Shopify Shipping med Chronopost

Hvis du sender fra en lokalisasjon i Frankrike, kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra Chronopost. Du kan sende produktene dine fra et Chronopost-leveringssted til kundens adresse i Frankrike. Fraktprisene du belastes er basert på Shopifys avtale med Chronopost.

Vurderinger for sending av pakker med Chronopost

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med Chronopost:

 • Shopify Shipping med Chronopost sender kun innenlands i Frankrike, og ingen internasjonale destinasjoner støttes.
 • Du kan ikke avtale hentinger med Chronopost for å hente forsendelsene dine gjennom Shopify Shipping.
 • For å kjøpe Chronopost-fraktetiketter må butikkadressen være lokalisert i Frankrike.

Levere produktene dine til Chronopost

Du kan levere produktene dine til et Chronopost-leveringssted. Finn ditt nærmeste Chronopost-leveringssted.

Innenlandsfrakt med Chronopost

Se gjennom følgende tabell for å finne ut mer om Chronoposts frakttjenester i Frankrike:

Chronoposts frakttjenester
Frakttjeneste Beskrivelse
Chronopost 10 Leverer pakker neste virkedag innen kl. 10.00.
Chronopost 13 Leverer pakker neste virkedag innen kl. 13.00.
Chronopost 18 Leverer pakker neste virkedag innen kl. 18.00.

Pakkekrav for Chronopost-forsendelser

Maksimumsverdiene som tillates av Chronopost for innenlandsforsendelser er som følger:

 • maksimumsvekt er 30 kg (66,1 pund)
 • maksimumslengden er 150 cm (59 tommer)
 • maksimal sum av pakkens mål (lengde + bredde + høyde) er 300 cm (118,11 tommer)

Minimumsverdiene som tillates av Chronopost for innenlandsforsendelser er som følger:

 • 30,1 cm (11,85 tommer) i lengde
 • 21,1 cm (8,3 tommer) i bredde
 • 3,1 cm (1,22 tommer) i høyde

Sende inn fraktkrav for Chronopost-forsendelser

Hvis du bruker Chronopost med Shopify Shipping, og Chronopost-forsendelsen går tapt, blir skadet eller er forsinket, kan du sende inn et fraktkrav til Shopify Shipping-brukerstøtte.

Inkludert forsikringsdekning for Chronopost-forsendelser

Chronopost tilbyr dekning for tapte og skadde pakker opp til 250 EUR per pakke.

Chronopost 18 frakttjeneste og pakker som inneholder varer med mobiltelefoner gir en dekning på 23 EUR per kilogram, opp til maksimalt 690 EUR.

Send et fraktkrav for en tapt Chronopost-forsendelse

Hvis Chronopost-forsendelsen din går tapt kan du sende inn et krav innen 30 dager fra den forventede leveringsdatoen.

For å igangsette et fraktkrav hos Chronopost, kan du sende en e-post til Shopify Shipping Support på shipping-claims@shopify.com og inkludere følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret
 • Chronopost-sporingsnummer
 • kostnadsfaktura som viser verdien av innholdet (datoen på fakturaen må være før eller lik for forsendelsesdatoen)

Sende inn et fraktkrav for en skadet Chronopost-forsendelse

Hvis Chronopost-forsendelsen er skadet, kan du sende inn et krav innen 24 virkedager fra leveringsdatoen.

For å igangsette et fraktkrav hos Chronopost, kan du sende en e-post til Shopify Shipping Support på shipping-claims@shopify.com og inkludere følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret
 • Chronopost-sporingsnummer
 • kostnadsfaktura som viser verdien av innholdet (datoen på fakturaen må være før eller lik for forsendelsesdatoen)
 • bilder av utsiden av pakken med etiketten på pakken
 • bilder av den innvendige delen av pakken
 • bilder av de skadde varene

Send et fraktkrav for en forsinket Chronopost-forsendelse

Hvis Chronopost-forsendelsen er forsinket, kan du sende inn et krav innen 24 virketimer etter leveringsdatoen.

For å igangsette et fraktkrav hos Chronopost, kan du sende en e-post til Shopify Shipping Support på shipping-claims@shopify.com og inkludere følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret
 • Chronopost-sporingsnummer
 • en årsak til refusjonsforespørselen

Pakker som overstiger maksimumsstørrelsen og vektkravene kvalifiserer ikke for refusjoner ved forsinkelser.

Be om støtte for Chronopost-forsendelser

Hvis du bruker Chronopost med Shopify Shipping og trenger hjelp, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Endre rute for en Chronopost-forsendelse

Du kan bare be om en omruting av en forsendelse hvis pakken ikke er under transport eller levert. For å omrute forsendelsen må du kontakte Shopify-brukerstøtte og oppgi følgende informasjon:

 • sporingsnummer
 • den nye leveringsadressen

Kundene mottar en e-post eller SMS om den planlagte leveransen, og deretter kan de omgjøre eller planlegge leveransen av forsendelsen på nytt. Det er ingen ytterligere belastninger for deg eller kundene dine for denne tjenesten.

Bestride en justering for en Chronopost-forsendelse

Hvis du blir belastet en justering ved en feil, som en justering for feil forsendelsesvekt eller for stor pakke, kan du bestride justeringen.

Når du kontakter Shopify-brukerstøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

 • sporingsnummer
 • grunn til tvisten
 • eventuell støttedokumentasjon eller bilder, som for eksempel noe som viser målene på en pakke

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis