การสร้างแคมเปญทางการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติ

จากหน้าการตลาดใน Shopify คุณสามารถสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดสำหรับโปรโมชันได้ หน้าการตลาดยังมีคำแนะนำในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการตลาดภายนอก Shopify ได้โดยใช้บริการหรือแอปของผู้ให้บริการรายอื่นและดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ในบริการที่คุณสร้างขึ้น

หากต้องการสร้างการดำเนินการอัตโนมัติทางการตลาด ให้ไปที่การตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ

การทำความเข้าใจแคมเปญทางการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติ

แคมเปญการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าของคุณได้หลากหลายวิธี แต่คุณสามารถพิจารณาการใช้ทั้งคู่ในกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณได้

แคมเปญทางการตลาดจะมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น การตลาดเนื้อหาหรือการโฆษณา โดยทั่วไปแคมเปญทางการตลาดมักจะมีการส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากคุณสามารถเผยแพร่กิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงโฆษณาบน Facebook เพื่อโปรโมทการขายสินค้า หรือคุณอาจสร้างโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้ติดตามทราบเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ ได้ เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify คุณจะมีตัวเลือกเพื่อบันทึกกิจกรรมเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อพร้อม เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมกิจกรรมทางการตลาดล่วงหน้าได้ สำหรับเหตุการณ์สำคัญเช่นแบล็กฟรายเดย์ คุณก็สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมทางการตลาดมาไว้ด้วยกันเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้นๆ ได้

การดำเนินการอัตโนมัติทางการตลาดนั้นเหมาะสำหรับการเพิ่มฐานลูกค้าของคุณและการพัฒนาการขายร้านค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้เพื่อจัดเก็บผู้เยี่ยมชมร้านค้าใหม่ปรับปรุงคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์และตลาดไปยังผู้เยี่ยมชมร้านค้าที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้แคมเปญ Google Smart Shopping เพื่อแสดงสินค้าของคุณในการค้นหาของ Google หรือคุณอาจตั้งค่าอีเมลการเรียกคืนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อเตือนผู้เยี่ยมชมเพื่อกลับไปยังร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติและดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น คุณสามารถหยุดชั่วคราว แก้ไขหรือลบการทำการตลาดอัตโนมัติที่คุณสร้างใน Shopify ได้

คุณต้องติดตั้งแอปการตลาดและร้านค้าของคุณต้องใช้ แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติ แอปการตลาดส่วนใหญ่จะกำหนดว่าคุณต้องทำการขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์บน Shopify

สร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างแคมเปญทางการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติจาก Shopify ได้ โดยรายละเอียดที่คุณต้องเพิ่มจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือการดำเนินการอัตโนมัติที่คุณกำลังสร้าง

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตด้านการตลาด และหากคุณทำการตลาดผ่านแอปหรือช่องทางอยู่ คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการใช้แอปและช่องทางดังกล่าวเพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดอีกด้วย

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะบันทึกเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อพร้อมแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมการทำการตลาดล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดไปยังแคมเปญที่มีอยู่

การแก้ไข การดู การหยุดชั่วคราว หรือการลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ

คุณสามารถแก้ไข หยุดชั่วคราว หรือลบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เผยแพร่แล้วและยังไม่เผยแพร่หรือการดำเนินการอัตโนมัติออกจาก Shopify ได้ ก่อนที่คุณจะทำการอัปเดตกิจกรรมส่งเสริมการตลาด คุณสามารถตรวจสอบด้านบนสุดของหน้าเพื่อดูว่ามีพนักงานคนอื่นกำลังทำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเดียวกันอยู่หรือไม่

หากต้องการดูแคมเปญการตลาดที่คุณได้สร้างไว้แล้วใน Shopify admin ให้คลิก "การตลาด" จากนั้นคลิก "แคมเปญ"

เมื่อคุณแก้ไขแบบร่างกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ได้ แบบร่างกิจกรรมทางการตลาดจะปรากฏบนหน้าการตลาด และแบบร่างการดำเนินการอัตโนมัตินจะปรากฏบนหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ

หากต้องการลบกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ให้ไปที่ส่วนการตลาดในส่วน Shopify admin จากนั้นคลิกที่ "แคมเปญ" เลือกกิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการลบ คลิกที่ "ลบกิจกรรม" จากนั้นคลิกที่ "ลบกิจกรรม" อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เมื่อลบกิจกรรมหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอีกต่อไป Shopify จะซิงค์กับบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับบัญชีผู้ใช้ ขณะที่กิจกรรมหรือการดำเนินการอัตโนมัติถูกลบออกภายนอก Shopify ระบบจะแสดงสถานะ "กำลังลบ" ใน Shopify หลังจากที่ลบกิจกรรมภายนอก Shopify ทั้งหมดแล้ว ระบบจะลบออกจากรายการใน Shopify ด้วย การลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติเป็นการดำเนินการถาวร

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นภายนอก Shopify ต้องถูกลบออกจากบริการที่คุณสร้างกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

เก็บแคมเปญทางการตลาดถาวร

คุณสามารถเก็บแคมเปญการตลาดใน Shopify ถาวรที่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ไม่มีกิจกรรมทางการตลาดในแคมเปญ
 • กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในแคมเปญถูกหยุดชั่วคราว
 • กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในแคมเปญไม่สามารถซิงค์ได้

คุณไม่สามารถเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดใดด็ตามไปยังแคมเปญที่เก็บถาวรได้ แต่คุณสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ทุกเมื่อแล้วเพิ่มกิจกรรม หากต้องการดูแคมเปญที่เก็บถาวรไว้ ให้คลิกลิงก์ในหน้าการตลาด

คุณสามารถเก็บแคมเปญทางการตลาดถาวรได้จากหน้ารายละเอียดแคมเปญนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify ไปยังตลาด
  1. คลิกแคมเปญทางการตลาดที่มีอยู่ 3. คลิกเก็บแคมเปญถาวร

ลบแคมเปญทางการตลาด

คุณสามารถลบแคมเปญทางการตลาดได้ หากแคมเปญทางการตลาดมีกิจกรรมที่มีสถานะดังต่อไปนี้:

 • ลบแล้ว
 • ลบออกภายนอกแล้ว
 • ร่าง

ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นแคมเปญที่มีไม่มีกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมดถูกลบ หรือมีกิจกรรมฉบับร่างเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้คลิก "การตลาด" จากนั้นคลิก "แคมเปญ"
 2. คลิก ถัดจากแคมเปญที่คุณต้องการลบแล้วเลือก "ลบแคมเปญ"
 3. ไม่บังคับ: คลิกที่แคมเปญที่คุณต้องการลบแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นเลือก "ลบแคมเปญ"

ลบแคมเปญการตลาดที่เก็บถาวร

 1. ในส่วน Shopify admin ให้คลิก "การตลาด" จากนั้นคลิก "แคมเปญ"
 2. คลิก "ดูแคมเปญที่เก็บถาวร"
 3. คลิก ถัดจากแคมเปญที่คุณต้องการลบแล้วเลือก "ลบแคมเปญ"

ข้อเสนอแนะทางการตลาด

ส่วนแนะนำจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถใช้กับร้านค้าได้เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมและเพิ่มคอนเวอร์ชันของผู้เยี่ยมชมไปยังลูกค้า Shopify จะเพิ่มคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะต่อไปตราบที่ธุรกิจของคุณขยายตัว ใช้ < และ > เพื่อเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำก่อนหน้าหรือคำแนะนำถัดไป หากคุณไม่ต้องการคำแนะนำโดยเฉพาะอีกต่อไป ให้คลิกไม่เป็นไร ขอบคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี