Shopify Shipping กับ UPS

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Shopify จาก UPS มีให้บริการสำหรับผู้ขายที่มีการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ของ Shopify ที่มี UPS

หากคุณต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่เจรจากับ UPS และไม่ใช้งานการจัดส่งของ Shopify ให้อ้างอิงถึงเปิดใช้งานการจัดส่งด้วย UPSแทน

หมายเหตุ: UPS สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า

การจัดส่งภายในประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ UPS Next Air Air®, UPS Next Day Air Saver®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select® และ UPS Ground

คำอธิบายของประเภทบริการการจัดส่งภายในประเทศของ UPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Ground®* 1-5 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
UPS 3 Day Select®* 3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
UPS 2nd Day Air®* 2 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วภายในสหรัฐฯ ที่ไม่ต้องมีบริการข้ามคืน
UPS Next Day Air Saver®* วันทำการถัดไป (บ่าย) จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ ที่ต้องมาถึงในตอนบ่ายของวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air®* วันทำการถัดไป วิธีจัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air Early®* วันทำการถัดไป (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในตอนเช้าของวันทำการถัดไป

* รับประกันการจัดส่ง

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้โดยใช้ UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Saver, UPS World Expedited® และ UPS Standard ไปยังประเทศแคนาดา

วิธีการจัดส่งระหว่างประเทศต่างๆ ที่ UPS นำเสนอ
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Standard* กำหนดวันแน่นอนตามวันที่ที่กำหนดไว้ จัดส่งคำสั่งซื้อที่ไม่เร่งด่วนไปยังประเทศแคนาดา
UPS Worldwide Expedited* 2-5 วันทำการ จัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่เร่งด่วนไปยัง 220 ประเทศ
UPS Worldwide Saver* 1-3 วันทำการ (สิ้นสุดวัน) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
UPS Worldwide Express* 1-3 วันทำการ (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วไปยัง 120 ประเทศ
UPS Worldwide Express Plus* 1-3 วันทำการ (เช้าตรู่) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วไปยัง 55 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

ความครอบคลุมของประกันที่รวมอยู่

จะมีการประกันให้อยู่แล้วเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจาก UPS บริการจัดส่งที่มีความครอบคลุมการประกันจะให้ความครอบคลุมสูงสุด $100 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งเพิ่มเติมได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ข้อกำหนดด้านที่อยู่ของ UPS

UPS ใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งของตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ที่คุณใช้ตรงตามข้อกำหนดของ UPS

  • ที่อยู่ไม่ใช่กล่องไปรษณีย์ - UPS ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งไปยังหรือจากกล่องไปรษณีย์ผ่านการจัดส่งของ Shopify
  • หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง - ใส่รหัสพื้นที่รวมกับหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น 123-456-7890
  • ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่รองรับ - UPS จะสามารถจัดส่งระหว่างสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีป ฮาวาย และอลาสก้าเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ UPS เพื่อจัดส่งไปยังหรือจากเปอร์โตริโกด้วย Shopify Shipping ได้ หากธุรกิจของคุณอยู่ในเปอร์โตริโกและต้องการใช้ UPS ให้เพิ่ม UPS เป็นผู้ให้บริการจัดส่งภายนอก

หากที่อยู่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด แต่ระบบยังไม่ยอมรับ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า UPS เป็นครั้งแรกผ่าน Shopify Shipping ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนที่อยู่สำหรับการส่งคืน หากการจัดส่งของ UPS ถูกส่งคืนหรือถูกปฏิเสธโดยผู้รับ UPS จะส่งสินพัสดุไปยังที่อยู่สำหรับส่งคืนที่คุณป้อนไว้ในขั้นตอนตั้งค่า ไม่ใช่ที่อยู่สำหรับการส่งคืนบนใบจ่าหน้า

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการส่งคืน โปรดติดต่อshipping-support@shopify.com พร้อมแนบที่อยู่สำหรับส่งคืนใหม่ของคุณ

เรียกร้องสินไหม

หากการจัดส่งล่าช้าสูญหายหรือได้รับความเสียหายให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนการจัดส่งของ Shopify ที่shipping-support@shopify.comเพื่อติดตามพัสดุหรือยื่นข้อร้องเรียนของคุณ

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

  • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
  • คำอธิบายความเสียหาย
  • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

โปรดส่งคำขอให้ลูกค้าของคุณเก็บกล่องและบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงสิ่งของที่เสียหายใดๆ ที่ได้รับเพื่อการตรวจสอบ โดย UPS อาจส่งคำขอการตรวจสอบความเสียหายของสิ่งของและบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขอรับสินไหมเนื่องจากความเสียหาย

จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อ

คุณสามารถกำหนดค่าการจัดส่งของคุณให้มีการลงลายมือชื่อเมื่อส่งมอบ โดยทำเครื่องหมายที่จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับจัดส่ง หากผู้ลงนามต้องมีอายุเกิน 21 ปี ให้ทำเครื่องหมายที่จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อผู้ใหญ่แทน ราคาของส่วนขยายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับราคาการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติมที่ UPS ได้เพิ่มไว้

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์จัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างเช่น ซองจดหมาย ใบจ่าหน้า และกระเป๋า) ได้โดยตรงจาก UPS คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ UPS ฟรีเพื่อรับอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ UPS กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้เพื่อดูต้องติดต่อใคร

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ UPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ UPS ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากได้ซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของตัวเองและไม่ใช้ Shopify Shipping คุณต้องติดต่อ UPS โดยตรง:

ฝ่ายช่วยเหลือของ UPS (สหรัฐฯ)

คำสั่งซื้อภายในประเทศ: 1-800-742-5877

คำสั่งซื้อระหว่างประเทศ: 1-800-782-7892

TDD/TTY: 1-800-833-0056

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี