Tworzenie kampanii marketingowych

Na stronie Marketing w Shopify możesz tworzyć kampanie marketingowe i zarządzać nimi w celu wypromowania produktów. Strona Marketing zawiera również zalecenia dotyczące ulepszenia strategii marketingowej.

Opis kampanii marketingowych

Kampanie marketingowe i automatyzacje mogą pomóc Ci rozwijać bazę klientów na różne sposoby. Możesz rozważyć użycie zarówno działań marketingowych jak i automatyzacji w ogólnej strategii marketingowej.

Kampanie marketingowe obejmują jedno lub kilka działań marketingowych, takich jak marketing treści lub reklama. Kampanie marketingowe są zwykle skierowane na konkretną promocję, ponieważ możesz publikować działania w określonym czasie. Na przykład możesz uruchomić reklamę na Facebooku, aby promować sprzedaż danego produktu lub utworzyć post na platformie mediów społecznościowych, aby powiadomić obserwujących Twój sklep o nowym produkcie. Tworząc działanie marketingowe w Shopify, masz możliwość zapisania go jako wersji roboczej i opublikowania go, kiedy będzie gotowe, dzięki czemu możesz przygotować swoje działania marketingowe z wyprzedzeniem. W przypadku ważnych wydarzeń, takich jak Black Friday, możesz zgrupować działania marketingowe i skierować je na konkretny cel kampanii.

Aby tworzyć działania marketingowe i automatyzacje, musisz mieć zainstalowaną aplikację marketingową, a Twój sklep musi korzystać z planu Basic Shopify lub planu w wyższej wersji. Wiele aplikacji marketingowych wymaga sprzedaży za pośrednictwem sklepu online Shopify.

Utwórz działanie marketingowe

Dla niektórych typowych działań marketingowych zostały utworzone gotowe do użycia szablony. Dane, które należy dodać, zależą od tworzonego działania.

Musisz posiadać uprawnienie do Marketingu, a jeśli prowadzisz działania marketingowe, korzystając z aplikacji lub kanałów, musisz mieć także uprawnienie Dostępu do aplikacji i kanałów, które umożliwi Ci utworzenie kampanii marketingowej.

Po utworzeniu działania marketingowego lub automatyzacji w Shopify możesz zapisać je jako wersję roboczą i opublikować, gdy będzie gotowe/gotowa, dzięki czemu możesz wcześniej przygotować działania marketingowe.

Kroki:

Dodaj działanie marketingowe do istniejącej kampanii

Edycja, wyświetlanie, wstrzymanie lub usuwanie działania marketingowego

Opublikowane działania marketingowe lub automatyzacje ich wersje robocze można edytować, wstrzymywać lub usuwać z Shopify. Aby wyświetlić już utworzone kampanie marketingowe, w panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Marketing, a następnie Kampanie.

Aby usunąć działanie marketingowe, wybierz działanie marketingowe, które chcesz usunąć, kliknij opcję Usuń działanie, a następnie ponownie kliknij opcję Usuń działanie, aby potwierdzić swój wybór.

Gdy usuniesz działanie marketingowe w Shopify, nie będą Ci już naliczane opłaty z nim związane. Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Gdy usuwane jest działanie lub automatyzacja poza Shopify, w Shopify wyświetla się status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte z listy z Shopify. Usunięcie działania marketingowego ma charakter trwały.

Gdy edytujesz wersję roboczą działania marketingowego lub automatyzację, możesz zapisać zmiany lub opublikować. Wersje robocze działań marketingowych wymienione są na stronie Marketing, a wersje robocze automatyzacji – na stronie Marketing > Automatyzacje.

Aby usunąć działanie marketingowe utworzone w Shopify, przejdź do sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify, a następnie kliknij opcję Kampanie. Wybierz działanie marketingowe, które chcesz usunąć, kliknij Usuń działanie, a następnie kliknij Usuń działanie ponownie, aby potwierdzić swój wybór.

Gdy usuniesz działanie marketingowe lub automatyzację w Shopify, nie zostaniesz za to obciążony(-a). Shopify synchronizuje się z powiązaną usługą, aby zaktualizować konto o wprowadzone zmiany. Gdy działanie lub automatyzacja są usuwane poza Shopify, w Shopify wyświetla się status Trwa usuwanie. Po całkowitym usunięciu działania poza Shopify zostanie ono usunięte z listy z Shopify. Usunięcie działania marketingowego lub automatyzacji ma charakter trwały.

Działania marketingowe utworzone poza Shopify muszą zostać usunięte na poziomie usługi, w której zostały utworzone.

Archiwizuj kampanię marketingową

Możesz archiwizować kampanie marketingowe w Shopify, które spełniają dowolny z następujących warunków:

 • Brak działań marketingowych w kampanii
 • Wszystkie działania marketingowe w kampanii są wstrzymane
 • Nie udało się zsynchronizować wszystkich działań marketingowych w kampanii

Nie możesz dodawać żadnych działań marketingowych do zarchiwizowanej kampanii, ale możesz cofnąć jej archiwizację w dowolnym momencie, a następnie dodać działania. Aby wyświetlić zarchiwizowane kampanie, kliknij link na stronie Marketing.

Możesz zarchiwizować kampanię marketingową na stronie jej szczegółów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.

 2. Kliknij istniejącą kampanię marketingową

 3. Kliknij opcję Archiwizuj kampanię

Usuń kampanię marketingową

Jeśli kampania marketingowa zawiera działania z jednym z następujących statusów, możesz ją usunąć:

 • Usunięto
 • Usunięte zewnętrznie
 • Wersja robocza

Oznacza to, że kampania albo nie zawiera żadnych działań, wszystkie działania zostały usunięte, albo zawiera tylko wersje robocze działań.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Marketing, a następnie Kampanie.
 2. Kliknij obok kampanii, którą chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń kampanię.
 3. Opcjonalnie: Kliknij kampanię, którą chcesz usunąć, kliknij menu rozwijane Więcej czynności, a następnie wybierz opcję Usuń kampanię.

Usuń zarchiwizowaną kampanię marketingową

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Marketing, a następnie Kampanie.
 2. Kliknij opcję Wyświetl zarchiwizowane kampanie.
 3. Kliknij obok kampanii, którą chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń kampanię.

Zalecenia marketingowe

Sekcja zaleceń zawiera zmiany, które możesz wprowadzić w swoim sklepie, aby poprawić ruch i zwiększyć konwersję odwiedzających na klientów. Shopify stale dodaje zalecenia specyficzne dla Twojej firmy w miarę jej rozwoju. Użyj przycisków < i >, aby przejść do poprzednich lub następnych zaleceń. Jeśli nie chcesz już wyświetlać danego zalecenia, kliknij opcję Nie, dziękuję.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo