การเก็บอากรและภาษีนําเข้าระหว่างประเทศ

หากคุณจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจต้องเสียอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเมื่อพวกเขาได้รับพัสดุ

ตัวเลือกวิธีจัดการอากรและภาษีนําเข้าของคุณเรียกว่าข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ หรือ Incoterms โดยด้านล่างคือ Incoterms ที่ใช้บ่อยที่สุดสองรายการ:

 • การจัดส่งแบบชําระภาษีแล้ว (DDP) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการนําเข้าใดๆ ที่อาจต้องชําระเมื่อสินค้าข้ามพรมแดน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร โดยคุณสามารถเก็บเงินเหล่านี้ได้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อ Incoterm ของ DDP พร้อมให้ใช้งาน การใช้งานข้อกำหนดนี้ระบบจะแสดงราคานวมของสินค้าแก่ลูกค้า และช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่ง
 • การจัดส่งที่สถานที่ (DAP) หรือที่เรียกว่าการจัดส่งแบบยังไม่ชำระภาษี (DDU) ข้อกำหนดนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการนําเข้าให้กับผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากร และค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเมื่อจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเก็บอากรเมื่อมีการจัดส่งหากไม่มีการชําระอากรดังกล่าวไว้ก่อน ดังนั้น การใช้ INcoterm ประเภท DAP (หรือ DDU) อาจส่งผลให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เพื่อช่วยลูกค้าของคุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าที่เกี่ยวข้องได้ในขั้นตอนการซื้อสินค้า จากนั้นผู้ให้บริการขนส่งจะออกใบแจ้งหนี้ค่าอากรและภาษีนําเข้าให้คุณในภายหลัง ซึ่งคุณจะสามารถชำระด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้

เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเก็บภาษีอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้าคุณได้ หากร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • กำลังใช้แผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus
 • ใช้บริการการจัดส่งอื่นนอกเหนือจาก Shopify Shipping
 • ไม่ได้ใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 • มีพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้า

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบต้า หากร้านค้าของคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จะระบุไว้ในช่วงเบต้า คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกเพื่อคํานวณอากรและภาษีนําเข้าได้

หลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชําระเงินแล้ว คุณจะสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งประเภท DDP เพื่อบ่งชี้ว่าลูกค้าได้ชําระอากรและภาษีนําเข้าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุ incoterm สำหรับการจัดส่งประเภท DDP บนใบแจ้งหนี้การค้าของคุณ หากคุณจัดส่งสินค้าที่เรียกเก็บอากร $0 คุณควรใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งประเภท DDP ต่อ และระบุ DDP บนใบแจ้งหนี้การค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ก่อนคุณจะเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

ความเข้ากันได้กับฟีเจอร์อื่นๆ ของ Shopify

 • การปรับแต่งการชำระเงินบางรายการอาจขัดแย้งกับลักษณะการเก็บอากรและภาษีนำเข้า หากคุณได้ปรับแต่งการชำระเงินของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบการปรับแต่งของคุณก่อนที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์อากรและภาษีนำเข้า

การตั้งค่าภาษี

 • ฟีเจอร์อากรและภาษีนําเข้าไม่สามารถใช้งานร่วมกับการแทนที่ภาษีหรืออัตราภาษีแบบกำหนดเองได้ หากคุณมีการแทนที่ภาษีหรืออัตราแบบกำหนดเอง ฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับยอดขายในภูมิภาคของคุณเท่านั้น ส่วนการแทนที่และอัตราแบบกำหนดเองสำหรับการขายระหว่างประเทศจะถูกแทนที่ด้วยฟีเจอร์อากรและภาษีนําเข้า
 • หากคุณเปิดใช้ฟีเจอร์อากรและภาษีนำเข้าแล้วปิดใช้หลังจากนั้น ระบบจะคืนค่าการตั้งค่าภาษีก่อนหน้าของคุณ
 • การเก็บอากรและภาษีนําเข้าอาจส่งผลต่อการตั้งค่าภาษีของคุณ - หากร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียน ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขายจะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศเมื่อคุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้าของประเทศหรือภูมิภาคนั้นเท่านั้น หากคุณต้องการเก็บภาษีจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศในประเทศหรือภูมิภาคนั้น คุณต้องเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้าด้วย ระบบจะไม่ใช้การลงทะเบียนภาษีหากคุณจัดส่งโดยใช้ Incoterm ประเภท DDU/DAP ในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว
  • หากร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามตำแหน่ง ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขายจะไม่ถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การเก็บอากรและภาษีนําเข้านั้นไม่สามารถเข้ากันได้กับอัตราภาษีที่ป้อนด้วยตนเอง

ข้อกำหนดในการจัดส่ง

 • เมื่อคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคเพื่อใช้ DDP หรือ DAP/DDU ได้เท่านั้น คุณไม่สามารถเสนอข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศทั้งสองให้ผู้ซื้อในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันได้
 • Shopify Shipping ไม่รองรับ DDP
 • ผู้ให้บริการบางรายเท่านั้นที่รองรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP และผู้ให้บริการบางรายจะรองรับใบจ่าหน้าเหล่านั้นในบางปลายทางเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณและดูว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นรองรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP หรือไม่และที่ใดบ้าง
 • คุณไม่สามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในเขตการจัดส่งแบบประเทศอื่นๆได้ หากต้องการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าของประเทศสำหรับภูมิภาค ให้เพิ่มภาษีดังกล่าวไปยังเขตการจัดส่งที่มีอยู่หรือสร้างเขตการจัดส่งใหม่
 • เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ไม่รองรับการเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

การประเมินอากรและภาษีนําเข้า

 • อากรและภาษีนําเข้าที่เรียกเก็บเป็นการประเมินโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า โดยอาจมีการเรียกเก็บอากรเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น อากรที่ชําระเงินแล้วหรือพิกัดศุลกากรที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าธรรมเนียมนายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณอากรและภาษีนำเข้า หากสัญญาระหว่างคุณกับผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ยกเว้น ให้พิจารณาเพิ่มต้นทุนค่าธรรมเนียมไปในราคาสินค้าหรืออัตราค่าจัดส่งของคุณ

ประเทศและภูมิภาคที่ไม่รองรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้า

ประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้ไม่รองรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้า คุณจะไม่สามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในภูมิภาคเหล่านี้ได้

แอฟริกา

 • สาธารณรัฐคาโบเวิร์ด (CV)
 • สาธารณรัฐซูดาน (SD)
 • สาธารณรัฐซูดานใต้ (SS)
 • สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (SO)

แอนตาร์กติกา

 • รัฐจอร์เจียใต้และหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (GS)

เอเชีย

 • สาธารณรัฐอิรัก (IQ)
 • สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (SY)
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์) (TL)
 • เติร์กเมนิสถาน (TM)

ยุโรป

 • ไอร์แลนด์เหนือ (XI)
 • สหพันธรัฐรัสเซีย (RUS)

โอเชียเนีย

 • รัฐไมโครนีเซีย (FM)
 • สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (MH)
 • สาธารณรัฐปาเลา (PW)

อเมริกาเหนือ

 • อาณานิคมโพ้นทะเลแซงปีแยร์และมีเกอลง (PM)
 • ประเทศเปอร์โตริโก (PR)

อเมริกาใต้

 • สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (BR)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (FK)

เรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

อากรและภาษีนําเข้าจะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศหลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้า ซึ่งคำสั่งซื้อจากภูมิภาคที่คุณมีตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรให้กับสินค้าของคุณ
 2. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 3. ในส่วนอากรและภาษีนำเข้า ให้คลิก "ตั้งค่า"
 4. ตรวจสอบประเทศและภูมิภาคที่คุณต้องการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้า
 5. คลิก "ตั้งค่า"

การคำนวณอากร

อากรและภาษีนําเข้าแต่ละรายการจะคํานวณจากปลายทางการจัดส่ง ประเทศต้นทางของสินค้าแต่ละรางกาย และพิกัดศุลกากรของสินค้าแต่ละรายการ

หากสินค้าไม่มีพิกัดศุลกากร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุประเภทสินค้าแล้ว หากสินค้าในคำสั่งซื้อไม่มีพิกัดศุลกากรหรือประเภทสินค้า ระบบจะไม่คํานวณอากรและภาษีนําเข้าในคำสั่งซื้อดังกล่าว แม้ว่าคุณจะได้ตั้งค่าคำสั่งซื้อให้เก็บอากรและภาษีนําเข้าจากประเทศหรือภูมิภาคแล้วก็ตาม

การคำนวณอากรสำหรับสินค้าฟรี

เมื่อคุณมอบสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าฟรีให้แก่ลูกค้า หรือใช้กลยุทธ์ซื้อ X รับ Y (BOGO) สินค้าบางรายการในการจัดส่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะไม่สามารถสำแดงมูลค่าของสินค้าเป็น $0 ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้ หากต้องการคำนวณอากรสำหรับส่วนลด ซื้อ X รับ Y ซึ่งสินค้าที่สองหรือที่สามไม่มีค่าใช้จ่าย จะมีการแบ่งค่าใช้จ่ายของสินค้าทั้งหมดโดยเท่ากัน ตัวอย่างเช่น หากเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวมีราคา $100 และเสื้อเชิ้ตตัวที่สองไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จะแสดงว่าเสื้อแต่ละตัวมีราคา $50 ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้า เมื่อการจัดส่งมีสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าฟรี สินค้าฟรีจะแสดงราคาเป็น $1 และราคา $1 จะถูกหักออกจากสินค้ารายการอื่นๆ ในการจัดส่งโดยเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น หากการจัดส่งมีสินค้า 5 รายการ และมีหนึ่งรายการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สินค้าฟรีจะแสดงราคาเป็น $1 และ $.25 จะถูกหักออกจากราคาของสินค้าอีกสี่รายการในคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ต้องเก็บอากรและภาษีนําเข้า

การเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าไม่มีผลกับคำสั่งซื้อบางรายการ เนื่องจากหลายประเทศมีมูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน โดยระบบจะใช้มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่าก่อนหักอากรและภาษีนําเข้าแทน

ตัวอย่างเช่น สินค้าที่จัดส่งจากเม็กซิโกหรือสหรัฐอเมริกาไปยังแคนาดา ถูกกำหนดให้ต้องเสียอากรหากสินค้ามีมูลค่า $150 ดอลลาร์แคนาดาหรือมากกว่า และต้องเสียภาษีนําเข้าหากสินค้ามีมูลค่า $40 หรือมากกว่า แต่หากคุณไม่แน่ใจกับมูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรนสำหรับประเทศหรือภูมิภาคปลายทางที่คุณจัดส่ง ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคนั้น หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

งานที่ต้องพิจารณาหลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ให้พิจารณาการภาระงานดังต่อไปนี้:

ซื้อและใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP

หลังจากที่คุณเริ่มเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณต้องซื้อและใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DDP แทนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณ หากคุณเรียกเก็บอากรในขั้นตอนการชำระเงินแต่ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน ลูกค้าของคุณยังคงถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของคุณจะชำระอากรและภาษีนำเข้าสองครั้ง

เมื่อมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ จะมีการเพิ่มรายการอากร ไว้ในรายละเอียดของคำสั่งซื้อดังกล่าว ตรวจสอบยืนยันว่ามีการเก็บอากรและภาษีนำเข้าสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศแต่ละรายการก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า DDP หากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีอากร $0 คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าในการจัดส่งแบบ DDP เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการชำระเงิน อาจไม่มีการเก็บอากรและภาษีนำเข้า คุณจึงควรใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐานสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

การสร้างใบแจ้งหนี้การค้า

คำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมดต้องมีใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ คุณสามารถกรอกใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์แบบดิจิตอลที่ออกโดยผู้ให้บริการจัดส่งบนเว็บไซต์ของตนเอง คุณจำเป็นต้องจัดการใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ตามคำสั่งซื้อด้วยวิธีการต่อไปนี้:

 • หากคำสั่งซื้อนั้นชำระอากรและภาษีนำเข้าแล้ว ให้ทำเครื่องหมายข้อกำหนดในการจัดส่งในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์เป็น DDP เพื่อบ่งชี้ว่ามีการชำระอากรและภาษีนำเข้าดังกล่าวแล้ว
 • หากคำสั่งซื้อไม่มีอากรและภาษีนําเข้าที่ชำระแล้ว ให้ทำเครื่องหมายข้อกําหนดในการจัดส่งในใบแจ้งหนี้การค้าเป็น DDU หรือ DAP เพื่อบ่งชี้ว่ายังไม่ได้ชําระอากรและภาษีนําเข้า

การอัปเดตนโยบายการจัดส่งและการแจ้งเตือนของคุณ

หลังจากที่คุณเปิดใช้อากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ให้อัปเดตนโยบายการจัดส่งและเทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณทราบถึงนโยบายและค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างประเทศของคุณ

อัปเดตนโยบายการจัดส่งของคุณในส่วน Shopify admin โดยไปที่การตั้งค่า > กฎหมาย

หากคุณใช้เทมเพลตอีเมลการยืนยันคำสั่งซื้อและการคืนเงินคำสั่งซื้อ อีเมลของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อรวมรายการอากร และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณได้ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลการยืนยันคำสั่งซื้อและการคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณสามารถเพิ่มโค้ดไปยังเทมเพลตการแจ้งเตือนของคุณเพื่อเพิ่มรายการอากรได้

การเตรียมการสำหรับแฟลชเซลล์

หากคุณใช้งานแฟลชเซลล์ให้ปิดใช้คอลเลกชันอากรและภาษีนําเข้าจนกว่าจะสิ้นสุดการลดราคาของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะเก็บอากรและภาษีนําเข้าในระหว่างการลดราคาของคุณ ให้ตรวจสอบสินค้าที่คุณขายเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าสินค้ามีพิกัดศุลกากร ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง และได้ระบุประเภทของสินค้าแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลเหล่านี้ลงในสินค้าลดราคาของคุณแล้ว ซึ่งจะช่วยในการประเมินอากรและภาษีนําเข้า

การจัดการการคืนเงิน

คุณเป็นผู้เลือกวิธีการจัดการกับการคืนเงินสำหรับอากรและภาษีนำเข้า

หากคุณตัดสินใจที่จะเสนอการคืนเงินอากรและภาษีนําเข้า โปรดระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • หากคุณคืนเงินให้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่ง คุณยังสามารถขอคืนเงินอากรได้
 • หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่ได้จัดการแล้ว คุณจะสามารถคืนเงินอากรและภาษีนําเข้าให้กับลูกค้าได้ แต่ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่ส่งคืนเงินที่ใช้ซื้อใบจ่าหน้าประเภท DDP

โปรดทราบว่าการคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งซื้อได้

ใช้แอปจากภายนอกคํานวณอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกได้จาก Shopify App Store เพื่อแสดงค่าประมาณในขั้นตอนการชำระเงินอากรและภาษีนําเข้าของคำสั่งซื้อ แอปเหล่านี้จะใช้รายละเอียดสินค้าของคุณ เช่น ประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้า เพื่อคํานวณอากรและภาษีนําเข้า แอปจากภายนอกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบต่อเนื่องหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรไปยังสินค้าของคุณ
 2. ติดตั้งแอปจาก Shopify App Store ที่คํานวณอากรและภาษีนําเข้า

บางแอปอาจต้องมีขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูที่หน้าของแอปใน Shopify App Store หรือติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อขอความช่วยเหลือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี