Dodawanie kodów HS do produktów

Jeśli wysyłasz przesyłki międzynarodowe, każdy z Twoich produktów musi zawierać kod HS.

Kod HS to międzynarodowy kod handlowy, składający się zwykle z sześciu cyfr, który jest używany do opisu produktu. Dodanie kodów HS do produktów pomaga uniknąć kar za niezgodność z przepisami, opóźnień na granicach, konfiskaty produktów lub odmowy importu. Więcej informacji o systemie kodów HS znajdziesz tutaj:

Dodaj kody HS podczas zakupu etykiety

Jeśli nie dodano jeszcze kodów HS do swoich produktów, możesz je dodać podczas zakupu etykiety.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.
 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.
 4. W sekcji POZYCJE kliknij Edytuj informacje celne.
 5. Dodaj kod HS dla każdej pozycji.
 6. Opcjonalnie: Wybierz Zapisz informacje o wysyłce w szczegółach produktu, aby zaktualizować produkty za pomocą kodu HS.
 7. W sekcji Aktualizuj formularz deklaracji celnej, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aktualizuj wiele zamówień
  • Tylko to zamówienie
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kody HS na stronie produktu

Jeśli nie masz wielu produktów do aktualizacji i nie znasz kodów HS produktu, możesz dodać kod HS bezpośrednio na stronie produktu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Dodaj informacje celne.

 4. W polu Kod HS (zharmonizowanego systemu) wprowadź kod HS. Jeśli nie masz kodu HS dla produktu, zacznij wpisywać opis produktu, aby wyszukać odpowiedni kod.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj kody HS za pomocą edytora zbiorczego

Jeśli nie masz wielu produktów do aktualizacji i znasz już kody HS produktu, możesz dodać kod HS i kraj lub region pochodzenia za pomocą edytora zbiorczego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Zaznacz produkty, które chcesz zmodyfikować.

 3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 4. Kliknij Kolumny.

 5. W sekcji Wysyłka kliknij Kod zharmonizowanego systemu.

 6. Edytuj produkty w razie potrzeby, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo