เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เป็นบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้จัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดการคำสั่งซื้อได้ หลังจากคุณได้รับคำสั่งซื้อ SFN จะหยิบและบรรจุสินค้าของคุณและจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณ โดยการจัดส่งส่วนใหญ่ภายในสหรัฐอเมริกา จะจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณภายในสองถึงสามวัน คุณสามารถจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การติดตามการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และระดับสินค้าคงคลังทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การติดตามการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และระดับสินค้าคงคลังทั้งหมดในที่เดียว

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เป็นบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้จัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดการคำสั่งซื้อได้ หลังจากคุณได้รับคำสั่งซื้อ SFN จะหยิบและบรรจุสินค้าของคุณและจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณ โดยการจัดส่งส่วนใหญ่ภายในสหรัฐอเมริกา จะจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณภายในสามวัน คุณสามารถจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การติดตามการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และระดับสินค้าคงคลังทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การติดตามการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และระดับสินค้าคงคลังทั้งหมดในที่เดียว

SFN ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • คุณเพียงแค่ต้องจัดส่งสินค้าคงคลังของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อศูนย์เดียว SFN จะแจกจ่ายสินค้าคงคลังของคุณไปทั่วเครือข่ายของศูนย์จัดการสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าไว้ใกล้ๆ กับลูกค้าของคุณ
  • คุณเข้าถึงการจัดส่งที่รวดเร็วในราคาไม่แพง SFN จะเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ เพื่อส่งสินค้าของคุณอย่างรวดเร็วและในอัตราที่ดีที่สุด
  • คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการการคืนสินค้า SFN จะจัดการการคืนสินค้าให้คุณและคืนสินค้าคงคลังที่ถูกส่งคืนกลับสต็อกอย่างรวดเร็วเพื่อไว้ขายในครั้งต่อปไป

SFN เหมาะกับธุรกิจของคุณเมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ธุรกิจของคุณจำหน่ายสินค้าในสหรัฐอเมริกา
  • บัญชี Shopify Payments ของคุณต้องเปิดใช้งานอยู่ หรือคุณต้องมีสิทธิ์ใช้งาน Shopify Payments
  • สินค้าที่คุณต้องการให้ SFN จัดการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

หากธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ และคุณสนใจที่จะใช้ SFN ในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม SFN ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี