Shopify Shipping กับ Sendle

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Shipping ผ่าน Sendle พร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในออสเตรเลีย

การติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sendle

เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sendle ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ Shopify ในบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล เพื่อให้ Sendle นำทางคุณไปพบกับทีมให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมซึ่งจะมีเครื่องมือพร้อมช่วยผู้ขาย Shopify อย่างครบครันกว่า

ความคุ้มครองที่รวมอยู่

Sendle เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุด $300 AUD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความคุ้มครอง ของ Sendle

เรียกร้องสินไหม

การส่งคำร้องเรียนไปยัง Sendle กำหนดให้คุณต้องส่งคำถามเพื่อให้ Sendle ตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณก่อน การอัปเดตคำถามจะโพสต์ในหน้าการติดตาม Sendle หาก Sendle ระบุว่าคุณมีสิทธิ์รับการเรียกร้องสินไหม คุณจึงจะสามารถยื่นคำร้องสินไหมของคุณได้

การตอบกลับทางอีเมลจาก Sendle ที่เกี่ยวกับการเคลมของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้สำหรับร้านค้าของคุณ

ขอสอบถาม

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกที่ลิงก์การติดตามของ Sendle
 4. หากตัวเลือกที่มีให้ใช้ไม่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ ให้คลิกที่ "ความช่วยเหลือ" ในหน้าการติดตามของ Sendle

ส่งคำขอที่มีสิทธิ์เคลม

หลังจากส่งแบบการสอบถามและ Sendle พิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ในการเคลม คุณจึงจะสามารถส่งคำขอเคลมได้

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. ใน"ส่วนที่จัดการแล้ว" ให้คลิกที่ปุ่ม...
 4. คลิก "จัดการพัสดุ"
 5. คลิกที่ "ยื่นข้อเรียกร้อง" และปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้า Sendle เพื่อส่งข้อเรียกร้องค่าสินไหมที่คุณมีสิทธิ์รับ

การยืนยันลายมือชื่อ

คุณสามารถขอรับการยืนยันด้วยลายเซ็นสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 500 ก. ได้

Sendle จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการยืนยันลายเซ็น คุณสามารถขอให้ยืนยันลายเซ็นบนบริการ Sendle ต่อไปนี้ได้

 • บริการ Sendle
 • บริการ Sendle Intl

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าจัดส่ง

หากต้องการใช้บริการ Unlimited Satchel ของ Sendle คุณจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ของ Sendle โดยคุณสามารถซื้อบรรจุภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ของ Sendle

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี