Håndtering av selvbetjente returer

Når en kunde sender inn en returforespørsel, får du en e-postmelding om å gå gjennom forespørselen. Du kan godkjenne eller avvise forespørselen i Shopify-administrator. Når du godkjenner en returforespørsel, kan du legge til byttevarer og sende leveringsinstruksjoner og eventuelle returetiketter på e-post til kunden.

For å gå gjennom returforespørsler, må du være butikkeier eller ha tillatelsen Bestillinger. Finn ut mer om personaltillatelser.

Godkjenne en returforespørsel

Du kan gå gjennom en returforespørsel og godkjenne den. Du kan legge til byttevarer i returen og velge hvordan kunden skal returnere produktene.

Hvis butikken og kundens leveringsadresse er basert i USA kan du opprette returetiketter direkte i Shopify-administrator og sende dem til kundene på e-post.

Når du har opprettet en retur sendes en e-postbekreftelse til kunden. Hvis du oppretter eller laster opp en returetikett legges den også ved e-postmeldingen.

Trinn:

Når du har mottatt og inspisert de returnerte varene, kan du utstede en refusjon og tilbakeføre aktuelle varer til lager.

Avvise en returforespørsel

Du kan gå gjennom en returforespørsel og avvise den. Du må velge en årsak til avvisningen og opprette en avvisningsmelding til kunden. En avvisningsårsak vises ikke til kunden, og bare til internt bruk.

Når du har avvist returforespørselen mottar kunden en e-postmeldingen med avvisningsmeldingen.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis