การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของ Shopify Shipping

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนช่วยให้คุณสามารถกู้คืนสินค้าคงคลังที่ลูกค้าไม่ต้องการอีกต่อไป หากธุรกิจของคุณเปิดโอกาสให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ คุณสามารถส่งใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคืนสินค้าให้ลูกค้าของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งสินค้ากลับมาให้คุณได้

หากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถสร้างและส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ หลังจากที่คุณสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนแล้ว คุณสามารถส่งใบจ่าหน้าดังกล่าวทางอีเมลได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify หรือคัดลอกลิงก์เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้า โดยใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนมีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจำเป็นต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนโดยตรงผ่านผู้ให้บริการขนส่งหรือผ่านแอปจัดส่ง

ที่อยู่ที่รองรับ

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนมีให้บริการสำหรับคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ เท่านั้น และจะไม่มีให้บริการสำหรับที่อยู่ของกองทัพสหรัฐฯ เขตแดนของสหรัฐฯ หรือที่อยู่สากล

หากต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนเพื่อใช้กับที่อยู่สากล ที่อยู่ของกองทัพสหรัฐฯ หรือเขตแดนของสหรัฐฯ ที่ต้องใช้แบบฟอร์มศุลกากร คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • สั่งซื้อโดยตรงจากผู้ให้บริการขนส่ง
  • ใช้บริการจากภายนอก
  • ใช้แอปจาก Shopify App Store

ผู้ให้บริการขนส่งที่รองรับ

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนได้จาก USPS ในราคาส่วนลดได้ผ่าน Shopify Shipping

หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณกับ Shopify แล้ว คุณก็สามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของ UPS โดยใช้อัตราบัญชีผู้ใช้ของคุณเองได้ โดย UPS จะเรียกเก็บเงินคุณโดยตรง

กำหนดนโยบายการส่งคืนสินค้าของคุณ

หากธุรกิจของคุณเปิดโอกาสให้คืนสินค้า ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการคืนสินค้าไปยังนโยบายการคืนเงินในในร้านค้า Shopify ของคุณ ลูกค้าสามารถอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคืนสินค้าของคุณได้ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าจากธุรกิจของคุณเพื่อให้พวกเขาทราบว่าจะต้องทำอย่างไรหากต้องการคืนสินค้า

ชำระค่าใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการชำระเงินด้วยการสแกน ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งจะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดบรรจุภัณฑ์เมื่อได้รับ แล้วจึงคํานวณต้นทุน ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนจะไม่ถือเป็นการซื้อจนกว่าผู้ให้บริการขนส่งจะสแกนใบจ่าหน้าดังกล่าว และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากใบจ่าหน้าจนกว่าการจัดส่งจะได้รับการทำเครื่องหมายว่า “จัดส่งแล้ว”

ระบบจะเพิ่มต้นทุนค่าใบจ่าหน้าสำหรับส่งคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณหลังจากที่ผู้ให้บริการขนส่งสแกนบรรจุภัณฑ์แล้ว โดยระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อจำนวนเงินถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินที่กำหนดโดยแผนการสมัครใช้งาน Shopify ปัจจุบันของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

สร้างและส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

คุณสามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือแอป Shopify หากต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน คุณจะต้องมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่จัดการเรียบร้อยแล้วในคำสั่งซื้อของคุณ หลังจากที่คุณสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนแล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าของคุณ หรือส่งลิงก์ให้ลูกค้าของคุณเพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้านั้น

ขั้นตอน:

ส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนอีกครั้ง

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลอีกครั้ง หรือคัดลอกลิงก์ไปยังใบจ่าหน้านั้นได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

ปรับแต่งคำแนะนำสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแปร Liquid เพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังคำแนะนำสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่การอ้างอิงตัวแปรการแจ้งเตือน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี