การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณที่คำนวณโดย FedEx ได้ โดยคุณต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ แล้วเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หลังจากที่เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในหน้าการชำระเงินที่คำนวณโดย Fedex

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ FedEx by Shippo ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องติดตั้งแอป FedEx by Shippo ก่อนจึงจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ FedEx by Shippo โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเองได้

ข้อกำหนดของแผนสำหรับการจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก

หากต้องการใช้การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก คุณต้องอยู่ในแผน Shopify Advanced หรือ Shopify Plus หากคุณใช้งานแผน Shopify อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกใช้ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้หรือเปลี่ยนไปเป็นการเรียกเก็บเงินรายปีได้ การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอกไม่มีให้บริการในแผน Basic Shopify หรือ Shopify Starte

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีบัญชี FedEx ของคุณเอง
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus แต่หากคุณกำลังใช้แผน Shopify คุณก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ FedEx และสร้างบัญชีผู้ใช้ FedEx บันทึกหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้รับมอบหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณนั้นถูกต้อง
 2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณและดำเนินการตามคู่มือบริการในเว็บไซต์ FedEx เพื่อรับรหัสการผลิตของคุณ
 3. บันทึกข้อมูลต่อไปนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียนของคุณ เนื่องจากคุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งาน FedEx ในส่วนผู้ดูแล Shopify:
  • คีย์การรับรองความถูกต้อง
  • หมายเลขบัญชี
  • หมายเลขมิเตอร์การผลิต

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากร้านค้าของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้อัตราค่าจัดส่งที่คํานวณแล้วได้ หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Fedex ของคุณเพื่อให้อัตราค่าจัดส่งที่คํานวณแล้วและซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ผ่าน Fedex โดย Shippo

ขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย FedEx เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

การขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ หรือคุณต้องส่งคำร้อง ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของ FedEx

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณกับบัญชี Shopify หรือกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งโดย Shippo ผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี