Shopify Shipping med Evri

Hvis du sender fra en lokalisasjon i Storbritannia kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra Evri. Du kan levere pakker ved et leveringssted og sende dem innenlands.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med Evri.

Viktige overveielser for å sende pakker med Evri

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med Evri:

 • Shopify Shipping med Evri sendes bare innenlands i Storbritannia, og kan ikke benyttes til internasjonale destinasjoner.
 • Evri støtter ikke forsendelser til kanaløyene, postbokser eller British Forces Post Office-steder.
 • Hentinger er ikke tilgjengelig med Evri. Du må levere pakkene dine på et Evri-leveringssted.
 • For å kjøpe fraktetiketter fra Evri må butikkadressen være basert i Storbritannia.
 • Gå gjennom Evris retningslinjer om hvordan en pakke skal emballeres for å sikre at forsendelsene dine oppfyller Evris emballasjestandarder
 • Sørg for at produktene du sender oppfyller Evris krav rundt forbudte varer.

Levere produkter til Evri

Du kan levere produkter til en myEvri ParcelShop-plassering. Finn din nærmeste ParcelShop-plassering.

For øyeblikket støtter ikke Shopify Shipping hentinger med Evri.

Frakt innenlands med Evri

Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
Evri UK ParcelShop Dropoff 2 virkedager Standard frakt i Storbritannia
Evri UK ParcelShop Dropoff Next Day 1–2 virkedager Ekspressfrakt i Storbritannia

Krav til pakker for innenlandsforsendelser med Evri

Maksimumsverdiene som tillates av Evri for innenlandsforsendelser er som følger:

 • maksimumsvekt er 15 kg (33 pund)
 • maksimal omkrets er 245 cm (96,5 tommer)

Hvis du vil ha mer informasjon om krav til pakker, kan du se Evris nettsted.

Sende inn fraktkrav for Evri-forsendelser

Hvis du bruker Evri med Shopify Shipping, og Evri-forsendelsen går tapt eller blir skadet, kan du sende inn et fraktkrav til Shopify Shipping-brukerstøtte.

Inkludert forsikringsdekning for Evri-forsendelser

Evri tilbyr en dekning på inntil 20 GBP for tapte og skadede pakker, med ytterligere 2,50 GBP tilgjengelig for kvalifiserte etikettkostnader.

Sende inn et fraktkrav for tapte eller skadede Evri-forsendelser

Du kan sende inn et krav for tapte og skadede Evri-forsendelser. Krav må sendes innen 23 dager fra fraktetiketten ble opprettet. Krav for forsinkede forsendelser eller forsendelser med manglende varer støttes ikke. Hvis en forsendelse er skannet som Returner til avsender av Evri, er ikke forsendelsen lenger kvalifisert for et krav.

For å igangsette et fraktkrav til Evri, kan du sende en e-postmelding til Shopify Shipping-brukerstøtte på shipping-claims@shopify.com og inkludere følgende informasjon:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret i Shopify-administrator
 • sporingsnummeret (også kalt Evri-strekkoden)
 • postnummeret til leveringsadressen
 • verdien på varene i forsendelsen
 • varenes produktkategori, som «Klær og tilbehør – Fottøy»
 • en beskrivelse av hvert produkt, som for eksempel «Brune støvler i størrelse 44»
 • detaljer om kravet, slik som hvorvidt en vare er tapt eller skadet

For skadede forsendelser må du også legge ved følgende informasjon:

 • minst to bilder som viser skaden:
  • ett bilde som viser det skadede produktet
  • ett bilde som viser tilstanden til emballasjen

Hvis kravet gjelder en tapt pakke, må du også legge ved en signert avvisning av mottak (Denial of Receipt, DOR) fra kunden, og datoen du mottok DOR-skjemaet. For å hjelpe kravprosessen kan du også legge ved eventuelle kommentarer fra kunden.

Få en bekreftelse på avvisning av mottak for en Evri-forsendelse

Hvis en pakke er merket som levert, men kunden aldri har mottatt den, må du innhente en signert Denial of Receipt (DOR) fra kunden før du sender inn et krav til Shopify Shipping.

Du kan bruke følgende DOR-mal som kan sendes til kunden din på e-post slik at de kan signere den:

 Hei, [ditt bedriftsnavn], jeg ønsker å avvise mottak av pakken med sporingsnummeret [sett inn sporingsnummer]. Jeg kan bekrefte at jeg har snakket med naboene, og de i min husholdning som kan ha signert for eller mottatt varene, og denne pakken er ikke mottatt. Jeg har undersøkt eiendommen min, og har ikke funnet pakken. Jeg vil informere dere umiddelbart dersom pakken ankommer. Jeg samtykker til å samarbeide med Evri Loss and Prevention og politiet dersom det startes en etterforskning av savnede varer. Jeg bekrefter at denne erklæringen er sann og nøyaktig på alle måter. Jeg forstår at dersom jeg sender inn en falsk erklæring, kan det føre til straffeforfølgelse. Skrevet navn: ______________________Signert:______________________ Dato: ____________________ 

Få støtte for Evri-forsendelser

For å få hjelp med en forsendelse etter at den er levert til Evri, som for eksempel et forsøk på å endre rute for en forsendelse eller bestride en justering, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Endre ruten for en Evri-forsendelse

Hvis en forsendelse som er godtatt av Evri må returneres eller sendes til en annen leveringsadresse kan du be om en omruting av en forsendelse. Grunnet behandlingstider for omrutingsforespørsler og de ulike partene som er involvert i forsendelsen er det ikke alltid mulig å omrute forsendelser.

Det er ingen avgift for å omrute en forsendelse med mindre forsendelsen må merkes på nytt. Hvis en forsendelse må returneres til deg, er det en tilleggsavgift for manglende levering.

Når du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

 • Sporingsnummeret (også kalt Evri-strekkoden)
 • Den nye leveringsadressen

Bestride en justering for en Evri-forsendelse

Hvis du blir belastet en justering ved en feil, som en justering for feil forsendelsesvekt eller for stor pakke, kan du bestride justeringen.

Når du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

 • Sporingsnummeret (også kalt Evri-strekkoden)
 • Årsaken til tvisten
 • Alle støttedokumenter eller bilder, som å vise målene for en pakke

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis