การคืนสินค้าด้วยตนเอง

คุณสามารถให้ลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้าได้โดยตรงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หลังจากที่ลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้าแล้ว คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณอนุมัติคําขอคืนสินค้า คุณสามารถส่งอีเมลคําแนะนําในการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้ลูกค้าได้

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อคุณโดยตรงเพื่อส่งคำขอคืนสินค้า และคุณสามารถจัดการการคืนสินค้าทั้งหมดของลูกค้าได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี