Shopify Shipping với UPS

Bạn có thể mua nhãn vận chuyển UPS qua Shopify Shipping tại Hoa Kỳ và Canada.

Nếu đang gửi hàng từ một địa điểm tại Canada, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ UPS và vận chuyển sản phẩm trong phạm vi nội địa Canada.

Nếu đang gửi hàng từ một địa điểm tại Hoa Kỳ, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ UPS và vận chuyển gói hàng ở nội địa và quốc tế.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí