Tworzenie kampanii marketingowych i automatyzacji

Możesz tworzyć i zarządzać działaniami marketingowymi, takimi jak reklamy na Facebooku i automatyzacje marketingowe, takie jak kampanie Google Smart Shopping, na stronie Marketing w Shopify. Strona Marketing zawiera również zalecenia dotyczące poprawy strategii marketingowej.

Opis działań marketingowych i automatyzacji

Działania marketingowe i automatyzacje mogą pomóc Ci rozwijać bazę klientów na różne sposoby. Możesz rozważyć użycie zarówno działań marketingowych jak i automatyzacji w ogólnej strategii marketingowej.

Działania marketingowe są najlepsze dla marketingu treści i reklamy dla promocji lub w sezonie, ponieważ publikujesz je w ustalonych ramach czasowych. Na przykład możesz uruchomić reklamę na Facebooku, aby promować sprzedaż produktu lub utworzyć post w mediach społecznościowych, aby powiadomić swoich zwolenników o nowym produkcie. Podczas tworzenia działania marketingowego w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe, dzięki czemu możesz wcześniej przygotowywać działania marketingowe. W przypadku ważnych wydarzeń, takich jak Black Friday, możesz utworzyć kampanię marketingową i zgrupować działania marketingowe, aby zrealizować określony cel.

Automatyzacje marketingowe są najlepsze dla rozwijania bazy klientów i ulepszania na bieżąco sprzedaży w sklepie online. Możesz ich używać do rejestrowania nowych osób odwiedzających sklep, poprawiania konwersji w sklepie online oraz do sprzedawania osobom odwiedzającym sklep. Na przykład możesz uruchomić kampanię Google Smart Shopping, aby wyświetlić produkty w wyszukiwaniach Google lub możesz skonfigurować wiadomości e-mail dotyczące odzyskania porzuconego koszyka, aby automatycznie przypominać odwiedzającym, aby wrócili do sklepu i dokończyli zamówienie. Automatyzacje marketingowe, które tworzysz w Shopify, możesz zawiesić, edytować lub usunąć.

Musisz mieć zainstalowaną aplikację marketingową i korzystać z planu Basic Shopify lub wyższej wersji planu, aby tworzyć działania marketingowe i automatyzację. Wiele aplikacji marketingowych wymaga sprzedaży za pomocą sklepu online Shopify.

Utwórz działanie marketingowe lub automatyzację

Możesz tworzyć działania marketingowe i automatyzacje na stronie Marketing dla dowolnych zintegrowanych aplikacji, z których korzystasz. Szczegóły, które należy dodać, zależą od tworzonego działania lub automatyzacji.

Po utworzeniu działania marketingowego lub automatyzacji w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe/gotowa, dzięki czemu możesz wcześniej przygotować działania marketingowe.

Kroki:

Dodaj działanie marketingowe do istniejącej kampanii

Edycja, wstrzymywanie lub usuwanie działania marketingowego lub automatyzacji

Wersje robocze i opublikowane działania marketingowe lub automatyzacje w Shopify można edytować, wstrzymywać lub usuwać.

Gdy edytujesz wersję roboczą działania marketingowego lub automatyzację, możesz zapisać zmiany lub opublikować je. Projekty działań marketingowych i automatyzacji są wymienione na stronie Marketing w Shopify z etykietą Wersja robocza.

Gdy usuniesz działanie lub automatyzację w Shopify, nie zostaniesz za to obciążony(-a). Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, np. Facebookiem lub Google, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Podczas gdy działanie lub automatyzacja jest usuwana poza Shopify, pokazuje status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte ze strony Marketing w Shopify. Usunięcie działania marketingowego lub automatyzacji ma charakter trwały.

Działania marketingowe utworzone poza Shopify muszą zostać usunięte na poziomie usługi, w której zostały utworzone.

Archiwizuj kampanię marketingową

Możesz archiwizować kampanie marketingowe w Shopify, które spełniają dowolny z następujących warunków:

  • Brak działań marketingowych w kampanii
  • Wszystkie działania marketingowe w kampanii są wstrzymane
  • Nie udało się zsynchronizować wszystkich działań marketingowych w kampanii

Nie możesz dodawać żadnych działań marketingowych do zarchiwizowanej kampanii, ale możesz cofnąć jej archiwizację w dowolnym momencie, a następnie dodać działania. Aby wyświetlić zarchiwizowane kampanie, kliknij link na stronie Marketing.

Możesz zarchiwizować kampanię marketingową na stronie jej szczegółów.

Kroki:

  1. W Shopify przejdź do Marketing.
    1. Kliknij istniejącą kampanię marketingową. 3. Kliknij opcję Archiwizuj kampanię.

Zalecenia marketingowe

Sekcja zaleceń zawiera zmiany, które możesz wprowadzić w swoim sklepie, aby poprawić ruch i zwiększyć konwersję odwiedzających na klientów. Shopify stale dodaje zalecenia specyficzne dla Twojej firmy w miarę jej rozwoju. Użyj przycisków < i >, aby przejść do poprzednich lub następnych zaleceń. Jeśli nie chcesz już wyświetlać danego zalecenia, kliknij opcję Nie, dziękuję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo