การตรวจสอบรูปแบบที่อยู่

เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายจะต้องการใช้รูปแบบที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ต่างกัน

เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งของคุณ

ลิงก์ไปยังเครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ผู้ให้บริการขนส่ง เครื่องมือ
USPS เครื่องตรวจสอบที่อยู่ของ USPS
UPS เครื่องตรวจสอบที่อยู่ของ UPS
Canada Post เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Canada Post
DHL เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ DHL
Sendle คู่มืออ้างอิงของ Sendle ชานเมือง
DPD ตัวค้นหารหัสไปรษณีย์และที่อยู่ของ DPD
Colissimo เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Colissimo

การค้นพบที่อยู่

เมื่อคุณป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งสำหรับใช้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะตรวจสอบที่อยู่กับฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง หากมีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งย่อมจะต้องค้นพบที่อยู่นั้น แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งได้

ที่อยู่ที่ค้นพบ

หากที่อยู่มีรูปแบบที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่นั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งจะยอมรับใบจ่าหน้าและจะไม่มีความล่าช้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านใบจ่าหน้า

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีเหลือง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีเหลือง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นถูกต้องแต่ไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าวิธีการป้อนที่อยู่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหาที่อยู่ที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบอาจยังสามารถนำไปใช้ได้และอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดส่ง หากคุณมั่นใจว่าที่อยู่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบบนใบจ่าหน้าของคุณได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีแดง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีแดง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นไม่ถูกต้องและคุณจะไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับที่อยู่นั้นได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหารูปแบบที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ

ที่อยู่อีเมลสำหรับทหารในสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่พิเศษ ซึ่งต้องป้อนด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง หากป้อนที่อยู่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจส่งไม่ถึงผู้รับที่กำหนด ที่อยู่ของทหารในสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

  • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพบก/อากาศ (APO)
  • ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพเรือ (FPO)
  • ที่ทำการไปรษณีย์ทางการทูต (DPO)

หากคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ ให้ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุที่อยู่อย่างถูกต้องก่อนจัดส่งตามคำสั่งซื้อ หากลูกค้าระบุที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขที่อยู่ของลูกค้าโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้

  • กรอกชื่อผู้รับลงในช่องชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยศ
  • หมายเลข PSC และ BOX สำหรับที่อยู่ AP หรือหมายเลข UNIT และ BOX สำหรับที่อยู่ FPO และ DPO ต้องอยู่ในช่องที่อยู่ทั้งคู่
  • สำหรับช่องเมือง ให้กรอกแค่ APO FPO หรือ DPO เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกชื่อเมือง
  • ต้องเลือกสหรัฐอเมริกา ในช่องประเทศ/ภูมิภาค
  • เลือกกองกำลังทหารอเมริกา กองกำลังทหารยุโรป หรือกองกำลังทหารแปซิฟิกในช่องรัฐ ลูกค้าของคุณอาจป้อนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในรูปอักษรย่อ ได้แก่ กองกำลังทหารอเมริกา (AA) กองกำลังทหารยุโรป (AE) หรือ กองกำลังทหารแปซิฟิก (AP)

หากไม่แน่ใจในข้อมูลของที่อยู่ ให้คุณติดต่อลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี