การสร้างแคมเปญทางการตลาด

จากหน้าการตลาดใน Shopify คุณสามารถสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดสำหรับโปรโมชันได้ หน้าการตลาดยังมีคำแนะนำในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของคุณอีกด้วย

การทำความเข้าใจแคมเปญการตลาด

แคมเปญการตลาดและการดำเนินการอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าของคุณได้หลากหลายวิธี แต่คุณสามารถพิจารณาการใช้ทั้งคู่ในกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณได้

แคมเปญทางการตลาดจะมีกิจกรรมทางการตลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น การตลาดเนื้อหาหรือการโฆษณา ปกติแล้วแคมเปญทางการตลาดจะมุ่งเน้นไปที่โปรโมชันใดโปรโมชันหนึ่ง เนื่องจากคุณสามารถเผยแพร่กิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะลงโฆษณา Facebook เพื่อโปรโมตการลดราคาสินค้า หรือคุณอาจจะสร้างโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้ติดตามของคุณรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify คุณมีตัวเลือกที่จะบันทึกเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อกิจกรรมพร้อมแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมกิจกรรมทางการตลาดล่วงหน้าได้ ส่วนเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น แบล็กฟรายเดย์ คุณก็สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมทางการตลาดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้นๆ ได้

คุณต้องติดตั้งแอปการตลาด และร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่าอยู่ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด แอปการตลาดส่วนใหญ่จะกำหนดว่าคุณต้องทำการขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์บน Shopify

สร้างกิจกรรมทางการตลาด

มีการสร้างเทมเพลตสำเร็จรูปขึ้นเพื่อกิจกรรมทางการตลาดทั่วไปบางส่วน รายละเอียดที่คุณต้องการเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณจะสร้าง

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตด้านการตลาด และหากคุณทำการตลาดผ่านแอปหรือช่องทางอยู่ คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการใช้แอปและช่องทางดังกล่าวเพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดอีกด้วย

เมื่อคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะบันทึกเป็นแบบร่างและเผยแพร่เมื่อพร้อมแล้ว เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมการทำการตลาดล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดไปยังแคมเปญที่มีอยู่

การแก้ไข การดู การหยุดชั่วคราว หรือการลบกิจกรรมทางการตลาด

คุณสามารถแก้ไข หยุดชั่วคราว หรือลบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เผยแพร่แล้วและยังไม่เผยแพร่หรือการดำเนินการอัตโนมัติออกจาก Shopify ได้ หากต้องการดูแคมเปญการตลาดที่คุณได้สร้างไว้แล้วในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การตลาด” จากนั้นคลิก “แคมเปญ

เมื่อคุณแก้ไขแบบร่างกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ได้ แบบร่างกิจกรรมทางการตลาดจะปรากฏบนหน้าการตลาด และแบบร่างการดำเนินการอัตโนมัตินจะปรากฏบนหน้าการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ

หากต้องการลบกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ให้ไปที่ส่วนการตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify จากนั้นคลิกที่ “แคมเปญ” เลือกกิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการลบ คลิกที่ “ลบกิจกรรม” จากนั้นคลิกที่ “ลบกิจกรรม” อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

เมื่อลบกิจกรรมหรือการทำการตลาดอัตโนมัติใน Shopify ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอีกต่อไป Shopify จะซิงค์กับบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับบัญชีผู้ใช้ ขณะที่กิจกรรมหรือการดำเนินการอัตโนมัติถูกลบออกภายนอก Shopify ระบบจะแสดงสถานะ “กำลังลบ” ใน Shopify หลังจากที่ลบกิจกรรมภายนอก Shopify ทั้งหมดแล้ว ระบบจะลบออกจากรายการใน Shopify ด้วย การลบกิจกรรมทางการตลาดหรือการดำเนินการอัตโนมัติเป็นการดำเนินการถาวร

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นภายนอก Shopify ต้องถูกลบออกจากบริการที่คุณสร้างกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

เก็บแคมเปญทางการตลาดถาวร

คุณสามารถเก็บแคมเปญการตลาดใน Shopify ถาวรที่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ไม่มีกิจกรรมทางการตลาดในแคมเปญ
 • กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในแคมเปญถูกหยุดชั่วคราว
 • กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในแคมเปญไม่สามารถซิงค์ได้

คุณไม่สามารถเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดใดด็ตามไปยังแคมเปญที่เก็บถาวรได้ แต่คุณสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ทุกเมื่อแล้วเพิ่มกิจกรรม หากต้องการดูแคมเปญที่เก็บถาวรไว้ ให้คลิกลิงก์ในหน้าการตลาด

คุณสามารถเก็บแคมเปญทางการตลาดถาวรได้จากหน้ารายละเอียดแคมเปญนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตลาดจากส่วนผู้ดูแล Shopify

 2. คลิกแคมเปญทางการตลาดที่มีอยู่แล้ว

 3. คลิก “เก็บแคมเปญถาวร

ลบแคมเปญทางการตลาด

คุณสามารถลบแคมเปญทางการตลาดได้ หากแคมเปญทางการตลาดมีกิจกรรมที่มีสถานะดังต่อไปนี้:

 • ลบแล้ว
 • ลบออกภายนอกแล้ว
 • ร่าง

ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นแคมเปญที่มีไม่มีกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมดถูกลบ หรือมีกิจกรรมฉบับร่างเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตลาด
 2. คลิกที่แคมเปญที่คุณต้องการลบแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นเลือก “ลบแคมเปญ
 3. คลิก “ลบแคมเปญ” อีกครั้งเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ลบแคมเปญการตลาดที่เก็บถาวร

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตลาด
 2. คลิกที่แคมเปญที่เก็บถาวรที่คุณต้องการลบแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นเลือก “ลบแคมเปญ
 3. คลิก “ลบแคมเปญ” อีกครั้งเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาด

ส่วน “ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาด” มีวิดีโอสั้นๆและแหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ Shopify Academy ของเราเพื่อช่วยให้คุณสร้างแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น เราจะเพิ่มแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจคุณ ใช้ < และ > เพื่อเปลี่ยนไปยังคำแนะนำ Shopify Learn รายการก่อนหน้าหรือถัดไป หากคำแนะนำไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ให้คลิก ... > ปิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี