Tài khoản hãng vận chuyển được hỗ trợ mà bạn có thể kết nối với Shopify

Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản hãng vận chuyển mà bạn có thể kết nối với trang quản trị Shopify và mô tả về những tài khoản này:

Tài khoản hãng vận chuyển bên thứ ba
Hãng vận chuyển Mô tả
UPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo UPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Mua nhãn vận chuyển, bảo hiểm và nhãn đổi trả của UPS ngay trên trang quản trị Shopify nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ (Mỹ).
 • USPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo USPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ.
 • Canada Post
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính của Canada Post ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng tại Canada.
 • Mua nhãn vận chuyển Canada Post trực tiếp trên trang quản trị Shopify.
 • FedEx
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo FedEx ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Mua nhãn vận chuyển FedEx ngay trên trang quản trị Shopify nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí