การจัดการการคืนสินค้าด้วยตนเอง

เมื่อลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้า คุณจะได้รับอีเมลในการตรวจสอบคำขอดังกล่าว คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณอนุมัติคําขอคืนสินค้า คุณก็สามารถส่งอีเมลคําแนะนําในการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้ลูกค้าได้

หากต้องการตรวจสอบคำขอ คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

อนุมัติคำขอคืนสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติคำขอคืนสินค้าได้ คุณจะต้องเลือกวิธีการคืนสินค้า

หากร้านค้าและที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นคุณสามารถส่งอีเมลให้กับลูกค้าได้

หลังจากที่คุณสร้างอีเมลยืนยันการคืนสินค้าแล้ว ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังลูกค้าของคุณ หากคุณสร้างหรืออัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ระบบจะรวมใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนไปในอีเมลด้วย

ขั้นตอน:

หลังจากที่คุณได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งคืนแล้วคุณสามารถดำเนินการคืนเงินและเติมสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าสต็อกได้

ปฏิเสธคำขอคืนสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบการขอคืนสินค้าและปฏิเสธได้ คุณต้องเลือกเหตุผลในการปฏิเสธและสร้างข้อความปฏิเสธให้ลูกค้าของคุณ เหตุผลในการปฏิเสธจะไม่แสดงต่อลูกค้าของคุณและมีไว้เพื่อการใช้งานภายในเท่านั้น

หลังจากที่คุณปฏิเสธคำขอคืนสินค้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อความปฏิเสธ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี