ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 หากคุณใช้แผน Shopify แบบชําระเงินอยู่ คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ฟรี 2,500 ฉบับทุกเดือนปฏิทินด้วย Shopify Email โดยระบบจะนับจำนวนอีเมลจากจํานวนที่อยู่อีเมลแต่ละรายการที่คุณส่งอีเมลส่งเสริมการขายแบบเจาะจงไปให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 อีเมลไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 ราย ระบบจะนับว่าเป็นการส่งอีเมลส่งเสริมการขายจำนวน 800 ฉบับ ทั้งนี้จํานวนอีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่ทบไปในเดือนถัดไป

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งแคมเปญอีเมลได้สูงสุดห้าครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรีเซ็ตทุกๆ เจ็ดวันในเวลาเที่ยงคืนตาม UTC

อีเมลฟรีรายเดือน

คุณสามารถส่งอีเมลฟรีได้ 2,500 ฉบับในแต่ละเดือนปฏิทิน โดยระบบจะนับอีเมลจากจํานวนที่อยู่อีเมลแต่ละรายการที่คุณส่งอีเมลแบบเจาะจงไปให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 อีเมลไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 ราย ระบบจะนับว่าเป็นการส่งอีเมลส่งเสริมการขายจำนวน 800 ฉบับ ทั้งนี้จํานวนอีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่ทบไปในเดือนถัดไป

อีเมลฟรี 2,500 ฉบับจะถูกใช้ร่วมกันในทุกแคมเปญอีเมลที่คุณส่งในเดือนปฏิทิน ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งแคมเปญอีเมลสองแคมเปญในเดือนตุลาคม ซึ่งมีผู้สมัครใช้งาน 2,000 รายต่อแคมเปญ ข้อมูลค่าใช้จ่ายแยกย่อยสำหรับอีเมล 4,000 ฉบับจะมีดังต่อไปนี้:

  • อีเมลฟรี 2,500 ฉบับ
  • อีเมล 1,500 ฉบับที่มีค่าใช้จ่าย 0.001 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมล โดยรวมเป็นเงินทั้งหมด 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมสำหรับอีเมลเพิ่มเติม

คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมนอกเหนือจากอีเมลฟรี 2,500 ฉบับได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับ จะมีค่าใช้จ่าย 1 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง 0.005 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณส่งอีเมลฟรีมากกว่า 2,500 ฉบับในหนึ่งเดือน คุณจะได้รับการประเมินค่าใช้จ่ายเมื่อคุณส่งหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับแผนการสมัครใช้งานของคุณ เนื่องจาก Shopify Email จะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของอีเมลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครใช้งานและจำนวนอีเมลฟรีที่เหลืออยู่ในขณะที่คุณส่งอีเมล ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนในรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ หรือการส่งอีเมลเพิ่มเติมก่อนอีเมลที่กำหนดเวลาไว้ สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสุดท้ายของอีเมลได้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน Shopify Email รายเดือน

ด้านล่างคือตัวอย่างของการแจกแจงค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ Shopify Email ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับแผนการสมัครใช้งานของคุณ เนื่องจาก Shopify Email จะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย Shopify Email ต่อเดือน
จํานวนอีเมล ค่าใช้จ่าย
อีเมล 0 - 2,500 ฉบับ ฟรี
อีเมล 2,501 - 3,501 ฉบับ $1
อีเมล 3,502 - 4,502 ฉบับ $2

การดูค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email ในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี