เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของคุณ จัดเก็บสินค้าคงคลังให้ใกล้กับลูกค้าเข้าไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วในราคาที่เอื้อมถึง และจัดการข้อมูลธุรกิจทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลติดตามการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลระดับสินค้าคงคลังทั้งหมดได้ในที่เดียว

ขณะนี้ธุรกิจที่อยู่ในสหรัฐฯ และแคนาดาได้รับคำเชิญให้ใช้งานและเข้าร่วม SFN

ตรวจสอบเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อดูว่า SFN เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่:

  • ธุรกิจของคุณจำหน่ายสินค้าในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
  • คุณจัดส่งคำสั่งซื้ออย่างน้อย 3 รายการต่อวัน
  • คุณไม่ได้ขายสินค้าที่มีการควบคุมหรือสินค้าที่อาจเน่าเสีย

หลังจากที่คุณจัดเตรียมและส่งสินค้าคงคลังของคุณไปยังเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว พวกเขาจะเลือกสินค้า บรรจุ และจัดส่งสินค้าของคุณให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการสั่งซื้อ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโต

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี