เปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย UPS

คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณที่คำนวณโดย UPS คุณต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ แล้วเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับ Shopify admin ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS กับส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดย UPS ได้

หากร้านค้าของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ด้วย:

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย USP

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย UPS คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีบัญชี UPS ที่มีหมายเลขบัญชี ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่ง
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus หากคุณใช้แผน Shopify คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ UPS คุณสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้ได้

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ UPS
 2. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้โดยใช้หนึ่งในเว็บไซต์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยเทคโนโลยีของ UPS จากนั้นจึงคลิก ลงทะเบียน
 4. ยืนยันอีเมลของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: รับหมายเลขบัญชี UPS ของคุณ

คุณอาจไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่งที่เชื่อมโยงอยู่ โดยขึ้นอยู่กับเวลาและวิธีที่คุณสร้างบัญชี UPS ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วหรือลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขดังกล่าวได้

ค้นหาหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว คุณสามารถดูหมายเลขได้ที่สำเนาใบแจ้งหนี้ของ UPS หรือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ หากคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน

ที่ส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน คุณจะพบหมายเลขบัญชีผู้ใช้ในคอลัมน์หมายเลข (หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีรูปแบบเดียวกับ 123AB4) หากหมายเลขบัญชีผู้ใช้ไม่ปรากฏในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์

ลงทะเบียนรับหมายเลขบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงอยู่ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ที่หน้าเมนูเพิ่มวิธีการชำระเงิน ให้เลือก เพิ่มบัญชีใหม่ แล้วคลิก เพิ่ม
 4. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการลงทะเบียน แล้วคลิก ถัดไป
 5. ป้อนคำตอบของคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

คุณสามารถป้อนหมายเลขบัญชีผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณ

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน ให้หาบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องแล้วคลิก แก้ไข
 4. เปิดส่วนที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้น
 5. ใช้รายการข้อมูลประเทศและรหัสไปรษณีย์ในส่วนนี้เพื่อให้สิทธิ์อนุญาตแก่บัญชีผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบยืนยันใบแจ้งหนี้ของคุณ

หากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (หรือในช่วง 45 วันที่ผ่านมาสำหรับบัญชีผู้ใช้นอกสหรัฐฯ หรือแคนาดา) คุณจะต้องให้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยใบแจ้งหนี้หนึ่งใบจากใบแจ้งหนี้สามใบล่าสุด หากคุณไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนนี้

หากคุณสมัครใช้งานศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS คุณจะสามารถดูใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้:

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS
 2. ในส่วนลิงก์ด่วน ให้คลิกที่ ดูใบแจ้งหนี้
 3. เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะใช้โดยคลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้
 4. คลิก ดู/ดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งหนี้

คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้บนใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณ:

 • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ ID ควบคุม จะปรากฏในใบแจ้งหนี้บริการจัดส่งที่มุมบนขวาของใบแจ้งหนี้
 • จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้จะปรากฏถัดจากจำนวนเงินที่กำหนดชำระในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งอยู่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ หากจำนวนนี้เป็น 0 ให้ใช้จำนวนที่เรียกเก็บในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งปรากฏอยู่ใต้หัวข้อข้อมูลสรุปค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณและมีใบแจ้งหนี้ของ UPS ก่อนจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณมายัง Shopify ได้

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเลือกใช้อัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีกที่กำหนดโดย UPS หรืออัตราค่าจัดส่งที่ธุรกิจของคุณได้ตกลงไว้กับ UPS ได้ ทั้งนี้ อาจใช้เวลาถึงสามวันทำการก่อนที่อัตราที่ตกลงกันไว้จะปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ หากอัตราดังกล่าวไม่ปรากฏหลังจากสามวันทำการ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน บัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้เพิ่ม UPS เป็นผู้ให้บริการขนส่ง:

  • หากคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้คลิกที่ เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นคลิกที่ เชื่อมต่อบัญชี ถัดจาก UPS
  • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้งานแล้ว ให้คลิกที่ จัดการผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นคลิกที่ เชื่อมต่อบัญชี ถัดจาก UPS
 2. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อบัญชี UPS® ของคุณ ให้คลิก “เริ่ม

 3. ในช่องหมายเลขบัญชีผู้ใช้/ผู้จัดส่ง ให้กรอกหมายเลขบัญชี UPS ของคุณ

 4. ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ให้กรอกที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อของคุณ

 5. ในส่วนบัญชีผู้ใช้เพื่อซื้อใบจ่าหน้า ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

 6. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน ให้เลือกประเภทอัตราค่าจัดส่ง:

  • หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีกที่กำหนดโดย UPS ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีกของ UPS
  • หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่ธุรกิจของคุณได้ตกลงไว้กับ UPS ให้เลือกอัตราตามที่ตกลงของคุณกับ UPS
 7. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนประเภทบัญชี (ไม่จำเป็น) ให้เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

คำอธิบายของประเภทบัญชีผู้ใช้ UPS แบบต่างๆ
ประเภทบัญชี วิธี คำอธิบาย
การรับสินค้ารายวัน รับสินค้า พนักงานขับรถ UPS จะแวะรับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหนึ่งครั้งในแต่ละวันทำการตามเวลาที่กำหนด คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าในแต่ละวันได้ที่ UPS.com หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูที่การรับสินค้ารายวัน
การรับสินค้าแบบครั้งเดียว รับสินค้า คุณเรียกให้ UPS มารับพัสดุโดยเลือกนัดหมายรับผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้ตามความต้องการ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูที่ UPS On-Call Pickup
ตัวนับลูกค้า ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการลูกค้าของ UPS (ร้านค้า UPS, ศูนย์ตัวแทนจัดส่งที่ได้รับอนุญาต และจุดรับส่งสินค้าของ UPS)
ศูนย์จดหมาย ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์จดหมายของ UPS
ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ส่งสินค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ
 1. ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการ จากนั้นคลิก ส่งและดำเนินการต่อ
 2. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ ให้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ UPS และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ของคุณ จากนั้นคลิก “ส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณกับ Shopify แล้ว รายการข้อมูลใหม่จะปรากฏในส่วนผู้ใช้เพิ่มเติมบนหน้าบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ในบัญชี UPS ของคุณ ซึ่งนี่คือบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ โดยจะมี ID บัญชีผู้ใช้ที่คุณอาจไม่ทราบและอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ต้องมีบัญชีผู้ใช้นี้ หากคุณลบบัญชีผู้ใช้นี้ออก คุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้ UPS กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ไป และคุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ใน Shopify admin

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 7: ตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย UPS เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

การขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชี UPS ของคุณ คุณสามารถไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนของ UPS หรือติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ UPS ได้:

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS
ประเทศ หมายเลขติดต่อ
สหรัฐอเมริกา 1-800-742-5877
แคนาดา 1-800-742-5877
สหราชอาณาจักร 03457 877 877

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณกับ Shopify ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย UPS

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย UPS อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณจากส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี