การตรวจสอบรูปแบบที่อยู่

เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายจะต้องการใช้รูปแบบที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ต่างกัน

เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งของคุณ

ลิงก์ไปยังเครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ผู้ให้บริการขนส่ง เครื่องมือ
USPS เครื่องตรวจสอบที่อยู่ของ USPS
UPS (สหรัฐฯ เท่านั้น) เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ UPS ในสหรัฐอเมริกา
Canada Post เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Canada Post
DHL เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ DHL
Sendle คู่มืออ้างอิงของ Sendle ชานเมือง
DPD ตัวค้นหารหัสไปรษณีย์และที่อยู่ของ DPD
Colissimo เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Colissimo

การค้นพบที่อยู่

เมื่อคุณป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งสำหรับใช้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะตรวจสอบที่อยู่กับฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง หากมีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งย่อมจะต้องค้นพบที่อยู่นั้น แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งได้

ที่อยู่ที่ค้นพบ

หากที่อยู่มีรูปแบบที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่นั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งจะยอมรับใบจ่าหน้าและจะไม่มีความล่าช้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านใบจ่าหน้า

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีเหลือง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีเหลือง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นถูกต้องแต่ไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าวิธีการป้อนที่อยู่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหาที่อยู่ที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบอาจยังสามารถนำไปใช้ได้และอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดส่ง หากคุณมั่นใจว่าที่อยู่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบบนใบจ่าหน้าของคุณได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีแดง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีแดง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นไม่ถูกต้องและคุณจะไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับที่อยู่นั้นได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหารูปแบบที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ

ที่อยู่อีเมลสำหรับทหารในสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่พิเศษ ซึ่งต้องป้อนด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง หากป้อนที่อยู่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจส่งไม่ถึงผู้รับที่กำหนด ที่อยู่ของทหารในสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

  • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพบก/อากาศ (APO)
  • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพเรือ (FPO)
  • ที่ทำการไปรษณีย์ทางการทูต (DPO)

หากคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ ให้ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่อย่างถูกต้องก่อนจัดส่งตามคำสั่งซื้อ หากลูกค้าระบุที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขที่อยู่ของลูกค้าโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้

  • กรอกชื่อผู้รับลงในช่องชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยศ
  • หมายเลข PSC และ BOX สำหรับที่อยู่ AP หรือหมายเลข UNIT และ BOX สำหรับที่อยู่ FPO และ DPO ต้องอยู่ในช่องที่อยู่ทั้งคู่
  • สำหรับช่องเมือง ให้กรอกแค่ APO FPO หรือ DPO เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกชื่อเมือง
  • ต้องเลือกสหรัฐอเมริกา ในช่องประเทศ/ภูมิภาค
  • เลือกกองกำลังทหารอเมริกา กองกำลังทหารยุโรป หรือกองกำลังทหารแปซิฟิกในช่องรัฐ ลูกค้าของคุณอาจป้อนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในรูปอักษรย่อ ได้แก่ กองกำลังทหารอเมริกา (AA) กองกำลังทหารยุโรป (AE) หรือ กองกำลังทหารแปซิฟิก (AP)

หากไม่แน่ใจในข้อมูลของที่อยู่ ให้คุณติดต่อลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี