Shopify Shipping med DPD

Hvis du sender fra en lokalisasjon i Storbritannia kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra DPD. Du kan levere pakkene på et leveringssted og sende dem innenlands.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med DPD.

Viktige overveielser for å sende pakker med DPD

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med DPD:

 • Henting er ikke tilgjengelig med DPD. Du må levere pakkene dine på et leveringssted for DPD-pakker.
 • DPD sender ikke til postbokser eller BFPO-adresser.
 • For å kjøpe fraktetiketter fra DPD må butikkadressen være basert i Storbritannia.
 • DPD tilbyr ikke signatur ved levering eller dokumentasjon på alder på leveringstjenester.
 • Shopify Shipping med DPD sendes bare innenlands i Storbritannia, og kan ikke benyttes til internasjonale destinasjoner.
 • DPD støtter ikke konvolutter eller myke pakker.
 • DPD-integrasjonen støtter bare etikettkjøp. Det er ingen tilgjengelige transportørberegnede priser for kassen.
 • Sørg for at produktene du sender oppfyller DPDs krav rundt forbudte varer.

Slik leverer du produktene til DPD

Du kan levere produktene dine på et DPD-leveringsted. Finn din nærmeste DPD-leveringssted.

Innenlandsfrakt med DPD

Du kan bare sende pakker med DPD i Storbritannia. DPD har ikke garanterte leveringstider, men de har som mål å levere forsendelser innen 48 timer etter henting av pakkene.

Krav til pakker for innenlandsforsendelser med DPD

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av DPD for pakker innenlands:

 • maksimumsvekt er 20 kg (44,1 pund)
 • maksimal lengde + omkrets er 230 cm (90,5 tommer)
 • maksimal dimensjon på alle sidene (lengde, bredde og høyde) er 100 cm (39,3 tommer)

For å beregne pakkens størrelse kan du bruke DPDs kalkulator for omkrets og volumvekt.

Sende inn fraktkrav for DPD-forsendelser

Hvis du bruker DPD med Shopify Shipping, og DPD-forsendelsen går tapt eller blir skadet, kan du sende inn et fraktkrav til Shopify Shipping-brukerstøtte.

Inkludert forsikringsdekning for DPD-forsendelser

DPD tilbyr dekning for tapte og skadde pakker opptil et maksimumsbeløp på 100 GBP.

Sende inn et krav for tapte eller skadede DPD-forsendelser

Hvis en DPD-forsendelse går tapt eller blir skadet, må du sende inn et krav så snart du oppdager at pakken er tapt eller skadet. DPD må motta et varsel om et krav innen ti dager fra forsendelsesdatoen. Shopify Shipping-kundestøtte trenger også tid til å behandle og rette kravet mot DPD før ansvarsperioden utløper, med all informasjon som er forespurt nedenfor.

For å starte et fraktkrav med DPD, kan du sende en e-post til Shopify Shipping-brukerstøtte på shipping-claims@shopify.com. Det kan ta opptil 28 dager å løse fraktkravet ditt.

Inkluder følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret
 • en beskrivelse av innholdet
 • for skadde pakker, en beskrivelse og bilder av eventuelle skadde varer og emballasje:

  • når du tar bilder av utsiden av pakken, må du inkludere fraktetiketten på den skadde pakken
  • når du tar bilder på innsiden av pakken, må du inkludere hvordan varene var pakket i forsendelsen
 • en faktura i PDF-format som inneholder følgende informasjon:

  • pakkens sporingsnummer
  • ditt navn
  • kundenavnet
  • produktnavn
  • produktantall
  • produktkostnader (hvor mye du har betalt for produktet)
  • prosentpåslag for produktets utsalgspris

Se et eksempel på en DPD-faktura.

For tapte pakker som er merket som levert, utstedes en såkalt Denial of Receipt (DOR) til kunden av DPD. Kunden har 14 dager på seg til å fylle ut og returnere DOR-skjemaet til DPD, ellers lukkes kravet.

Be om støtte for DPD-forsendelser

For å få hjelp med forsendelser etter at den er levert til DPD, som forsøk på å omrute en forsendelse eller sende inn en tvist for en justering, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Endre ruten for en DPD-forsendelse

Du kan ikke rute om eller stoppe forsendelsen, men kundene kan det. Kundene dine mottar en e-post eller SMS om den planlagte leveransen, og deretter kan de omgjøre eller planlegge leveransen av forsendelsen på nytt. Det er ingen ytterligere belastninger for deg eller kundene dine for denne tjenesten.

Bestride en justering for en DPD-forsendelse

Hvis du blir belastet en justering ved en feil, som en justering for feil forsendelsesvekt eller for stor pakke, kan du bestride justeringen.

Når du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

 • sporingsnummer
 • grunn til tvisten
 • alle støttedokumenter eller bilder, som å vise målene for en pakke

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis