การเก็บอากรและภาษีนําเข้าระหว่างประเทศ

หากคุณจัดส่งไปต่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการอากรและภาษีนำเข้าได้ในส่วนตลาดของ Shopify admin คุณสามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินได้ หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกเพื่อคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี