Shopify Shipping với FedEx by Shippo

Nếu bạn đang vận chuyển từ một địa điểm tại Hoa Kỳ thì bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ FedEx by Shippo. Bạn có thể vận chuyển gói hàng ở nội địa.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với Shippo.

Nếu bạn muốn sử dụng giá thương lượng của riêng mình để mua nhãn vận chuyển FedEx và hiển thị phí thực tính của FedEx khi thanh toán, tham khảo Kích hoạt tính phí giao hàng bằng FedEx.

Những điều cần lưu ý khi vận chuyển gói hàng bằng FedEx by Shippo

Trước khi cài đặt FedEx by Shippo, lưu ý những điều sau:

 • FedEx by Shippo chỉ vận chuyển trong nội địa Hoa Kỳ và không hỗ trợ cho các nơi nhận hàng quốc tế. Để mua nhãn vận chuyển qua FedEx by Shippo, bạn cần có địa điểm tại Hoa Kỳ.
 • FedEx by Shippo không hỗ trợ nhận hàng. Bạn phải mang gói hàng đến địa điểm tập kết của FedEx.

Cài đặt FedEx by Shippo

Để có thể mua nhãn FedEx bằng Shopify Shipping hoặc tài khoản FedEx riêng, bạn cần cài đặt ứng dụng FedEx by Shippo. Ứng dụng này không yêu cầu tài khoản Shippo.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng này trong Shopify App Store hoặc trong quá trình mua nhãn vận chuyển.

Bước:

 1. Trong mục Dịch vụ vận chuyển, khi mua nhãn vận chuyển, nhấp vào FedEx by Shippo trong Ứng dụng vận chuyển.
 2. Làm theo các bước để cài đặt ứng dụng FedEx by Shippo.

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng FedEx by Shippo, dịch vụ vận chuyển FedEx by Shippo sẽ sẵn có thể mua trong mục Dịch vụ vận chuyển trong quá trình mua nhãn vận chuyển.

Nếu đã kết nối tài khoản FedEx thì bạn sẽ bị FedEx tính phí bằng giá thương lượng của riêng bạn. Nếu chưa kết nối tài khoản FedEx của riêng mình thì bạn sẽ bị tính phí dựa trên tài khoản Shopify với Shippo trên hóa đơn Shopify.

Vận chuyển nội địa bằng FedEx by Shippo

Bạn có thể vận chuyển nội địa trong phạm vi Hoa Kỳ với FedEx by Shippo bằng các loại dịch vụ bưu chính sau:

Mô tả các loại dịch vụ vận chuyển nội địa của FedEx
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
FedEx Ground® Economy 2-7 ngày làm việc Cách tiết kiệm để vận chuyển gói hàng nhỏ trong Hoa Kỳ. Không hỗ trợ nơi gửi hàng tại Alaska, Hawaii, Puerto Rico và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
FedEx Home Delivery® 1-5 ngày (Hoa Kỳ lục địa)
3-7 ngày (Alaska và Hawaii)
Chỉ vận chuyển đơn hàng đến các địa chỉ cư trú trong phạm vi Hoa Kỳ.
FedEx Ground® 1-5 ngày (Hoa Kỳ lục địa)
3-7 ngày (Alaska và Hawaii)
Chỉ vận chuyển đơn hàng đến các địa chỉ doanh nghiệp trong phạm vi Hoa Kỳ.
FedEx Express Saver® 3 ngày làm việc Vận chuyển gói hàng nhanh chóng và tiết kiệm trong phạm vi hoa Kỳ. Nơi gửi hàng tại Alaska và Hawaii không được hỗ trợ.
FedEx 2Day® AM 2 ngày làm việc (Buổi sáng) Vận chuyển đơn hàng trong phạm vi Hoa Kỳ trong 2 ngày kể từ khi gửi hàng, hàng đến nơi trước giữa trưa.
FedEx 2Day® 2 ngày làm việc Vận chuyển các đơn hàng trong phạm vi Hoa Kỳ trong vòng 2 ngày kể từ khi gửi hàng.
FedEx Priority Overnight® Ngày làm việc tiếp theo (Giữa buổi sáng) Vận chuyển các đơn hàng trong lãnh thổ Hoa Kỳ cần đến nơi vào giữa buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.
FedEx Standard Overnight® Ngày làm việc tiếp theo Vận chuyển đơn hàng cần đến nơi vào ngày làm việc tiếp theo trong phạm vi Hoa Kỳ.

Lô hàng FedEx by Shippo gồm hàng hóa nguy hiểm và vật liệu độc hại trong nội địa

Shopify Shipping không hỗ trợ vận chuyển vật liệu độc hại (HAZMAT) hoặc hàng hóa nguy hiểm theo FedEx. Cấm các gói hàng chứa thuốc lá, sản phẩm thuốc lá điện tử, súng, cồn, đá khô và các sản phẩm có chứa pin lithium ion. Là người vận chuyển hàng, bạn có trách nhiệm nắm rõ và tuân thủ tất cả các quy định và hướng dẫn của FedEx. Mặc dù FedEx cho phép vận chuyển một số HAZMAT tuân thủ quy tắc và quy định của họ, lô hàng chứa các mặt hàng này vẫn bị cấm vận chuyển bằng Shopify Shipping và phải do FedEx vận chuyển trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về hàng hóa nguy hiểm và HAZMAT trong nội địa, tham khảo Hướng dẫn dịch vụ của FedEx.

Yêu cầu về gói hàng đối với lô hàng FedEx by Shippo

Giá trị tối đa mà FedEx by Shippo cho phép đối với FedEx Ground® Economy như sau:

 • trọng lượng tối đa là 70 lb (31 kg)
 • tổng chiều dài và chu vi tối đa là 130 in (330 cm)
  • đối với gói hàng dưới 1 lb (0,4 kg), tổng chiều dài và chu vi tối đa là 84 in (215 cm)

Giá trị tối đa mà FedEx by Shippo cho phép đối với FedEx Home Delivery® và FedEx Ground® như sau:

 • trọng lượng tối đa là 150 lb (68 kg)
 • chiều dài tối đa là 108 in (274 cm)
 • tổng chiều dài và chu vi tối đa là 165 in (419 cm)

Giá trị tối đa mà FedEx by Shippo cho phép đối với FedEx Express Saver®, FedEx 2Day®, FedEx 2Day® AM, FedEx Standard Overnight® và FedEx Priority Overnight® như sau:

 • trọng lượng tối đa là 150 lb (68 kg)
 • chiều dài tối đa là 119 in (302 cm)
 • tổng chiều dài và chu vi tối đa là 165 in (419 cm)

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với gói hàng, tham khảo trang web của FedEx.

Yêu cầu chữ ký khi giao lô hàng FedEx by Shippo

Để yêu cầu chữ ký khi giao lô hàng, hãy thực hiện một trong hai cách sau khi mua nhãn vận chuyển:

 • Nếu một người có thể ký, hãy chọn Yêu cầu chữ ký. Dịch vụ này có chi phí 6,35 USD.
 • Nếu yêu cầu người ký phải trên 21 tuổi, chọn Yêu cầu có chữ ký của người lớn. Dịch vụ này có chi phí 7,65 USD.

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng FedEx by Shippo

Nếu bạn đang sử dụng FedEx by Shippo với Shopify Shipping và lô hàng FedEx by Shippo bị thất lạc, hư hại hoặc giao trễ, thì bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển cho Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping.

Bảo hiểm đi kèm lô hàng FedEx by Shippo

FedEx hỗ trợ bảo hiểm lên tới 100 USD cho các gói hàng bị thất lạc và hư hỏng.

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng FedEx by Shippo bị thất lạc hoặc hư hại

Nếu lô hàng FedEx by Shippo bị thất lạc hoặc hư hỏng, hãy gửi email cho Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping tại địa chỉ shipping-claims@shopify.com để theo dõi gói hàng của bạn và gửi yêu cầu bồi thường.

Bạn cần gửi yêu cầu bồi thường ngay khi phát hiện gói hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng. FedEx phải nhận được thông báo về yêu cầu bồi thường trong vòng 90 ngày sau khi giao hàng hoặc trong vòng 90 ngày sau khi FedEx chấp nhận gói hàng. Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping cũng cần thời gian để xử lý và chuyển yêu cầu bồi thường của bạn đến FedEx trước khi hết thời hạn trách nhiệm pháp lý.

Email của bạn cần có các thông tin sau:

 • địa chỉ .myshopify.com của bạn
 • mã đơn hàng trong trang quản trị Shopify
 • mã theo dõi
 • họ tên, email, số điện thoại của người giao hàng
 • họ tên, email, số điện thoại của khách hàng
 • mô tả các mặt hàng trong lô hàng
 • số lượng mặt hàng trong lô hàng
 • giá trị bán lẻ của từng mặt hàng
 • tổng giá trị của các mặt hàng trong lô hàng
 • Chứng từ bằng chứng giá trị, ví dụ như bản sao của hóa đơn bán lẻ hoặc biên lai, hoặc bản sao của trang trạng thái đơn hàng

Đối với các lô hàng FedEx by Shippo bị hư hại, bạn cũng cần thêm những thông tin sau:

 • miêu tả thiệt hại
 • ảnh chi tiết về những nội dung sau:
  • bao bì bên ngoài bị hỏng
  • bao bì bên trong
  • hàng hóa bên trong bị hỏng
  • nhãn vận chuyển gắn vào bao bì

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng FedEx by Shippo bị giao trễ

Nếu lô hàng FedEx by Shippo bị giao trễ và bạn muốn theo dõi gói hàng cũng như gửi yêu cầu bồi thường, hãy gửi email đến địa chỉ sau:

Bạn cần thực hiện yêu cầu bồi thường trong vòng 12 ngày theo lịch kể từ ngày gửi hàng, ngày mà bạn mang gói hàng đến FedEx.

Thêm những thông tin sau vào email của bạn:

 • địa chỉ .myshopify.com của bạn
 • mã đơn hàng trong trang quản trị Shopify
 • mã theo dõi
 • ngày mang gói hàng đến FedEx
 • ngày giao lô hàng

Yêu cầu hỗ trợ dành cho lô hàng FedEx by Shippo

Nếu bạn đang sử dụng FedEx by Shippo với Shopify Shipping và cần trợ giúp, hãy tham khảo bảng sau để biết người cần liên hệ:

Người liên hệ khi cần trợ giúp về FedEx by Shippo qua Shopify Shipping dựa trên nhu cầu của bạn
Tình huống Liên hệ
Nhận hỗ trợ trước khi bạn mua nhãn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Nhận hỗ trợ sau khi mua nhãn, ví dụ thay đổi lộ trình của gói hàng. Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Gửi yêu cầu. Gửi email đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping
Khiếu nại điều chỉnh phí vận chuyển. Bộ phận hỗ trợ của Shopify

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí