Shopify Shipping med DPD

Hvis du sender fra en lokalisasjon i Storbritannia kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra DPD. Du kan levere pakkene på et leveringssted og sende dem innenlands.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med DPD.

Vurderinger for forsendelser med DPD

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med DPD:

 • Henting er ikke tilgjengelig med DPD. Du må levere pakkene dine på et leveringssted for DPD-pakker.
 • DPD sender ikke til postbokser eller BFPO-adresser.
 • For å kjøpe fraktetiketter fra DPD må butikkadressen være basert i Storbritannia.
 • DPD tilbyr ikke signatur ved levering eller dokumentasjon på alder på leveringstjenester.
 • Shopify Shipping med DPD sendes bare innenlands i Storbritannia, og kan ikke benyttes til internasjonale destinasjoner.
 • DPD støtter ikke pakketyper med konvolutt.

Slik overleverer du produktene dine til DPD

Du kan levere produktene dine på et DPD-leveringsted. Finn din nærmeste DPD-leveringssted.

Innenlandsfrakt med DPD

Du kan bare sende pakker med DPD i Storbritannia. DPD har ikke garanterte leveringstider, men de har som mål å levere forsendelser innen 48 timer etter henting av pakkene.

Krav til pakker for innnenlandsforsendelser med DPD

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av DPD for pakker innenlands:

 • maksimumsvekt er 20 kg (44,1 pund)
 • maksimal omkrets er 240 cm (94,5 tommer)
 • maksimumslengde er 60 cm (23,6 tommer)
 • maksimumsbredde er 60 cm (23,6 tommer)
 • maksimumshøyde er 60 cm (23,6 tommer)

For å beregne pakkens størrelse kan du bruke DPDs kalkulator for omkrets og volumvekt.

Forsikringsdekning

DPD tilbyr dekning for tapte og skadde pakker opptil et maksimumsbeløp på 100 GBP.

Be om støtte for DPD-forsendelser

For å få hjelp med forsendelser etter at den er levert til DPD, som forsøk på å omrute en forsendelse eller sende inn en tvist for en justering, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Sende et krav

Hvis en DPD-forsendelse går tapt eller blir skadet, må du sende inn et krav så snart du oppdager at pakken er tapt eller skadet. DPD må motta et varsel om et krav innen ti dager fra forsendelsesdatoen. Shopify Shipping-kundestøtte trenger også tid til å behandle og rette kravet mot DPD før ansvarsperioden utløper, med all informasjon som er forespurt nedenfor.

For å starte et fraktkrav med DPD, kan du sende en e-post til Shopify Shipping-brukerstøtte på shipping-claims@shopify.com.

Inkluder følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • bestillingsnummeret
 • en beskrivelse av innholdet
 • en faktura som viser kostnaden til produktene dine (hvor mye du betalte for produktet)
 • om skadet, en beskrivelse og bilder av eventuelle skadede varer og emballasje (utenfor og inni emballasjen)

Det kan ta opptil 28 dager å løse fraktkravet ditt.

Omruting av en forsendelse

Du kan ikke rute om eller stoppe forsendelsen, men kundene kan det. Kundene dine mottar en e-post eller SMS om den planlagte leveransen, og deretter kan de omgjøre eller planlegge leveransen av forsendelsen på nytt. Det er ingen ytterligere belastninger for deg eller kundene dine for denne tjenesten.

Bestride en justering

Hvis du blir belastet en justering ved en feil, som en justering for feil forsendelsesvekt eller for stor pakke, kan du bestride justeringen.

Når du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

 • sporingsnummer
 • grunn til tvisten
 • alle støttedokumenter eller bilder, som å vise målene for en pakke

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis