworzyć działania marketingowe i automatyzacje. Wiele aplikacji marketingowych wymaga sprzedaży za pomocą sklepu online Shopify.

Utwórz działanie marketingowe lub automatyzację

Możesz tworzyć kampanie marketingowe i automatyzacje w Shopify. Szczegółowe informacje, które należy dodać, zależą od tworzonego działania lub automatyzacji.

Po utworzeniu działania marketingowego lub automatyzacji w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe/gotowa, dzięki czemu możesz wcześniej przygotować działania marketingowe.

Kroki:

Dodaj działanie marketingowe do istniejącej kampanii

Edycja, wstrzymywanie lub usuwanie działania marketingowego lub automatyzacji

Wersje robocze i opublikowane działania marketingowe lub automatyzacje w Shopify można edytować, wstrzymywać lub usuwać.

Gdy edytujesz wersję roboczą działania marketingowego lub automatyzację, możesz zapisać zmiany lub opublikować. Wersje robocze działań marketingowych wymienione są na stronie Marketing, a wersje robocze automatyzacji – na stronie Marketing > Automatyzacje.

Gdy usuniesz działanie lub automatyzację w Shopify, nie zostaniesz za to obciążony(-a). Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Gdy działanie lub automatyzacja są usuwane poza Shopify, w Shopify wyświetla się status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte z listy z Shopify. Usunięcie działania marketingowego lub automatyzacji ma charakter trwały.

Działania marketingowe utworzone poza Shopify muszą zostać usunięte na poziomie usługi, w której zostały utworzone.

Archiwizuj kampanię marketingową

Możesz archiwizować kampanie marketingowe w Shopify, które spełniają dowolny z następujących warunków:

  • Brak działań marketingowych w kampanii
  • Wszystkie działania marketingowe w kampanii są wstrzymane
  • Nie udało się zsynchronizować wszystkich działań marketingowych w kampanii

Nie możesz dodawać żadnych działań marketingowych do zarchiwizowanej kampanii, ale możesz cofnąć jej archiwizację w dowolnym momencie, a następnie dodać działania. Aby wyświetlić zarchiwizowane kampanie, kliknij link na stronie Marketing.

Możesz zarchiwizować kampanię marketingową na stronie jej szczegółów.

Kroki:

  1. W Shopify przejdź do Marketing.
    1. Kliknij istniejącą kampanię marketingową. 3. Kliknij opcję Archiwizuj kampanię.

Zalecenia marketingowe

Sekcja zaleceń zawiera zmiany, które możesz wprowadzić w swoim sklepie, aby poprawić ruch i zwiększyć konwersję odwiedzających na klientów. Shopify stale dodaje zalecenia specyficzne dla Twojej firmy w miarę jej rozwoju. Użyj przycisków < i >, aby przejść do poprzednich lub następnych zaleceń. Jeśli nie chcesz już wyświetlać danego zalecenia, kliknij opcję Nie, dziękuję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo