การเก็บอากรและภาษีนําเข้าระหว่างประเทศ

หากคุณจัดส่งไปต่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติม

ข้อกำหนด

คุณสามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินได้ หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกเพื่อคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้

ก่อนที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ดูคู่มือต่อไปนี้:

เปิดใช้งานการเก็บอากรและภาษีนําเข้า

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าอากรและภาษีนําเข้าของร้านค้าคุณได้ในส่วนอากรและภาษีนําเข้าของส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์แล้ว คุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับการเก็บอากรและภาษีนําเข้าของประเทศและภูมิภาคได้ในส่วน ตลาดของส่วนผู้แล Shopify

คู่มือที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี