Shopify Shipping med USPS

Hvis du sender fra en lokalisasjon i USA kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra USPS. Du kan sende pakker innenlands og internasjonalt.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med USPS.

Innenlandsfrakt med USPS

Du kan sende innenlands innenfor USA med USPS med følgende posttyper:

Beskrivelse av tjenestetyper for USPS shipping
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
Ground Advantage 2–5 virkedager En økonomisk og pålitelig måte å sende pakker i USA på.
Priority Mail 1–3 virkedager Send bestillinger i USA.
Priority Mail Express 1–2 virkedager Den raskeste måten å sende bestillinger i USA på med penger tilbake-garanti.
First-Class Mail 2–3 virkedager En enkel måte å sende store konvolutter på.
Media Mail 2–10 virkedager En kostnadseffektiv måte å sende medier på, som bøker, musikk og andre typer medier. For mer informasjon, se USPS' godkjente liste for mediapost.

Krav til pakker for innenlandsforsendelser med USPS

Maksimumsverdiene som tillates av USPS for innenlandsforsendelser er som følger:

 • maksimumsvekt er 31,75 kg (70 pund)
 • maksimal omkrets og lengde kombinert er 274 cm (108 tommer)

Hvis du vil ha mer informasjon om krav til pakker, kan du se USPS' nettsted.

Innenlands forbudte varer og farlige materialer hos USPS

Shopify Shipping støtter ikke forsendelse av farlig gods (HAZMAT) eller forbudte varer hos USPS. Som avsender er det ditt ansvar å forstå og følge alle USPS' forskrifter og retningslinjer. Selv om USPS tillater noen typer HAZMAT å sendes i henhold til deres regler og retningslinjer, er forsendelser som inneholder slike varer forbudt gjennom Shopify Shipping og må sendes direkte gjennom USPS.

For mer informasjon om forbudte varer og HAZMAT innenlands, kan du se USPS' side om forbud, begrensninger og HAZMAT for innenlands frakt.

Internasjonal frakt med USPS

Du kan sende internasjonalt med USPS med følgende posttyper:

Beskrivelse av USPS' internasjonale frakttjenestetyper
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
First-Class Package International Service Varierer En økonomisk måte å sende små pakker internasjonalt.
Priority Mail International 6–10 virkedager Send bestillinger internasjonalt til 190 land.
Priority Mail Express International* 3–5 virkedager Den raskeste måten å sende bestillinger internasjonalt til 190 land, og en pengene tilbake-garanti til bestemte destinasjoner.

Krav til pakker for internasjonale forsendelser med USPS

Maksimumsverdiene som tillates av USPS for internasjonale forsendelser varierer etter destinasjonsland. For å finne de maksimale pakkeverdiene kan du se USPS' side for en liste over land og lokaliteter, og velge forsendelsens destinasjonsland.

Internasjonalt forbudte varer og farlige materialer hos USPS

Shopify Shipping støtter ikke forsendelse av farlig gods (HAZMAT) eller forbudte varer hos USPS. Som avsender er det ditt ansvar å forstå og etterfølge alle forskrifter og retningslinjer for USPS, USA og destinasjonslandet du sender til. Selv om USPS tillater noen typer HAZMAT å sendes i henhold til deres regler og retningslinjer, er forsendelser som inneholder slike varer forbudt gjennom Shopify Shipping og må sendes direkte gjennom USPS.

For mer informasjon om forbudte varer og HAZMAT internasjonalt, kan du se USPS' side om forbud og begrensninger for internasjonal frakt.

Levere produkter til USPS

Du kan levere produktene ved et USPS-leveringssted eller planlegge en henting.

Planlegg en henting av en USPS-forsendelse

Hentetidene er basert på tidssonen til henteadressen. Merk: Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse.

Hentinger fra USPS er gratis, med mindre du ønsker å spesifisere et hentetidspunkt. Gratis hentinger kan avtales når som helst i løpet av vanlige posttider. Det koster 24 USD å velge når på dagen hentingen skal skje. Hver henting må avtales separat gjennom USPS.

For eventuell hjelp med å planlegge en USPS-henting, kontakt USPS eller ring 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777).

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

  • Klikk på Planlegg USPS-henting i seksjonen Pakkehenting for å planlegge en henting umiddelbart etter at du har kjøpt en fraktetikett.
  • For å planlegge en henting for en bestilling som er oppfylt med USPS åpner du bestillingen, klikker ...-ikonet og klikker deretter på Planlegg henting.
  • Avtal en henting direkte fra USPS' nettsted.
 3. Fyll ut USPS' henteskjema.

Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Hvis sjåføren ikke møter opp til den avtalte hentingen ringer du USPS på 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) med bekreftelsesnummeret for hentingen. Du finner bekreftelsesnummeret på hentingen på bestillingens tidslinje.

Kansellere en USPS-henting

Gjør én av følgende for å kansellere en USPS-henting:

 • Besøk USPS' henteplanlegger og klikk på Endre en eksisterende henting.
 • Kontakt USPS på 1-800-ASK-USPS® (1-800-275-8777).

Signature Confirmation med USPS

Du kan angi forsendelsene dine til å kreve en signatur ved levering ved å legge til Bekreftelse med signatur når du kjøper en fraktetikett til bestillingen din.

Forsendelser som bruker Priority Express Mail, inkluderer Bekreftelse med signatur som standard. Du kan også betale 2,60 USD for å legge til signaturbekreftelse til følgende typer USPS-post:

 • Ground Advantage
 • Priority Mail
 • Parcel Select Ground
 • Media Mail

Du kan finne ut mer om signaturbekreftelse på siden for ekstra tjenester hos USPS.

Forsendelsesdato med USPS

Du kan angi en leveringsdato for bestillingen din. Datoen du velger blir skrevet ut på fraktetiketten.

Bestill gratis fraktmateriell fra USPS

Du kan bestille gratis fraktmateriell direkte fra USPS. Du må registrere deg for en gratis USPS-konto for å motta materiellet.

Kubikkpriser for USPS

USPS tilbyr rabatterte priser for pakker, konvolutter og myke pakker med frakttjenestene Priority Mail og Ground Advantage. Vurder å bruke kubikkprissetting hvis du vanligvis sender små og tunge produkter, som vekter eller kaffebønner.

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om maksimumsverdier for forsendelsesstørrelser for kubikkprissetting med USPS:

Kubikkprissetting med USPS
Frakttjeneste Mål og vekt
USPS Priority Mail
 • Maksimal vekt er 20 pund.
 • Maksimalt volum er 0,5 kubikkfot.
 • Maksimal lengde, bredde eller høyde for pakker er 18 tommer, og for konvolutter eller myke pakker er den 36 tommer.
 • USPS Ground Advantage
 • Maksimal vekt er 20 pund.
 • Maksimalt volum er 1 kubikkfot.
 • Maksimal lengde, bredde eller høyde for pakker er 18 tommer, og for konvolutter eller myke pakker er den 36 tommer.
 • Beregning av kubikkpriser for USPS

  USPS tilbyr separat kubikkbasert prissetting for pakker, myke pakker og polstrede konvolutter. Du kan legge små esker i en konvolutt så lenge konvolutten beholder sin flate form. Utvidbare konvolutter kvalifiserer ikke for konvoluttprising, og du må bruke kubikkprissetting for pakker i stedet.

  Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut hvordan du beregner volumetrisk størrelse for forsendelsen:

  Beregning av kubikkprissetting
  Forsendelsestype Formel Eksempel
  Pakke Lengde (i tommer) x bredde (i tommer) x høyde (i tommer) / 1728 = kubikkfot 14 "x 8" x 5 "/ 1728 = 0,011 kubikkmeter
  Konvolutt eller myk pakke Lengde (i tommer) + bredde (i tommer) = total pakkelengde 14 + 8 = 22
  Eksempel på pakkemål

  Fraktmanifester hos USPS

  Hvis du har flere forsendelser som skal leveres til USPS, kan du opprette et fraktmanifest som kobler sammen alle forsendelsene dine i én enkelt strekkode. USPS kaller også disse fraktmanifestene for Shipment Confirmation Acceptance Notice-skjemaer, eller SCAN-skjemaer.

  Når man oppretter et manifest vil USPS når de kommer for å hente forsendelsene, eller når du leverer forsendelsene, kunne skanne hovedstrekkoden på manifestet for å akseptere forsendelsene dine, i stedet for å skanne hver forsendelse for seg.

  Hver fraktetikett i manifestet må ha den samme opprinnelsesadressen og den samme Forsendelsesdatoen.

  Hensyn ved utarbeidelse av fraktmanifester for USPS

  Se gjennom følgende vurderinger når du utarbeider fraktmanifester:

  • Hver fraktetikett i manifestet må ha den samme opprinnelsesadressen og den samme Forsendelsesdatoen.
  • Sendingsdatoer for internasjonale etiketter i et manifest må samsvare med datoen etikettene ble kjøpt.
  • Hvis du annullerer en fraktetikett som er lagt til i et manifest, er ikke manifestet lenger gyldig. Du må be USPS om å skanne de andre forsendelsene i manifestet manuelt. Hvis du bruker et manifest med annullerte etiketter, blir du belastet for de annullerte etikettene.
  • For å legge til fraktetiketter i manifestet for samme dag må du kjøpe dem før kl. 21.00 lokal tid på lokalisasjonen varene sendes fra.
  • Du kan ikke legge til etiketter som er kjøpt etter tidsfristene for manifestet for samme dag. Hvis du kjøper etiketter etter tidsfristen, kan du poststemple dem for neste dag og legge dem til neste dags manifest.

  Opprett et USPS-manifest

  Du kan bruke Shipping Manifests-appen til å opprette et manifest direkte i appen, eller fra Bestillinger-siden.

  Når du oppretter et manifest, legges etiketter som oppfyller følgende betingelser til:

  • sporing er inkludert i etiketten
  • Forsendelsesdatoen er samme dag som du oppretter manifestet
  • etiketten er ikke lagt til et annet manifest

  For å unngå problemer med flere manifester er det best å opprette manifestet på slutten av dagen, før du leverer forsendelser eller USPS kommer for å hente forsendelsene.

  Steg:

  1. Opprett et nytt manifest med et av følgende alternativer:
   • Fra appen:
    1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
    2. Klikk på Opprett manifest.

  - Fra Bestillinger-siden: 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger. 2. Klikk på Flere handlinger > Opprett manifester.

  1. Velg innfrielseslokalisasjonen. Alle tilgjengelige fraktetiketter fra innfrielseslokalisasjonen vil bli lagt til manifestet.
  2. Klikk på Opprett manifest.
  3. Klikk på Skriv ut manifest.

  Skriv ut et USPS-manifest på nytt

  Du kan skrive ut et manifest opp til 6 måneder etter at du opprettet manifestet.

  Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
  2. Klikk på manifestet.
  3. Klikk på Skriv ut manifest.

  Få støtte for USPS-forsendelser

  For å få hjelp med en USPS-forsendelse, som omruting av en pakke eller innsending av et krav, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte eller USPS direkte, avhengig av problemet.

  Inkludert forsikringsdekning for USPS-forsendelser

  Fraktforsikring dekker vanligvis skadde og tapte varer, og tapte forsendelser. Beløpet som forsendelsen din er forsikret for, avhenger av frakttjenesten du bruker.

  Følgende frakttjenester har ansvarsdekning:

  • Ground Advantage (inntil 100 USD)
  • Priority Mail (inntil 100 USD)
  • Priority Mail Express (inntil 100 USD)
  • Priority Mail International (inntil 200 USD)
  • Priority Mail Express International (inntil 200 USD)

  Du kan legge til flere fraktforsikringer når du kjøper en fraktetikett.

  Sende et fraktkrav for en USPS-forsendelse

  Hvis du bruker USPS med Shopify Shipping, og USPS-forsendelsen går tapt eller blir skadet, kan du sende et fraktkrav til USPS.

  For å sende inn et krav for en USPS-forsendelse, må du kontakte USPS innen 7 til 60 dager etter at pakken ble sendt. Hvis du kjøper ytterligere fraktforsikring når du kjøper en fraktetikett gjennom Shopify, kan du sende inn et Shipsurance-forsikringskrav i Shopify-administrator.

  I enkelte tilfeller av tapte eller forsinkede forsendelser, tilbyr USPS refusjoner uten behov for et forskringskrav. For mer informasjon om innenlandsforsendelser, se USPS' innenlandske refusjonsside. For mer informasjon om internasjonale forsendelser, se USPS' internasjonale refusjonsside.

  Hvis kravet ditt godkjennes, mottar du en sjekk i posten som sendes til adressen i USPS-kontoen.

  Avskjære USPS-forsendelser

  USPS kan stanse forsendelsen eller omdirigere pakker som ikke allerede er ute til levering eller er levert.

  Du kan sjekke om pakken din kan fanges opp ved å angi USPS-sporingsnummeret på Pakkeavskjæring-siden. Hvis pakken kan avskjæres, kan du se instruksjonene for USPS-avskjæring for å sende inn en forespørsel om å endre forsendelsen.

  Be om støtte for USPS-forsendelser

  Hvis du bruker USPS med Shopify Shipping og trenger hjelp, kan du se den følgende tabellen for å finne ut hvem du skal kontakte.

  Disse skal du kontakte for å få hjelp med USPS og Shopify Shipping basert på behovene dine
  Situasjon Kontakt
  Få hjelp før du kjøper en etikett. Shopifys brukerstøtte
  Få hjelp etter å ha kjøpt en etikett, for eksempel til omdirigering av en pakke. 1-800-275-8777
  Mandag–fredag 08.00–20.30 ET
  Lørdag 08.00–18.00 ET
  TDD/TTY-relé: Ring 1-800-877-8339. Be om 1-800-275-8777.
  Send inn et USPS-krav. USPS-krav
  Bestrid en USPS-fraktjustering. Shopifys brukerstøtte

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis