Shopify Shipping ที่มี UPS ในสหรัฐอเมริกา

หากคุณจะจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถ ซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก UPS ทั้งนี้คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ UPS

หากคุณต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่เจรจากับ UPS และไม่ใช้งานการจัดส่งของ Shopify ให้อ้างอิงถึงเปิดใช้งานการจัดส่งด้วย UPSแทน

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ UPS

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย UPS:

 • UPS ไม่รองรับที่อยู่ของตู้ไปรษณีย์เป็นต้นทางการจัดส่ง
 • UPS ไม่รองรับที่อยู่ของตู้ไปรษณีย์เป็นปลายทางการจัดส่ง ยกเว้น UPS Ground Saver
 • ใบจ่าหน้าของ UPS ไม่สามารถใช้งานกับที่อยู่ต้นทางการจัดส่งในเปอร์โตริโกได้ หากคุณอยู่ในเปอร์โตริโกและต้องการใช้งาน UPS ให้เพิ่ม UPS เป็นผู้ให้บริการขนส่งภายนอก
 • UPS จะจัดส่งสินค้าจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า
 • การรับสินค้าของ UPS มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น

รายการสินค้าต้องห้ามของ UPS

มีสินค้าต้องห้ามบางรายการที่ UPS จะไม่จัดส่งเนื่องจากกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณสามารถตรวจสอบรายการสินค้าต้องห้ามและที่ถูกจำกัดสำหรับการจัดส่งของ UPS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ผู้จัดส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดส่งที่มอบให้แก่ UPS นั้นไม่ละเมิดข้อบังคับใดๆ ที่มีผลบังคับใช้

นี่คือตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งกับ UPS ได้

 • การจัดส่งที่ถูกห้ามด้วยกฎหมาย
 • ตั๋วเงิน ธนบัตร เงินตราในรูปแบบอื่นๆ
 • ดอกไม้ไฟทั่วไป
 • ขยะอันตรายหรือบริการเกี่ยวขยะอันตราย
 • ซากศพมนุษย์ ซากศพทารก ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ตัวอ่อนของมนุษย์ หรือองค์ประกอบของสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • งาช้าง
 • กัญชา รวมถึงกัญชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานทางการแพทย์และ Cannabidiol (“CBD”) ที่ได้จากกัญชา
 • ตราไปรษณียากร
 • หูฉลาม
 • สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ภายใน ส่งไป หรือมาจากสหรัฐอเมริกา

การจัดส่งที่ถูกห้ามด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต้นทางหรือปลายทางจะไม่ได้รับการจัดส่งโดย UPS

UPS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดการติดต่อของผู้จัดส่งและผู้รับ รวมถึงรายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนดที่อยู่สำหรับส่งคืนสินค้าของคุณที่ลงทะเบียนกับ UPS

UPS ใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ที่จัดส่งของตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ที่คุณใช้ตรงตามข้อกำหนดของ UPS ต่อไปนี้

 • ที่อยู่ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์ - UPS ไม่สามารถประมวลผลพัสดุที่ส่งมาจากตู้ไปรษณีย์ด้วย Shopify Shipping ได้
 • หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง - ใส่รหัสพื้นที่รวมกับหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น 123-456-7890
 • ที่อยู่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่รองรับ - UPS สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ไม่สามารถใช้ UPS เพื่อจัดส่งจากเปอร์โตริโกด้วย Shopify Shipping ได้ หากธุรกิจของคุณอยู่ในเปอร์โตริโกและต้องการใช้ UPS ให้เพิ่ม UPS เป็นผู้ให้บริการขนส่งภายนอก

หากที่อยู่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด แต่ระบบยังไม่ยอมรับ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า UPS เป็นครั้งแรกผ่าน Shopify Shipping ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนที่อยู่สำหรับการส่งคืน หากการจัดส่งของ UPS ถูกส่งคืนหรือถูกปฏิเสธโดยผู้รับ UPS จะส่งพัสดุไปยังที่อยู่สำหรับส่งคืนที่คุณป้อนไว้ในขั้นตอนตั้งค่า ไม่ใช่ที่อยู่สำหรับการส่งคืนบนใบจ่าหน้า

หากคุณต้องเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการส่งคืนของคุณ ให้ติดต่อ address-change@shopify.com พร้อมแนบที่อยู่สำหรับการส่งคืนใหม่ของคุณ

การจัดส่งภายในประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ UPS Next Day Air®, UPS Next Day Air Saver®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select®, UPS Ground® และ UPS® Ground Saver

คำอธิบายของประเภทบริการการจัดส่งภายในประเทศของ UPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Ground® 1-5 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
UPS® Ground Saver 2-7 วัน วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาภายในสหรัฐฯ
UPS 3 Day Select® 3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
UPS 2nd Day Air® 2 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วภายในสหรัฐฯ ที่ไม่ต้องมีบริการข้ามคืน
UPS Next Day Air Saver®* วันทำการถัดไป (บ่าย) จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ ที่ต้องมาถึงในตอนบ่ายของวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air®* วันทำการถัดไป วิธีจัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air Early®* วันทำการถัดไป (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในตอนเช้าของวันทำการถัดไป

* รับประกันการจัดส่ง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งภายในประเทศของ UPS โปรดไปที่เว็บไซต์การจัดส่งภายในประเทศของ UPS

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้โดยใช้ UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Saver, UPS World Expedited® และ UPS Standard ไปยังประเทศแคนาดา

วิธีการจัดส่งระหว่างประเทศต่างๆ ที่ UPS นำเสนอ
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Standard กำหนดวันแน่นอนตามวันที่ที่กำหนดไว้ จัดส่งคำสั่งซื้อที่ไม่เร่งด่วนไปยังประเทศแคนาดา
UPS Worldwide Expedited 2-5 วันทำการ จัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่เร่งด่วนไปยัง 220 ประเทศ
UPS Worldwide Saver* 1-3 วันทำการ (สิ้นสุดวัน) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
UPS Worldwide Express* 1-3 วันทำการ (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วไปยัง 120 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

อากร ภาษี และค่าธรรมเนียมสำหรับนายหน้าอาจมีผลบังคับใช้กับลูกค้าของคุณเมื่อจัดส่งระหว่างประเทศ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศของ UPS ให้ไปที่เว็บไซต์การจัดส่งระหว่างประเทศของ UPS

เอกสารการจัดส่งและศุลกากรระหว่างประเทศของ UPS

คุณสามารถลดการใช้กระดาษและเพิ่มความเร็วในการทำพิธีการศุลกากรได้โดยใช้ UPS Paperless® Invoice เมื่อคุณจัดส่งระหว่างประเทศด้วย UPS หากคุณจัดส่งไปยังประเทศที่รับเอกสารแบบดิจิทัล เอกสารศุลกากรของคุณจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องพิมพ์เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเท่านั้น

หากคุณกำลังจะจัดส่งสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่รองรับ คุณต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งด้วย

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศของ UPS

ค่าสูงสุดที่ UPS อนุญาตสำหรับการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกเว้น UPS Ground Saver มีดังนี้

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 150 ปอนด์ (68 กก.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 165 นิ้ว (419 ซม.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 108 นิ้ว (274 ซม.)

ค่าสูงสุดที่ UPS อนุญาตสำหรับการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวม UPS Ground Saver มีดังนี้

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 70 ปอนด์ (31 กก.)
 • ความยาวและเส้นรอบวงรวมกันสูงสุดคือ 130 นิ้ว (330 ซม.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 60 นิ้ว (152 ซม.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ UPS

ส่งสินค้าของคุณไปยัง UPS

คุณสามารถส่งสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ UPS หรือนัดหมายการรับสินค้าได้

นัดหมายเวลารับสำหรับ UPS

คุณสามารถนัดหมายการรับสินค้าได้ตามวัน เวลา และที่อยู่ที่คุณต้องการ เวลาการรับสินค้าจะอิงตามเขตเวลาของที่อยู่สำหรับการรับสินค้า โดยคุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 วัน เวลาการรับสินค้าใดๆ เป็นระยะเวลาโดยประมาณและขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และที่อยู่สำหรับการรับสินค้า หากคุณต้องการนัดหมายเวลารับสินค้าหลายรายการ คุณก็ต้องซื้อใบจ่าหน้า UPS อย่างน้อยหนึ่งรายการ

UPS On-Call Pickup® มีค่าใช้จ่าย 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นอัตราส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify Shipping ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการนัดหมายการรับสินค้า ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าทันทีหลังจากที่ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิก “นัดหมายการรับสินค้า” ในส่วนการรับพัสดุ
  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้วโดย UPS ให้คลิกไอคอน ... แล้วคลิก “นัดหมายการรับสินค้า
 3. ในส่วนที่อยู่สำหรับการรับสินค้า ให้เลือกที่อยู่สำหรับการรับสินค้าหรือป้อนที่อยู่แบบกำหนดเอง ระบบจะไม่บันทึกที่อยู่แบบกำหนดเองสำหรับการรับสินค้าในอนาคต

 4. ในส่วนรายละเอียดการรับสินค้า ให้ใส่รายละเอียดต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
  • วันที่รับสินค้าและเวลาการรับสินค้าโดยประมาณ
  • ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้า เช่น ที่แผนกต้อนรับหรือหน้าบ้าน
  • หมายเหตุพิเศษสำหรับบริษัทจัดส่ง เช่น หมายเลขอะพาร์ตเมนต์หรือรหัสประตู
 5. ตัวเลือกเสริม: หากบรรจุภัณฑ์ของคุณมีหนักมากกว่า 70 ปอนด์ (32 กก.) ให้เลือก “แจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งทราบว่าบรรจุภัณฑ์บางประเภทมีหนักมากกว่า 70 ปอนด์

 6. ตรวจสอบข้อมูลสรุปการรับสินค้าและคลิก “นัดหมายการรับสินค้า

คุณสามารถดูการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ของคุณได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากคนขับมาถึงไม่ทันกำหนดเวลาในการรับสินค้าที่นัดหมายไว้ ให้ติดต่อ UPS ที่ 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) พร้อมแจ้งหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณ คุณสามารถดูหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ยกเลิกการรับสินค้าของ UPS

คุณสามารถยกเลิกการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ แต่หากคุณพยายามที่จะยกเลิกการรับสินค้าในเวลาที่ใกล้กับเวลาที่นัดหมายไว้ การยกเลิกอาจช้าเกินไปและคนขับจะยังคงมาถึงตามเวลานัดหมาย

หากคุณยกเลิกการรับสินค้าของ UPS เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเพิ่มเครดิตค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือนัดหมายการรับสินค้าอื่นๆ ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกดูการรับสินค้า

 3. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า

 4. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ต้องมีลายเซ็นเมื่อจัดส่ง UPS แล้ว

หากต้องการใช้ลายเซ็นเมื่อจัดส่งแล้ว ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง:

 • หากทุกคนสามารถลงลายเซ็นได้ ให้เลือก “ต้องมีลายเซ็น
 • หากผู้ลงลายเซ็นต้องมีอายุเกิน 21 ปีขึ้นไป ให้เลือก “ต้องมีลายเซ็นของผู้ใหญ่

ราคาของบริการนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของการเก็บค่าบริการเชื้อเพลิงที่เพิ่มโดย UPS

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง UPS

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์โดยไม่เสียค่าจัดส่ง (ตัวอย่างเช่น ซองจดหมาย ใบจ่าหน้า และถุง) จาก UPS ได้โดยตรง คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ UPS แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับอุปกรณ์ของคุณ

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ UPS

หากคุณใช้ UPS กับ Shopify Shipping ในสหรัฐอเมริกาและการจัดส่ง UPS ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ UPS

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจาก UPS เราจะมีประกันให้อยู่แล้ว โดยบริการจัดส่งที่มีความครอบคลุมการประกันจะให้ความครอบคลุมสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งเพิ่มเติมได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่สูญหายหรือเสียหาย

หากสินค้าที่จัดส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อติดตามพัสดุของคุณและขอเรียกร้องสินไหม

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือเสียหาย โดยจะต้องแจ้งให้ UPS ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วันหลังการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ หรือในกรณีที่บรรจุภัณฑ์สูญหาย ให้แจ้งภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่งที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ฝ่ายช่วยเหลือด้านการจัดส่งของ Shopify ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยัง UPS ก่อนที่พ้นระยะเวลารับผิดชอบ

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • รายละเอียดของปัญหา
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย คุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

 • คำอธิบายความเสียหาย
 • ใครเป็นผู้ครอบครองบรรจุภัณฑ์และสินค้าในปัจจุบัน
 • UPS สามารถตรวจสอบการจัดส่งได้หรือไม่
 • ประเภทของบรรจุภัณฑ์ภายนอกและภายในรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดส่ง
 • บรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกอย่างไร

หากลูกค้าของคุณเป็นผู้ครอบครองสินค้าที่จัดส่ง ให้พวกเขาเก็บกล่องและบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงสินค้าใดๆ ที่เสียหายที่ได้รับเอาไว้เพื่อการตรวจสอบ เนื่องจาก UPS อาจขอตรวจสอบความเสียหายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่ล่าช้า

คุณต้องการติดตามพัสดุและแจ้งข้อร้องเรียนในกรณีที่การจัดส่งล่าช้า โปรดส่งอีเมลไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

คุณต้องส่งคำขอคืนเงินภายใน 15 วันตามปฏิทินนับจากวันที่จัดส่งที่นัดหมายไว้ วันที่ที่ระบุในรายละเอียดการติดตามบน ups.com หรือหลักฐานการจัดส่งของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลใดใหม่กว่า

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่ UPS ได้รับพัสดุและวันที่ล่าสุดที่ควรนำส่งพัสดุสำเร็จ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ UPS

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ UPS ของคุณ เช่น เปลี่ยนเส้นทางพัสดุใหม่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับใบแจ้งหนี้จริงจาก UPS

หากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ UPS ฉบับจริง ให้ติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และส่งสําเนาใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับจาก UPS

ใบจ่าหน้าของ UPS ที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping ควรถูก เรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งหนี้ Shopifyของคุณ ใบแจ้งหนี้จาก UPS จะต้องส่งไปยัง Shopify ดังนั้น UPS จึงสามารถตรวจสอบสาเหตุที่เกิดปัญหาในการเรียกเก็บค่าบริการนอก Shopify ได้

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับพัสดุที่จัดส่งโดย UPS

หากคุณใช้ UPS กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้เพื่อดูต้องติดต่อใคร

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ UPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากได้ซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของตัวเองและไม่ใช้ Shopify Shipping คุณต้องติดต่อ UPS โดยตรง:

 • คำสั่งซื้อภายในประเทศ: 1-800-742-5877
 • คำสั่งซื้อระหว่างประเทศ: 1-800-782-7892
 • TDD/TTY: 1-800-833-0056

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี