บัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งที่รองรับที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify ได้

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ตลอดจนคำอธิบาย

บัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก
ผู้ให้บริการขนส่ง คำอธิบาย
UPS
 • แสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของ UPS ที่หน้าการชำระเงิน
 • พร้อมให้ใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อทั่วโลก
 • ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การประกัน และใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของ UPS โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อที่ในสหรัฐอเมริกา (US)
 • USPS
 • แสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย USPS ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • พร้อมให้ใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกา
 • Canada Post
 • แสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • พร้อมให้ใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา
 • ซื้อใบจ่าหน้า Canada Post สำหรับการจัดส่งได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • FedEx
 • แสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของ FedEx ที่หน้าการชำระเงิน
 • พร้อมให้ใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อทั่วโลก
 • ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ FedEx โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อที่ในสหรัฐอเมริกา (US)
 • พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี