ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ผู้ขายทุกรายที่ใช้งานแผน Shopify แบบชำระเงินจะสามารถส่งอีเมลฟรีได้ 2,500 ฉบับทุกเดือน ระบบจะนับจำนวนอีเมลตามที่อยู่อีเมลแต่ละรายการที่ส่งกิจกรรมทางอีเมลไป ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลส่งเสริมการขายไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 ราย จะนับเป็น 800 ฉบับและหนึ่งกิจกรรม อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่นำไปทบในเดือนถัดไป

คุณสามารถส่งแคมเปญอีเมลได้สูงสุดห้าครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรีเซ็ตทุกๆ เจ็ดวันในเวลาเที่ยงคืนตาม UTC

ค่าธรรมเนียมสำหรับอีเมลเพิ่มเติม

คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมเกินกว่าอีเมลฟรี 2,500 ฉบับได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ $0.001 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย $1 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.005 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณส่งอีเมลฟรีมากกว่า 2,500 ฉบับในหนึ่งเดือน คุณจะได้รับการประเมินค่าใช้จ่ายเมื่อคุณส่งหรือกำหนดเวลาอีเมล โดยจะไม่มีค่าบริการแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติม และ Shopify Email จะเก็บค่าบริการเฉพาะอีเมลที่คุณส่ง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของอีเมลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครใช้งานและจำนวนอีเมลฟรีที่เหลืออยู่ในขณะที่คุณส่งอีเมล ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนในรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ หรือการส่งอีเมลเพิ่มเติมก่อนอีเมลที่กำหนดเวลาไว้ สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสุดท้ายของอีเมลได้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน Shopify Email รายเดือน

ตัวอย่างการแจกแจงค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ Shopify Email คือ: อีเมลฉบับที่ 0-2,500 ฟรี ฉบับที่ 2501-3501 มีค่าใช้จ่าย $1 ฉบับที่ 3502-4502 มีค่าใช้จ่าย $2 เป็นต้น ไม่มีแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติมและ Shopify Email จะเรียกเก็บเงินสำหรับสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น

การดูค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email ในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี