ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ผู้ขายทุกรายที่ใช้แผน Shopify แบบชำระเงินจะได้ส่งอีเมลฟรี 2,500 ฉบับทุกเดือน ระบบจะนับจำนวนอีเมลตามแต่ละที่อยู่อีเมลรายบุคคลที่ได้รับกิจกรรมอีเมล ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลแจ้งโปรโมชัน 1 ฉบับไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 รายก็จะนับเป็น 800 ฉบับ อีเมลที่ไม่ได้ใช้จะไม่นำไปทบในเดือนถัดไป

ค่าธรรมเนียมสำหรับอีเมลเพิ่มเติม

คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมเกินกว่าอีเมลฟรี 2,500 ฉบับด้วยต้นทุนฉบับละ $0.001 ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย $1 ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.05 หากคุณส่งอีเมลฟรีเกินกว่า 2,500 ฉบับต่อเดือน คุณจะได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณเมื่อส่งหรือกำหนดเวลาส่งอีเมล โดยจะไม่มีค่าบริการแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติม และ Shopify Email จะเก็บค่าบริการเฉพาะอีเมลที่คุณส่ง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของอีเมลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครใช้งานและจำนวนอีเมลฟรีที่เหลืออยู่ในขณะที่คุณส่งอีเมล ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนในรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ หรือการส่งอีเมลเพิ่มเติมก่อนอีเมลที่กำหนดเวลาไว้ สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสุดท้ายของอีเมลได้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน Shopify Email รายเดือน

ตัวอย่างการแจกแจงค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ Shopify Email คือ: อีเมลฉบับที่ 0-2,500 ฟรี ฉบับที่ 2501-3501 มีค่าใช้จ่าย $1 ฉบับที่ 3502-4502 มีค่าใช้จ่าย $2 เป็นต้น ไม่มีแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติมและ Shopify Email จะเรียกเก็บเงินสำหรับสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น

การดูค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email ในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี