Shopify Shipping với DPD

Nếu đang gửi hàng từ một địa điểm ở Vương quốc Anh, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ DPD. Bạn có thể mang gói hàng đến địa điểm gửi hàng và vận chuyển trong nội địa.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với DPD.

Những lưu ý khi vận chuyển gói hàng bằng DPD

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng Shopify Shipping với DPD:

 • DPD không cho phép đến lấy hàng. Bạn phải mang gói hàng đến điểm tập kết bưu kiện của DPD.
 • DPD không vận chuyển đến địa chỉ PO Box hoặc BFPO.
 • Để mua nhãn vận chuyển DPD, địa chỉ của cửa hàng phải ở Vương quốc Anh.
 • DPD không cung cấp chữ ký khi giao hàng hoặc chứng minh đủ tuổi cho dịch vụ giao hàng.
 • Shopify Shipping với DPD chỉ vận chuyển nội địa trong Vương quốc Anh và không hỗ trợ cho các nơi nhận hàng quốc tế.
 • DPD không hỗ trợ loại bao bì là phong bì và bao bì mềm.
 • Tích hợp DPD chỉ hỗ trợ mua nhãn. Không có sẵn phí do hãng vận chuyển tính để thanh toán.
 • Đảm bảo rằng sản phẩm bạn đang vận chuyển đáp ứng các yêu cầu về mặt hàng bị cấm của DPD.

Mang sản phẩm đến DPD

Bạn có thể mang sản phẩm đến điểm tập kết của DPD. Tìm điểm tập kết DPD gần nhất.

Vận chuyển nội địa bằng DPD

Bạn chỉ có thể sử dụng DPD để vận chuyển gói hàng trong phạm vi Vương quốc Anh. DPD không cam kết thời gian giao hàng cụ thể, nhưng sẽ cố gắng giao hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận bưu kiện.

Yêu cầu về gói hàng đối với lô hàng nội địa của DPD

DPD cho phép giá trị tối đa của các gói hàng nội địa như sau:

 • trọng lượng tối đa là 20 kg (44,1 lb)
 • chiều dài tối đa + chu vi là 230 cm (90,5 inch)
 • kích thước tối đa của cạnh bất kỳ (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) là 100 cm (39,3 inch)

Để tính kích cỡ gói hàng, bạn có thể sử dụng Máy tính trọng lượng thể tích và chu vi của DPD.

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng DPD

Nếu bạn đang sử dụng DPD với Shopify Shipping và lô hàng DPD bị thất lạc hoặc hư hại thì bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển cho Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping.

Bảo hiểm đi kèm lô hàng DPD

DPD hỗ trợ bảo hiểm tối đa 100 GBP cho các gói hàng bị thất lạc và hư hỏng.

Gửi yêu cầu bồi thường đối với lô hàng DPD bị thất lạc hoặc hư hại

Nếu lô hàng DPD của bạn bị thất lạc hoặc hư hỏng, bạn cần gửi yêu cầu bồi thường ngay khi phát hiện gói hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng. DPD phải nhận được thông báo về yêu cầu bồi thường trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi hàng. Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping cũng cần thời gian xử lý và chuyển yêu cầu bồi thường của bạn đến DPD trước khi hết thời hạn trách nhiệm pháp lý với toàn bộ thông tin cần thiết dưới đây.

Để tạo yêu cầu bồi thường vận chuyển với DPD, hãy gửi email đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping tại shipping-claims@shopify.com. Có thể mất tới 28 ngày để giải quyết khiếu nại về vận chuyển.

Email của bạn cần có các thông tin sau:

 • địa chỉ .myshopify.com của bạn
 • mã đơn hàng
 • mô tả nội dung
 • đối với gói hàng bị hư hỏng, cần có mô tả và hình ảnh của các mặt hàng và bao bì bị hư hỏng:

  • khi chụp ảnh bên ngoài gói hàng, thêm cả nhãn vận chuyển trên gói hàng bị hư hỏng
  • khi chụp ảnh bên trong gói hàng, thêm cả mô tả cách các mặt hàng được gói trong lô hàng
 • hóa đơn ở định dạng PDF có chứa những thông tin sau:

  • mã theo dõi bưu kiện
  • tên bạn
  • tên khách hàng
  • tên sản phẩm
  • số lượng sản phẩm
  • chi phí sản phẩm (số tiền bạn đã bỏ ra cho sản phẩm)
  • mức tăng giá theo tỷ lệ phần trăm đối với chi phí bán lẻ của sản phẩm

Xem hóa đơn DPD mẫu.

Đối với gói hàng bị thất lạc được đánh dấu là đã giao hàng, DPD sẽ cấp Xác nhận chưa nhận được hàng (DOR) cho khách hàng. Khách hàng có 14 ngày để hoàn thành và gửi lại DOR cho DPD, nếu không yêu cầu bồi thường sẽ bị đóng.

Yêu cầu hỗ trợ về lô hàng DPD

Để được trợ giúp về lô hàng sau khi lô hàng được giao cho DPD, ví dụ như cố gắng thay đổi lộ trình của lô hàng hoặc khiếu nại điều chỉnh, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Thay đổi lộ trình của lô hàng DPD

Bạn không thể thay đổi lộ trình hoặc ngừng thực hiện lô hàng, nhưng khách hàng thì có thể. Khách hàng sẽ nhận được email hoặc tin nhắn SMS về lịch trình giao hàng, sau đó, họ có thể thay đổi lộ trình hoặc lịch trình giao lô hàng. Bạn và khách hàng của mình sẽ không phải trả thêm phí cho dịch vụ này.

Khiếu nại về điều chỉnh đối với lô hàng DPD

Nếu bạn bị tính phí điều chỉnh do nhầm lẫn, ví dụ như điều chỉnh trọng lượng lô hàng không chính xác hoặc gói hàng quá cỡ, bạn có thể khiếu nại điều chỉnh.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải cung cấp những thông tin sau:

 • số theo dõi
 • lý do khiếu nại
 • mọi chứng từ hoặc hình ảnh, ví dụ như cho biết kích thước của gói hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí