Shopify Shipping med USPS

Hvis du sender fra en lokalisasjon i USA kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra USPS. Du kan sende pakker innenlands og internasjonalt.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med USPS.

Innenlands frakt med USPS

Du kan sende innenlands innenfor USA med USPS med følgende posttyper:

Beskrivelse av tjenestetyper for USPS shipping
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
Priority Mail 1–3 virkedager Send bestillinger i USA.
Priority Mail Express 1–2 virkedager Den raskeste måten å sende bestillinger innenfor USA på, og med pengene tilbake-garanti.
First-Class Package Service 2–3 virkedager En økonomisk måte å sende små pakker i USA.
First-Class Mail 2–3 virkedager Send brev og postkort.
Parcel Select Ground 2–8 virkedager En pålitelig og økonomisk måte å sende overdimensjonerte pakker og pakker som ikke haster. Kun tilgjengelig på nettet.
Media Mail 2–10 virkedager En kostnadseffektiv måte å sende medier på (bøker, musikk og andre medier). For mer informasjon, se USPS' godkjente liste for mediapost.

Alle Shopify-abonnementene har de samme rabatterte prisene fra USPS for Priority Mail, Priority Mail Express, First Class Package Service og First Class Package International. Alle andre USPS-klassene har rabattnivåer.

Internasjonal frakt med USPS

Du kan sende internasjonalt med USPS med følgende posttyper:

Beskrivelse av USPS' internasjonale frakttjenestetyper
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
First-Class Package International Service Varierer En økonomisk måte å sende små pakker internasjonalt.
Priority Mail International 6–10 virkedager Send bestillinger internasjonalt til 190 land.
Priority Mail Express International* 3–5 virkedager Den raskeste måten å sende bestillinger internasjonalt til 190 land, og en pengene tilbake-garanti til bestemte destinasjoner.

Levere produktene dine til USPS

Du kan levere produktene ved et USPS-leveringssted eller planlegge en henting.

Planlegg en USPS-henting

Hentetidene er basert på tidssonen til henteadressen. Merk: Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse.

Hentinger fra USPS er gratis, med mindre du ønsker å spesifisere et hentetidspunkt. Gratis hentinger kan avtales når som helst i løpet av vanlige posttider. Det koster 24 USD å velge når på dagen hentingen skal skje. Hver henting må avtales separat gjennom USPS.

For eventuell hjelp med å planlegge en USPS-henting, kontakt USPS eller ring 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777).

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

  • Klikk på Planlegg USPS-henting i seksjonen Pakkehenting for å planlegge en henting umiddelbart etter at du har kjøpt en fraktetikett.
  • For å planlegge en henting for en bestilling som er oppfylt med USPS åpner du bestillingen, klikker ...-ikonet og klikker deretter på Planlegg henting.
  • Avtal en henting direkte fra USPS' nettsted.
 3. Fyll ut USPS' henteskjema.

Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Hvis sjåføren ikke møter opp til den avtalte hentingen ringer du USPS på 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) med bekreftelsesnummeret for hentingen. Du finner bekreftelsesnummeret på hentingen på bestillingens tidslinje.

Kanseller en henting

Gjør én av følgende for å kansellere en USPS-henting:

 • Besøk USPS' henteplanlegger og klikk på Endre en eksisterende henting.
 • Kontakt USPS på 1-800-ASK-USPS® (1-800-275-8777).

Inkludert USPS-forsikringsdekning

Fraktforsikring dekker vanligvis skadde og tapte varer, og tapte forsendelser.

Beløpet som forsendelsen din er forsikret for, avhenger av frakttjenesten du bruker.

Følgende frakttjenester har ansvarsdekning:

 • Priority Mail (inntil 100 USD)
 • Priority Mail Express (inntil 100 USD)
 • Priority Mail International (inntil 200 USD)
 • Priority Mail Express International (inntil 200 USD)

Du kan legge til flere fraktforsikringer når du kjøper en fraktetikett.

Bekreftelse med signatur

Du kan angi forsendelsene dine til å kreve en signatur ved levering ved å legge til Bekreftelse med signatur når du kjøper en fraktetikett til bestillingen din.

Forsendelser som bruker Priority Express Mail, inkluderer Bekreftelse med signatur som standard. Du kan også betale 2,60 USD for å legge til signaturbekreftelse til følgende typer USPS-post:

 • First Class Package Service
 • Priority Mail
 • Parcel Select Ground
 • Media Mail

Du kan finne ut mer om signaturbekreftelse på siden for ekstra tjenester hos USPS.

Forsendelsesdato

Du kan angi en leveringsdato for bestillingen din. Datoen du velger blir skrevet ut på fraktetiketten.

Bestill gratis frakttilbehør

Du kan bestille gratis fraktmateriell direkte fra USPS. Du må registrere deg for en gratis USPS-konto for å motta materiellet.

Kubikkprissetting med USPS Priority Mail

USPS tilbyr rabatterte priser på Priority Mailfor pakker og konvolutter som veier mindre enn 9 kg (20 lb) og som måler mindre enn 0,5 kubikkfot i volum. En pakke kvalifiserer ikke for kubikkprissetting hvis lengde, bredde eller høyde overstiger 45 cm (18 tommer). Vurder å bruke kubikkprissetting hvis du vanligvis sender små og tunge produkter som vekter eller kaffebønner.

Når en USPS Priority Mail-pris beregnes gjennom Shopify Shipping beregnes både vanlig Priority Mail-fraktpris og fraktprisen for kubikkprissetting, men bare det rimeligste alternativet blir vist. Hvis Priority Mail-prisen for eksempel er 10,70 USD og kubikkprissettingen er 14,30 USD, vil bare den vanlige Priority Mail-prisen vises.

Beregne kubikkprissetting for pakker

Bruk følgende formel til å beregne kubikkvolumet til en pakke. Hvis beløpet er mindre eller lik 0,5 kubikkfot, bruker pakken kubikkpriser. Alle målinger må være i tommer.

Lengde (i tommer) x bredde (i tommer) x høyde (i tommer) / 1728 = kubikkfot

For eksempel kan du bruke formelen til en vanlig skoeske for voksne:

14 "x 8" x 5 "/ 1728 = 0,011 kubikkmeter

Denne pakken er mindre enn 0,5 kubikkfot og kvalifiserer for kubikkpriser.

Beregning av kubikkprissetting for myke pakker og polstrede konvolutter

USPS tilbyr separat kubikkprissetting for myke pakker og polstrede konvolutter. Du kan legge til små esker til en konvolutt så lenge konvolutten holder sin flate form. Utvidbare konvolutter kvalifiserer ikke for konvoluttprisen og du må bruke kubikkprissetting for pakker i stedet.

Bruk følgende formel for å avgjøre om en tom konvolutt eller myk pakke kvalifiserer for kubikkprissetting. Hvis målet er mindre enn 90 cm (36 tommer), gjelder kubikkprissetting.

Lengde (i tommer) + bredde (i tommer) = total pakkelengde

USPS-fraktmanifester

Hvis du har flere forsendelser som skal leveres til USPS, kan du opprette et fraktmanifest som kobler sammen alle forsendelsene dine i én enkelt strekkode. USPS kaller også disse fraktmanifestene for Shipment Confirmation Acceptance Notice-skjemaer, eller SCAN-skjemaer.

Når man oppretter et manifest vil USPS når de kommer for å hente forsendelsene, eller når du leverer forsendelsene, kunne skanne hovedstrekkoden på manifestet for å akseptere forsendelsene dine, i stedet for å skanne hver forsendelse for seg.

Hver fraktetikett i manifestet må ha den samme opprinnelsesadressen og den samme Forsendelsesdatoen.

Hensyn ved utarbeidelse av fraktmanifester

Se gjennom følgende vurderinger når du utarbeider fraktmanifester:

 • Hver fraktetikett i manifestet må ha den samme opprinnelsesadressen og den samme Forsendelsesdatoen.
 • Sendingsdatoer for internasjonale etiketter i et manifest må samsvare med datoen etikettene ble kjøpt.
 • Hvis du annullerer en fraktetikett som er lagt til i et manifest, er ikke manifestet lenger gyldig. Du må be USPS om å skanne de andre forsendelsene i manifestet manuelt. Hvis du bruker et manifest med annullerte etiketter, blir du belastet for de annullerte etikettene.
 • For å legge til fraktetiketter i manifestet for samme dag må du kjøpe dem før kl. 21.00 lokal tid på lokalisasjonen varene sendes fra.
 • Du kan ikke legge til etiketter som er kjøpt etter tidsfristene for manifestet for samme dag. Hvis du kjøper etiketter etter tidsfristen, kan du poststemple dem for neste dag og legge dem til neste dags manifest.

Opprett et manifest

Du kan opprette et manifest direkte fra Bestillinger-siden, eller ved å bruke Shipping Manifests-appen.

Når du oppretter et manifest, legges etiketter som oppfyller følgende betingelser til:

 • sporing er inkludert i etiketten
 • Forsendelsesdatoen er samme dag som du oppretter manifestet
 • etiketten er ikke lagt til et annet manifest

For å unngå problemer med flere manifester er det best å opprette manifestet ditt mot slutten av dagen, før du drar til USPS.

Steg:

 1. Opprett et nytt manifest med et av følgende alternativer:
  • Fra appen:
   1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
   2. Klikk på Opprett manifest.

- Fra Bestillinger-siden: 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger. 2. Klikk på Flere handlinger > Opprett manifester.

- Fra siden Skriv ut bestilling: 1. Klikk på Opprett manifest.

 1. Velg innfrielseslokalisasjonen. Alle tilgjengelige fraktetiketter fra innfrielseslokalisasjonen vil bli lagt til manifestet.
 2. Klikk på Opprett manifest.
 3. Klikk på Skriv ut manifest.

Skriv ut et manifest på nytt

Du kan skrive ut et manifest opp til 6 måneder etter at du opprettet manifestet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
 2. Klikk på manifestet.
 3. Klikk på Skriv ut manifest.

Slik får du støtte for USPS-forsendelser

For å få hjelp med en USPS-forsendelse, som omruting av en pakke eller innsending av et krav, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte eller USPS direkte, avhengig av problemet.

Sende et krav

Du kan kontakte USPS for å sende inn et krav innen 7 til 60 dager etter forsendelse av pakken. Hvis du kjøper ytterligere fraktforsikring når du kjøper en fraktetikett gjennom Shopify, kan du sende inn et Shipsurance-forsikringskrav i Shopify-administrator.

I enkelte tilfeller av tapte eller forsinkede forsendelser, tilbyr USPS refusjoner uten behov for et forskringskrav. For mer informasjon om innenlandsforsendelser, se USPS' innenlandske refusjonsside. For mer informasjon om internasjonale forsendelser, se USPS' internasjonale refusjonsside.

Hvis kravet ditt godkjennes, mottar du en sjekk i posten som sendes til adressen i USPS-kontoen.

Avskjære USPS-forsendelser

USPS kan stoppe forsendelsen eller omdirigere pakken som ikke er ute til levering eller allerede levert.

Du kan sjekke om pakken din kan fanges opp ved å angi USPS-sporingsnummeret på Pakkeavskjæring-siden. Hvis pakken kan avskjæres, kan du se instruksjonene for USPS-avskjæring for å sende inn en forespørsel om å endre forsendelsen.

Be om støtte for USPS-forsendelser

Hvis du bruker USPS med Shopify Shipping og trenger hjelp, kan du se den følgende tabellen for å finne ut hvem du skal kontakte.

Disse skal du kontakte for å få hjelp med USPS og Shopify Shipping basert på behovene dine
Situasjon Kontakt
Få hjelp før du kjøper en etikett. Shopifys brukerstøtte
Få hjelp etter å ha kjøpt en etikett, for eksempel til omdirigering av en pakke. 1-800-275-8777
Mandag–fredag 08.00–20.30 ET
Lørdag 08.00–18.00 ET
TDD/TTY-relé: Ring 1-800-877-8339. Be om 1-800-275-8777.
Send inn et USPS-krav. USPS-krav
Bestrid en USPS-fraktjustering. Shopifys brukerstøtte

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis