เปิดใช้งานการจัดส่งด้วย UPS

หากคุณเคยเจรจาตกลงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดผ่านบัญชีของคุณกับ UPS คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดให้แก่ลูกค้าของคุณดูได้ในหน้าการชำระเงิน หากต้องการแสดงอัตราตามที่ตกลง คุณจำเป็นต้องมีฟีเจอร์ค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการจัดส่งในบัญชีผู้ใช้ Shopify สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการจัดส่งจากภายนอก

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS เข้ากับ Shopify บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณต้องมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ (หรือที่เรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่ง) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ หากคุณยังไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ได้

UPS ไม่รองรับที่อยู่ของตู้ไปรษณีย์ คุณจำเป็นต้องอัปเดตที่อยู่เป็นที่อยู่แบบละเอียดเพื่อใช้อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งโดยไม่มีบัญชีผู้ใช้ UPS

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ โปรดติดต่อ UPS โดยตรง

ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ UPS คุณสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้ทางออนไลน์ได้

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ UPS
 2. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้โดยใช้หนึ่งในเว็บไซต์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยเทคโนโลยีของ UPS จากนั้นจึงคลิก ลงทะเบียน
 4. ยืนยันอีเมลของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ โปรดติดต่อ UPS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณอาจไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ (บางครั้งเรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่ง) ที่เชื่อมโยงอยู่ โดยขึ้นอยู่เวลาและวิธีที่คุณสร้างบัญชี UPS ของคุณ หากคุณมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณจะสามารถดูหมายเลขได้ที่สำเนาใบแจ้งหนี้ของ UPS หรือตรวจสอบผ่านทางออนไลน์ หากคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนรับหมายเลขทางออนไลน์ได้

วิธีค้นหาหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน

ที่ส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน คุณจะพบหมายเลขบัญชีผู้ใช้ในคอลัมน์หมายเลข (หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีรูปแบบเดียวกับ 123AB4) หากหมายเลขบัญชีผู้ใช้ไม่ปรากฏในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์

ลงทะเบียนรับหมายเลขบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงอยู่ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ที่หน้าเมนูเพิ่มวิธีการชำระเงิน ให้เลือก เพิ่มบัญชีใหม่ แล้วคลิก เพิ่ม
 4. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการลงทะเบียน แล้วคลิก ถัดไป
 5. ป้อนคำตอบของคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

คุณสามารถป้อนหมายเลขบัญชีผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณได้แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อลงทะเบียนรับหมายเลขบัญชีผู้ใช้

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่ง UPS ที่ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงินได้โดยการเลือกประเภทบัญชีอื่นในส่วนประเภทบัญชีของบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกประเภทบัญชีที่เพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดในการรับสินค้าไปในอัตราค่าจัดส่งพื้นฐานที่คำนวณจากผู้ให้บริการจัดส่ง

หากคุณไม่ต้องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่งของ UPS ที่ปรากฏในหน้าการชำระเงิน หรือหากคุณต้องการให้อัตราตามที่ตกลงไว้กับ UPS ปรากฏแทน ให้ปล่อยส่วนประเภทบัญชีเว้นว่างไว้

หากต้องการเลือกอัตราค่าจัดส่ง UPS ที่จะปรากฏบนหน้าการชำระเงิน ให้เลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการในส่วนประเภทบัญชีดังต่อไปนี้

คำอธิบายของประเภทบัญชีผู้ใช้ UPS แบบต่างๆ
ประเภทบัญชี วิธี คำอธิบาย
การรับสินค้ารายวัน รับสินค้า พนักงานขับรถ UPS จะแวะรับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหนึ่งครั้งในแต่ละวันทำการตามเวลาที่กำหนด คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าในแต่ละวันได้ที่ UPS.com หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูที่การรับสินค้ารายวัน
การรับสินค้าแบบครั้งเดียว รับสินค้า คุณเรียกให้ UPS มารับพัสดุโดยเลือกนัดหมายรับผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้ตามความต้องการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ดูที่ UPS On-Call Pickup
ตัวนับลูกค้า ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการลูกค้าของ UPS (ร้านค้า UPS, ศูนย์ตัวแทนจัดส่งที่ได้รับอนุญาต และจุดรับส่งสินค้าของ UPS)
ศูนย์จดหมาย ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์จดหมายของ UPS
ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกประเภทการรับสินค้าแบบใด โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณ

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน ให้หาบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องแล้วคลิก แก้ไข
 4. เปิดส่วนที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้น
 5. ใช้รายการข้อมูลประเทศและรหัสไปรษณีย์ในส่วนนี้เพื่อให้สิทธิ์อนุญาตแก่บัญชีผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณประสบปํญหาในการค้นหาที่อยู่ที่ถูกต้อง โปรดติดต่อ UPS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบยืนยันใบแจ้งหนี้ของคุณ

หากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (หรือในช่วง 45 วันที่ผ่านมาสำหรับบัญชีผู้ใช้นอกสหรัฐฯ หรือแคนาดา) คุณจะต้องให้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยใบแจ้งหนี้หนึ่งใบจากใบแจ้งหนี้สามใบล่าสุด หากคุณไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนนี้

หากคุณเข้าร่วมใช้งานศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS คุณจะสามารถดูใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS
 2. ในส่วนลิงก์ด่วน ให้คลิกที่ ดูใบแจ้งหนี้
 3. เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะใช้โดยคลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้
 4. คลิก ดู/ดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งหนี้

คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้บนใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณ:

 • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ ID ควบคุม จะปรากฏในใบแจ้งหนี้บริการจัดส่งที่มุมบนขวาของใบแจ้งหนี้
 • จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้จะปรากฏถัดจากจำนวนเงินที่กำหนดชำระในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งอยู่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ หากจำนวนนี้เป็น 0 ให้ใช้จำนวนที่เรียกเก็บในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งปรากฏอยู่ใต้หัวข้อข้อมูลสรุปค่าบริการ

หมายเหตุ: คุณต้องป้อนจำนวนเงินให้ตรงตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ รวมถึงเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาคด้วย และหากจำนวนเงินติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณและมีใบแจ้งหนี้ของ UPS ก่อนจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณมายัง Shopify ได้

 1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน
 2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
 3. ให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ซึ่งอยู่ถัดจาก UPS
 4. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อ UPS ให้ป้อนข้อมูลประจำตัว UPS ของคุณ
 5. คลิก ส่งและดำเนินการต่อ
 6. บนกล่องโต้ตอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ ให้เพิ่มบัญชีผู้ใช้และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ของคุณ
 7. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: หากเมื่อใดก็ตามบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณถูกระงับ ผู้ให้บริการจัดส่งของคุณก็อาจถูกปิดใช้งานด้วย ตรวจสอบการตั้งค่าการจัดส่งทันทีที่ได้กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ UPS ลงในหน้าการชำระเงินของคุณ ให้สร้างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่ง

หากคุณประสบปัญหากับบัญชีผู้ใช้ UPS หรือมีคำถามเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อ โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลือ

เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการใช้บริการ UPS อีกต่อไป (เช่นในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณที่เชื่อมกับอีกฝ่ายหมดอายุลง) ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เสนอบริการดังกล่าวให้กับลูกค้าในหน้าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน
 2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
 3. ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ซึ่งอยู่ถัดจาก UPS
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ เพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

ใช้ UPS ของ Shopify Shipping

คุณสามารถใช้ UPS (และผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น) กับร้านค้าของคุณด้วย Shopify Shipping และรับสิทธิประโยชน์จากอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันซึ่งช่วยประหยัดค่าจัดส่งได้สูงสุด 53% หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Shipping โปรดไปที่Shopify Shipping

ก่อนเปิดใช้งาน Shopify Shipping คุณจำเป็นต้องเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ หลังจากเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่า Shopify Shipping ในส่วน Shopify admin

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างหากฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของฉัน

หากคุณถูกให้ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง คุณจะไม่สามารถอัปเดตหรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว คุณสามารถลองเข้าสู่ระบบอีกครั้งได้

สาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดที่ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ UPS ถูกล็อก คือการที่คุณหรือบุคคลอื่นก่อข้อผิดพลาดสามครั้งขณะพยายามเชื่อมต่อหรืออัปเดตบัญชีผู้ใช้ UPS ยังสามารถล็อกบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้เช่นกัน

ในการป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกล็อก คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นดังต่อไปนี้:

 • การใช้ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้รับในช่วง 90 วัน (45 วันสำหรับบัญชีผู้ใช้นอกสหรัฐฯ และแคนาดา) เพื่อให้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้
 • การใช้ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สามใบล่าสุดที่คุณได้รับ

ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

คุณสามารถคลิกข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏระหว่างการตั้งค่าเพื่ออัปเดตข้อมูลร้านค้าของคุณหรือแก้ไขปัญหา หากคุณพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด There is an issue with this carrier โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopifyเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผสานการทำงานของ UPS ในส่วน Shopify admin

ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ UPS พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ UPS คุณสามารถติดต่อได้ที่ 1-800-742-5877 (สหรัฐฯ และแคนาดา), 03457 877 877 (สหราชอาณาจักร) หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนของ UPS

ฉันสามารถใช้อัตราตามที่ตกลงได้หรือไม่

หากคุณได้ทำการตกลงอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองไว้กับ UPS แล้ว คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งนั้นให้ลูกค้าทราบได้ที่หน้าการชำระเงินโดยเลือก อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ ตัวเลือกนี้จะแสดงส่วนลดและข้อเสนอโปรโมชันที่คุณเปิดใช้งานในขณะนั้นด้วย

หากคุณไม่มีอัตราตามที่ตกลงกันไว้ หรือคุณเลือก อัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีก ลูกค้าจะเห็นอัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีกที่กำหนดโดย UPS แทน

ทำไมอัตราตามที่ตกลงของฉันจึงไม่แสดง

หลังคุณเปิดใช้อัตราตามที่ตกลง ระบบอาจใช้เวลาถึงสามวันทำการก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏในหน้าการชำระเงิน หากอัตราตามที่ตกลงไว้ไม่แสดงหลังจากผ่านไปสามวันทำการ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: หากคุณป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ขณะทำการตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ อัตราตามที่ตกลงกันไว้จะปรากฏขึ้นทันที

ฉันสามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของคุณได้หลังจากบันทึกแล้ว โดยจะไม่มีผลต่ออัตราค่าจัดส่งหรือการตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณแต่อย่างใด

ทำไมผู้ใช้ใหม่จึงปรากฏในบัญชีผู้ใช้ UPS ของฉันหลังจากที่เชื่อมต่อกับ Shopify

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS กับ Shopify รายการข้อมูลใหม่จะปรากฏในส่วนผู้ใช้เพิ่มเติมบนหน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณในบัญชีผู้ใช้ UPS ซึ่งจะมีข้อมูล ID บัญชีผู้ใช้ที่คุณอาจไม่ทราบและอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

บัญชีผู้ใช้นี้จำเป็นและห้ามลบออก หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว คุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างหมายเลขบัญชีผู้ใช้ UPS กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากคุณลบบัญชีผู้ใช้นี้ออกแล้ว คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะสามารถเชื่อมต่อบัญชี UPS และ Shopify ของคุณได้อีกครั้ง

ขั้นตอนถัดไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี