ข้อควรพิจารณาสำหรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ก่อนคุณจะเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

ความเข้ากันได้กับการปรับแต่งการชำระเงิน

การปรับแต่งการชำระเงินบางรายการอาจขัดแย้งกับการเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณได้ปรับแต่งการชำระเงินของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบการปรับแต่งของคุณก่อนที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์อากรและภาษีนำเข้า

การตั้งค่าภาษี

การเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินอาจขัดกับการตั้งค่าภาษีบางประการ:

 • การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินไม่สามารถใช้งานร่วมกับการกำหนดภาษีเองหรืออัตราภาษีแบบกำหนดเองได้ หากคุณใช้การกำหนดภาษีเองหรืออัตราแบบกำหนดเอง ฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการขายในภูมิภาคของคุณเท่านั้น ส่วนการกำหนดภาษีเองและอัตราแบบกำหนดเองสำหรับการขายระหว่างประเทศจะถูกแทนที่ด้วยฟีเจอร์อากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน
 • หากคุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินแล้วปิดใช้ในภายหลัง ระบบจะคืนค่าการตั้งค่าภาษีของคุณเป็นค่าก่อนหน้า
 • การเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำะระเงินอาจส่งผลต่อการตั้งค่าภาษีของคุณ
  • หากร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียน จะมีการเรียกเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการขายจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศเมื่อคุณเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าของประเทศหรือภูมิภาคนั้นเท่านั้น หากคุณต้องการเก็บภาษีจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศในประเทศหรือภูมิภาคนั้น คุณต้องเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินด้วย ระบบจะไม่ใช้การจดทะเบียนภาษีหากคุณจัดส่งโดยใช้ข้อตกลงในการจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร (DDU) หรือการจัดส่งสินค้าที่สถานที่ (DAP) ในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว
  • หากร้านค้าของคุณใช้ภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขายจากคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ การเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินไม่สามารถใช้ร่วมกับกับอัตราภาษีที่ป้อนเองได้

ข้อกำหนดในการจัดส่ง

การเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินมีข้อกำหนดบางประการซึ่งอาจจํากัดการตั้งค่าการจัดส่งของคุณหรือผู้ขนส่งที่คุณใช้:

 • หากลูกค้าของคุณชำระอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ซื้อและใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบชำระภาษีแล้ว (DDP) เพื่อจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าอีกครั้งเมื่อมีการนำส่ง
 • คุณสามารถเลือกที่จะใช้แบบ DDP หรือ DAP/DDU ได้ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเสนอแบบ DDP และ DAP/DDU ทั้งสอบแบบให้แก่ลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันได้
 • Shopify Shipping ไม่รองรับ DDP
 • ผู้ให้บริการบางรายเท่านั้นที่รองรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบ DDP และผู้ให้บริการบางรายจะรองรับใบจ่าหน้าเหล่านั้นในบางปลายทางเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณเพื่อสอบถามว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นรองรับใบจ่าหน้าสำหรับการขนส่งแบบ DDP หรือไม่และที่ใดบ้าง
 • คุณไม่สามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินในเขตการจัดส่งแบบประเทศอื่นๆ ได้ หากต้องการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าสำหรับประเทศหรือภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้เพิ่มภาษีดังกล่าวไปยังเขตการจัดส่งที่มีอยู่หรือสร้างเขตการจัดส่งใหม่
 • แอป Shopify Fulfillment Network ไม่รองรับการเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

การประเมินอากรและภาษีนำเข้า

อากรและภาษีนําเข้าที่เก็บในขั้นตอนการชำระเงินคือค่าประมาณของจำนวนเงินที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งจะเรียกเก็บ:

 • อากรและภาษีนําเข้าที่เรียกเก็บเป็นการประเมินโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดในช่วงเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า โดยอาจมีการเรียกเก็บอากรเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น อากรที่ชําระเงินแล้วหรือพิกัดศุลกากร (HS) ไม่ถูกต้อง
 • ค่าขนย้ายและค่านายหน้ารวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณอากรและภาษีนำเข้า หากสัญญาระหว่างคุณกับผู้ขนส่งไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น ให้พิจารณาเพิ่มต้นทุนค่าธรรมเนียมไปในราคาสินค้าหรืออัตราค่าจัดส่งของคุณ

การคํานวณอากรของสินค้าที่ลดราคาและสินค้าฟรี

หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหรือภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งจะกําหนดอากรและภาษีนําเข้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปกติของสินค้ารายการนั้นๆ แต่อย่างใด ดังนั้นหากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้าจากคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลด ให้ตรวจดูใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าได้มีการบันทึกราคาที่ถูกต้องแล้ว:

 • อากรและภาษีนำเข้าจะคำนวณตามราคาที่ลูกค้าจ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณขายสินค้าในราคาส่วนลด คุณต้องตรวจสอบยืนยันว่ามีการอัปเดตใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ของคุณตามราคาส่วนลดของสินค้าเหล่านั้น แทนที่จะเป็นราคาปกติของสินค้า
 • เมื่อคุณมอบสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าฟรีให้แก่ลูกค้า หรือใช้กลยุทธ์ซื้อ X แถม Y (BOGO) สินค้าบางรายการในการจัดส่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะไม่สามารถสำแดงมูลค่าของสินค้าเป็น $0 ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้
  • หากต้องการคำนวณอากรและภาษีนำเข้าสำหรับส่วนลดซื้อ X แถม Y ซึ่งสินค้าชิ้นที่สองหรือชิ้นที่สามไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบจะแบ่งราคาสินค้าทั้งหมดให้เท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น หากเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวมีราคา $100 และเสื้อเชิ้ตตัวที่สองไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบก็จะแสดงว่าเสื้อแต่ละตัวมีราคา $50 ในการคำนวณอากรและภาษีนำเข้า
  • เมื่อการจัดส่งมีสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าฟรี สินค้าฟรีจะแสดงราคาเป็น $1 และราคา $1 จะถูกหักออกจากสินค้ารายการอื่นๆ ในการจัดส่งโดยเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น หากการจัดส่งมีสินค้า 5 รายการ และมี 1 รายการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สินค้าฟรีจะแสดงราคาเป็น $1 และ $0.25 จะถูกหักออกจากราคาของสินค้าอีก 4 รายการในคำสั่งซื้อ

ประเทศและภูมิภาคที่ไม่รองรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

ประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้ไม่รองรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะไม่สามารถเก็บอากรและภาษีนำเข้าในภูมิภาคเหล่านี้ได้

แอฟริกา

 • สาธารณรัฐคาโบเวิร์ด (CV)
 • สาธารณรัฐซูดาน (SD)
 • สาธารณรัฐซูดานใต้ (SS)
 • สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (SO)

แอนตาร์กติกา

 • รัฐจอร์เจียใต้และหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (GS)

เอเชีย

 • สาธารณรัฐอิรัก (IQ)
 • สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (SY)
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์) (TL)
 • เติร์กเมนิสถาน (TM)

ยุโรป

 • ไอร์แลนด์เหนือ (XI)
 • สหพันธรัฐรัสเซีย (RUS)

โอเชียเนีย

 • รัฐไมโครนีเซีย (FM)
 • สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (MH)
 • สาธารณรัฐปาเลา (PW)

อเมริกาเหนือ

 • อาณานิคมโพ้นทะเลแซงปีแยร์และมีเกอลง (PM)
 • ประเทศเปอร์โตริโก (PR)

อเมริกาใต้

 • สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (BR)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (FK)

การเก็บเฉพาะภาษีข้ามพรมแดนเพียงอย่างเดียว

เมื่อเปิดใช้การเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะเรียกเก็บทั้งอากรและภาษีในขั้นตอนการชำระเงิน หากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บเฉพาะภาษีเพียงอย่างเดียวได้ หากคุณต้องการเก็บเฉพาะภาษีข้ามพรมแดนเพียงอย่างเดียว เช่น ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป ให้คุณปิดใช้การเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน

แอปจากภายนอก

หากร้านค้าของคุณใช้แอปสำหรับโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก ให้ยืนยันว่ากําหนดค่าแอปและการผสานการทำงานเพื่อให้รองรับการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น แอปและการผสานการทำงานของคุณต้องรองรับข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศแบบ DDPและใช้พิกัดศุลกากรที่ถูกต้องกับสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี