Shopify Shipping we współpracy z Chronopost

Jeśli wysyłasz przesyłki z lokalizacji we Francji, możesz kupić etykiety Shopify Shipping od firmy Chronopost. Produkty możesz wysyłać z punktu nadania Chronopost na adres klienta we Francji. Stawki wysyłki są naliczane zgodnie z kontem Shopify w Chronopost.

Informacje dotyczące wysyłania przesyłek za pośrednictwem Chronopost

Korzystając z usługi Shopify Shipping we współpracy z Chronopost, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Usługa Shopify Shipping we współpracy z Chronopost umożliwia wysyłanie przesyłek wyłącznie na terenie Francji. Nie są obsługiwane międzynarodowe miejsca docelowe.
 • Nie można zaplanować odbiorów w firmie Chronopost, tak by przesyłki były odbierane w ramach usługi Shopify Shipping.
 • Aby możliwy był zakup etykiet wysyłkowych Chronopost, adres sklepu musi znajdować się we Francji.

Dostarczanie produktów do Chronopost

Produkty można nadawać w punktach nadania Chronopost. Znajdź najbliższy punkt nadania Chronopost.

Wysyłka krajowa za pośrednictwem firmy Chronopost

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o usługach wysyłkowych Chronopost we Francji:

Usługi wysyłkowe Chronopost
Usługa wysyłki Opis
Chronopost 10 Dostawa przesyłek następnego dnia roboczego do godz. 10:00.
Chronopost 13 Dostawa przesyłek następnego dnia roboczego do godziny 13:00.
Chronopost 18 Dostawa przesyłek następnego dnia roboczego do godziny 18:00.

Wymagania dotyczące opakowań dla przesyłek Chronopost

Maksymalne wartości, jakie Chronopost dopuszcza dla przesyłek krajowych:

 • maksymalna waga to 30 kg (66,1 lb)
 • maksymalna długość to 150 cm (59 cali)
 • maksymalna suma wymiarów paczki (długość + szerokość + wysokość) wynosi 300 cm (118,11 cala)

Chronopost dopuszcza następujące minimalne wartości dla przesyłek krajowych:

 • 30,1 cm (11,85 cali) długości
 • 21,1 cm (8,3 cala) szerokości
 • 3,1 cm (1,22 cala) wysokości

Zgłaszanie reklamacji dotyczących przesyłek Chronopost

Jeśli korzystasz z firmy Chronopost w ramach usługi Shopify Shipping i Twoja przesyłka Chronopost została zagubiona, uszkodzona lub jest opóźniona, możesz przesłać reklamację za pośrednictwem Pomocy technicznej Shopify Shipping.

Uwzględniona ochrona ubezpieczeniowa dla przesyłek Chronopost

Chronopost oferuje ubezpieczenie przesyłek od zagubienia i uszkodzenia do wysokości 250 EUR za przesyłkę.

Chronopost 18 usługi wysyłkowe i przesyłki zawierające telefony komórkowe są objęte ubezpieczeniem w wysokości 23 EUR za kilogram, przy czym maksymalna kwota ubezpieczenia to 690 EUR.

Zgłaszanie reklamacji w przypadku zaginięcia przesyłki Chronopost

W przypadku zagubienia przesyłki Chronopost możesz złożyć reklamację w ciągu 30 dni od przewidywanej daty dostawy.

Aby złożyć reklamację dotyczącą przesyłki realizowanej przez Chronopost, wyślij wiadomość e-mail do Pomocy technicznej Shopify Shipping na adres shipping-claims@shopify.com i dołącz do wiadomości e-mail następujące informacje:

 • Twój adres .myshopify.com
 • nr zamówienia
 • numer śledzenia Chronopost
 • faktura kosztowa przedstawiająca wartość zawartości (data na fakturze musi być wcześniejsza lub taka sama jak data nadania przesyłki)

Zgłoś reklamację w przypadku uszkodzonej przesyłki Chronopost

Jeśli przesyłka Chronopost jest uszkodzona, możesz złożyć reklamację w ciągu 24 godzin roboczych od daty dostawy.

Aby złożyć reklamację dotyczącą przesyłki realizowanej przez Chronopost, wyślij wiadomość e-mail do Pomocy technicznej Shopify Shipping na adres shipping-claims@shopify.com i dołącz do wiadomości e-mail następujące informacje:

 • Twój adres .myshopify.com
 • nr zamówienia
 • numer śledzenia Chronopost
 • faktura kosztowa przedstawiająca wartość zawartości (data na fakturze musi być wcześniejsza lub taka sama jak data nadania przesyłki)
 • zdjęcia zewnętrznej strony opakowania z etykietą
 • zdjęcia wnętrza przesyłki
 • zdjęcia uszkodzonych towarów

Zgłaszanie reklamacji w przypadku opóźnionej przesyłki Chronopost

Jeśli przesyłka Chronopost jest opóźniona, możesz złożyć reklamację w ciągu 24 godzin roboczych od daty doręczenia.

Aby złożyć reklamację dotyczącą przesyłki realizowanej przez Chronopost, wyślij wiadomość e-mail do Pomocy technicznej Shopify Shipping na adres shipping-claims@shopify.com i dołącz do wiadomości e-mail następujące informacje:

 • Twój adres .myshopify.com
 • nr zamówienia
 • numer śledzenia Chronopost
 • powód żądania zwrotu kosztów

W przypadku przesyłek przekraczających maksymalne wymiary i wagę nie przysługuje zwrot pieniędzy za opóźnienie w dostawie.

Pomoc w zakresie przesyłek Chronopost

Jeśli korzystasz z usług Chronopost za pośrednictwem Shopify Shipping i potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Przekierowanie przesyłki Chronopost

Prośbę o przekierowanie przesyłki na inny adres można przesłać tylko wtedy, gdy przesyłka nie jest jeszcze w drodze lub nie została doręczona. Aby zmienić adres doręczenia przesyłki, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify i podaj następujące informacje:

 • numer śledzenia
 • nowy adres dostawy

Po otrzymaniu wiadomości e-mail lub SMS-a o planowanym terminie dostawy klienci mogą przekierować przesyłkę na inny adres lub zmienić termin jej doręczenia. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla Ciebie ani Twoich klientów.

Kwestionowanie korekty dla przesyłki Chronopost

Jeśli nieprawidłowo obciążono Cię korektą, taką jak korekta z powodu nieprawidłowej wagi przesyłki lub przesyłki ponadwymiarowej, możesz zakwestionować korektę.

Kontaktując się z Pomocą techniczną Shopify, podaj poniższe informacje:

 • numer śledzenia
 • przyczyna sporu
 • wszelkie pomocnicze dokumenty lub zdjęcia przedstawiające na przykład wymiary paczki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo