Shopify Shipping với DPD

Nếu đang gửi hàng từ một địa điểm ở Vương quốc Anh, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ DPD. Bạn có thể mang gói hàng đến địa điểm gửi hàng và vận chuyển trong nội địa.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với DPD.

Những điều cần cân nhắc khi vận chuyển gói hàng bằng DPD

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng Shopify Shipping với DPD:

 • DPD không cho phép đến lấy hàng. Bạn phải mang gói hàng đến điểm tập kết bưu kiện của DPD.
 • DPD không vận chuyển đến địa chỉ PO Box hoặc BFPO.
 • Để mua nhãn vận chuyển DPD, địa chỉ của cửa hàng phải ở Vương quốc Anh.
 • DPD không cung cấp chữ ký khi giao hàng hoặc chứng minh đủ tuổi cho dịch vụ giao hàng.
 • Shopify Shipping với DPD chỉ vận chuyển nội địa trong Vương quốc Anh và không hỗ trợ cho các nơi nhận hàng quốc tế.
 • DPD không hỗ trợ loại bao bì là phong bì.

Đưa sản phẩm đến DPD

Bạn có thể mang sản phẩm đến điểm tập kết của DPD. Tìm điểm tập kết DPD gần nhất.

Vận chuyển nội địa bằng DPD

Bạn chỉ có thể sử dụng DPD để vận chuyển gói hàng trong phạm vi Vương quốc Anh. DPD không cam kết thời gian giao hàng cụ thể, nhưng sẽ cố gắng giao hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận bưu kiện.

Yêu cầu về gói hàng đối với lô hàng nội địa của DPD

DPD cho phép giá trị tối đa của các gói hàng nội địa như sau:

 • trọng lượng tối đa là 20 kg (44,1 lb)
 • chu vi tối đa là 240 cm (94,5 inch)
 • chiều dài tối đa là 60 cm (23,6 inch)
 • chiều rộng tối đa là 60 cm (23,6 inch)
 • chiều cao tối đa là 60 cm (23,6 inch)

Để tính kích cỡ gói hàng, bạn có thể sử dụng Máy tính trọng lượng thể tích và chu vi của DPD.

Phạm vi bảo hiểm

DPD hỗ trợ bảo hiểm tối đa 100 GBP cho các gói hàng bị thất lạc và hư hỏng.

Yêu cầu hỗ trợ cho lô hàng DPD

Để được trợ giúp về lô hàng sau khi lô hàng được giao cho DPD, ví dụ như cố gắng thay đổi lộ trình của lô hàng hoặc khiếu nại điều chỉnh, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Gửi yêu cầu đòi bồi thường

Nếu lô hàng DPD của bạn bị thất lạc hoặc hư hỏng, bạn cần gửi yêu cầu bồi thường ngay khi phát hiện gói hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng. DPD phải nhận được thông báo về yêu cầu bồi thường trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi hàng. Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping cũng cần thời gian xử lý và chuyển yêu cầu bồi thường của bạn đến DPD trước khi hết thời hạn trách nhiệm pháp lý với toàn bộ thông tin cần thiết dưới đây.

Để tạo yêu cầu bồi thường vận chuyển với DPD, hãy gửi email đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping tại shipping-claims@shopify.com. Có thể mất tới 28 ngày để giải quyết khiếu nại về vận chuyển.

Email của bạn cần có các thông tin sau:

 • địa chỉ .myshopify.com của bạn
 • số đơn hàng
 • mô tả nội dung
 • hóa đơn cho biết chi phí sản phẩm của bạn (số tiền bạn đã thanh toán cho sản phẩm)
 • đối với gói hàng bị hư hỏng, mô tả và hình ảnh của các mặt hàng hoặc bao bì bị hư hỏng (bên ngoài và bên trong bao bì)
 • Xác nhận chưa nhận được hàng (DOR) đối với gói hàng bị thất lạc được đánh dấu là đã giao hàng

Nhận Xác nhận chưa nhận được hàng

Nếu gói hàng được đánh dấu là đã giao nhưng khách hàng chưa nhận được gói hàng, bạn cần xin Xác nhận chưa nhận được hàng (DOR) có chữ ký của khách hàng trước khi gửi khiếu nại cho Shopify Shipping.

Bạn có thể gửi mẫu DOR sau trong email cho khách hàng và yêu cầu họ điền thông tin còn thiếu rồi ký tên:

Xin chào [tên công ty của bạn], tôi muốn từ chối nhận bưu kiện có mã theo dõi [chèn mã theo dõi]. Tôi đã kiểm tra với hàng xóm của mình và những người trong gia đình có thể đã ký hoặc nhận hàng và có thể xác nhận chưa nhận được bưu kiện này. Tôi đã kiểm tra toàn bộ xung quanh nhà và chưa tìm thấy bưu kiện. Tôi sẽ thông báo ngay cho bạn khi bưu kiện đến nơi. Tôi đồng ý phối hợp với Bộ phận DPD Loss and Prevention và cảnh sát trong trường hợp điều tra các mặt hàng còn thiếu. Tôi xác nhận rằng tuyên bố này là sự thật và chính xác về mọi mặt. Tôi hiểu rằng việc đưa ra tuyên bố giả có thể dẫn đến việc truy tố. Đã ký: ______________________Ngày:____________________

Thay đổi lộ trình của lô hàng

Bạn không thể thay đổi lộ trình hoặc ngừng thực hiện lô hàng, nhưng khách hàng thì có thể. Khách hàng sẽ nhận được email hoặc tin nhắn SMS về lịch trình giao hàng, sau đó, họ có thể thay đổi lộ trình hoặc lịch trình giao lô hàng. Bạn và khách hàng của mình sẽ không phải trả thêm phí cho dịch vụ này.

Khiếu nại điều chỉnh giá cước

Nếu bạn bị tính phí điều chỉnh do nhầm lẫn, ví dụ như điều chỉnh trọng lượng lô hàng không chính xác hoặc gói hàng quá cỡ, bạn có thể khiếu nại điều chỉnh.

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify, bạn phải cung cấp những thông tin sau:

 • số theo dõi
 • lý do khiếu nại
 • mọi chứng từ hoặc hình ảnh, ví dụ như cho biết kích thước của gói hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí