Shopify Shipping กับ Sendle

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Shipping ผ่าน Sendle พร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในออสเตรเลีย

การติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sendle

เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sendle ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ Shopify ในบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล เพื่อให้ Sendle นำทางคุณไปพบกับทีมให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมซึ่งจะมีเครื่องมือพร้อมช่วยผู้ขาย Shopify อย่างครบครันกว่า

ความคุ้มครองที่รวมอยู่

Sendle เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุด $300 AUD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความคุ้มครอง ของ Sendle

เรียกร้องสินไหม

หากการจัดส่งของคุณมีสิทธิ์รับข้อร้องเรียน คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านหน้าการติดตาม Sendle ของคุณได้ อันดับแรกคุณต้องสอบถาม Sendle ให้ตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณ การอัปเดตต่างๆ ไปยังข้อร้องเรียนจะถูกโพสต์ลงบนหน้าการติดตามของ Sendle หาก Sendle ระบุว่าพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์เคลม คุณสามารถส่งเคลมได้

การตอบกลับทางอีเมลจาก Sendle ที่เกี่ยวกับการเคลมของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้สำหรับร้านค้าของคุณ

ขอสอบถาม

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกลิงก์หน้าการติดตาม Sendle
 4. ในส่วนจัดการพัสดุของฉัน คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้

- สอบถามการติดตาม - สอบถามพัสดุสูญหาย - สอบถามพัสดุล่าช้า

หากไม่มีตัวเลือกใดพร้อมใช้งาน ให้คลิกความช่วยเหลือในหน้าการติดตาม Sendle

ส่งคำขอที่มีสิทธิ์เคลม

หลังจากส่งแบบการสอบถามและ Sendle พิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ในการเคลม คุณจึงจะสามารถส่งคำขอเคลมได้

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกลิงก์หน้าการติดตาม Sendle
 4. คลิกส่งคำร้องขอเคลม
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าการติดตามของ Sendle เพื่อดำเนินการเคลมให้เสร็จสิ้น

การยืนยันลายมือชื่อ

คุณสามารถขอรับการยืนยันด้วยลายเซ็นสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 500 ก. ได้

Sendle จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการยืนยันลายเซ็น คุณสามารถขอให้ยืนยันลายเซ็นบนบริการ Sendle ต่อไปนี้ได้

 • บริการ Sendle
 • บริการ Sendle Intl

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมค่าจัดส่ง

หากต้องการใช้บริการ Unlimited Satchel ของ Sendle คุณจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ของ Sendle โดยคุณสามารถซื้อบรรจุภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ของ Sendle

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี