การคืนเงินคำสั่งซื้อ

คุณสามารถคืนเงินสำหรับทุกรายการหรือเพียงบางรายการในคำสั่งซื้อได้ที่ส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อ นั่นหมายความว่าคุณจะส่งเงินที่ได้รับจากการชำระเงินกลับไปยังลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อโดยไม่ต้องดำเนินการคืนสินค้าอีกด้วย แต่คุณจะไม่สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้หลังจากที่ดำเนินการคืนเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ในบางกรณี คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ จากนั้นดำเนินการคืนเงินด้วยได้

ในขั้นตอนส่วนหนึ่งของกระบวนการคืนเงิน คุณสามารถเลือกที่จะคืนสินค้าดังกล่าวกลับสต็อกและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้ หากไม่มีการชำระเงินที่ต้องคืน คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับรายการสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นได้

หากต้องการคืนเงินให้ในการสั่งซื้อ คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือเป็นพนักงานที่มี คำสั่งซื้อ > สิทธิ์อนุญาตการคืนเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

คุณสามารถคืนเงินด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดิมเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินนั้นได้อีกต่อไป พวกเขาจะต้องติดต่อธนาคารหรือตัวแทนให้บริการวิธีการชำระเงินแบบเดิมเพื่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากที่ได้ส่งเงินคืนไปแล้ว

หากคุณเป็นลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณสั่งซื้อในร้านค้า Shopify คุณจะต้องติดต่อร้านค้าโดยตรง

การคืนเงินและ Shopify Payments

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การคืนเงินของ Shopify Payments

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ ได้ โดยเมื่อคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อ คุณสามารถแก้ไขยอดรวมการคืนเงินด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าจากลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการคืนเงินสำหรับค่าจัดส่งทั้งหมดได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ต้องการในคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะถึงยอดรวมที่สามารถคืนเงินได้ ซึ่งก็คือจำนวนเงินเดิมของคำสั่งซื้อนั้น หลังจากดำเนินการคืนเงินบางรายการแล้ว สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะเปลี่ยนเป็น “คืนเงินบางส่วนแล้ว

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อโดยใช้บัตรของขวัญและวิธีการชำระเงินอื่น เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินบางส่วน จะมีการคืนเงินไปยังบัตรของขวัญจนเท่ากับจำนวนเงินที่สามารถคืนได้ก่อน จากนั้นจะคืนจำนวนเงินที่เหลือไปยังวิธีการชำระเงินอื่นๆ คุณสามารถปรับจำนวนเงินที่คืนด้วยตนเองได้ไม่เกินจำนวนเงินที่สามารถคืนได้สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนเงินจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัตรของขวัญ แต่คุณสามารถคืนเงินไปยังบัตรเครดิตได้สูงสุด 20 ดอลลาร์สหรัฐคุณจะสามารถแบ่งจำนวนเงินที่คืนได้ โดยคืน 30 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัตรของขวัญและ 20 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัตรเครดิต

ขั้นตอน:

คืนสินค้าจากคำสั่งซื้อกลับสต็อก

หากไม่มีการชำระเงินที่จะต้องคืนสำหรับคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกโดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าหรือการคืนเงินได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนสินค้ากลับสต็อก

  3. คลิก “คืนสินค้ากลับสต็อก

  4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืนกลับสต็อก

  5. คลิก “คืนสินค้าที่เลือกกลับสต็อก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี