Shopify Shipping กับ FedEx โดย Shippo

หากคุณจะจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถ ซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก FedEx โดย Shippo คุณสามารถจัดส่งพัสดุได้ภายในประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ Shippo

หากคุณต้องการใช้อัตราตามที่ตกลงในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ FedEx และแสดงอัตราที่คำนวณแล้วของ FedEx ในขั้นตอนการชำระเงิน ให้ดูที่เปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย FedEx

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ FedEx โดย Shippo

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง FedEx by Shippo โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • FedEx by Shippo จะจัดส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน FedEx by Shippo คุณจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา
 • FedEx โดย Shippo ไม่มีบริการรับสินค้าคุณจะต้องนำพัสดุของคุณไปส่งที่ตำแหน่งที่ตั้งของ FedEx

ติดตั้ง FedEx by Shippo

คุณจะต้องติดตั้งแอป FedEx by Shippo ก่อนจึงจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ FedEx by Shippo โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเองได้ แอปนี้ไม่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Shippo

คุณสามารถติดตั้งแอปได้จาก Shopify App Store หรือเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วนบริการจัดส่ง ให้คลิกที่ “FedEx by Shippo” ในแอปการจัดส่ง
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดตั้งแอป FedEx by Shippo

หลังจากที่คุณติดตั้งแอป FedEx by Shippo แล้ว บริการจัดส่ง FedEx by Shippo จะพร้อมให้ซื้อได้ในส่วนบริการจัดส่งเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณโดยใช้อัตราตามที่ตกลงของคุณจาก FedEx หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ FedEx ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการอัตราค่าจัดส่งโดยอิงจากบัญชีผู้ใช้ของ Shopify กับ Shippo ในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

การจัดส่งภายในประเทศกับ FedEx โดย Shippo

คุณสามารถจัดส่งสินค้าภายในสหรัฐอเมริกาผ่าน FedEx โดย Shippo ได้โดยเลือกจากประเภทการจัดส่งดังต่อไปนี้:

คำอธิบายของประเภทบริการการจัดส่งภายในประเทศของ FedEx
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
FedEx Ground® Economy 2-7 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐอเมริกา ไม่รองรับต้นทางการจัดส่งในอลาสก้า ฮาวาย เปอร์โตริโก และดินแดนของสหรัฐฯ
FedEx Home Delivery® 1-5 วัน (ภายในเขตพื้นที่สหรัฐอเมริกาที่ติดต่อกัน)
3-7 วัน (อลาสก้าและฮาวาย)
จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่อาศัยภายในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ
FedEx Ground® 1-5 วัน (ภายในเขตพื้นที่สหรัฐอเมริกาที่ติดต่อกัน)
3-7 วัน (อลาสก้าและฮาวาย)
จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ธุรกิจภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
FedEx Express Saver® 3 วันทำการ จัดส่งพัสดุอย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อการจัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา ไม่รองรับต้นทางการจัดส่งในอะแลสกาและฮาวาย
FedEx 2Day® AM 2 วันทำการ (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐอเมริกาภายใน 2 วันจากจุดรับสินค้า โดยจะจัดส่งถึงปลายทางก่อน 12.00 น.
FedEx 2Day® 2 วันทำการ จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อภายในสหรัฐอเมริกาใน 2 วันนับจากวันส่ง
FedEx Priority Overnight® วันทำการถัดไป (เที่ยงคืน-เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องมาถึงในตอนเที่ยงคืน-เช้าของวันทำการถัดไป
FedEx Standard Overnight® วันทำการถัดไป จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อภายในสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องมาถึงในวันทำการถัดไป

สินค้าอันตรายและวัตถุอันตรายภายในประเทศพร้อมกับการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

Shopify Shipping ไม่รองรับการจัดส่งวัตถุอันตราย (HAZMAT) หรือสินค้าอันตรายของ FedEx ห้ามจัดส่งบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุยาสูบ สินค้าบุหรี่ไฟฟ้า อาวุธปืน แอลกอฮอล์ น้ำแข็งแห้ง และสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในฐานะผู้จัดส่ง คุณต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของ FedEx ทั้งหมด แม้ว่า FedEx จะอนุญาตให้จัดส่ง HAZMAT บางรายการตามกฎและระเบียบข้อบังคับของ FedEx แต่เราห้ามไม่ให้จัดส่งสินค้าที่มีวัตถุเหล่านี้ผ่าน Shopify Shipping และต้องจัดส่งผ่าน FedEx โดยตรงแทน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตรายและ HAZMAT ภายในประเทศ โปรดดูคู่มือบริการของ FedEx

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ของการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

ค่าสูงสุดที่ FedEx โดย Shippo อนุญาตให้ใช้สำหรับ FedEx Ground® Economy มีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 70 ปอนด์ (31 กก.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 130 นิ้ว (330 ซม.)
  • สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดไม่เกิน 1 ปอนด์ (0.4 กก.) ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 84 นิ้ว (215 ซม.)

ค่าสูงสุดที่ FedEx by Shippo อนุญาตให้ใช้สำหรับ FedEx Home Delivery® และ FedEx Ground® มีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 150 ปอนด์ (68 กก.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 108 นิ้ว (274 ซม.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 165 นิ้ว (419 ซม.)

ค่าสูงสุดที่ FedEx by Shippo อนุญาตให้ใช้สำหรับ FedEx Express Saver®, FedEx 2Day®, FedEx 2Day® AM, FedEx Standard Overnight® และ FedEx Priority Overnight® มีดังต่อไปนี้

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 150 ปอนด์ (68 กก.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 119 นิ้ว (302 ซม.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 165 นิ้ว (419 ซม.)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ FedEx

ต้องมีลายเซ็นเมื่อการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo ได้รับการจัดส่งแล้ว

หากต้องการใช้ลายเซ็นเมื่อจัดส่งแล้ว ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง:

 • หากทุกคนสามารถลงลายเซ็นได้ ให้เลือก “ต้องมีลายเซ็น” บริการนี้มีค่าใช้จ่าย 6.35 ดอลลาร์สหรัฐ
 • หากผู้ลงลายเซ็นต้องมีอายุเกิน 21 ปีขึ้นไป ให้เลือก “ต้องมีลายเซ็นของผู้ใหญ่” บริการนี้มีค่าใช้จ่าย 7.65 ดอลลาร์สหรัฐ

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

หากคุณใช้ FedEx โดย Shippo กับ Shopify Shipping และการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo ของคุณสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

FedEx ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหาย

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo ที่สูญหายหรือเสียหาย

หากสินค้าที่ FedEx โดย Shippo จัดส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อติดตามพัสดุของคุณและขอเรียกร้องสินไหม

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือเสียหาย โดยจะต้องแจ้งให้ FedEx ทราบล่วงหน้าภายใน 90 วันหลังการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ หรือในกรณีที่บรรจุภัณฑ์สูญหาย ให้แจ้งภายใน 90 วันหลังจากวันที่ FedEx ได้รับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ฝ่ายสนับสนุนการจัดส่งของ Shopify ยังต้องการเวลาในการประมวลผลและส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยัง FedEx ก่อนที่ระยะเวลารับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • หมายเลขติดตามพัสดุ
 • ชื่อ-นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดส่ง
 • ชื่อ-นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
 • คำอธิบายสินค้าที่อยู่ในการจัดส่ง
 • จํานวนสินค้าที่อยู่ในการจัดส่ง
 • มูลค่าปลีกของสินค้าแต่ละรายการ
 • มูลค่ารวมของสินค้าที่จัดส่ง
 • เอกสารหลักฐานแสดงเกี่ยวกับมูลค่า เช่น สําเนาของใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จของสินค้าปลีก หรือสําเนาหน้าสถานะคำสั่งซื้อ

สำหรับสินค้าที่เสียหายจากการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo คุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คำอธิบายความเสียหาย
 • รูปภาพที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:
  • บรรจุภัณฑ์ภายนอกที่เสียหาย
  • บรรจุภัณฑ์ภายใน
  • สิ่งของภายในที่เสียหาย
  • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้าจากการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

คุณต้องการติดตามพัสดุและแจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่การจัดส่ง FedEx โดย Shippo ล่าช้า โปรดส่งอีเมลไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

คุณต้องส่งคำขอค่าสินไหมภายใน 12 วันตามปฏิทินนับจากวันที่จัดส่ง ซึ่งเป็นวันที่ส่งบรรจุภัณฑ์ให้กับ FedEx

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • หมายเลขติดตามพัสดุ
 • วันที่ส่งบรรจุภัณฑ์ให้กับ FedEx
 • วันที่มีการดำเนินการจัดส่ง

การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ FedEx โดย Shippo

หากคุณใช้ FedEx โดย Shippo กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูข้อมูลของบุคคลที่ติดต่อได้ในตารางต่อไปนี้

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ FedEx โดย Shippo กับ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี