Shopify Shipping ที่มี UPS ในแคนาดา

หากคุณจะจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งในแคนาดา คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ได้จาก UPS โดยคุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณได้ภายในประเทศแคนาดา

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ UPS

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ UPS

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย UPS:

 • UPS ไม่รองรับที่อยู่ตู้ไปรษณีย์เช่าเป็นต้นทางหรือปลายทางการจัดส่ง
 • คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณภายในแคนาดาได้เท่านั้น
 • การรับบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้กับ UPS ผ่าน Shopify Shipping ในแคนาดา
 • หากต้องการซื้อใบระบุการจัดส่งของ UPS ในแคนาดา ที่อยู่ ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในแคนาดา
 • คุณไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุมได้ เช่น ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าอันตราย หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
 • เมื่อซื้อใบระบุการจัดส่งของ UPS คุณต้องยืนยันว่าคุณได้จัดส่งเภสัชภัณฑ์แล้วหรือไม่ หากคุณจัดส่งเภสัชภัณฑ์ คุณต้องยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและปลายทางในการขายและการจัดส่งเภสัชภัณฑ์

ส่งสินค้าของคุณไปยัง UPS

คุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณไว้ที่ตำแหน่งจัดส่งของ UPS ได้

การจัดส่งภายในประเทศด้วย UPS

การจัดส่ง UPS ให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั่วแคนาดา การจัดส่ง UPS แบบมาตรฐานพร้อมให้บริการในเขตมหานครบางพื้นที่ในวันเสาร์ คุณสามารถตรวจสอบว่าที่อยู่ของลูกค้าอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหล่านี้หรือไม่โดยดูที่เว็บไซต์ UPS

คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศได้โดยใช้บริการจัดส่ง UPS ดังต่อไปนี้:

คำอธิบายของประเภทบริการการจัดส่งภายในประเทศของ UPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Standard 1-5 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในแคนาดา
UPS Expedited 2 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วภายในแคนาดาโดยไม่ต้องมีบริการข้ามคืน
UPS Express วันทำการถัดไป จัดส่งสินค้าที่จะถึงในวันธุรกิจถัดไป
UPS Express Early วันธุรกิจถัดไปในช่วงเช้า จัดส่งสินค้าค้างคืนเพื่อมาถึงในช่วงเช้า
UPS Express Saver วันทาการถัดไปในวันนั้น จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อเพื่อให้มาถึงในวันธุรกิจวันถัดไป

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งภายในประเทศของ UPS โปรดไปที่เว็บไซต์การจัดส่งภายในประเทศของ UPS

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศของ USPS

มูลค่าสูงสุดที่ UPS อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 150 ปอนด์ (68 กก.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 165 นิ้ว (419 ซม.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 108 นิ้ว (274 ซม.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ UPS

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ UPS

หากคุณใช้ UPS กับ Shopify Shipping และการจัดส่งของ UPS ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ UPS

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจาก UPS เราจะมีประกันให้อยู่แล้ว โดยบริการจัดส่งที่มีความครอบคลุมการประกันจะให้ความครอบคลุมสูงสุด 100 ดอลลาร์แคนาดา

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่สูญหายหรือเสียหาย

หากสินค้าที่จัดส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อติดตามพัสดุของคุณและขอเรียกร้องสินไหม

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือเสียหาย โดยจะต้องแจ้งให้ UPS ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วันหลังการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ หรือในกรณีที่บรรจุภัณฑ์สูญหาย ให้แจ้งภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่งที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ฝ่ายช่วยเหลือด้านการจัดส่งของ Shopify ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยัง UPS ก่อนที่พ้นระยะเวลารับผิดชอบ

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • รายละเอียดของปัญหา
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย คุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

 • คำอธิบายความเสียหาย
 • ใครเป็นผู้ครอบครองบรรจุภัณฑ์และสินค้าในปัจจุบัน
 • UPS สามารถตรวจสอบการจัดส่งได้หรือไม่
 • ประเภทของบรรจุภัณฑ์ภายนอกและภายในรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดส่ง
 • บรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกอย่างไร

หากลูกค้าของคุณเป็นผู้ครอบครองสินค้าที่จัดส่ง ให้พวกเขาเก็บกล่องและบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงสินค้าใดๆ ที่เสียหายที่ได้รับเอาไว้เพื่อการตรวจสอบ เนื่องจาก UPS อาจขอตรวจสอบความเสียหายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับพัสดุของ UPS ที่ล่าช้า

คุณต้องการติดตามพัสดุและแจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่การจัดส่งล่าช้า โปรดส่งอีเมลไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

คุณต้องส่งคำขอคืนเงินภายใน 15 วันตามปฏิทินนับจากวันที่จัดส่งที่นัดหมายไว้ วันที่จัดส่งคือวันที่ที่ระบุในรายละเอียดการติดตามบน ups.com หรือในหลักฐานการจัดส่งของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลใดใหม่กว่า

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่ UPS ได้รับพัสดุและวันที่ล่าสุดที่ควรนำส่งพัสดุสำเร็จ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ USPS

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ UPS ของคุณ เช่น เปลี่ยนเส้นทางพัสดุใหม่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับพัสดุที่จัดส่งโดย USPS

หากคุณใช้ UPS กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้เพื่อดูต้องติดต่อใคร

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ UPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี