การกำหนดราคาอีเมล Shopify

หากร้านค้าของคุณมีการใช้งานแผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน คุณจะสามารถส่งอีเมล 10,000 ฉบับได้ฟรีทุกเดือนตามปฏิทินด้วย Shopify Email ระบบจะนับจำนวนอีเมลตามที่อยู่อีเมลแต่ละรายการที่ส่งกิจกรรมทางอีเมลไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 ฉบับไปให้ผู้สมัครรับข้อมูล 800 ราย ระบบก็จะนับว่าคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 800 ฉบับ ระบบจะไม่นำจำนวนอีเมลที่เหลือไปทบในเดือนถัดไป

อีเมลฟรีรายเดือน

คุณสามารถส่งอีเมลได้ฟรี 10,000 ฉบับในแต่ละเดือนปฏิทิน ระบบจะนับจำนวนอีเมลตามจำนวนที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลที่คุณส่งอีเมลไปให้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 ฉบับไปให้ผู้สมัครรับข้อมูล 800 ราย ระบบก็จะนับว่าคุณส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 800 ฉบับ ระบบจะไม่นำจำนวนอีเมลที่เหลือไปทบในเดือนถัดไป

ทุกแคมเปญอีเมลที่คุณส่งในเดือนปฏิทินจะใช้อีเมลฟรี 10,000 ฉบับร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งแคมเปญอีเมล 2 ฉบับในเดือนตุลาคม โดยมีผู้สมัครรับข้อมูล 6,000 รายต่อแคมเปญ ข้อมูลค่าใช้จ่ายย่อยสำหรับอีเมล 12,000 ฉบับจะมีดังนี้:

  • อีเมลฟรี 10,000 ฉบับ
  • อีเมล 2,000 ฉบับที่มีค่าใช้จ่าย 0.001 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมล โดยรวมเป็นเงินทั้งหมด 2 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมสำหรับอีเมลเพิ่มเติม

หลังจากส่งอีเมลแล้ว 10,000 ฉบับ อีเมลแต่ละฉบับหลังจากนั้นมีจะค่าใช้จ่าย 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น อีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง 0.005 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะต้องจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้งานเท่านั้น เนื่องจากใบเรียกเก็บเงิน Shopify Email อิงจากอีเมลที่ส่งไปยังผู้สมัครรับข้อมูล

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของอีเมลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครรับข้อมูลและจำนวนอีเมลฟรีที่เหลืออยู่ในขณะที่คุณส่งอีเมล ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนในรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ หรือการส่งอีเมลเพิ่มเติมก่อนอีเมลที่กำหนดเวลาไว้ สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสุดท้ายของอีเมลได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งอีเมลไปยังผู้สมัครรับข้อมูล 12,000 ราย คุณจะส่งอีเมลเพิ่มเติม 2,000 ฉบับนอกเหนือจากอีเมลฟรี 10,000 ฉบับต่อเดือน โดยอีเมลเพิ่มเติม 2,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย 0.001 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลที่ได้รับการจัดส่ง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายคือ 2,000 x $0.001 = $2 USD

การดูค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email ในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ “ดูรายละเอียด” ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี