การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณที่คำนวณโดย FedEx ได้ โดยคุณต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ แล้วเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีบัญชี FedEx ของคุณเอง
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus หากคุณใช้แผน Shopify คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชี FedEx ของคุณ

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ FedEx และสร้างบัญชีผู้ใช้ FedEx บันทึกหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้รับมอบหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณนั้นถูกต้อง
 2. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณและดำเนินการตามคู่มือบริการในเว็บไซต์ FedEx เพื่อรับรหัสการผลิตของคุณ
 3. บันทึกข้อมูลต่อไปนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียนของคุณ เนื่องจากคุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งาน FedEx ในส่วนผู้ดูแล Shopify:
  • คีย์การรับรองความถูกต้อง
  • หมายเลขบัญชี
  • หมายเลขมิเตอร์การผลิต

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อบัญชี FedEx ของคุณ

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 1. เพิ่ม FedEx เป็นผู้ให้บริการขนส่ง:

  • หากคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้คลิกที่ เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นคลิกที่ เชื่อมต่อบัญชี ถัดจาก FedEx
  • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้งานแล้ว ให้คลิกที่ จัดการผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นคลิกที่ เชื่อมต่อบัญชี ถัดจาก FedEx
 2. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อ FedEx ให้ป้อนข้อมูลประจำตัว FedEx ของคุณ

 3. ไม่บังคับ: หากคุณเปิดใช้อัตราค่าจัดส่ง FedEx SmartPost กับ FedEx ให้ป้อน ID ศูนย์ Fedex SmartPost ของคุณเพื่อแสดงอัตราตามที่ตกลงกันไว้ของคุณในหน้าการชำระเงิน

 4. คลิกที่บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย FedEx เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี